LEGE nr. 198 din 7 noiembrie 2019pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 42/2019 privind stabilirea unor măsuri financiare pentru susținerea desfășurării Programului cultural național "Timișoara - Capitală Europeană a Culturii în anul 2021"
EMITENT
 • PARLAMENTUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 901 din 7 noiembrie 2019  Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  ARTICOL UNICSe aprobă Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 42 din 12 iunie 2019 privind stabilirea unor măsuri financiare pentru susținerea desfășurării Programului cultural național „Timișoara - Capitală Europeană a Culturii în anul 2021“, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 492 din 18 iunie 2019, cu următoarele completări:1. La articolul 7, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:(1^1) Prin excepție de la prevederile alin. (1), Asociația acordă, cu prioritate, finanțare nerambursabilă beneficiarilor ale căror proiecte au fost cuprinse în dosarul de candidatură pe baza căruia orașul Timișoara a fost nominalizat la titlul «Capitală Europeană a Culturii» în România în anul 2021. În conformitate cu dosarul de candidatură, Asociația va putea desfășura, în mod direct sau în parteneriat, proiecte de promovare turistică internă și internațională a Programului.2. La anexă, după punctul 4 se introduc două noi puncte, punctele 5 și 6, cu următorul cuprins:
  5. Denumirea investiției
  Reabilitare Cinematograf Dacia Timișoara
  Hotărârea de aprobare a indicatorilor tehnico-economiciH.C.L. nr. 351/2019
  Valoarea C + M din valoarea totală a investiției, inclusiv TVAmii lei6.317,870
  6. Denumirea investiției  
  Reabilitare și refuncționalizare imobil Filarmonica Banatul, str. C. D. Loga nr. 2, Timișoara
  Hotărârea de aprobare a indicatorilor tehnico-economiciH.C.L. nr. 488/2019
  Valoarea C + M din valoarea totală a investiției, inclusiv TVAmii lei77.527,267
  Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
  PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
  ION-MARCEL CIOLACU
  PREȘEDINTELE SENATULUI
  TEODOR-VIOREL MELEȘCANU
  București, 7 noiembrie 2019.Nr. 198.-----