ORDIN nr. 1.671/959/2019pentru modificarea și completarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale și a prețurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naționale de sănătate și a metodologiei de calcul al acestora
EMITENT
 • MINISTERUL SĂNĂTĂȚII Nr. 1.671 din 1 noiembrie 2019
 • CASA NAȚIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE Nr. 959 din 30 octombrie 2019
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 885 din 4 noiembrie 2019  Văzând Referatul de aprobare nr. S.P. 14.029/2019 al Ministerului Sănătății și nr. D.G. 1.589 din 30.10.2019 al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate,având în vedere:– art. 58 alin. (4) și (5) și art. 221 alin. (1) lit. k) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare;– Hotărârea Guvernului nr. 720/2008 pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asigurații, cu sau fără contribuție personală, pe bază de prescripție medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum și denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naționale de sănătate, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul dispozițiilor art. 291 alin. (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 17 alin. (5) din Statutul Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 972/2006, cu modificările și completările ulterioare,ministrul sănătății și președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate emit următorul ordin:  +  Articolul IAnexa nr. 2 la Ordinul ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale și a prețurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naționale de sănătate și a metodologiei de calcul al acestora, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 951 și 951 bis din 29 decembrie 2014, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La secțiunea P1 „Programul național de boli transmisibile“, litera A) „Subprogramul de tratament și monitorizare a persoanelor cu infecție HIV/SIDA și tratamentul postexpunere“, pozițiile 378, 380, 398, 404, 417 și 550 se abrogă.2. La secțiunea P1 „Programul național de boli transmisibile“, litera A) „Subprogramul de tratament și monitorizare a persoanelor cu infecție HIV/SIDA și tratamentul postexpunere“, pozițiile 332, 350, 424, 456-460, 468-471, 546, 548, 554 și 555 se modifică și vor avea următorul cuprins:
  332W61578001J02AC04POSACONAZOLUM**NOXAFIL 300 mgCONC. PT. SOL. PERF.300 mgMERCK SHARP DOHME LTD.MAREA BRITANIECUTIE CU UN FL. X 16,7 ML CONC. PT. SOL. PERF. (18 MG POSACONAZOL/ML)PR11.052,7600001.193,292000298,418000
  ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
  350W55841001J02AX06ANIDULAFUNGINUMECALTA 100 mgPULB. PT. CONC. PT. SOL. PERF.100 mgPFIZER LIMITEDMAREA BRITANIECUTIE X 1 FLAC. DIN STICLĂ A 30 ML X 100 MG PULB.S11.142,8920001.291,536000326,114000
  ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
  424W59320003J05AF05LAMIVUDINUMLAMIVUDINA AUROBINDO 150 mgCOMPR. FILM.150 mgAUROBINDO PHARMA (MALTA) LIMITEDMALTACUTIE CU BLIST. PVC-ACLAR/AL X 60 COMPR. FILM.PR603,4803334,2488330,000000
  ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
  456W61528001J05AR02ABACAVIRUM + LAMIVUDINUM **KIVEXA 600 mg/ 300 mgCOMPR. FILM.600 mg/ 300 mgVIIV HEALTHCARE UK LIMITEDMAREA BRITANIECUTIE X 30 COMPR. FILM. (BLIST. ALB-OPAC PVC-PVDC/AL)PR3020,40960023,65240027,670266
  457W63257001J05AR03EMTRICITABINUM + TENOFOVIRUM DISOPROXILEMTRICITABINA/ TENOFOVIR DISOPROXIL MYLAN 200 mg/245 mgCOMPR. FILM.200 mg/ 245 mgMYLAN S.A.S.FRANȚACUTIE CU BLIST. X 30 COMPR. FILM.PR309,54520011,65279914,608534
  458W63802004J05AR03EMTRICITABINUM + TENOFOVIRUM DISOPROXILEMTRICITABINA/ TENOFOVIR DISOPROXIL ACCORD 200 mg/245 mgCOMPR. FILM.200 mg/ 245 mgACCORD HEALTHCARE LIMITEDMAREA BRITANIECUTIE CU BLIST. PERFORAT PT. ELIBERAREA UNEI UNITĂȚI DOZATE OPA-AL-PVC/AL X 30 X 1 COMPR. FILM.PR309,54520011,65279920,308534
  459W62931007J05AR03EMTRICITABINUM + TENOFOVIRUM DISOPROXILEMTRICITABINA/ TENOFOVIR DISOPROXIL TEVA 200 mg/ 245 mgCOMPR. FILM.200 mg/ 245 mgTEVA PHARMA-CEUTICALS - S.R.L.ROMÂNIACUTIE CU 1 FLAC. DIN PEID CU CAPACITATEA DE 100 ML, PREVĂZUT CU CAPAC DIN PP CU SISTEM DE ÎNCHIDERE SECURIZAT PENTRU COPII ȘI RECIPIENT CARE CONȚINE 3 G DESICANT X 30 COMPR. FILM.PR307,9543339,7106660,000000
  460W62928001J05AR03EMTRICITABINUM + TENOFOVIRUM DISOPROXILDUNOTRISIN 200 mg/ 245 mgCOMPR. FILM.200 mg/ 245 mgALVOGEN IPCO S.AR.L.LUXEMBURGCUTIE CU 1 FLAC. PEID X 30 COMPR. FILM.PR309,54520011,65279919,100534
  ...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
  468W64751001J05AR17COMBINAȚII (EMTRICITABINUM + TENOFOVIRUM ALAFENAMIDA)DESCOVY 200 mg/ 10 mgCOMPR. FILM.200 mg/ 10 mgGILEAD SCIENCES IRELAND UCIRLANDACUTIE CU 1 FLAC. DIN PEID X 30 COMPR. FILM.PR3064,72100071,8176660,000000
  469W62913001J05AR17COMBINAȚII (EMTRICITABINUM + TENOFOVIRUM ALAFENAMIDA)DESCOVY 200 mg/ 10 mgCOMPR. FILM.200 mg/ 10 mgGILEAD SCIENCES INTERNATIONAL LTD.MAREA BRITANIECUTIE CU 1 FLAC. DIN PEID X 30 COMPR. FILM.PR3064,72100071,8176660,000000
