ORDIN nr. 1.613 din 25 octombrie 2019privind modificarea și completarea anexei la Ordinul ministrului sănătății publice nr. 1.597/2006 pentru numirea membrilor comisiilor de avizare a donării de la donatorul viu
EMITENT
 • MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 870 din 29 octombrie 2019  Văzând Referatul de aprobare nr. SP 13.665 din 24.10.2019 al Direcției generale de asistență medicală și sănătate publică din cadrul Ministerului Sănătății și adresele Agenției Naționale de Transplant nr. 1.620 din 4 iunie 2019 înregistrată la Ministerul Sănătății cu nr. 32.591 din 4 iunie 2019, nr. 2.583 din 11 septembrie 2019 înregistrată la Ministerul Sănătății cu nr. 50.324 din 11 septembrie 2019 și nr. 2.796 din 1 octombrie 2019 înregistrată la Ministerul Sănătății cu nr. 55.269 din 7 octombrie 2019,având în vedere prevederile titlului VI - Efectuarea prelevării și transplantului de organe, țesuturi și celule de origine umană în scop terapeutic din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare,luând în considerare dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 79/2004 pentru înființarea Agenției Naționale de Transplant, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 588/2004, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății, cu modificările și completările ulterioare,ministrul sănătății emite următorul ordin:  +  Articolul IAnexa la Ordinul ministrului sănătății publice nr. 1.597/2006 pentru numirea membrilor comisiilor de avizare a donării de la donatorul viu, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 9 din 8 ianuarie 2007, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. Articolul 4 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 4Comisia de avizare a donării de la donatorul viu înființată în Spitalul Clinic «C. I. Parhon» Iași are următoarea componență:– membri titulari:a) șef lucrări dr. Cristina Gavrilovici;b) asist. univ. dr. Șerban Turliuc;c) conf. dr. Gabriel Veisa;– membri suplinitori:a) dr. Liviu Oprea;b) șef lucrări dr. Cristinel Ștefănescu;c) prof. dr. Ioana Dana Alexa.2. După articolul 25 se introduc trei noi articole, articolele 26-28, cu următorul cuprins:  +  Articolul 26Comisia de avizare a donării de la donatorul viu înființată în Societatea Comercială «Avicena Profertis» - S.R.L. Iași are următoarea componență:– membri titulari:a) dr. Liviu Oprea;b) psiholog Magdalena Iorga;c) dr. Cristian Negura;– membri suplinitori:a) șef lucrări dr. Cristina Gavrilovici;b) psiholog Camelia Soponaru;c) dr. Cezar Rotaru.  +  Articolul 27Comisia de avizare a donării de la donatorul viu înființată în Societatea Comercială «Sanador» - S.R.L. București are următoarea componență:– membri titulari:a) conf. dr. Horațiu Moldovan;b) psiholog Aida Anca Georgiana Popescu;c) conf. dr. Doru Herghelegiu;– membri suplinitori:a) șef lucrări dr. Ionuț Popescu;b) dr. Miruna Georgiana Stănescu;c) dr. Dana Elena Mincu Rădulescu.  +  Articolul 28Comisia de avizare a donării de la donatorul viu înființată în Institutul de Oncologie Iași are următoarea componență:– membri titulari:a) prof. dr. Beatrice Ioan;b) psiholog Ruxandra Postolică;c) asist. univ. dr. Anca Munteanu;– membri suplinitori:a) conf. dr. Elena Toader;b) psiholog Oana Dobre;c) asist. univ. dr. Iulian Radu.  +  Articolul IIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  p. Ministrul sănătății,
  Tiberius-Marius Brădățan,
  secretar de stat
  București, 25 octombrie 2019.Nr. 1.613.----