ORDIN nr. 32 din 22 mai 2013privind aprobarea Regulamentului de programare a unităților de producție și a consumatorilor dispecerizabili
EMITENT
 • AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 320 din 3 iunie 2013  Având în vedere dispozițiile art. 21 alin. (5) și (6), ale art. 28 lit. e), precum și ale art. 36 alin. (7) lit. k), n) și r) din Legea energiei electrice și gazelor naturale nr. 123/2012 și prevederile Ordinului președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 25/2004 pentru aprobarea Codului comercial al pieței angro de energie electrică,în temeiul dispozițiilor art. 5 alin. (1) lit. c) și ale art. 9 alin. (1) lit. h) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 160/2012,președintele Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Regulamentul de programare a unităților de producție și a consumatorilor dispecerizabili, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin  +  Articolul 2Operatorii economici din sectorul energiei electrice duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 3Entitățile organizatorice din cadrul Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei urmăresc respectarea prevederilor prezentului ordin.  +  Articolul 4Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și intră în vigoare începând cu luna următoare celei de publicare.  +  Articolul 5La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă partea a II-a din anexa la Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 20/2004 pentru aprobarea Codului tehnic al rețelei electrice de transport, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 828 din 8 septembrie 2004.
  Președintele Autorității
  Naționale de Reglementare
  în Domeniul Energiei,
  Niculae Havrileț
  București, 22 mai 2013.Nr. 32.  +  AnexăREGULAMENTde programare a unităților de producție și a consumatorilor dispecerizabili