  470W64752001J05AR17COMBINAȚII (EMTRICITABINUM + TENOFOVIRUM ALAFENAMIDA)DESCOVY 200 mg/ 25 mgCOMPR. FILM.200 mg/ 25 mgGILEAD SCIENCES IRELAND UCIRLANDACUTIE CU 1 FLAC. DIN PEID X 30 COMPR. FILM.PR3064,72100071,8176660,000000
  471W62914001J05AR17COMBINAȚII (EMTRICITABINUM + TENOFOVIRUM ALAFENAMIDA)DESCOVY 200 mg/ 25 mgCOMPR. FILM.200 mg/ 25 mgGILEAD SCIENCES INTERNATIONAL LTD.MAREA BRITANIECUTIE CU 1 FLAC. DIN PEID X 30 COMPR. FILM.PR3064,72100071,8176660,000000
  ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
  546W64694001J02AC04POSACONAZOLUM**NOXAFIL 300 mgCONC. PT. SOL. PERF.300 mgMERCK SHARP DOHMEOLANDACUTIE CU 1 FLAC. X 16,7 ML CONC. PT SOL. PERF. (18 MG POSACONAZOL/ML)PR11.052,7600001.193,292000298,418000
  ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
  548W64932001J02AX06ANIDULAFUNGINUMECALTA 100 mgPULB. PT. CONC. PT. SOL. PERF.100 mgPFIZER EUROPE MA EEIGBELGIACUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ A 30 ML X 100 MG PULB.PR11.142,8920001.291,536000326,114000
  ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
  554W65115001J05AR02ABACAVIRUM+ LAMIVUDINUM **KIVEXA 600 mg/ 300 mgCOMPR. FILM.600 mg/ 300 mgVIIV HEALTHCARE BVOLANDACUTIE X 30 COMPR. FILM. (BLIST. ALB-OPAC PVC/PVDC-AL/HÂRTIE)PR3020,40960023,65240027,670266
  555W64118004J05AR03EMTRICITABINUM+ TENOFOVIRUM DISOPROXILEMTRICITABINA/TENOFOVIR DISOPROXIL SANDOZ 200 mg/ 245 mgCOMPR. FILM.200 mg/ 245 mgSANDOZ - S.R.L.ROMÂNIACUTIE CU 1 FLAC. PEID DIN PEID X 30 COMPR. FILM.PR309,54520011,6527993,792201
  3. La secțiunea P1 „Programul național de boli transmisibile“, litera A) „Subprogramul de tratament și monitorizare a persoanelor cu infecție HIV/SIDA și tratamentul postexpunere“, după poziția 651 se introduc șaptesprezece noi poziții, pozițiile 652-668, cu următorul cuprins:
  652W65543001J01MA14MOXIFLOXACINUMERELAN 400 mgCOMPR. FILM.400 mgMEDOCHEMIE LTD.CIPRUCUTIE CU BLIST. AL/AL X 5 COMPR. FILM.PRF54,3776005,9160001,026000
  653W65818001J02AC04POSACONAZOLUM **POSACONAZOL MSN LABORATORIES 300 mgCONC. PT. SOL. PERF.300 mgVIVANTA GENERICS S.R.O.REPUBLICA CEHĂCUTIE CU FLAC. DE STICLĂ ÎNCHIS CU DOP DE CAUCIUC BROMOBUTILIC ȘI CAPSA DE AL DE CULOARE ROȘIE X 20 ML CONC. PT. SOL. PERF.PR1877,300000994,4100000,000000
  654W65875001J02AX06ANIDULAFUNGINUMANIDULAFUNGINA ACCORD 100 mgPULB. PT. CONC. PT. SOL. PERF.100 mgACCORD HEALTHCAREPOLONIACUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ INCOLORĂ CU DOP DIN CAUCIUC BROMOBUTILIC ȘI CAPSĂ DIN AL CU CAPAC DIN PLASTIC CU PULB. PT. CONC. PT. SOL. PERF.PR1952,4100001.076,2800000,000000
  655W62562002J05AE08ATAZANAVIRUMATAZANAVIR TEVA 150 mgCAPS.150 mgTEVA PHARMACEUTICALS - S.R.L.ROMÂNIACUTIE CU BLIST. OPA-AL-PVC/AL X 60X1 CAPS.PR6017,08683319,2771660,000000
  656W62562001J05AE08ATAZANAVIRUMATAZANAVIR TEVA 150 mgCAPS.150 mgTEVA PHARMACEUTICALS - S.R.L.ROMÂNIACUTIE CU BLIST. OPA-AL-PVC/AL X 60 CAPS.PR6017,08683319,2605000,000000
  657W62562003J05AE08ATAZANAVIRUMATAZANAVIR TEVA 150 mgCAPS.150 mgTEVA PHARMACEUTICALS - S.R.L.ROMÂNIACUTIE CU 1 FLAC. PEID X 60 CAPS.PR6017,08683319,2605000,000000
  658W62564001J05AE08ATAZANAVIRUMATAZANAVIR TEVA 300 mgCAPS.300 mgTEVA PHARMACEUTICALS - S.R.L.ROMÂNIACUTIE CU BLIST. OPA-AL-PVC/AL X 30 CAPS.PR3027,98800032,0328004,224866
  659W62564002J05AE08ATAZANAVIRUMATAZANAVIR TEVA 300 mgCAPS.300 mgTEVA PHARMACEUTICALS - S.R.L.ROMÂNIACUTIE CU BLIST. OPA-AL-PVC/AL X 30X1 CAPS.PR3027,98800032,0328004,224866
  660W62564005J05AE08ATAZANAVIRUMATAZANAVIR TEVA 300 mgCAPS.300 mgTEVA PHARMACEUTICALS - S.R.L.ROMÂNIACUTIE CU 1 FLAC. PEID X 30 CAPS.PR3027,98800032,0328004,224866
  661W62956004J05AR02ABACAVIRUM + LAMIVUDINUM **ABACAVIR/LAMIVUDINA TEVA 600 mg/300 mgCOMPR. FILM.600 mg/300 mgTEVA PHARMACEUTICALS - S.R.L.ROMÂNIACUTIE CU BLIST. PERFORATE UNIDOZA PVC-PVDC/AL X30X1 COMPR. FILM.PR3017,00800019,7103330,000000
  662W62956003J05AR02ABACAVIRUM + LAMIVUDINUM **ABACAVIR/LAMIVUDINA TEVA 600 mg/300 mgCOMPR. FILM.600 mg/300 mgTEVA PHARMACEUTICALS - S.R.L.ROMÂNIACUTIE CU BLIST. PVC-PVDC/AL X 30 COMPR. FILM.PR3017,00800019,8103330,000000
  663W64590001J05AR06EFAVIRENZUM + EMTRICITABINUM + TENOFOVIRUM DISOPROXILEFAVIRENZ/EMTRICITABINA/TENOFOVIR DISOPROXIL KRKA 600 mg/200 mg/245 mgCOMPR. FILM.600 mg/200 mg/245 mgKRKA, D.D., NOVO MESTOSLOVENIACUTIE CU 1 FLAC. PEID X 30 COMPR. FILM.PR3028,97166632,8506660,000000
  664W64622001J05AR06EFAVIRENZUM + EMTRICITABINUM + TENOFOVIRUM DISOPROXILEFAVIRENZ/EMTRICITABINA/TENOFOVIR DISOPROXIL ZENTIVA 600 mg/200 mg/245 mgCOMPR. FILM.600 mg/200 mg/245 mgZENTIVA, K.S.REPUBLICA CEHĂCUTIE CU 1 FLAC. DIN PEID X 30 COMPR. FILM.PR3028,97166632,8506660,000000
  665W63863001J05AR06EFAVIRENZUM + EMTRICITABINUM + TENOFOVIRUM DISOPROXILEFAVIRENZ/EMTRICITABINA/TENOFOVIR DISOPROXIL MYLAN 600 mg/200 mg/245 mgCOMPR. FILM.600 mg/ 200 mg/ 245 mgMYLAN S.A.SFRANȚACUTIE CU 1 FLAC. DIN PEID ETICHETAT „DO NOT EAT“ (A NU FI INGERAT) X 30 COMPR. FILM.PR3028,97166632,8506660,000000
  666W65624003J06BA02IMUNOGLOBULINĂ NORMALĂ PT. ADM. INTRAVASCULARĂ **OCTAGAM 50 mg/mlSOL. PERF.50 mg/mlOCTAPHARMA (IP) SPRLBELGIACUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ X 100 ML SOL. PERF.PR1949,8700001.073,5100000,000000
