ORDIN nr. 1.478 din 21 octombrie 2019privind aprobarea înființării Registrului național de franciză și a Normelor metodologice privind modul de organizare și funcționare a Registrului național de franciză
EMITENT
 • MINISTERUL PENTRU MEDIUL DE AFACERI, COMERȚ ȘI ANTREPRENORIAT
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 892 din 5 noiembrie 2019  Având în vedere prevederile:– Legii nr. 179/2019 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 52/1997 privind regimul juridic al francizei, precum și pentru modificarea art. 7 pct. 15 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal;– Hotărârii Guvernului nr. 23/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat, cu modificările și completările ulterioare;– Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 1/2017 privind stabilirea unor măsuri în domeniul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 129/2017, cu modificările și completările ulterioare;– art. III din Legea nr. 179/2019 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 52/1997 privind regimul juridic al francizei, precum și pentru modificarea art. 7 pct. 15 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal,în temeiul prevederilor art. 6 și ale art. 9 alin. (6) din Hotărârea Guvernului României nr. 23/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat, cu modificările și completările ulterioare,ministrul pentru mediul de afaceri, comerț și antreprenoriat emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă înființarea, conținutul și modalitatea de administrare a Registrului național de franciză, prevăzute în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Se aprobă Normele metodologice privind modul de organizare și funcționare a Registrului național de franciză, prevăzute în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 3Direcția mediul de afaceri și Direcția juridică și relația cu Parlamentul din cadrul Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 4Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul pentru mediul de afaceri, comerț și antreprenoriat,
  Ștefan-Radu Oprea
  București, 21 octombrie 2019.Nr. 1.478.  +  Anexa nr. 1
  Modelul, conținutul și modalitatea de administrare a Registrului național de franciză
   +  Articolul 1(1) Registrul național de franciză (RNF) este structurat pe sectoare și subsectoare, ținând cont de tipurile de procedură aplicată: înscriere, modificare/completare și radiere.(2) Modelul RNF*) este următorul:*) Modelul RNF este reprodus în facsimil.  +  Articolul 2Criteriile care stau la baza constituirii RNF:a) RNF este un registru în format electronic;b) Responsabilitatea privind gestionarea RNF revine exclusiv Asociației Române de Franciză.
   +  Anexa nr. 2NORME METODOLOGICEprivind modul de organizare și funcționare a Registrului național de franciză----