HOTĂRÎRE nr. 26 din 22 ianuarie 1992privind reevaluarea unor active şi pasive ca urmare a unificării cursurilor de schimb ale leului şi regimului de preţuri şi tarife în aceste condiţii
EMITENT
  • GUVERN
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 11 din 3 februarie 1992    Guvernul României hotărăşte:  +  Articolul 1Agenţii economici cu capital de stat, unităţile bancare şi de asigurări cu capital de stat vor reevalua activele şi pasivele în valută la finele zilei de 10 noiembrie 1991, corespunzător cursului de 180 lei pentru 1 dolar S.U.ADiferenţele rezultate se vor regulariza prin fondul de rezerva al fiecărei unităţi. În cazul insuficienţei acestui fond pentru acoperirea soldului nefavorabil al diferenţelor, vor fi afectate rezultatele financiare ale anului 1991.  +  Articolul 2Agenţii economici cu capital de stat vor reevalua activele pe care le deţin în materii prime, materiale, produse, semifabricate, producţie neterminată şi mărfuri la preţurile stabilite în condiţiile Hotărîrii Guvernului nr. 776 /1991 cu privire la regimul preţurilor şi tarifelor în condiţiile unificării cursurilor de schimb ale leului.Reevaluarea se va efectua asupra stocurilor existente în unitate la data aplicării fiecărui preţ negociat sau modificării acestuia pînă la data de 15 februarie 1992, potrivit Hotărîrii Guvernului nr. 776/1991, sau altor reglementări în domeniu.Diferenţele rezultate se vor regulariza prin fondul de rezerva al fiecărei unităţi.  +  Articolul 3În cazurile în care fondul de rezerva afectat, potrivit art. 1 şi 2 din prezenta hotărîre, depăşeşte de trei ori capitalul social, se va proceda, pînă la 30 iunie 1992, la dublarea capitalului social, în condiţiile legii, prin diminuarea fondului de rezerva.  +  Articolul 4În termen de 60 de zile de la data prezentei hotărîri, Ministerul Economiei şi Finanţelor va prezenta Guvernului propuneri pentru reevaluarea mijloacelor fixe la nivelul preţurilor din economie la finele trimestrului I/1992.  +  Articolul 5Ministerul Economiei şi Finanţelor va emite şi transmite în economie, în termen de 10 zile, norme metodologice privind aplicarea art. 1 şi 2 din prezenta hotărîre.  +  Articolul 6Se recomanda agenţilor economici, alţii decît cei cu capital de stat, să aplice corespunzător prevederile acestei hotărîri. PRIM-MINISTRUTHEODOR STOLOJANContrasemnează:---------------Ministrul economiei şi finanţelor,George DanielescuMinistrul bugetului, veniturilor statuluişi controlului financiar,Florian Bercea----------------------