HOTĂRÂRE nr. 4/H din 21 octombrie 2019privind interpretarea prevederilor art. 34 alin. (1) teza a II-a coroborate cu prevederile art. 24 alin. (1) din Legea nr. 370/2004 pentru alegerea Președintelui României
EMITENT
  • BIROUL ELECTORAL CENTRAL PENTRU ALEGEREA PREȘEDINTELUI ROMÂNIEI DIN ANUL 2019
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 854 din 22 octombrie 2019    Având în vedere dispozițiile art. 34 alin. (1) teza a II-a din Legea nr. 370/2004 pentru alegerea Președintelui României, republicată, cu modificările și completările ulterioare, potrivit cărora materialele necesare desfășurării votării „se distribuie, prin intermediul primarilor, președinților birourilor electorale ale secțiilor de votare, pe bază de proces-verbal, cel mai târziu cu două zile înaintea alegerilor“,ținând cont de prevederile art. 24 alin. (1) din Legea nr. 370/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioare, conform cărora materialele necesare desfășurării votării sunt primite de birourile electorale ale secțiilor de votare din țară „în ziua premergătoare zilei votării“,observând că actuala redactare a prevederilor art. 24 alin. (1) din Legea nr. 370/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioare, a fost introdusă prin Legea nr. 148/2019 pentru modificarea și completarea unor acte normative în materie electorală, care a intrat în vigoare la data de 28 iulie 2019, fără ca art. 34 alin. (1) teza a II-a din Legea nr. 370/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioare, să fie corelat cu noua modificare,reținând și incidența principiului lex posterior derogat priori,în temeiul art. 17 alin. (4) din Legea nr. 370/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioare,Biroul Electoral Central h o t ă r ă ș t e:  +  Articolul 1În interpretarea art. 34 alin. (1) teza a II-a coroborat cu art. 24 alin. (1) din Legea nr. 370/2004 pentru alegerea Președintelui României, republicată, cu modificările și completările ulterioare, materialele electorale se distribuie birourilor electorale ale secțiilor de votare din țară în ziua premergătoare zilei votării.  +  Articolul 2Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    Președintele Biroului Electoral Central,
    Adina-Georgeta Nicolae
    București, 21 octombrie 2019.Nr. 4/H.----