ORDIN nr. 1.555/878/2019pentru modificarea și completarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale și a prețurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naționale de sănătate și a metodologiei de calcul al acestora
EMITENT
 • MINISTERUL SĂNĂTĂȚII Nr. 1.555 din 16 octombrie 2019
 • CASA NAȚIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE Nr. 878 din 27 septembrie 2019
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 846 din 18 octombrie 2019  Văzând Referatul de aprobare nr. SP/2.656/2019 al Ministerului Sănătății și nr. DG/494/2019 al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate,având în vedere:– art. 58 alin. (4) și (5) și art. 221 alin. (1) lit. k) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare;– Hotărârea Guvernului nr. 720/2008 pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asigurații, cu sau fără contribuție personală, pe bază de prescripție medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum și denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naționale de sănătate, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul dispozițiilor art. 291 alin. (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 17 alin. (5) din Statutul Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 972/2006, cu modificările și completările ulterioare,ministrul sănătății și președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate emit următorul ordin:  +  Articolul IAnexa nr. 2 la Ordinul ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale și a prețurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naționale de sănătate și a metodologiei de calcul al acestora, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 951 și 951 bis din 29 decembrie 2014, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La secțiunea P1 „Programul național de boli transmisibile“, litera A) „Subprogramul de tratament și monitorizare a persoanelor cu infecție HIV/SIDA și tratamentul postexpunere“, pozițiile 366-369, 371, 372, 374, 396, 403-409, 411-413, 415-418, 456, 457, 463, 554, 590-592 și 631-634 se modifică și vor avea următorul cuprins:
  366W53675003J05AB01ACICLOVIRUMACICLOVIR ARENA 200 mgCAPS.200 mgARENA GROUP - S.A.ROMÂNIACUTIE X 100 BLIST. AL/PVC X 10 CAPS.P-RF/S10000,6498000,8738500,000000
  367W42857001J05AB01ACICLOVIRUMACICLOVIR 200 mgCAPS.200 mgSLAVIA PHARM - S.R.L.ROMÂNIACUTIE X 2 BLIST. AL/PVC X 10 CAPS.P-RF200,6498000,8784000,225600
  368W53675001J05AB01ACICLOVIRUMACICLOVIR ARENA 200 mgCAPS.200 mgARENA GROUP - S.A.ROMÂNIACUTIE X 2 BLIST. AL/PVC X 10 CAPS.P-RF200,6498000,8784000,291100
  369W56038001J05AB01ACICLOVIRUMACICLOVIR FARMEX 200 mgCAPS.200 mgFARMEX COMPANY - S.R.L.ROMÂNIACUTIE CU 2 BLIST. PVC/AL X 10 CAPS.P-RF200,6498000,8784000,249600
  …………………………………………………………………………………………………….
  371W60558001J05AB01ACICLOVIRUMACICLOVIR-RICHTER 200 mgCOMPR.200 mgGEDEON RICHTER ROMANIA - S.A.ROMÂNIACUTIE CU 2 BLIST. AL/PVC X 10 COMPR.PRF200,6498000,8784000,063100
  372W53225001J05AB01ACICLOVIRUMACICLOVIR LAROPHARM 200 mgCOMPR.200 mgLAROPHARM - S.R.L.ROMÂNIACUTIE X 2 BLIST. X 10 COMPR.P-RF200,6498000,8784000,063100
  …………………………………………………………………………………………………….
  374W00044001J05AB01ACICLOVIRUMACICLOVIR TERAPIA 200 mgCOMPR.200 mgTERAPIA - S.A.ROMÂNIACUTIE X 2 BLIST. AL/PVC X 10 COMPR.P-RF200,6498000,8784000,058600
  …………………………………………………………………………………………………….
  396W53181001J05AE08ATAZANAVIRUMREYATAZ 300 mgCAPS.300 mgBRISTOL-MYERS SQUIBB PHARMA EEIGMAREA BRITANIECUTIE X 1 FLAC. PEID X 30 CAPS.P-RF/R3027,98800032,03280023,063866
  …………………………………………………………………………………………………….
  403W63331001J05AE10DARUNAVIRUM **DARUNAVIR MYLAN 600 mgCOMPR. FILM.600 mgMYLAN S.A.S.FRANȚACUTIE CU BLISTERE PVC/PE/PVDC-AL X 60 COMPR. FILM.PR6018,70716621,0266660,000000
  404W53877001J05AE10DARUNAVIRUM **PREZISTA 600 mgCOMPR. FILM.600 mgJANSSEN-CILAG INTERNATIONAL NVBELGIACUTIE X 1 FLAC. DIN PEID X 60 COMPR. FILM.P-RF/R6022,44859925,23199917,701334
  405W63665001J05AE10DARUNAVIRUM **DARUNAVIR ALVOGEN 600 mgCOMPR. FILM.600 mgALVOGEN MALTA OPERATIONS (ROW) LTD.MALTACUTIE CU 1 FLAC. PEID X 60 COMPR. FILM.PR6022,44859925,2319992,674501
  406W63424025J05AE10DARUNAVIRUM **DARUNAVIR TEVA 600 mgCOMPR. FILM.600 mgTEVA PHARMACEUTICALS - S.R.L.ROMÂNIACUTIE CU UN FLACON DIN PEID, PREVĂZUT CU SISTEM DE ÎNCHIDERE SECURIZAT PENTRU COPII ȘI DESICANT X 60 COMPR. FILM.PR6022,44859925,2319994,242667
  407W63852007J05AE10DARUNAVIRUM **DARUNAVIR SANDOZ 600 mgCOMPR. FILM.600 mgSANDOZ - S.R.L.ROMÂNIACUTIE CU 1 FLAC. PEID X 60 COMPR. FILM.PR6022,44859925,2319991,765334
  408W63959001J05AE10DARUNAVIRUM **DARUNAVIR ZENTIVA 600 mgCOMPR. FILM.600 mgZENTIVA, K.S.REPUBLICA CEHĂCUTIE CU 1 FLAC. PEID X 60 COMPR. FILM.PR6022,44859925,2319993,105667
  409W64532001J05AE10DARUNAVIRUM **DARUNAVIR KRKA 600 mgCOMPR. FILM.600 mgKRKA, D.D., NOVO MESTOSLOVENIACUTIE CU 2 FLAC. DIN PEID A CÂTE 30 COMPR. FILM.PR6022,44859925,2319994,242834
  …………………………………………………………………………………………………….