  667W65624002J06BA02IMUNOGLOBULINĂ NORMALĂ PT. ADM. INTRAVASCULARĂ **OCTAGAM 50 mg/mlSOL. PERF.50 mg/mlOCTAPHARMA (IP) SPRLBELGIACUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ X 50 ML SOL. PERF.PR1490,690000573,0000000,000000
  668W65624004J06BA02IMUNOGLOBULINĂ NORMALĂ PT. ADM. INTRAVASCULARĂ **OCTAGAM 50 mg/mlSOL. PERF.50 mg/mlOCTAPHARMA (IP) SPRLBELGIACUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ X 200 ML SOL. PERF.PR11.859,4200002.064,9200000,000000
  4. La secțiunea P1 „Programul național de boli transmisibile“ litera B) „Subprogramul de tratament al bolnavilor cu tuberculoză“, după poziția 183 se introduce o nouă poziție, poziția 184, cu următorul cuprins:
  184W65543001J01MA14MOXIFLOXACINUMERELAN 400 mgCOMPR. FILM.400 mgMEDOCHEMIE LTD.CIPRUCUTIE CU BLIST. AL/AL X 5 COMPR. FILM.PRF54,3776005,9160001,026000
  5. La secțiunea P3 „Programul național de oncologie“, pozițiile 246, 249, 259, 273-274 și 282-283 se abrogă.6. La secțiunea P3 „Programul național de oncologie“, pozițiile 93, 94, 201, 203, 383-388, 412, 469, 470 și 623 se modifică și vor avea următorul cuprins:
  93W42512002L01CA04VINORELBINUMNAVELBINE 20 mgCAPS. MOI20 mgPIERRE FABRE MEDICAMENTFRANȚACUTIE X 1 BLIST. PVC-PVDC/AL-PETP X 1 CAPS. MOALEP-RF1153,396000187,27200052,808000
  94W42513002L01CA04VINORELBINUMNAVELBINE 30 mgCAPS. MOI30 mgPIERRE FABRE MEDICAMENTFRANȚACUTIE X 1 BLIST. PVC-PVDC/AL-PETP X 1 CAPS. MOALEP-RF1229,152000279,74400078,896000
  ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
  201W07200001L01XC02RITUXIMABUM **1MABTHERA 500 mgCONC. PT. SOL. PERF.500 mgROCHE REGISTRATION LTD.MAREA BRITANIECUTIE X 1 FLACON X 50 ML (500 MG RITUXIMAB IN 50 ML -10 MG/ML)S14.161,4680004.581,792000681,968000
  ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
  203W64386001L01XC02RITUXIMABUM **1MABTHERA 500 mgCONC. PT. SOL. PERF.500 mgROCHE REGISTRATION GMBHGERMANIACUTIE X 1 FLACON X 50 ML (500 MG RITUXIMAB IN 50 ML -10 MG/ML)PR14.161,4680004.581,792000681,968000
  ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
  383W64437001L01XX42PANOBINOSTATUM **1FARYDAK 10 mgCAPS.10 mgNOVARTIS EUROPHARM LTD.IRLANDABLIST. PVC/PCTFE/AL X 6 CAPS.PR62.916,0716663.184,8800000,000000
  384W62215001L01XX42PANOBINOSTATUM **1FARYDAK 10 mgCAPS.10 mgNOVARTIS EUROPHARM LTD.MAREA BRITANIEBLIST. PVC/PCTFE/AL X 6 CAPS.PR62.916,0716663.184,8800000,000000
  385W64438001L01XX42PANOBINOSTATUM **1FARYDAK 15 mgCAPS.15 mgNOVARTIS EUROPHARM LTD.IRLANDABLIST. PVC/PCTFE/AL X 6 CAPS.PR62.916,0716663.184,8800000,000000
  386W62216001L01XX42PANOBINOSTATUM **1FARYDAK 15 mgCAPS.15 mgNOVARTIS EUROPHARM LTD.MAREA BRITANIEBLIST. PVC/PCTFE/AL X 6 CAPS.PR62.916,0716663.184,8800000,000000
  387W62217001L01XX42PANOBINOSTATUM **1FARYDAK 20 mgCAPS.20 mgNOVARTIS EUROPHARM LTD.MAREA BRITANIEBLIST. PVC/PCTFE/AL X 6 CAPS.PR62.916,0716663.184,8800000,000000
  388W64439001L01XX42PANOBINOSTATUM **1FARYDAK 20 mgCAPS.20 mgNOVARTIS EUROPHARM LTD.IRLANDABLIST. PVC/PCTFE/AL X 6 CAPS.PR62.916,0716663.184,7133330,000000
  ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
  412W53654002L02BA01TAMOXIFENUMTAMOXIFEN SANDOZ 10 mgCOMPR. FILM.10 mgHEXAL AGGERMANIACUTIE X 10 BLIST. X 10 COMPR. FILM.P-RF/S1000,2127000,2875000,000000
  ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
  469W64949001L03AA13PEGFILGRASTIMUM **PELGRAZ 6 mgSOL INJ. ÎN SERINGĂ PREUMPLUTĂ6 mgACCORD HEALTHCARE LIMITEDMAREA BRITANIECUTIE CU 1 SERINGĂ PREUMPLUTĂ CARE CONȚINE 0,6 ML SOL. INJ.PR12.227,9560002.474,256000399,184000
  470W51563001L03AA13PEGFILGRASTIMUM **NEULASTA 6 mgSOL. INJ.6 mgAMGEN EUROPE B.V.OLANDACUTIE X BLISTER X 1 SERINGĂ PREUMPLUTĂ X 0,6 ML SOL. INJ.PR12.227,9560002.474,2560001.061,914000
  ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
  623W65705001L03AA13PEGFILGRASTIMUM **PELGRAZ 6 mgSOL INJ. ÎN SERINGĂ PREUMPLUTĂ6 mgACCORD HEALTHCARE S.L.U.SPANIACUTIE CU 1 SERINGĂ PREUMPLUTĂ CARE CONȚINE 0,6 ML SOL. INJ.PR12.227,9560002.474,256000399,184000
  7. La secțiunea P3 „Programul național de oncologie“, după poziția 628 se introduc treizeci și una de noi poziții, pozițiile 629-659, cu următorul cuprins:
  629W65817003L01BB06CLOFARABINUM **1CLOFARABINA VIVANTA 1 mg/mlCONC. PT. SOL. PERF.1 mg/mlVIVANTA GENERICS S.R.O.REPUBLICA CEHĂCUTIE CU 4 FLAC. DIN STICLĂ CU DOP DE CAUCIUC ȘI CAPSĂ DETAȘABILĂ DIN AL. CU SIGILIU ALBASTRU X 20 ML CONC. PT. SOL. PERF.PR44.113,0950004.492,8175000,000000
  630W65817001L01BB06CLOFARABINUM **1CLOFARABINA VIVANTA 1 mg/mlCONC. PT. SOL. PERF.1 mg/mlVIVANTA GENERICS S.R.O.REPUBLICA CEHĂCUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ CU DOP DE CAUCIUC ȘI CAPSĂ DETAȘABILĂ DIN AL. CU SIGILIU ALBASTRU X 20 ML CONC. PT. SOL. PERF.PR14.135,5900004.545,9500000,000000
  631W65817002L01BB06CLOFARABINUM **1CLOFARABINA VIVANTA 1 mg/mlCONC. PT. SOL. PERF.1 mg/mlVIVANTA GENERICS S.R.O.REPUBLICA CEHĂCUTIE CU 3 FLAC. DIN STICLĂ CU DOP DE CAUCIUC ȘI CAPSĂ DETAȘABILĂ DIN AL. CU SIGILIU ALBASTRU X 20 ML CONC. PT. SOL. PERF.PR34.115,5933334.498,7200000,000000
