HOTĂRÂRE nr. 264 din 17 aprilie 2000privind transmiterea unor imobile, proprietate publică a statului, din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în administrarea Ministerului Justiţiei
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 171 din 21 aprilie 2000  În temeiul art. 12 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia,Guvernul României hotărăşte:  +  Articolul 1Se aprobă transmiterea imobilelor, proprietate publică a statului, situate în localitatea Buzias, judeţul Timiş, împreună cu terenurile aferente, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în administrarea Ministerului Justiţiei.  +  Articolul 2Predarea-preluarea imobilelor transmise potrivit art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părţile interesate, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.PRIM-MINISTRUMUGUR CONSTANTIN ISARESCUContrasemnează:--------------p. Ministrul apărăriinaţionale,Mircea Plangu,secretar de statMinistru de stat,ministrul justiţiei,Valeriu Stoicap. Ministrul finanţelor,Sebastian Vladescu,secretar de statMinistrul lucrărilorpublice şi amenajăriiteritoriului,Nicolae Noica  +  Anexă
                    DATELE DE IDENTIFICARE
     a imobilelor, proprietate publică a statului, care se transmit din
       administrarea Ministerului Apărării Naţionale în administrarea
                    Ministerului Justiţiei
   
  Nr. crt. Locul unde este situat imobilul care se transmite Persoana ju- ridica de la care se transmite imobilul Persoana juridică la care se transmite imobilul Caracteristicile tehnice ale imobilului
  1. Oraşul Buzias, Str. Florilor nr. 6, judeţul Timiş Ministerul Apărării Naţionale Ministerul Justiţiei - suprafaţa totală construită = 30.607mp - suprafaţa totală desfăşurată = 35.137 mp Terenul aferent, inclusiv construcţiile: - suprafaţa = 335.780 mp
  2. Oraşul Buzias, judeţul Timiş Ministerul Apărării Naţionale Ministerul Justiţiei - suprafaţa totală construită = 719 mp - suprafaţa totală desfăşurată = 897 mp Terenul aferent, inclusiv construcţiile: - suprafaţa = 1.464.972 mp
  3. Oraşul Buzias, judeţul Timiş Ministerul Apărării Naţionale Ministerul Justiţiei - suprafaţa totală construită = 1.371 mp - suprafaţa totală desfăşurată = 1.371 mp Terenul aferent, inclusiv construcţiile: - suprafaţa = 299.400 mp
  -----