  411W64415010J05AE10DARUNAVIRUM **DARUNAVIR TEVA 800 mgCOMPR. FILM.800 mgTEVA B.V.OLANDACUTIE CU 1 FLAC. PEID, CU DESICANT X 30 COMPR. FILM.PR3028,47199932,5603997,523934
  412W64415013J05AE10DARUNAVIRUM **DARUNAVIR TEVA 800 mgCOMPR. FILM.800 mgTEVA B.V.OLANDACUTIE CU 1 FLAC. PEID, FĂRĂ DESICANT X 30 COMPR. FILM.PR3028,47199932,5603997,523934
  413W63332001J05AE10DARUNAVIRUM **DARUNAVIR MYLAN 800 mgCOMPR. FILM.800 mgMYLAN S.A.S.FRANȚACUTIE CU BLISTERE PVC/PE/PVDC-AL X 30 COMPR. FILM.PR3023,72666627,1336660,000000
  …………………………………………………………………………………………………….
  415W63853007J05AE10DARUNAVIRUM **DARUNAVIR SANDOZ 800 mgCOMPR. FILM.800 mgSANDOZ - S.R.L.ROMÂNIACUTIE CU 1 FLAC. PEID X 30 COMPR. FILM.PR3028,47199932,5603994,220934
  416W63960001J05AE10DARUNAVIRUM **DARUNAVIR ZENTIVA 800 mgCOMPR. FILM.800 mgZENTIVA, K.S.REPUBLICA CEHĂCUTIE CU 1 FLAC. PEID X 30 COMPR. FILM.PR3028,47199932,5603995,709267
  417W61896001J05AE10DARUNAVIRUM **PREZISTA 800 mgCOMPR. FILM.800 mgJANSSEN-CILAG INTERNATIONAL NVBELGIAFLAC. CU CAPACITATEA DE 75 ML DIN PEID X 30 COMPR. FILM.PRF3028,47199932,56039925,467934
  418W64531001J05AE10DARUNAVIRUM **DARUNAVIR KRKA 800 mgCOMPR. FILM.800 mgKRKA, D.D., NOVO MESTOSLOVENIACUTIE CU 1 FLAC. DIN PEID CU 30 COMPR. FILM.PF3028,47199932,5603997,523934
  …………………………………………………………………………………………………….
  456W61528001J05AR02ABACAVIRUM+ LAMIVUDINUM**KIVEXA 600 mg/300 mgCOMPR. FILM.600 mg/ 300 mgVIIV HEALTHCARE UK LIMITEDMAREA BRITANIECUTIE X 30 COMPR. FILM. (BLIST. ALB-OPAC PVC-PVDC/AL)PR3020,74000024,13279927,189867
  457W63257001J05AR03COMBINAȚII (EMTRICITABINUM+ TENOFOVIRUM)EMTRICITABINA/ TENOFOVIR DISOPROXIL MYLAN 200 mg/245 mgCOMPR. FILM.200 mg/ 245 mgMYLAN S.A.SFRANȚACUTIE CU BLIST. X 30 COMPR. FILM.PR309,54520011,65279914,608534
  …………………………………………………………………………………………………….
  463W64170005J05AR10LOPINAVIRUM+ RITONAVIRUM**LOPINAVIR/ RITONAVIR MYLAN 200 mg/50 mgCOMPR. FILM.200 mg/ 50 mgMYLAN S.A.S.FRANȚACUTIE CU 1 FLAC. X 120 COMPR. FILM.PR1207,3516668,3312500,000000
  554W65115001J05AR02ABACAVIRUM+ LAMIVUDINUM**KIVEXA 600 mg/300 mgCOMPR. FILM.600 mg/ 300 mgVIIV HEALTHCARE BVOLANDACUTIE X 30 COMPR. FILM. (BLIST. ALB-OPAC PVC/PVDC-AL/HÂRTIE)PR3020,74000024,13279927,189867
  …………………………………………………………………………………………………….
  590W64138001J05AE08ATAZANAVIRUMATAZANAVIR MYLAN 300 mgCAPS.300 mgMYLAN S.A.S.FRANȚACUTIE CU 1 FLAC. PEID X 30 CAPS.PR3023,32333326,6940000,000000
  591W65569001J05AE08ATAZANAVIRUMREYATAZ 300 mgCAPS.300 mgBRISTOL-MYERS SQUIBB PHARMA EEIGIRLANDACUTIE X 1 FLAC. PEID X 30 CAPS.PR3027,98800032,03280023,063866
  592W64747004J05AR02ABACAVIRUM+ LAMIVUDINUM**ABACAVIR/ LAMIVUDINA MYLAN 600 mg/300 mgCOMPR. FILM.600 mg/ 300 mgMYLAN S.A.S.FRANȚACUTIE CU BLIST. PVC-PVDC/AL X 30 COMPR. FILM.PR3017,28333320,1106660,000000
  …………………………………………………………………………………………………….