  632W65817004L01BB06CLOFARABINUM **1CLOFARABINA VIVANTA 1 mg/mlCONC. PT. SOL. PERF.1 mg/mlVIVANTA GENERICS S.R.O.REPUBLICA CEHĂCUTIE CU 10 FLAC. DIN STICLĂ CU DOP DE CAUCIUC ȘI CAPSĂ DETAȘABILĂ DIN AL. CU SIGILIU ALBASTRU X 20 ML CONC. PT. SOL. PERF.PR104.108,5950004.482,1890000,000000
  633W65817005L01BB06CLOFARABINUM **1CLOFARABINA VIVANTA 1 mg/mlCONC. PT. SOL. PERF.1 mg/mlVIVANTA GENERICS S.R.O.REPUBLICA CEHĂCUTIE CU 20 FLAC. DIN STICLĂ CU DOP DE CAUCIUC ȘI CAPSĂ DETAȘABILĂ DIN AL. CU SIGILIU ALBASTRU X 20 ML CONC. PT. SOL. PERF.PR204.107,0945004.478,6465000,000000
  634W66246001L01BC01CYTARABINUMKORABIN 1.000 mg/20 mlSOL. INJ./PERF.1.000 mg/20 mlC.N. UNIFARM - S.A.ROMÂNIACUTIE CU 1 FLAC. X 20 ML SOL. INJ./PERF.PR151,30000064,8600000,000000
  635W63841001L01BC59COMBINAȚII (TRIFLURIDINUM +TIPIRACILUM) **1LONSURF 15 mg/6,14 mgCOMPR. FILM.15 mg/6,14 mgLES LABORATOIRES SERVIERFRANȚACUTIE CU BLIST.AL/AL X 20 COMPRIMATE FILMATEPR20125,719500138,9420000,000000
  636W63841002L01BC59COMBINAȚII (TRIFLURIDINUM +TIPIRACILUM) **1LONSURF 15 mg/6,14 mgCOMPR. FILM.15 mg/6,14 mgLES LABORATOIRES SERVIERFRANȚACUTIE CU BLIST.AL/AL X 60 COMPRIMATE FILMATEPR60122,987833134,6928330,000000
  637W63842002L01BC59COMBINAȚII (TRIFLURIDINUM +TIPIRACILUM) **1LONSURF 20 mg/8,19 mgCOMPR. FILM.20 mg/8,19 mgLES LABORATOIRES SERVIERFRANȚACUTIE CU BLIST.AL/AL X 60 COMPRIMATE FILMATEPR60164,652000180,1066660,000000
  638W63842001L01BC59COMBINAȚII (TRIFLURIDINUM +TIPIRACILUM) **1LONSURF 20 mg/8,19 mgCOMPR. FILM.20 mg/8,19 mgLES LABORATOIRES SERVIERFRANȚACUTIE CU BLIST.AL/AL X 20 COMPRIMATE FILMATEPR20167,126500184,0755000,000000
  639W65979001L01CA04VINORELBINUMVINORELBINA ALVOGEN 20 mgCAPS. MOI20 mgALVOGEN MALTA OPERATIONS (ROW) LTD.MALTACUTIE CU 1 BLIST. PVC-PVDC/AL-PET-HÂRTIE, CU ÎNCHIDERE SECURIZATĂ PT. COPII X 1 CAPS. MOALEPR1127,830000156,0600000,000000
  640W65980001L01CA04VINORELBINUMVINORELBINA ALVOGEN 30 mgCAPS. MOI30 mgALVOGEN MALTA OPERATIONS (ROW) LTD.MALTACUTIE CU 1 BLIST. PVC-PVDC/AL-PET-HÂRTIE, CU ÎNCHIDERE SECURIZATĂ PT. COPII X 1 CAPS. MOALEPR1190,960000233,1200000,000000
  641W65981001L01CA04VINORELBINUMVINORELBINA ALVOGEN 80 mgCAPS. MOI80 mgALVOGEN MALTA OPERATIONS (ROW) LTD.MALTACUTIE CU 1 BLIST. PVC-PVDC/AL-PET-HÂRTIE, CU ÎNCHIDERE SECURIZATĂ PT. COPII X 1 CAPS. MOALEPR1496,820000579,6900000,000000
  642W66241001L01DC01BLEOMYCINUM SULFASBLEMISIN 15 mgPULB. PT. SOL. INJ.15 mgC.N. UNIFARM - S.A.ROMÂNIACUTIE CU 1 FLACON X 15 MG PULB. PT. SOL. INJ.PR1109,760000130,5492003,440800
  643W66247001L01XA01CISPLATINUMCISPLATIN KOCAK 10 mg/20 mlCONC. PT. SOL. PERF.10 mg/20 mlC.N. UNIFARM - S.A.ROMÂNIACUTIE CU 1 FLAC. X 20 ML CONC. PT. SOL. PERF.PR18,83200011,94000031,300000
  644W59766002L01XB01PROCARBAZINUM 4)NATULANCAPS.50 mgC.N. UNIFARM - S.A.ROMÂNIACUTIE CU 5 BLIST X 10 CAPS.PRF5027,70000030,9560000,000000
  645W65560002L01XC17NIVOLUMABUM **1OPDIVO 10 mg/mlCONC. PT. SOL. PERF.10 mg/mlBRISTOL-MYERS SQUIBB PHARMA EEIGIRLANDACUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ DE TIP I X 100 MG CONC. PT. SOL. PERF.PR16.328,5000006.936,2200000,000000
  646W65560001L01XC17NIVOLUMABUM **1OPDIVO 10 mg/mlCONC. PT. SOL. PERF.10 mg/mlBRISTOL-MYERS SQUIBB PHARMA EEIGIRLANDACUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ DE TIP I X 40 MG CONC. PT. SOL. PERF.PR12.549,4000002.817,0000000,000000
  647W61901002L01XC17NIVOLUMABUM **1OPDIVO 10 mg/mlCONC. PT. SOL. PERF.10 mg/mlBRISTOL-MYERS SQUIBB PHARMA EEIGMAREA BRITANIECUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ DE TIP I X 100 MG CONC. PT. SOL. PERF.PR16.328,5000006.936,2200000,000000
  648W61901001L01XC17NIVOLUMABUM **1OPDIVO 10 mg/mlCONC. PT. SOL. PERF.10 mg/mlBRISTOL-MYERS SQUIBB PHARMA EEIGMAREA BRITANIECUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ DE TIP I X 40 MG CONC. PT. SOL. PERF.PR12.549,4000002.817,0000000,000000
  649W65131001L01XC31AVELUMABUM **1BAVENCIO 20 mg/mlCONC. PT. SOL. PERF.20 mg/mlMERCK EUROPE B.V.OLANDA1 FLACON X 10 ML CONC. PT. SOL. PERF. (200 MG AVELUMAB)PR14.257,0000004.678,2900000,000000
  650W64125001L01XC31AVELUMABUM **1BAVENCIO 20 mg/mlCONC. PT. SOL. PERF.20 mg/mlMERCK SERONO EUROPE LIMITEDMAREA BRITANIE1 FLACON X 10 ML CONC. PT. SOL. PERF. (200 MG AVELUMAB)PR14.257,0000004.678,2900000,000000
  651W64628001L01XE28CERITINIBUM **1ZYKADIA 150 mgCAPS.150 mgNOVARTIS EUROPHARM LTD.IRLANDACUTIE CU BLIST. PVC/PCTFE/AL X 150 (3 AMBALAJE X 50) CAPS. (AMBALAJ COLECTIV)PR150135,712666148,1813330,000000
  652W63339001L01XE28CERITINIBUM **1ZYKADIA 150 mgCAPS.150 mgNOVARTIS EUROPHARM LTD.MAREA BRITANIECUTIE CU BLIST. PVC/PCTFE/AL X 150 (3 AMBALAJE X 50) CAPS. (AMBALAJ COLECTIV)PR150135,712666148,1813330,000000
  653W64447001L01XE39MIDOSTAURINUM **1RYDAPT 25 mgCAPS. MOI25 mgNOVARTIS EUROPHARM LTD.IRLANDACUTIE CU BLIST. PA-AL-PVC/AL X 112 (4X28) CAPS. MOIPR112541,001160590,0326780,000000
  654W64915001L01XX02ASPARAGINAZUMERWINASEPULB. PT. SOL. INJ.10.000 unități/ flaconDIRECT PHARMA LOGISTICS - S.R.L.ROMÂNIACUTIE CU 5 FLAC. DIN STICLĂ NEUTRĂ CU 10.000 UI/FLACON PULB. PT. SOL. INJ.PR53.013,2560003.292,0840000,000000
  655W63372001L01XX50IXAZOMIB **1NINLARO 2,3 mgCAPS.2,3 mgTAKEDA PHARMA A/SDANEMARCACUTIE CU 3 PLIANTE (A CÂTE UN BLISTER DIN PVC-AL/AL) X 1 CAPS.PR38.079,1766668.819,0300000,000000
