HOTĂRÂRE nr. 807 din 4 noiembrie 2019pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea Secretariatului de Stat pentru Culte
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 895 din 6 noiembrie 2019  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul IHotărârea Guvernului nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea Secretariatului de Stat pentru Culte, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 95 din 15 februarie 2013, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. La articolul 10, alineatul (1) va avea următorul cuprins:  +  Articolul 10(1) Numărul maxim de posturi pentru aparatul propriu este de 34, exclusiv demnitarul și cabinetul acestuia.2. Anexa se modifică și se înlocuiește cu anexa la prezenta hotărâre.  +  Articolul IIÎncadrarea personalului în numărul maxim de posturi și în noua structură organizatorică se face cu respectarea regimului juridic aplicabil fiecărei categorii de personal, prin ordin al secretarului de stat, în termen de maximum 45 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.
  PRIM-MINISTRU
  VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ
  Contrasemnează:
  Secretarul general al Guvernului,
  Toni Greblă
  Secretarul de stat pentru culte,
  Victor Opaschi
  Șeful Cancelariei Prim-Ministrului,
  Costin Mihalache
  Ministrul muncii și justiției sociale,
  Marius-Constantin Budăi
  Ministrul finanțelor publice,
  Eugen Orlando Teodorovici
  București, 4 noiembrie 2019.Nr. 807.  +  ANEXĂ*)(Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 44/2013)
  STRUCTURA ORGANIZATORICĂ
  a Secretariatului de Stat pentru Culte
  Numărul maxim de posturi: 34, exclusiv demnitarul și cabinetul acestuia*) Anexa este reprodusă în facsimil.