  631W65633002J05AE08ATAZANAVIRUMATAZANAVIR ALVOGEN 300 mgCAPS.300 mgALVOGEN MALTA OPERATIONS (ROW) LTD.MALTACUTIE CU FLAC. PEID CU CAPAC PP, PREVĂZUT CU SISTEM DE ÎNCHIDERE SECURIZAT PENTRU COPII X 30 CAPS.PR3027,98800032,0328004,606533
  632W65587003J05AE08ATAZANAVIRUMATAZANAVIR SANDOZ 300 mgCAPS.300 mgSANDOZ - S.R.L.ROMÂNIACUTIE CU FLAC. PEID, CU CAPAC DIN PP PREVĂZUT CU SISTEM DE ÎNCHIDERE SECURIZAT PENTRU COPII X 30 CAPS.PR3027,98800032,0328004,606533
  633W64334002J05AE08ATAZANAVIRUMATAZANAVIR ZENTIVA 300 mgCAPS.300 mgZENTIVA, K.S.REPUBLICA CEHĂCUTIE CU 1 FLAC. DIN PEID X 60 CAPS.PR6027,98800032,0328003,425700
  634W64334001J05AE08ATAZANAVIRUMATAZANAVIR ZENTIVA 300 mgCAPS.300 mgZENTIVA, K.S.REPUBLICA CEHĂCUTIE CU 1 FLAC. DIN PEID X 30 CAPS.PR3027,98800032,0328004,606533
  2. La secțiunea P1 „Programul național de boli transmisibile“, litera A) „Subprogramul de tratament și monitorizare a persoanelor cu infecție HIV/SIDA și tratamentul postexpunere“, după poziția 640 se introduc unsprezece noi poziții, pozițiile 641-651, cu următorul cuprins:
  641W66222001J01MA14MOXIFLOXACINUMMOXIFLOXACINA AUROBINDO 400 mgCOMPR. FILM.400 mgAUROBINDO PHARMA ROMANIA - S.R.L. ROMÂNIACUTIE CU BLIST. PVC-PVDC/AL X 5 COMPR. FILM.PRF53,6480004,9300000,000000
  642W60727002J01MA14MOXIFLOXACINUMMOXIFLOXACINA KABI 400 mg/250 mlSOL. PERF.400 mg/ 250 mlFRESENIUS KABI ROMANIA - S.R.L.ROMÂNIACUTIE CU 10 FLAC. PEJD (KABIPACK) A CÂTE 250 ML SOL. PERF. (400 MG MOXIFLOXACINA)PR1057,58600066,5840000,000000
  643W65783001J05AB01ACICLOVIRUMACICLOVIR AUROBINDO 200 mgCOMPR.200 mgAUROBINDO PHARMA ROMANIA - S.R.L. ROMÂNIACUTIE CU BLIST. TRANSPARENTE PVC/AL X 20 COMPR.PRF200,5415000,7320000,000000
  644W65784008J05AB01ACICLOVIRUMACICLOVIR AUROBINDO 400 mgCOMPR.400 mgAUROBINDO PHARMA ROMANIA - S.R.L. ROMÂNIACUTIE CU BLIST. TRANSPARENTE PVC/AL X 10 COMPR.PRF101,8360002,4810000,000000
  645W65779001J05AE08ATAZANAVIRUMATAZANAVIR KRKA 150 mgCAPS.150 mgKRKA, D.D., NOVO MESTOSLOVENIACUTIE CU 1 FLAC. DIN PEID ÎNCHIS CU SISTEM DE ÎNCHIDERE SECURIZAT PENTRU COPII, PLUS DESICANT, X 60 CAPS.PR6017,26183319,4513330,000000
  646W65780001J05AE08ATAZANAVIRUMATAZANAVIR KRKA 200 mgCAPS.200 mgKRKA, D.D., NOVO MESTOSLOVENIACUTIE CU 1 FLAC. DIN PEID ÎNCHIS CU SISTEM DE ÎNCHIDERE SECURIZAT PENTRU COPII, PLUS DESICANT, X 60 CAPS.PR6017,99550020,2510000,000000
  647W65781001J05AE08ATAZANAVIRUMATAZANAVIR KRKA 300 mgCAPS.300 mgKRKA, D.D., NOVO MESTOSLOVENIACUTIE CU 1 FLAC. DIN PEID ÎNCHIS CU SISTEM DE ÎNCHIDERE SECURIZAT PENTRU COPII, PLUS DESICANT, X 30 CAPS.PR3027,98800032,0328004,606533
  648W65903002J06BA02IMUNOGLOBULINĂ NORMALĂ PT. ADM. INTRAVASCULARĂ **OCTAGAM 10%SOL. PERF.100 mg/mlOCTAPHARMA (IP) SPRLBELGIACUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ, CU CAPACITATEA DE 70 ML, X 50 ML SOL. PERF.PR1932,5500001.054,6300000,000000
  649W65903003J06BA02IMUNOGLOBULINĂ NORMALĂ PT. ADM. INTRAVASCULARĂ **OCTAGAM 10%SOL. PERF.100 mg/mlOCTAPHARMA (IP) SPRLBELGIACUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ, CU CAPACITATEA DE 100 ML, X 100 ML SOL. PERF.PR11.835,2500002.038,5700000,000000
  650W65903004J06BA02IMUNOGLOBULINĂ NORMALĂ PT. ADM. INTRAVASCULARĂ **OCTAGAM 10%SOL. PERF.100 mg/mlOCTAPHARMA (IP) SPRLBELGIACUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ, CU CAPACITATEA DE 250 ML, X 200 ML SOL. PERF.PR13.674,4500004.043,3100000,000000
  651W65903001J06BA02IMUNOGLOBULINĂ NORMALĂ PT. ADM. INTRAVASCULARĂ **OCTAGAM 10%SOL. PERF.100 mg/mlOCTAPHARMA (IP) SPRLBELGIACUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ, CU CAPACITATEA DE 30 ML, X 20 ML SOL. PERF.PR1408,030000482,9000000,000000
  3. La secțiunea P1 „Programul național de boli transmisibile“, litera B) „Subprogramul de tratament al bolnavilor cu tuberculoză“, după poziția 181 se introduc două noi poziții, pozițiile 182 și 183, cu următorul cuprins:
