RECTIFICARE nr. 53 din 25 iunie 2019referitoare la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 53/2019
EMITENT
  • GUVERNUL ROMÂNIEI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 848 din 18 octombrie 2019    În cuprinsul Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 53/2019 privind aprobarea Programului multianual de finanțare a investițiilor pentru modernizarea, reabilitarea, retehnologizarea și extinderea sau înființarea sistemelor de alimentare centralizată cu energie termică a localităților și pentru modificarea și completarea Legii serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 548 din 3 iulie 2019, se face următoarea rectificare:– la art. I alin. (31) lit. d), în loc de: „... art. 33 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare.“ se va citi: „... art. 33 alin. (4) lit. e) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare.“-----