  656W63373001L01XX50IXAZOMIB **1NINLARO 3 mgCAPS.3 mgTAKEDA PHARMA A/SDANEMARCACUTIE CU 3 PLIANTE (A CÂTE UN BLISTER DIN PVC-AL/AL) X 1 CAPS.PR38.079,1766668.819,0300000,000000
  657W63374001L01XX50IXAZOMIB **1NINLARO 4 mgCAPS.4 mgTAKEDA PHARMA A/SDANEMARCACUTIE CU 3 PLIANTE (A CÂTE UN BLISTER DIN PVC-AL/AL) X 1 CAPS.PR38.079,1766668.819,0300000,000000
  658W62618001L02AE04TRIPTORELINUM **DIPHERELINE 22,5 mgPULB. ȘI SOLV. PT. SUSP. INJ. CU ELIB. PREL.22,5 mgIPSEN PHARMAFRANȚACUTIE CU 1 FLAC. CU CAPACITATEA DE 6 ML DIN STICLĂ UȘOR COLORATĂ CU PULB. PT. SUSP. INJ. CU ELIB. PREL. + 1 FIOLĂ DIN STICLĂ INCOLORĂ, CU 2 ML SOLV. (APĂ PT. PREPARATE INJ.) PT. RECONST. SUSP. INJ. + 1 BLIST. DIN PVC CARE CONȚINE 1 SERINGĂ DIN PP ȘI 2 ACEPR12.055,2900002.278,4200000,000000
  659W66035001L03AA13PEGFILGRASTIMUM **PELMEG 6 mgSOL. INJ. ÎN SERINGĂ PREUMPLUTĂ10 mg/mlCINFA BIOTECH - S.L.SPANIACUTIE CU AMBALAJ TIP BLISTER CE CONȚINE 1 SERINGĂ PREUMPLUTĂ X 0,6 ML SOL. INJ.PR11.856,6300002.061,8800000,000000
  8. La secțiunea P5 „Programul național de diabet zaharat - Tratamentul medicamentos al bolnavilor cu diabet zaharat“, pozițiile 120, 148, 173 și 174 se abrogă. 9. La secțiunea P5 „Programul național de diabet zaharat - Tratamentul medicamentos al bolnavilor cu diabet zaharat“, poziția 46 se modifică și va avea următorul cuprins:
  46W43318002A10BA02METFORMINUMGLUCOPHAGE XRCOMPR. ELIB. PREL.500 mgMERCK SANTE S.A.S.FRANȚACUTIE X 2 BLIST. AL/PVC- PVDC X 15 COMPR. ELIB. PREL.P6L300,0781990,1057990,190534
  10. La secțiunea P5 „Programul național de diabet zaharat - Tratamentul medicamentos al bolnavilor cu diabet zaharat“, după poziția 181 se introduc patru noi poziții, pozițiile 182-185, cu următorul cuprins:
  182W65194001A10AE06INSULINUM DEGLUDEC **TRESIBA 100 UISOL. INJ.100 UI/mlNOVO NORDISK A/SDANEMARCACUTIE CU 5 CARTUȘE X 3MLPRF547,95400058,5420000,000000
  183W63931004A10BA02METFORMINUMGLUCOPHAGE XR 1.000 mgCOMPR. ELIB. PREL.1.000 mgMERCK SANTE S.A.S.FRANȚACUTIE CU 6 BLIST. PVC/PVDC/AL X 10 COMPR. ELIB. PREL.PRF600,1464000,1980000,610166
  184W63930004A10BA02METFORMINUMGLUCOPHAGE XR 750 mgCOMPR. ELIB. PREL.750 mgMERCK SANTE S.A.S.FRANȚACUTIE CU 4 BLIST. PVC/PVDC/AL X 15 COMPR. ELIB. PREL.PRF600,4631660,6058330,000000
  185W54586003A10BJ02LIRAGLUTIDUM **VICTOZA 6 mg/mlSOL. INJ. ÎN STILOU INJECTOR PREUMPLUT6 mg/mlNOVO NORDISK A/SDANEMARCACUTIE X 3 STILOURI INJECTOARE (PEN-URI) PREUMPLUTE X 3 ML SOLUȚIE INJECTABILĂ/STILOUP-RF3195,396666225,7000000,000000
  11. La secțiunea P6 „Programul național de diagnostic și tratament pentru boli rare și sepsis sever“, subprogramul P6.1: „Hemofilie și Talasemie“, după poziția 87 se introduc unsprezece noi poziții, pozițiile 88-98, cu următorul cuprins:
  88W65190001B02BD02TUROCTOCOG ALFA **NOVOEIGHT 1.000 UIPULB + SOLV. PT. SOL. INJ.1.000 UINOVO NORDISK A/SDANEMARCACUTIE CU 1 FLACON CU PULBERE, 1 SERINGĂ PREUMPLUTĂ CU 4 ML SOLVENT, 1 TIJĂ PISTON ȘI UN ADAPTOR PENTRU FLACONPR12.440,0000002.697,7500000,000000
  89W65191001B02BD02TUROCTOCOG ALFA **NOVOEIGHT 1.500 UIPULB + SOLV. PT. SOL. INJ.1.500 UINOVO NORDISK A/SDANEMARCACUTIE CU 1 FLACON CU PULBERE, 1 SERINGĂ PREUMPLUTĂ CU 4 ML SOLVENT, 1 TIJĂ PISTON ȘI UN ADAPTOR PENTRU FLACONPR13.645,0000004.011,2000000,000000
  90W65192001B02BD02TUROCTOCOG ALFA **NOVOEIGHT 2.000 UIPULB + SOLV. PT. SOL. INJ.2.000 UINOVO NORDISK A/SDANEMARCACUTIE CU 1 FLACON CU PULBERE, 1 SERINGĂ PREUMPLUTĂ CU 4 ML SOLVENT, 1 TIJĂ PISTON ȘI UN ADAPTOR PENTRU FLACONPR14.849,9900005.324,6500000,000000
  91W65188001B02BD02TUROCTOCOG ALFA **NOVOEIGHT 250 UIPULB + SOLV. PT. SOL. INJ.250 UINOVO NORDISK A/SDANEMARCACUTIE CU 1 FLACON CU PULBERE, 1 SERINGĂ PREUMPLUTĂ CU 4 ML SOLVENT, 1 TIJĂ PISTON ȘI UN ADAPTOR PENTRU FLACONPR1632,500000727,5800000,000000
  92W65193001B02BD02TUROCTOCOG ALFA **NOVOEIGHT 3.000 UIPULB + SOLV. PT. SOL. INJ.3.000 UINOVO NORDISK A/SDANEMARCACUTIE CU 1 FLACON CU PULBERE, 1 SERINGĂ PREUMPLUTĂ CU 4 ML SOLVENT, 1 TIJĂ PISTON ȘI UN ADAPTOR PENTRU FLACONPR17.259,9900007.951,5500000,000000
  93W65189001B02BD02TUROCTOCOG ALFA **NOVOEIGHT 500 UIPULB + SOLV. PT. SOL. INJ.500 UINOVO NORDISK A/SDANEMARCACUTIE CU 1 FLACON CU PULBERE, 1 SERINGĂ PREUMPLUTĂ CU 4 ML SOLVENT, 1 TIJĂ PISTON ȘI UN ADAPTOR PENTRU FLACONPR11.235,0000001.384,3000000,000000
  94W63107001B02BD04EFTRENONACOG ALFA **ALPROLIX 1.000 UIPULB + SOLV. PT. SOL. INJ.1.000 UISWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB (PUBL)SUEDIA1 FLAC. DIN STICLĂ DE TIP I CU PULBERE + 5 ML SOLV. ÎNTR-O SERINGĂ PREUMPLUTĂ DIN STICLĂ DE TIP I + 1 TIJĂ A PISTONULUI + 1 ADAPTOR STERIL PT. FLAC. + 1 SET DE PERFUZIE STERIL + 2 TAMPOANE CU ALCOOL + 2 PLASTURI + 1 COMPRESĂ DIN TIFONPR15.987,5600006.564,6000000,000000
  95W63108001B02BD04EFTRENONACOG ALFA **ALPROLIX 2.000 UIPULB + SOLV. PT. SOL. INJ.2.000 UISWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB (PUBL)SUEDIA1 FLAC. DIN STICLĂ DE TIP I CU PULBERE + 5 ML SOLV. ÎNTR-O SERINGĂ PREUMPLUTĂ DIN STICLĂ DE TIP I + 1 TIJĂ A PISTONULUI + 1 ADAPTOR STERIL PT. FLAC. + 1 SET DE PERFUZIE STERIL + 2 TAMPOANE CU ALCOOL + 2 PLASTURI + 1 COMPRESĂ DIN TIFONPR111.818,68000012.920,5300000,000000