  182W66222001J01MA14MOXIFLOXACINUMMOXIFLOXACINA AUROBINDO 400 mgCOMPR. FILM.400 mgAUROBINDO PHARMA ROMANIA - S.R.L.ROMÂNIACUTIE CU BLIST. PVC-PVDC/AL X 5 COMPR. FILM.PRF53,6480004,9300000,000000
  183W60727002J01MA14MOXIFLOXACINUMMOXIFLOXACINA KABI 400 mg/250 mlSOL. PERF.400 mg/ 250 mlFRESENIUS KABI ROMANIA - S.R.L.ROMÂNIACUTIE CU 10 FLAC. PEJD (KABIPACK) A CÂTE 250 ML SOL. PERF. (400 MG MOXIFLOXACINA)PR1057,58600066,5840000,000000
  4. La secțiunea P3 „Programul național de oncologie“, pozițiile 184, 348, 359, 421, 438 și 445 se abrogă. 5. La secțiunea P3 „Programul național de oncologie“, pozițiile 211-212 și 573 se modifică și vor avea următorul cuprins:
  211W64381001L01XC03TRASTUZUMABUM **^1HERCEPTIN 150 mgPULB. PT. CONC. PT. SOL. PERF.150 mgROCHE REGISTRATION GMBHGERMANIACUTIE X 1 FLAC. PULB. PT. CONC. PT. SOL. PERF. CONȚINÂND 150 MG TRASTUZUMABPR11.812,8400002.021,772000202,518000
  212W07881001L01XC03TRASTUZUMABUM **1HERCEPTIN 150 mgPULB. PT. CONC. PT. SOL. PERF.150 mgROCHE REGISTRATION LTD.MAREA BRITANIECUTIE X 1 FLAC. PULB. PT. CONC. PT. SOL. PERF.PR11.812,8400002.021,772000202,518000
  ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
  573W65273001L01XC03TRASTUZUMABUM **^1OGIVRI 150 mgPULB. PT. CONC. PT.SOL. PERF.150 mgMYLAN S.A.S.FRANȚACUTIE X 1 FLAC. CU CAPACITATEA DE 15 ML DIN STICLĂ TRANSPARENTĂ DE TIP I CU DOP DIN CAUCIUC BUTILIC LAMINAT CU FILM DE FLUORO-REZINĂ CONȚINÂND TRASTUZUMAB 150 MGPR11.510,7000001.684,8100000,000000
  6. La secțiunea P3 „Programul național de oncologie“, după poziția 627 se introduce o nouă poziție, poziția 628, cu următorul cuprins:
  628W65545001L01XX32BORTEZOMIBUM **1BORTEZOMIB STADA 2,5 mg/mlSOL. INJ.2,5 mg/mlSTADA M D - S.R.L.ROMÂNIACUTIE CU FLAC. DIN STICLĂ TIP I PREVĂZUT CU DOP DIN CAUCIUC BROMOBUTILIC ȘI CAPSĂ DIN AL TIP FLIP-OFF, CU CAPAC COLORAT X 1,4 ML SOL. INJ.PR1648,000000752,1000001.248,440000
  7. La secțiunea P5 „Programul național de diabet zaharat - Tratamentul medicamentos al bolnavilor cu diabet zaharat“, după poziția 178 se introduc trei noi poziții, pozițiile 179-181, cu următorul cuprins:
  179W64794002A10AB01INSULINE UMANEHUMULIN R KwikPen 100 UI/mlSOL. INJ.100 UI/mlLILLY FRANCE S.A.S.FRANȚACUTIE CU 6 STILOURI INJECTOARE A CÂTE 3 ML SOL. INJ.PRF619,83120025,0716660,000000
  180W64795002A10AC01INSULINE UMANEHUMULIN N KwikPen 100 UI/mlSUSP. INJ.100 UI/mlLILLY FRANCE S.A.S.FRANȚACUTIE CU 6 STILOURI INJECTOARE A CÂTE 3 ML SUSP. INJ.PRF620,53666625,0716660,000000
  181W64796002A10AD01INSULINE UMANEHUMULIN M3 KwikPen 100 UI/mlSUSP. INJ.100 UI/mlLILLY FRANCE S.A.S.FRANȚACUTIE CU 6 STILOURI INJECTOARE A CÂTE 3 ML SUSP. INJ.PRF620,53666625,0716660,000000
  8. La secțiunea P6 „Programul național de diagnostic și tratament pentru boli rare și sepsis sever“, subprogramul P6.4 „Mucoviscidoză“, după poziția 27 se introduce o nouă poziție, poziția 28, cu următorul cuprins:
  28W65830001A09AA02PANCREATINUM **PANCREATINĂ FORTE MYLAN 35000CAPS. GASTROREZ.420 mgMYLAN HEALTHCARE GMBHGERMANIACUTIE CU 1 FLAC. DIN PEID ÎNCHIS CU CAPAC DIN PP X 50 CAPS. GASTROREZ.P6L502,2256002,7170000,000000
  9. La secțiunea P6 „Programul național de diagnostic și tratament pentru boli rare și sepsis sever“, subprogramul P6.5 „Boli neurologice degenerative/inflamator-imune“, subpunctul P6.5.1 „Tratamentul medicamentos al bolnavilor cu boli neurologice inflamator-imune“, după poziția 34 se introduc patru noi poziții, pozițiile 35-38, cu următorul cuprins:
  35W65903001J06BA02IMUNOGLOBULINĂ NORMALĂ PT. ADM. INTRAVASCULARĂ **OCTAGAM 10%SOL. PERF.100 mg/mlOCTAPHARMA (IP) SPRLBELGIACUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ, CU CAPACITATEA DE 30 ML, X 20 ML SOL. PERF.PR1408,030000482,9000000,000000
