NORME METODOLOGICE din 21 octombrie 2019privind modul de organizare și funcționare a Registrului național de franciză
EMITENT
  • MINISTERUL PENTRU MEDIUL DE AFACERI, COMERȚ ȘI ANTREPRENORIAT
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 892 din 5 noiembrie 2019    Notă
    Aprobate prin ORDINUL nr. 1.478 din 21 octombrie 2019, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 892 din 5 noiembrie 2019.
     +  Capitolul I Dispoziții generale  +  Articolul 1(1) Prezentele norme metodologice privind modul de organizare și funcționare a Registrului național de franciză, denumite în continuare norme metodologice, au ca obiect stabilirea procedurilor pe care le implică organizarea și funcționarea Registrului național de franciză, denumit în continuare RNF.(2) RNF constituie instrumentul unitar de evidență a informațiilor furnizate de către francizori/master francizați prin documentul de dezvăluire de informații, francizorul fiind un profesionist care:a) este titularul drepturilor asupra unei mărci înregistrate sau a oricărui alt drept de proprietate intelectuală sau industrială; drepturile trebuie să fie exercitate pe o durată cel puțin egală cu durata contractului de franciză;b) conferă dreptul de a exploata ori de a dezvolta o afacere, un produs, o tehnologie sau un serviciu;c) asigură francizatului o pregătire inițială pentru exploatarea mărcii înregistrate;d) utilizează personal și mijloace financiare pentru promovarea mărcii sale, cercetării și inovației, asigurând dezvoltarea și viabilitatea produsului;e) demonstrează aplicarea concretă a cunoștințelor pe care le deține, în cadrul unei unități-pilot; obiectivele principale ale unității-pilot sunt testarea și definitivarea formulei de afaceri.  +  Capitolul II Organizarea Registrului național de franciză  +  Secţiunea 1 Constituirea registrului  +  Articolul 2(1) RNF este înființat și gestionat în baza art. III din Legea nr. 179/2019 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 52/1997 privind regimul juridic al francizei, precum și pentru modificarea art. 7 pct. 15 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal de către Asociația Română de Franciză.(2) RNF este constituit, în format electronic/online, în cadrul Asociației Române de Franciză.(3) RNF este alcătuit pe următoarele sectoarele: înscriere, modificare/completare și radiere.  +  Articolul 3(1) Asociația Română de Franciză înființează registrul în format electronic, respectând structura și tipologia datelor/informațiilor stabilite în anexa nr. 1 la ordin.(2) Documentele și datele care stau la baza completării RNF sunt neclasificate.  +  Articolul 4În RNF sunt consemnate date privind notificările documentului de dezvăluire de informații cu privire la deschiderea de noi unități francizate, detalii privind identitatea managementului francizei, istoricul de litigii al francizorului/ master francizatului și al conducerii acestuia, suma inițială pe care trebuie să o investească francizatul, obligațiile reciproce ale părților, copii ale rezultatului financiar al francizorului din ultimul an, deținerea informațiilor cu privire la unitatea-pilot, modificarea/actualizarea informațiilor sau radierea acestora.  +  Secţiunea a 2-a Utilizarea registrului  +  Articolul 5(1) Utilizarea RNF este asigurată de către Asociația Română de Franciză cu respectarea principiului nevoii de a cunoaște.(2) Procedura privind accesul și modul de lucru, în ceea ce privește RNF, va fi elaborată la nivelul Asociației Române de Franciză și aprobată prin decizie a președintelui asociației.  +  Articolul 6RNF se actualizează periodic de către Asociația Română de Franciză.  +  Capitolul III Funcționarea Registrului național de franciză  +  Secţiunea 1 Reguli generale privind înscrierea  +  Articolul 7(1) Înscrierea francizorilor/master francizaților în RNF se realizează, după caz, la notificarea persoanelor fizice și/sau juridice supuse obligației de înscriere.(2) Înscrierea francizorilor/master francizaților în RNF se face electronic, iar atribuirea numărului curent pentru fiecare operațiune se face consecutiv, pe parcursul unui an calendaristic, începând cu 001. Francizorul înscris în RNF va face public numărul de înregistrare în RNF.  +  Articolul 8(1) Completarea în RNF se face după evaluarea de către Asociația Română de Franciză a documentelor transmise în RNF.(2) Toate documentele care stau la baza înscrierii operațiunilor în RNF se păstrează la Asociația Română de Franciză în foldere individualizate în format electronic.  +  Secţiunea a 2-a Reguli generale privind modificarea și radierea  +  Articolul 9(1) Modificarea datelor înscrise în RNF se face în baza notificării francizorului/master francizatului sau a unor erori constatate în procesul de revizuire de către Asociația Română de Franciză.(2) Radierea francizorului/master francizatului din RNF se face în baza notificării ori din oficiu, de către Asociația Română de Franciză și în urma evaluării documentelor relevante privind neîndeplinirea calității de francizor.(3) Notificările prevăzute la alin. (1) și (2) vor fi însoțite de documente justificative.  +  Articolul 10În procesul de modificare, respectiv de radiere se va ține cont de regulile prevăzute în secțiunea 1.  +  Secţiunea a 3-a Reguli privind protecția informațiilor înscrise  +  Articolul 11(1) În procesele de înscriere și modificare date în RNF, precum și de radiere a datelor din RNF, Asociația Română de Franciză protejează interesele de securitate și comerciale ale francizorului, precum și confidențialitatea informațiilor furnizate.(2) Documentele și datele care stau la baza completării RNF sunt neclasificate.-----