  96W63105001B02BD04EFTRENONACOG ALFA **ALPROLIX 250 UIPULB + SOLV. PT. SOL. INJ.250 UISWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB (PUBL)SUEDIA1 FLAC. DIN STICLĂ DE TIP I CU PULBERE + 5 ML SOLV. ÎNTR-O SERINGĂ PREUMPLUTĂ DIN STICLĂ DE TIP I + 1 TIJĂ A PISTONULUI + 1 ADAPTOR STERIL PT. FLAC. + 1 SET DE PERFUZIE STERIL + 2 TAMPOANE CU ALCOOL + 2 PLASTURI + 1 COMPRESĂ DIN TIFONPR11.534,6800001.710,9500000,000000
  97W63109001B02BD04EFTRENONACOG ALFA**ALPROLIX 3.000 UIPULB. + SOLV. PT. SOL. INJ.3.000 UISWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB (PUBL)SUEDIA1 FLAC. DIN STICLĂ DE TIP I CU PULBERE + 5 ML SOLV. ÎNTR-O SERINGĂ PREUMPLUTĂ DIN STICLĂ DE TIP I + 1 TIJĂ A PISTONULUI + 1 ADAPTOR STERIL PT. FLAC. + 1 SET DE PERFUZIE STERIL + 2 TAMPOANE CU ALCOOL + 2 PLASTURI + 1 COMPRESĂ DIN TIFONPR116.995,98000018.563,7900000,000000
  98W63106001B02BD04EFTRENONACOG ALFA**ALPROLIX 500 UIPULB + SOLV. PT. SOL. INJ.500 UISWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB (PUBL)SUEDIA1 FLAC. DIN STICLĂ DE TIP I CU PULBERE + 5 ML SOLV. ÎNTR-O SERINGĂ PREUMPLUTĂ DIN STICLĂ DE TIP I + 1 TIJĂ A PISTONULUI + 1 ADAPTOR STERIL PT. FLAC.+ 1 SET DE PERFUZIE STERIL + 2 TAMPOANE CU ALCOOL + 2 PLASTURI + 1 COMPRESĂ DIN TIFONPR12.958,0900003.262,4700000,000000
  12. La secțiunea P6 „Programul național de diagnostic și tratament pentru boli rare și sepsis sever“, subprogramul P6.2: „Epidermoliză buloasă“, după poziția 20 se introduce o nouă poziție, poziția 21, cu următorul cuprins:
  21W54309001D06BA01SULFADIAZINUMFLAMMAZINECREMA1%C.N. UNIFARM - S.A.ROMÂNIACUTIE X 500 G CREMĂPRF195,200000120,3700000,000000
  13. La secțiunea P6 „Programul național de diagnostic și tratament pentru boli rare și sepsis sever“, subprogramul P6.5: „Boli neurologice degenerative/inflamator-imune“ subpunctul P6.5.1 „Tratamentul medicamentos al bolnavilor cu boli neurologice inflamator-imune“, după poziția 38 se introduc trei noi poziții, pozițiile 39-41, cu următorul cuprins:
  39W65624003J06BA02IMUNOGLOBULINĂ NORMALĂ PT. ADM. INTRAVASCULARĂ **OCTAGAM 50 mg/mlSOL. PERF.50 mg/mlOCTAPHARMA (IP) SPRLBELGIACUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ X 100 ML SOL. PERF.PR1949,8700001.073,5100000,000000
  40W65624004J06BA02IMUNOGLOBULINĂ NORMALĂ PT. ADM. INTRAVASCULARĂ **OCTAGAM 50 mg/mlSOL. PERF.50 mg/mlOCTAPHARMA (IP) SPRLBELGIACUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ X 200 ML SOL. PERF.PR11.859,4200002.064,9200000,000000
  41W65624002J06BA02IMUNOGLOBULINĂ NORMALĂ PT. ADM. INTRAVASCULARĂ **OCTAGAM 50 mg/mlSOL. PERF.50 mg/mlOCTAPHARMA (IP) SPRLBELGIACUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ X 50 ML SOL. PERF.PR1490,690000573,0000000,000000
  14. La secțiunea P6 „Programul național de diagnostic și tratament pentru boli rare și sepsis sever“, subprogramul P6.8: „Boala Fabry“, după poziția 1 se introduc două noi poziții, pozițiile 2 și 3, cu următorul cuprins:
  2W64982001A16AX14MIGALASTATUM **GALAFOLD 123 mgCAPS.123 mgAMICUS THERAPEUTICS UK LTDMAREA BRITANIECUTIE CU BLIST. PVC/PCTFE/PVC/AL X 14 CAPS.PR144.822,8692855.259,6592850,000000
  3W65913001A16AX14MIGALASTATUM **GALAFOLD 123 mgCAPS.123 mgAMICUS THERAPEUTICS EUROPE LIMITEDIRLANDACUTIE CU BLIST. PVC/PCTFE/PVC/AL X 14 CAPS.PR144.822,8692855.259,6592850,000000
  15. La secțiunea P6 „Programul național de diagnostic și tratament pentru boli rare și sepsis sever“, subprogramul P6.15: „Sindrom de imunodeficiență primară“, după poziția 38 se introduc trei noi poziții, pozițiile 39-41, cu următorul cuprins:
  39W65624002J06BA02IMUNOGLOBULINĂ NORMALĂ PT. ADM. INTRAVASCULARĂ **OCTAGAM 50 mg/mlSOL. PERF.50 mg/mlOCTAPHARMA (IP) SPRLBELGIACUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ X 50 ML SOL. PERF.PR1490,690000573,0000000,000000
  40W65624003J06BA02IMUNOGLOBULINĂ NORMALĂ PT. ADM. INTRAVASCULARĂ **OCTAGAM 50 mg/mlSOL. PERF.50 mg/mlOCTAPHARMA (IP) SPRLBELGIACUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ X 100 ML SOL. PERF.PR1949,8700001.073,5100000,000000
  41W65624004J06BA02IMUNOGLOBULINĂ NORMALĂ PT. ADM. INTRAVASCULARĂ **OCTAGAM 50 mg/mlSOL. PERF.50 mg/mlOCTAPHARMA (IP) SPRLBELGIACUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ X 200 ML SOL. PERF.PR11.859,4200002.064,9200000,000000
  16. La secțiunea P6 „Programul național de diagnostic și tratament pentru boli rare și sepsis sever“, după subprogramul P6.24 „Amiotrofia spinală musculară“ se adaugă un nou subprogram, subprogramul P6.25 „Boala Castelman“, cu următorul cuprins:P6.25: Boala Castelman
  1W61750001L04AC11SILTUXIMABUM **1SYLVANT 100 mgPULB. PT. CONC. PT. SOL. PERF.100 mgJANSSEN-CILAG INTERNATIONAL NVBELGIAFLACON DE STICLĂ TIP 1 DE 8 ML CU ÎNCHIDERE ELASTOMERICĂ ȘI SIGILIU DE ALUMINIU CU CAPAC FLIP-OFF CE CONȚINE 100 MG DE SILTUXIMABPRF12.151,6900002.383,5000000,000000
  2W61751001L04AC11SILTUXIMABUM **1SYLVANT 400 mgPULB. PT. CONC. PT. SOL. PERF.400 mgJANSSEN-CILAG INTERNATIONAL NVBELGIAFLACON DE STICLĂ TIP 1 DE 30 ML CU ÎNCHIDERE ELASTOMERICĂ ȘI SIGILIU DE ALUMINIU CU CAPAC FLIP-OFF CE CONȚINE 400 MG DE SILTUXIMABPRF18.516,8300009.321,5100000,000000