  36W65903002J06BA02IMUNOGLOBULINĂ NORMALĂ PT. ADM. INTRAVASCULARĂ **OCTAGAM 10%SOL. PERF.100 mg/mlOCTAPHARMA (IP) SPRLBELGIACUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ, CU CAPACITATEA DE 70 ML, X 50 ML, SOL. PERF.PR1932,5500001.054,6300000,000000
  37W65903003J06BA02IMUNOGLOBULINĂ NORMALĂ PT. ADM. INTRAVASCULARĂ **OCTAGAM 10%SOL. PERF.100 mg/mlOCTAPHARMA (IP) SPRLBELGIACUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ, CU CAPACITATEA DE 100 ML, X 100 ML SOL. PERF.PR11.835,2500002.038,5700000,000000
  38W65903004J06BA02IMUNOGLOBULINĂ NORMALĂ PT. ADM. INTRAVASCULARĂ **OCTAGAM 10%SOL. PERF.100 mg/mlOCTAPHARMA (IP) SPRLBELGIACUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ, CU CAPACITATEA DE 250 ML, X 200 ML SOL. PERF.PR13.674,4500004.043,3100000,000000
  10. La secțiunea P6 „Programul național de diagnostic și tratament pentru boli rare și sepsis sever“, subprogramul P6.10 „Tirozinemie“, pozițiile 1-3 se modifică și vor avea următorul cuprins:
  1W51629001A16AX04NITISINONUMORFADIN 10 mgCAPS.10 mgSWEDISH ORPHAN INTERNATIONAL ABSUEDIACUTIE X 1 FLAC. DIN PEID X 60 CAPS.P-RF/R60130,914600143,46000074,741000
  2W51622001A16AX04NITISINONUMORFADIN 2 mgCAPS.2 mgSWEDISH ORPHAN INTERNATIONAL ABSUEDIACUTIE X 1 FLAC. DIN PEID X 60 CAPS.P-RF/R6026,66299929,82559918,197067
  3W51627001A16AX04NITISINONUMORFADIN 5 mgCAPS.5 mgSWEDISH ORPHAN INTERNATIONAL ABSUEDIACUTIE X 1 FLAC. DIN PEID X 60 CAPS.P-RF/R6065,75740072,43860040,929400
  11. La secțiunea P6 „Programul național de diagnostic și tratament pentru boli rare și sepsis sever“, subprogramul P6.10 „Tirozinemie“, după poziția 3 se introduc trei noi poziții, pozițiile 4-6, cu următorul cuprins:
  4W65523001A16AX04NITISINONUMNITISINONE MENDELIKABS 10 mgCAPS.10 mgMENDELIKABS EUROPE LIMITEDMAREA BRITANIEFLAC. DIN PLASTIC HDPE CU CAPAC DIN PLASTIC LDPE CARE CONȚINE 60 DE CAPS.PR60109,095500119,5500000,000000
  5W65521001A16AX04NITISINONUMNITISINONE MENDELIKABS 2 mgCAPS.2 mgMENDELIKABS EUROPE LIMITEDMAREA BRITANIEFLAC. DIN PLASTIC HDPE CU CAPAC DIN PLASTIC LDPE CARE CONȚINE 60 DE CAPS.PR6022,21916624,8546660,000000
  6W65522001A16AX04NITISINONUMNITISINONE MENDELIKABS 5 mgCAPS.5 mgMENDELIKABS EUROPE LIMITEDMAREA BRITANIEFLAC. DIN PLASTIC HDPE CU CAPAC DIN PLASTIC LDPE CARE CONȚINE 60 DE CAPS.PR6054,79783360,3655000,000000
  12. La secțiunea P6 „Programul național de diagnostic și tratament pentru boli rare și sepsis sever“, subprogramul P6.15 „Sindrom de imunodeficiență primară“, după poziția 34 se introduc patru noi poziții, pozițiile 35-38, cu următorul cuprins:
  35W65903002J06BA02IMUNOGLOBULINĂ NORMALĂ PT. ADM. INTRAVASCULARĂ **OCTAGAM 10%SOL. PERF.100 mg/mlOCTAPHARMA (IP) SPRLBELGIACUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ, CU CAPACITATEA DE 70 ML, X 50 ML SOL. PERF.PR1932,5500001.054,6300000,000000
  36W65903003J06BA02IMUNOGLOBULINĂ NORMALĂ PT. ADM. INTRAVASCULARĂ **OCTAGAM 10%SOL. PERF.100 mg/mlOCTAPHARMA (IP) SPRLBELGIACUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ, CU CAPACITATEA DE 100 ML, X 100 ML SOL. PERF.PR11.835,2500002.038,5700000,000000
  37W65903004J06BA02IMUNOGLOBULINĂ NORMALĂ PT. ADM. INTRAVASCULARĂ **OCTAGAM 10%SOL. PERF.100 mg/mlOCTAPHARMA (IP) SPRLBELGIACUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ, CU CAPACITATEA DE 250 ML, X 200 ML SOL. PERF.PR13.674,4500004.043,3100000,000000
  38W65903001J06BA02IMUNOGLOBULINĂ NORMALĂ PT. ADM. INTRAVASCULARĂ **OCTAGAM 10%SOL. PERF.100 mg/mlOCTAPHARMA (IP) SPRLBELGIACUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ, CU CAPACITATEA DE 30 ML, X 20 ML SOL. PERF.PR1408,030000482,9000000,000000
  13. La secțiunea P9 „Programul național de transplant de organe, țesuturi și celule de origine umană“, subprogramul P9.1 „Transplant medular“, poziția 225 se abrogă.14. La secțiunea P9 „Programul național de transplant de organe, țesuturi și celule de origine umană“, subprogramul P9.1 „Transplant medular“, pozițiile 134-137, 139-140 și 142 se modifică și vor avea următorul cuprins:
