LEGE nr. 204 din 7 noiembrie 2019pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 49/2019 privind activitățile de transport alternativ cu autoturism și conducător auto
EMITENT
 • PARLAMENTUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 901 din 7 noiembrie 2019  Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  ARTICOL UNICSe aprobă Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 49 din 25 iunie 2019 privind activitățile de transport alternativ cu autoturism și conducător auto, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 537 din 1 iulie 2019, cu următoarele modificări:1. Articolul 6 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 6În situația în care operatorul platformei digitale este o persoană juridică nerezidentă, acesta este obligat să aibă pe toată perioada în care își desfășoară activitatea de intermediere a transportului alternativ pe teritoriul României o filială înregistrată la Oficiul Național al Registrului Comerțului, prin care se derulează activitățile comerciale în România.2. La articolul 9, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) Avizul tehnic pentru platformele digitale va avea o valabilitate de 24 de luni.3. La articolul 13, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) Copia conformă a autorizației pentru transportul alternativ se eliberează operatorului de transport alternativ autorizat numai pentru autoturismele deținute în proprietate, închiriere sau comodat.4. La articolul 25, litera p) se modifică și va avea următorul cuprins:p) să achite la bugetul de stat o taxă în valoare de 100.000 lei la fiecare 24 de luni;5. Articolul 37 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 37Persoanele fizice și juridice care derulează operațiuni ce intră sub incidența prezentei ordonanțe de urgență beneficiază de o perioadă de tranziție până la data de 1 februarie 2020.6. Articolul 38 se abrogă.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
  PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
  ION-MARCEL CIOLACU
  PREȘEDINTELE SENATULUI
  TEODOR-VIOREL MELEȘCANU
  București, 7 noiembrie 2019.Nr. 204.----