  17. La secțiunea P7 „Programul național de boli endocrine - Tratamentul medicamentos al bolnavilor cu osteoporoză, gușă datorată carenței de iod și proliferării maligne“, după poziția 84 se introduc paisprezece noi poziții, pozițiile 85-98, cu următorul cuprins:
  85W66144003H03BB02THIAMAZOLUMTHYROZOL 10 mgCOMPR. FILM.10 mgMERCK ROMÂNIA - S.R.L.ROMÂNIACUTIE CU BLIST. PVC/AL X 50 COMPR. FILM. (2 BLIST. X 25 COMPR. FILM.)P6L500,3342000,4518000,000000
  86W66145003H03BB02THIAMAZOLUMTHYROZOL 20 mgCOMPR. FILM.20 mgMERCK ROMÂNIA - S.R.L.ROMÂNIACUTIE CU BLIST. PVC/AL X 50 COMPR. FILM. (2 BLIST. X 25 COMPR. FILM.)P6L500,4124000,5574000,000000
  87W66143004H03BB02THIAMAZOLUMTHYROZOL 5 mgCOMPR. FILM.5 mgMERCK ROMÂNIA - S.R.L.ROMÂNIACUTIE CU BLIST. PVC/AL X 100 COMPR. FILM. (4 BLIST. X 25 COMPR. FILM.)P6L1000,2496000,3373000,000000
  88W66151004H03CA01KALII IODIDUMJODID 100 microgrameCOMPR.100 microgrameMERCK ROMÂNIA - S.R.L.ROMÂNIACUTIE X 4 BLIST. AL/PVC X 25 COMPR.PRF1000,0992000,1341000,000000
  89W66155010V10XA01NATRII IODIDUM (131I)THERACAP 131 37 MBq-5,55 GBqCAPS.37MBq-5,55 GBqGE HEALTHCARE BUCHLER GMBH CO. KGGERMANIACONTAINER DIN PLUMB X 1 CAPSULĂ 74 MBQPR1335,670000404,0300000,000000
  90W66155009V10XA01NATRII IODIDUM (131I)THERACAP 131 37 MBq-5,55 GBqCAPS.37MBq-5,55 GBqGE HEALTHCARE BUCHLER GMBH CO. KGGERMANIACONTAINER DIN PLUMB X 1 CAPSULĂ 37 MBQPR1229,350000279,9900000,000000
  91W66155008V10XA01NATRII IODIDUM (131I)THERACAP 131 37 MBq-5,55 GBqCAPS.37MBq-5,55 GBqGE HEALTHCARE BUCHLER GMBH CO. KGGERMANIACONTAINER DIN PLUMB X 1 CAPSULĂ 370 MBQPR1270,770000330,5600000,000000
  92W66155007V10XA01NATRII IODIDUM (131I)THERACAP 131 37 MBq-5,55 GBqCAPS.37 MBq-5,55 GBqGE HEALTHCARE BUCHLER GMBH CO. KGGERMANIACONTAINER DIN PLUMB X 1 CAPSULĂ 3.7 GBQPR11.064,0300001.197,9400000,000000
  93W66155006V10XA01NATRII IODIDUM (131I)THERACAP 131 37 MBq-5,55 GBqCAPS.37 MBq-5,55 GBqGE HEALTHCARE BUCHLER GMBH CO. KGGERMANIACONTAINER DIN PLUMB X 1 CAPSULĂ 259 MBQPR1355,170000425,2900000,000000
  94W66155005V10XA01NATRII IODIDUM (131I)THERACAP 131 37 MBq-5,55 GBqCAPS.37 MBq-5,55 GBqGE HEALTHCARE BUCHLER GMBH CO. KGGERMANIACONTAINER DIN PLUMB X 1 CAPSULĂ 2.59 GBQPR1842,910000956,9200000,000000
  95W66155003V10XA01NATRII IODIDUM (131I)THERACAP 131 37 MBq-5,55 GBqCAPS.37 MBq-5,55 GBqGE HEALTHCARE BUCHLER GMBH CO. KGGERMANIACONTAINER DIN PLUMB X 1 CAPSULĂ 111 MBQPR1335,670000404,0300000,000000
  96W66155004V10XA01NATRII IODIDUM (131I)THERACAP 131 37 MBq-5,55 GBqCAPS.37 MBq-5,55 GBqGE HEALTHCARE BUCHLER GMBH CO. KGGERMANIACONTAINER DIN PLUMB X 1 CAPSULĂ 185 MBQPR1247,690000302,3800000,000000
  97W66155002V10XA01NATRII IODIDUM (131I)THERACAP 131 37 MBq-5,55 GBqCAPS.37 MBq-5,55 GBqGE HEALTHCARE BUCHLER GMBH CO. KGGERMANIACONTAINER DIN PLUMB X 1 CAPSULĂ 1.85 GBQPR1563,020000651,8400000,000000
  98W66155001V10XA01NATRII IODIDUM (131I)THERACAP 131 37 MBq-5,55 GBqCAPS.37 MBq-5,55 GBqGE HEALTHCARE BUCHLER GMBH CO. KGGERMANIACONTAINER DIN PLUMB X 1 CAPSULĂ 1.11 GBQPR1543,750000630,8400000,000000
  18. La secțiunea P9 „Programul național de transplant de organe, țesuturi și celule de origine umană“, subprogramul P9.1: „Transplant medular“, pozițiile 116, 233, 235 și 332 se modifică și vor avea următorul cuprins:
  116W61578001J02AC04POSACONAZOLUM **NOXAFIL 300 mgCONC. PT. SOL. PERF.300 mgMERCK SHARP DOHME LTD.MAREA BRITANIECUTIE CU UN FL X 16,7 ML CONC. PT SOL PERF (18 MG POSACONAZOL/ML)PR11.052,7600001.193,292000298,418000
  ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
  233W07200001L01XC02RITUXIMABUM **MABTHERA 500 mgCONC. PT. SOL. PERF.500 mgROCHE REGISTRATION LTD.MAREA BRITANIECUTIE X 1 FLACON X 50 ML (500 MG RITUXIMAB ÎN 50 ML -10 MG/ML)S14.161,4680004.581,792000681,968000
  ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
  235W64386001L01XC02RITUXIMABUM **MABTHERA 500 mgCONC. PT. SOL. PERF.500 mgROCHE REGISTRATION GMBHGERMANIACUTIE X 1 FLACON X 50 ML (500 MG RITUXIMAB ÎN 50 ML - 10 MG/ML)PR14.161,4680004.581,792000681,968000
  ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
  332W64694001J02AC04POSACONAZOLUM **NOXAFIL 300 mgCONC. PT. SOL. PERF.300 mgMERCK SHARP DOHMEOLANDACUTIE CU 1 FLAC. X 16,7 ML CONC. PT SOL. PERF. (18 MG POSACONAZOL/ML)PR11.052,7600001.193,292000298,418000
  19. La secțiunea P9 „Programul național de transplant de organe, țesuturi și celule de origine umană“, subprogramul P9.1: „Transplant medular“, după poziția 381 se introduc șase noi poziții, pozițiile 382-387, cu următorul cuprins:
  382W65818001J02AC04POSACONAZOLUM **POSACONAZOL MSN LABORATORIES 300 mgCONC. PT. SOL. PERF.300 mgVIVANTA GENERICS S.R.O.,REPUBLICA CEHĂCUTIE CU FLAC. DE STICLĂ ÎNCHIS CU DOP DE CAUCIUC BROMOBUTILIC ȘI CAPSA DE AL DE CULOARE ROȘIE X 20 ML CONC. PT. SOL. PERF.PR1877,300000994,4100000,000000
  383W65624002J06BA02IMUNOGLOBULINĂ NORMALĂ PT. ADM. INTRAVASCULARĂ **OCTAGAM 50 mg/mlSOL. PERF.50 mg/mlOCTAPHARMA (IP) SPRLBELGIACUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ X 50 ML SOL. PERF.PR1490,690000573,0000000,000000
