LEGE nr. 184 din 17 octombrie 2019pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 22/2009 privind înființarea Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații
EMITENT
 • PARLAMENTUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 848 din 18 octombrie 2019  Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  ARTICOL UNICOrdonanța de urgență a Guvernului nr. 22/2009 privind înființarea Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 174 din 19 martie 2009, aprobată prin Legea nr. 113/2010, cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. La articolul 11, alineatele (1^1) și (9) vor avea următorul cuprins:(1^1) Numirea președintelui și a celor 2 vicepreședinți ai ANCOM, cu nominalizarea funcțiilor, se face la propunerea comună a Comisiei pentru tehnologia informației și comunicațiilor a Camerei Deputaților și a Comisiei pentru comunicații și tehnologia informației a Senatului.(...)(9) În cazul prevăzut la alin. (8), persoana în cauză are obligația de a notifica de îndată, în scris, Comisiei pentru tehnologia informației și comunicațiilor din cadrul Camerei Deputaților și Comisiei pentru comunicații și tehnologia informației din cadrul Senatului despre existența situației de incompatibilitate.2. La articolul 14, alineatul (3) va avea următorul cuprins:(3) Bugetul anual de venituri și cheltuieli al ANCOM se aprobă prin hotărâre a Parlamentului, cu avizul Comisiei pentru tehnologia informației și comunicațiilor din cadrul Camerei Deputaților și al Comisiei pentru comunicații și tehnologia informației din cadrul Senatului, la propunerea președintelui ANCOM.3. Articolul 15 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 15(1) Activitatea ANCOM este analizată de Parlament prin dezbaterea raportului anual, care se prezintă pentru anul anterior, precum și a rapoartelor specifice întocmite la solicitarea Comisiei pentru tehnologia informației și comunicațiilor din cadrul Camerei Deputaților și a Comisiei pentru comunicații și tehnologia informației din cadrul Senatului.(2) Raportul anual de activitate se depune la Comisia pentru tehnologia informației și comunicațiilor din cadrul Camerei Deputaților, la Comisia pentru comunicații și tehnologia informației din cadrul Senatului și la MCSI, până la data de 30 aprilie, și se dezbate în prezența președintelui și a vicepreședinților ANCOM. Pe marginea raportului anual, comisiile întocmesc și adoptă un raport.(3) La solicitarea Comisiei pentru tehnologia informației și comunicațiilor din cadrul Camerei Deputaților și a Comisiei pentru comunicații și tehnologia informației din cadrul Senatului, ANCOM va prezenta, spre dezbatere și aprobare, comisiilor un program de măsuri concrete pentru remedierea eventualelor lipsuri semnalate în raport.(4) Raportul Comisiei pentru tehnologia informației și comunicațiilor din cadrul Camerei Deputaților și al Comisiei pentru comunicații și tehnologia informației din cadrul Senatului asupra raportului anual de activitate se supune dezbaterii în plenul Parlamentului, în prezența președintelui și a vicepreședinților ANCOM.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (1) din Constituția României, republicată.
  p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR,
  FLORIN IORDACHE
  PREȘEDINTELE SENATULUI
  TEODOR-VIOREL MELEȘCANU
  București, 17 octombrie 2019.Nr. 184.-----