LEGE nr. 213 din 11 noiembrie 2019pentru îmbunătățirea cadrului organizatoric și funcțional în vederea depistării precoce a cancerului profesional și a pneumoconiozelor
EMITENT
 • PARLAMENTUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 912 din 12 noiembrie 2019  Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul 1(1) Lucrătorii expuși, în antecedentele profesionale, la agenți cancerigeni sau mutageni, așa cum sunt definiți de legislația românească în vigoare, respectiv la pulberi minerale pneumoconiogene, beneficiază de supravegherea stării de sănătate în relație cu expunerea profesională menționată și după încetarea expunerii sau a activității profesionale, denumită în continuare supraveghere medicală postexpunere profesională, pe perioada necesară pentru protejarea sănătății. (2) Prin lucrător expus se înțelege orice lucrător care dovedește expunerea profesională la agenți cancerigeni sau mutageni și pulberi minerale pneumoconiogene prin documente oficiale stabilite prin ordin al ministrului sănătății.  +  Articolul 2(1) Supravegherea medicală postexpunere profesională se va realiza prin cabinetele de medicina muncii și secțiile/compartimentele de medicina muncii din structura spitalelor publice, care preiau de la structurile de medicina muncii care au avut în supraveghere astfel de lucrători dosarele celor care și-au încetat activitatea. (2) Preluarea dosarelor potrivit alin. (1) se face în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi.(3) Datele obținute prin supravegherea medicală postexpunere profesională vor fi raportate Institutului Național de Sănătate Publică.  +  Articolul 3(1) La propunerea Ministerului Sănătății, se aprobă prin hotărâre a Guvernului înființarea și organizarea în cadrul Institutului Național de Sănătate Publică a Registrului național al expușilor profesional la agenți cancerigeni sau mutageni și pulberi pneumoconiogene.(2) Datele prevăzute la art. 2 alin. (3) vor fi cuprinse în Registrul național al expușilor profesional la agenți cancerigeni sau mutageni și pulberi pneumoconiogene.  +  Articolul 4Supravegherea medicală postexpunere profesională a lucrătorilor expuși se realizează diferențiat, în funcție de riscul profesional avut în vedere, conform unor ghiduri de specialitate elaborate de Comisia de Medicina Muncii a Ministerului Sănătății, iar, în lipsa acestora, în conformitate cu ghiduri și proceduri agreate la nivel european sau internațional.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (1) din Constituția României, republicată.
  PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
  ION-MARCEL CIOLACU
  PREȘEDINTELE SENATULUI
  TEODOR-VIOREL MELEȘCANU
  București, 11 noiembrie 2019.Nr. 213.-----