  134W53675003J05AB01ACICLOVIRUMACICLOVIR ARENA 200 mgCAPS.200 mgARENA GROUP - S.A.ROMÂNIACUTIE X 100 BLIST. AL/PVC X 10 CAPS.P-RF/S10000,6498000,8738500,000000
  135W42857001J05AB01ACICLOVIRUMACICLOVIR 200 mgCAPS.200 mgSLAVIA PHARM - S.R.L.ROMÂNIACUTIE X 2 BLIST. AL/PVC X 10 CAPS.P-RF200,6498000,8784000,225600
  136W53675001J05AB01ACICLOVIRUMACICLOVIR ARENA 200 mgCAPS.200 mgARENA GROUP - S.A.ROMÂNIACUTIE X 2 BLIST. AL/PVC X 10 CAPS.P-RF200,6498000,8784000,291100
  137W56038001J05AB01ACICLOVIRUMACICLOVIR FARMEX 200 mgCAPS.200 mgFARMEX COMPANY - S.R.L.ROMÂNIACUTIE CU 2 BLIST. PVC/AL X 10 CAPS.P-RF200,6498000,8784000,249600
  ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
  139W60558001J05AB01ACICLOVIRUMACICLOVIR-RICHTER 200 mgCOMPR.200 mgGEDEON RICHTER ROMÂNIA - S.A.ROMÂNIACUTIE CU 2 BLIST. AL/PVC X 10 COMPR.PRF200,6498000,8784000,063100
  140W53225001J05AB01ACICLOVIRUMACICLOVIR LAROPHARM 200 mgCOMPR.200 mgLAROPHARM - S.R.L.ROMÂNIACUTIE X 2 BLIST. X 10 COMPR.P-RF200,6498000,8784000,063100
  ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
  142W00044001J05AB01ACICLOVIRUMACICLOVIR TERAPIA 200 mgCOMPR.200 mgTERAPIA - S.A.ROMÂNIACUTIE X 2 BLIST. AL/PVC X 10 COMPR.P-RF200,6498000,8784000,058600
  15. La secțiunea P9 „Programul național de transplant de organe, țesuturi și celule de origine umană“, subprogramul P9.1 „Transplant medular“, după poziția 374 se introduc șapte noi poziții, pozițiile 375-381, cu următorul cuprins:
  375W65783001J05AB01ACICLOVIRUMACICLOVIR AUROBINDO 200 mgCOMPR.200 mgAUROBINDO PHARMA ROMANIA - S.R.L.ROMÂNIACUTIE CU BLIST. TRANSPARENTE PVC/AL X 20 COMPR.PRF200,5415000,7320000,000000
  376W65784008J05AB01ACICLOVIRUMACICLOVIR AUROBINDO 400 mgCOMPR.400 mgAUROBINDO PHARMA ROMANIA - S.R.L.ROMÂNIACUTIE CU BLIST. TRANSPARENTE PVC/AL X 10 COMPR.PRF101,8360002,4810000,000000
  377W65903002J06BA02IMUNOGLOBULINA NORMALĂ PT. ADM. INTRAVASCULARĂ **OCTAGAM 10%SOL. PERF.100 mg/mlOCTAPHARMA (IP) SPRLBELGIACUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ, CU CAPACITATEA DE 70 ML X 50 ML SOL. PERF.PR1932,5500001.054,6300000,000000
  378W65903001J06BA02IMUNOGLOBULINĂ NORMALĂ PT. ADM. INTRAVASCULARĂ **OCTAGAM 10%SOL. PERF.100 mg/mlOCTAPHARMA (IP) SPRLBELGIACUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ, CU CAPACITATEA DE 30 ML X 20 ML SOL. PERF.PR1408,030000482,9000000,000000
  379W65903003J06BA02IMUNOGLOBULINĂ NORMALĂ PT. ADM. INTRAVASCULARĂ **OCTAGAM 10%SOL. PERF.100 mg/mlOCTAPHARMA (IP) SPRLBELGIACUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ, CU CAPACITATEA DE 100 ML X 100 ML SOL. PERF.PR11.835,2500002.038,5700000,000000
  380W65903004J06BA02IMUNOGLOBULINĂ NORMALĂ PT. ADM. INTRAVASCULARĂ **OCTAGAM 10%SOL. PERF.100 mg/mlOCTAPHARMA (IP) SPRLBELGIACUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ, CU CAPACITATEA DE 250 ML X 200 ML SOL. PERF.PR13.674,4500004.043,3100000,000000
  381W65904001L01BA01METHOTREXATUMJYLAMVO 2 mg/mlSOL. ORALĂ2 mg/mlTHERAKIND (EUROPE) LIMITEDIRLANDACUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ, CU ADAPTOR DIN PEJD PENTRU FLACON ȘI O SERINGĂ DOZATOARE DIN PP X 60 ML SOL. ORALĂPR1622,970000717,1900000,000000
  16. La secțiunea P9 „Programul național de transplant de organe, țesuturi și celule de origine umană“, subprogramul P9.4: „Transplant renal, transplant combinat de rinichi și pancreas“, pozițiile 125-128, 130, 131 și 133 se modifică și vor avea următorul cuprins:
  125W53675003J05AB01ACICLOVIRUMACICLOVIR ARENA 200 mgCAPS.200 mgARENA GROUP - S.A.ROMÂNIACUTIE X 100 BLIST. AL/PVC X 10 CAPS.P-RF/S10000,6498000,8738500,000000