  384W65624003J06BA02IMUNOGLOBULINĂ NORMALĂ PT. ADM. INTRAVASCULARĂ **OCTAGAM 50 mg/mlSOL. PERF.50 mg/mlOCTAPHARMA (IP) SPRLBELGIACUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ X 100 ML SOL. PERF.PR1949,8700001.073,5100000,000000
  385W65624004J06BA02IMUNOGLOBULINĂ NORMALĂ PT. ADM. INTRAVASCULARĂ **OCTAGAM 50 mg/mlSOL. PERF.50 mg/mlOCTAPHARMA (IP) SPRLBELGIACUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ X 200 ML SOL. PERF.PR11.859,4200002.064,9200000,000000
  386W63806001L01BA01METHOTREXATUMNORDIMET 12,5 mgSOL. INJ. ÎN STILOU INJECTOR (PEN) PREUMPLUT12,5 mgNORDIC GROUP BVOLANDACUTIE CU 1 STILOU INJECTOR PREUMPLUT CARE CONȚINE 1 SERINGĂ PREUMPLUTĂ DIN STICLĂ CU AC ATAȘAT ȘI UN PISTON X 0,5 ML SOL. PT. INJECTAREPRF160,40000076,3700000,000000
  387W66247001L01XA01CISPLATINUMCISPLATIN KOCAK 10 mg/20 mlCONC. PT. SOL. PERF.10 mg/ 20 mlC.N. UNIFARM - S.A.ROMÂNIACUTIE CU 1 FLAC. X 20 ML CONC. PT. SOL. PERF.PR18,83200011,94000031,300000
  20. La secțiunea P9 „Programul național de transplant de organe, țesuturi și celule de origine umană“, subprogramul P9.3: „Transplant hepatic“, după poziția 137 se introduce o nouă poziție, poziția 138, cu următorul cuprins:
  138W54188001J06BB04IMUNOGLOBULINĂ ANTI-HEPATITICĂ B **HEPATECT CP 50 UI/mlSOL. PERF.50 UI/mlBIOTEST PHARMA GMBHGERMANIACUTIE X 1 FLAC. DIN STICLĂ INCOLORĂ X 2 ML SOL. PERF. (100 UI)PR1210,960000257,5400000,000000
  21. La secțiunea P9 „Programul național de transplant de organe, țesuturi și celule de origine umană“, subprogramul P9.4: „Transplant renal, transplant combinat de rinichi și pancreas“, după poziția 255 se introduc trei noi poziții, pozițiile 256-258, cu următorul cuprins:
  256W65624002J06BA02IMUNOGLOBULINĂ NORMALĂ PT. ADM. INTRAVASCULARĂ **OCTAGAM 50 mg/mlSOL. PERF.50 mg/mlOCTAPHARMA (IP) SPRLBELGIACUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ X 50 ML SOL. PERF.PR1490,690000573,0000000,000000
  257W65624003J06BA02IMUNOGLOBULINĂ NORMALĂ PT. ADM. INTRAVASCULARĂ **OCTAGAM 50 mg/mlSOL. PERF.50 mg/mlOCTAPHARMA (IP) SPRLBELGIACUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ X 100 ML SOL. PERF.PR1949,8700001.073,5100000,000000
  258W65624004J06BA02IMUNOGLOBULINĂ NORMALĂ PT. ADM. INTRAVASCULARĂ **OCTAGAM 50 mg/mlSOL. PERF.50 mg/mlOCTAPHARMA (IP) SPRLBELGIACUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ X 200 ML SOL. PERF.PR11.859,4200002.064,9200000,000000
  22. La secțiunea P9 „Programul național de transplant de organe, țesuturi și celule de origine umană“, subprogramul P9.7: „Tratamentul stării posttransplant în ambulatoriu al pacienților transplantați“, pozițiile 79, 99 și 132 se modifică și vor avea următorul cuprins:
  79W61578001J02AC04POSACONAZOLUM **NOXAFIL 300 mgCONC. PT. SOL. PERF.300 mgMERCK SHARP DOHME LTD.MAREA BRITANIECUTIE CU UN FL. X 16,7 ML CONC. PT SOL. PERF. (18 MG POSACONAZOL/ML)PR11.052,7600001.193,292000298,418000
  ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
  99W59320003J05AF05LAMIVUDINUMLAMIVUDINA AUROBINDO 150 mgCOMPR. FILM.150 mgAUROBINDO PHARMA (MALTA) LIMITEDMALTACUTIE CU BLIST. PVC-ACLAR/AL X 60 COMPR. FILM.PR603,4803334,2488330,000000
  ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
  132W64694001J02AC04POSACONAZOLUM **NOXAFIL 300 mgCONC. PT. SOL. PERF.300 mgMERCK SHARP DOHMEOLANDACUTIE CU 1 FLAC. X 16,7 ML CONC. PT SOL. PERF. (18 MG POSACONAZOL/ML)PR11.052,7600001.193,292000298,418000
  23. La secțiunea P9 „Programul național de transplant de organe, țesuturi și celule de origine umană“, subprogramul P9.7: „Tratamentul stării posttransplant în ambulatoriu al pacienților transplantați“, după poziția 147 se introduce o nouă poziție, poziția 148, cu următorul cuprins:
  148W65818001J02AC04POSACONAZOLUM **POSACONAZOL MSN LABORATORIES 300 mgCONC. PT. SOL. PERF.300 mgVIVANTA GENERICS S.R.O.REPUBLICA CEHĂCUTIE CU FLAC. DE STICLĂ ÎNCHIS CU DOP DE CAUCIUC BROMOBUTILIC ȘI CAPSA DE AL DE CULOARE ROȘIE X 20 ML CONC. PT. SOL. PERF.PR1877,300000994,4100000,000000
  24. La secțiunea P9 „Programul național de transplant de organe, țesuturi și celule de origine umană“, subprogramul P9.8: „Tratamentul recidivei hepatitei cronice VHB la pacienții cu transplant hepatic“, după poziția 3 se introduce o nouă poziție, poziția 4, cu următorul cuprins:
  4W54188001J06BB04IMUNOGLOBULINĂ ANTI-HEPATITICĂ B **HEPATECT CP 50 UI/mlSOL. PERF.50 UI/mlBIOTEST PHARMA GMBHGERMANIACUTIE X 1 FLAC. DIN STICLĂ INCOLORĂ X 2 ML SOL. PERF. (100 UI)PR1210,960000257,5400000,000000
  25. La secțiunea P10 „Programul național de supleere a funcției renale la bolnavii cu insuficiență renală cronică“, poziția 90 se modifică și va avea următorul cuprins:
  90W43185002H05BX01CINACALCETUM **MIMPARA 30 mgCOMPR. FILM.30 mgAMGEN EUROPE B.V.OLANDACUTIE X 2 BLIST. ACLAR-PVC-PVAC/AL X 14 COMPR. FILM.PRF2813,99071416,8848571,150143
   +  Articolul IIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și se aplică începând cu luna noiembrie 2019.
  Ministrul sănătății,
  Sorina Pintea
  Președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate,
  Vasile Ciurchea
  -----