ORDIN nr. 3.391 din 29 octombrie 2019pentru modificarea și completarea Normelor metodologice privind organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice, Planul de conturi pentru instituțiile publice și instrucțiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.917/2005
EMITENT
  • MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 900 din 7 noiembrie 2019    Având în vedere dispozițiile art. 4 alin. (1) din Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor Publice, cu modificările și completările ulterioare,ministrul finanțelor publice emite următorul ordin:  +  Articolul INormele metodologice privind organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice, Planul de conturi pentru instituțiile publice și instrucțiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.917/2005, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.186 și 1.186 bis din 29 decembrie 2005, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La capitolul VI „Planul de conturi general pentru instituțiile publice“:1.1. La clasa 7 „Conturi de venituri și finanțări“ grupa 73 „Venituri fiscale“:a) se abrogă următoarele conturi contabile sintetice de gradul III: 7300200 „Alte impozite pe venit, profit și câștiguri din capital de la persoane juridice“ și 7350600 „Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfășurarea de activități“;b) se introduc următoarele conturi contabile sintetice de gradul III: 7300201 „Alte impozite pe profit“, 7300202 „Alte impozite pe venituri“, 7300203 „Alte impozite pe câștiguri din capital“, 7350601 „Taxe pentru mediu“ și 7350602 „Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfășurarea de activități“.1.2. La clasa 8 „Conturi speciale“ grupa 80 „Conturi în afara bilanțului“, după contul 8087000 „Sume în curs de declarare reprezentând cofinanțare publică și cofinanțare privată aferentă Fondului de ajutor european destinat celor mai defavorizate persoane“ se introduce contul contabil în afara bilanțului 8090000 „Prevederi venituri bugetare aprobate“.2. La capitolul VII „Instrucțiunile de utilizare a conturilor contabile“, după contul în afara bilanțului 8082000 „Datorii contingente“ se introduce un nou cont, contul în afara bilanțului 8090000 „Prevederi venituri bugetare aprobate“, cu următoarea funcțiune:Contul 8090000 «Prevederi venituri bugetare aprobate»Cu ajutorul acestui cont se ține evidența veniturilor bugetare aprobate pentru un exercițiu bugetar. În debitul contului se înregistrează, la începutul exercițiului bugetar, veniturile bugetare aprobate, precum și suplimentările efectuate în cursul exercițiului bugetar care majorează veniturile bugetare aprobate. În creditul contului se înregistrează diminuările de venituri bugetare efectuate în cursul exercițiului bugetar, care micșorează veniturile bugetare aprobate.Soldul contului reprezintă totalul veniturilor bugetare aprobate la un moment dat. Soldul final anual al contului nu se redeschide în exercițiul bugetar următor. Contabilitatea analitică a veniturilor bugetare aprobate se ține pe cod sector, sursă de finanțare, capitole, subcapitole și paragrafe.3. În întreg cuprinsul normelor metodologice se modifică și se completează simbolurile și denumirile conturilor, precum și detalierea conturilor sintetice de gradul II pe conturile sintetice de gradul III, potrivit prevederilor pct. 1.  +  Articolul IILa anexa nr. 2 „Dezvoltarea conturilor sintetice în conturi analitice în scop de raportare a Balanței de verificare la Ministerul Finanțelor Publice“, astfel cum a fost introdusă prin Ordinul ministrului delegat pentru buget nr. 2.021/2013 pentru modificarea și completarea Normelor metodologice privind organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice, Planul de conturi pentru instituțiile publice și instrucțiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.917/2005, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 831 și 831 bis din 24 decembrie 2013:a) Contul contabil sintetic de gradul III 7300201 „Alte impozite pe profit“ se dezvoltă în analitic pe cod sector, sursă de finanțare și clasificație venituri.b) Contul contabil sintetic de gradul III 7300202 „Alte impozite pe venituri“ se dezvoltă în analitic pe cod sector, sursă de finanțare și clasificație venituri.c) Contul contabil sintetic de gradul III 7300203 „Alte impozite pe câștiguri din capital“ se dezvoltă în analitic pe cod sector, sursă de finanțare și clasificație venituri.d) Contul contabil sintetic de gradul III 7350601 „Taxe pentru mediu“ se dezvoltă în analitic pe cod sector, sursă de finanțare și clasificație venituri.e) Contul contabil sintetic de gradul III 7350602 „Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfășurarea de activități“ se dezvoltă în analitic pe cod sector, sursă de finanțare și clasificație venituri.f) Contul contabil în afara bilanțului 8090000 „Prevederi venituri bugetare aprobate“ se dezvoltă în analitic pe cod sector, sursă de finanțare și clasificație venituri.  +  Articolul IIILa data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă orice alte dispoziții contrare acestuia.  +  Articolul IVPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    Ministrul finanțelor publice,
    Eugen Orlando Teodorovici
    București, 29 octombrie 2019.Nr. 3.391.----