  126W42857001J05AB01ACICLOVIRUMACICLOVIR 200 mgCAPS.200 mgSLAVIA PHARM - S.R.L.ROMÂNIACUTIE X 2 BLIST. AL/PVC X 10 CAPS.P-RF200,6498000,8784000,225600
  127W53675001J05AB01ACICLOVIRUMACICLOVIR ARENA 200 mgCAPS.200 mgARENA GROUP - S.A.ROMÂNIACUTIE X 2 BLIST. AL/PVC X 10 CAPS.P-RF200,6498000,8784000,291100
  128W56038001J05AB01ACICLOVIRUMACICLOVIR FARMEX 200 mgCAPS.200 mgFARMEX COMPANY -S.R.L.ROMÂNIACUTIE CU 2 BLIST. PVC/AL X 10 CAPS.P-RF200,6498000,8784000,249600
  ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
  130W60558001J05AB01ACICLOVIRUMACICLOVIR-RICHTER 200 mgCOMPR.200 mgGEDEON RICHTER ROMANIA - S.A.ROMÂNIACUTIE CU 2 BLIST. AL/PVC X 10 COMPR.PRF200,6498000,8784000,063100
  131W53225001J05AB01ACICLOVIRUMACICLOVIR LAROPHARM 200 mgCOMPR.200 mgLAROPHARM - S.R.L.ROMÂNIACUTIE X 2 BLIST. X 10 COMPR.P-RF200,6498000,8784000,063100
  ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
  133W00044001J05AB01ACICLOVIRUMACICLOVIR TERAPIA 200 mgCOMPR.200 mgTERAPIA - S.A.ROMÂNIACUTIE X 2 BLIST. AL/PVC X 10 COMPR.P-RF200,6498000,8784000,058600
  17. La secțiunea P9 „Programul național de transplant de organe, țesuturi și celule de origine umană“, subprogramul P9.4 „Transplant renal, transplant combinat de rinichi și pancreas“, după poziția 249 se introduc șase noi poziții, pozițiile 250-255, cu următorul cuprins:
  250W65783001J05AB01ACICLOVIRUMACICLOVIR AUROBINDO 200 mgCOMPR.200 mgAUROBINDO PHARMA ROMANIA - S.R.L.ROMÂNIACUTIE CU BLIST. TRANSPARENTE PVC/AL X 20 COMPR.PRF200,5415000,7320000,000000
  251W65784008J05AB01ACICLOVIRUMACICLOVIR AUROBINDO 400 mgCOMPR.400 mgAUROBINDO PHARMA ROMANIA - S.R.L.ROMÂNIACUTIE CU BLIST. TRANSPARENTE PVC/AL X 10 COMPR.PRF101,8360002,4810000,000000
  252W65903003J06BA02 IMUNOGLOBULINĂ NORMALĂ PT. ADM. INTRAVASCULARĂ **OCTAGAM 10%SOL. PERF.100 mg/mlOCTAPHARMA (IP) SPRLBELGIACUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ, CU CAPACITATEA DE 100 ML, X 100 ML SOL. PERF.PR11.835,2500002.038,5700000,000000
  253W65903002J06BA02 IMUNOGLOBULINĂ NORMALĂ PT. ADM. INTRAVASCULARĂ **OCTAGAM 10%SOL. PERF.100 mg/mlOCTAPHARMA (IP) SPRLBELGIACUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ, CU CAPACITATEA DE 70 ML, X 50 ML SOL. PERF.PR1932,5500001.054,6300000,000000
  254W65903004J06BA02IMUNOGLOBULINĂ NORMALĂ PT. ADM. INTRAVASCULARĂ **OCTAGAM 10%SOL. PERF.100 mg/mlOCTAPHARMA (IP) SPRLBELGIACUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ, CU CAPACITATEA DE 250 ML, X 200 ML SOL. PERF.PR13.674,4500004.043,3100000,000000
  255W65903001J06BA02IMUNOGLOBULINĂ NORMALĂ PT. ADM. INTRAVASCULARĂ **OCTAGAM 10%SOL. PERF.100 mg/mlOCTAPHARMA (IP) SPRLBELGIACUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ, CU CAPACITATEA DE 30 ML, X 20 ML SOL. PERF.PR1408,030000482,9000000,000000
  18. La secțiunea P9 „Programul național de transplant de organe, țesuturi și celule de origine umană“, subprogramul P9.6 „Transplant pulmonar“, pozițiile 90-93, 95, 96 și 98 se modifică și vor avea următorul cuprins:
  90W53675003J05AB01ACICLOVIRUMACICLOVIR ARENA 200 mgCAPS.200 mgARENA GROUP - S.A.ROMÂNIACUTIE X 100 BLIST. AL/PVC X 10 CAPS.P-RF/S10000,6498000,8738500,000000
  91W42857001J05AB01ACICLOVIRUMACICLOVIR 200 mgCAPS.200 mgSLAVIA PHARM - S.R.L.ROMÂNIACUTIE X 2 BLIST. AL/PVC X 10 CAPS.P-RF200,6498000,8784000,225600
  92W53675001J05AB01ACICLOVIRUMACICLOVIR ARENA 200 mgCAPS.200 mgARENA GROUP - S.A.ROMÂNIACUTIE X 2 BLIST. AL/PVC X 10 CAPS.P-RF200,6498000,8784000,291100
  93W56038001J05AB01ACICLOVIRUMACICLOVIR FARMEX 200 mgCAPS.200 mgFARMEX COMPANY - S.R.L.ROMÂNIACUTIE CU 2 BLIST. PVC/AL X 10 CAPS.P-RF200,6498000,8784000,249600
  ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
  95W60558001J05AB01ACICLOVIRUMACICLOVIR-RICHTER 200 mgCOMPR.200 mgGEDEON RICHTER ROMANIA - S.A.ROMÂNIACUTIE CU 2 BLIST. AL/PVC X 10 COMPR.PRF200,6498000,8784000,063100
  96W53225001J05AB01ACICLOVIRUMACICLOVIR LAROPHARM 200 mgCOMPR.200 mgLAROPHARM - S.R.L.ROMÂNIACUTIE X 2 BLIST. X 10 COMPR.P-RF200,6498000,8784000,063100
  ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
  98W00044001J05AB01ACICLOVIRUMACICLOVIR TERAPIA 200 mgCOMPR.200 mgTERAPIA - S.A.ROMÂNIACUTIE X 2 BLIST. AL/PVC X 10 COMPR.P-RF200,6498000,8784000,058600
  19. La secțiunea P9 „Programul național de transplant de organe, țesuturi și celule de origine umană“, subprogramul P9.6 „Transplant pulmonar“, după poziția 162 se introduc două noi poziții, pozițiile 163 și 164, cu următorul cuprins:
  163W65783001J05AB01ACICLOVIRUMACICLOVIR AUROBINDO 200 mgCOMPR.200 mgAUROBINDO PHARMA ROMANIA - S.R.L.ROMÂNIACUTIE CU BLIST. TRANSPARENTE PVC/AL X 20 COMPR.PRF200,5415000,7320000,000000
  164W65784008J05AB01ACICLOVIRUMACICLOVIR AUROBINDO 400 mgCOMPR.400 mgAUROBINDO PHARMA ROMANIA - S.R.L.ROMÂNIACUTIE CU BLIST. TRANSPARENTE PVC/AL X 10 COMPR.PRF101,8360002,4810000,000000
  20. La secțiunea P9 „Programul național de transplant de organe, țesuturi și celule de origine umană“, subprogramul P9.7 „Tratamentul stării posttransplant în ambulatoriu al pacienților transplantați“, pozițiile 81-84, 86, 87 și 89 se modifică și vor avea următorul cuprins:
  81W53675003J05AB01ACICLOVIRUMACICLOVIR ARENA 200 mgCAPS.200 mgARENA GROUP - S.A.ROMÂNIACUTIE X 100 BLIST. AL/PVC X 10 CAPS.P-RF/S10000,6498000,8738500,000000
  82W42857001J05AB01ACICLOVIRUMACICLOVIR 200 mgCAPS.200 mgSLAVIA PHARM - S.R.L.ROMÂNIACUTIE X 2 BLIST. AL/PVC X 10 CAPS.P-RF200,6498000,8784000,225600
  83W53675001J05AB01ACICLOVIRUMACICLOVIR ARENA 200 mgCAPS.200 mgARENA GROUP - S.A.ROMÂNIACUTIE X 2 BLIST. AL/PVC X 10 CAPS.P-RF200,6498000,8784000,291100
  84W56038001J05AB01ACICLOVIRUMACICLOVIR FARMEX 200 mgCAPS.200 mgFARMEX COMPANY - S.R.L.ROMÂNIACUTIE CU 2 BLIST. PVC/AL X 10 CAPS.P-RF200,6498000,8784000,249600
  ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
  86W60558001J05AB01ACICLOVIRUMACICLOVIR-RICHTER 200 mgCOMPR.200 mgGEDEON RICHTER ROMANIA - S.A.ROMÂNIACUTIE CU 2 BLIST. AL/PVC X 10 COMPR.PRF200,6498000,8784000,063100
  87W53225001J05AB01ACICLOVIRUMACICLOVIR LAROPHARM 200 mgCOMPR.200 mgLAROPHARM - S.R.L.ROMÂNIACUTIE X 2 BLIST. X 10 COMPR.P-RF200,6498000,8784000,063100
  ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
  89W00044001J05AB01ACICLOVIRUMACICLOVIR TERAPIA 200 mgCOMPR.200 mgTERAPIA - S.A.ROMÂNIACUTIE X 2 BLIST. AL/PVC X 10 COMPR.P-RF200,6498000,8784000,058600
  21. La secțiunea P9 „Programul național de transplant de organe, țesuturi și celule de origine umană“, subprogramul P9.7 „Tratamentul stării posttransplant în ambulatoriu al pacienților transplantați“, după poziția 145 se introduc două noi poziții, pozițiile 146 și 147, cu următorul cuprins:
  146W65783001J05AB01ACICLOVIRUMACICLOVIR AUROBINDO 200 mgCOMPR.200 mgAUROBINDO PHARMA ROMANIA - S.R.L.ROMÂNIACUTIE CU BLIST. TRANSPARENTE PVC/AL X 20 COMPR.PRF200,5415000,7320000,000000
  147W65784008J05AB01ACICLOVIRUMACICLOVIR AUROBINDO 400 mgCOMPR.400 mgAUROBINDO PHARMA ROMANIA - S.R.L.ROMÂNIACUTIE CU BLIST. TRANSPARENTE PVC/AL X 10 COMPR.PRF101,8360002,4810000,000000
  22. La secțiunea P10 „Programul național de supleere a funcției renale la bolnavii cu insuficiență renală cronică“, după poziția 113 se introduce o nouă poziție, poziția 114, cu următorul cuprins:
  114W66221001B01AB01HEPARINUM**HEPARIN-BELMED 5000 UI/mlSOL. INJ.5000 UI/mlC.N. UNIFARM - S.A.ROMÂNIACUTIE CU 5 FLAC. X 5 ML SOL. INJ.PR513,3824016,33680019,849200
   +  Articolul IIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și se aplică începând cu luna octombrie 2019.
  p. Ministrul sănătății,
  Tiberius-Marius Brădățan,
  secretar de stat
  Președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate,
  Vasile Ciurchea
  -----