HOTĂRÂRE nr. 753 din 14 octombrie 2019privind modificarea și completarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 720/2008 pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asigurații, cu sau fără contribuție personală, pe bază de prescripție medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum și denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naționale de sănătate
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 842 din 16 octombrie 2019  În temeiul art. 108 din Constituția României republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul IAnexa la Hotărârea Guvernului nr. 720/2008 pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asigurații, cu sau fără contribuție personală, pe bază de prescripție medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum și denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naționale de sănătate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 523 din 10 iulie 2008, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La sublista C „DCI-uri corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asigurații în regim de compensare 100%“, secțiunea C1 „DCI-uri corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asigurații în tratamentul ambulatoriu al unor grupe de boli în regim de compensare 100% din prețul de referință“ se modifică și se completează după cum urmează:a) la punctul G4 „Hepatite cronice de etiologie virală B, C și D“, pozițiile 14, 15 și 17 se modifică și vor avea următorul cuprins:
  14.COMBINAȚII (OMBITASVIRUM + PARITAPREVIRUM + RITONAVIRUM **1 β)J05AP53
  15.DASABUVIRUM **1 βJ05AP09
  ........................................................................................................................
  17.COMBINAȚII (ELBASVIRUM + GRAZOPREVIRUM) **1 βJ05AP54
  b) la punctulG7 „Ciroza hepatică“, pozițiile 18, 19 și 21 se modifică și vor avea următorul cuprins:
  18.COMBINAȚII (OMBITASVIRUM + PARITAPREVIRUM + RITONAVIRUM **1 β)J05AP53
  19.DASABUVIRUM **1 βJ05AP09
  .............................................................................................................................
  21.COMBINAȚII (ELBASVIRUM + GRAZOPREVIRUM) **1 βJ05AP54
  c) la punctul G17 „Colagenoze majore (lupus eritematos sistemic, sclerodermie, poli/dermatomiozită, vasculite sistemice)“, după poziția 5 se introduce o nouă poziție, poziția 6, cu următorul cuprins:
  6.RITUXIMABUM ^**1L01XC02
  d) la punctul G31a „Boala cronică inflamatorie intestinală“, după poziția 2 se introduce o nouă poziție, poziția 3, cu următorul cuprins:
  3.VEDOLIZUMABUM ^**1L04AA33
  e) la punctul G31b „Poliartrita reumatoidă“, poziția 1 se modifică și va avea următorul cuprins:
  1.RITUXIMABUM ^**1 (concentrația 500 mg)L01XC02
  f) la punctul G31b „Poliartrita reumatoidă“, după poziția 9 se introduce o nouă poziție, poziția 10, cu următorul cuprins:
  10.TOFACITINIB^**1L04AA29
  g) la punctul G31c „Artropatia psoriazică“, după poziția 5 se introduce o nouă poziție, poziția 6, cu următorul cuprins:
  6.CERTOLIZUMAB PEGOL**1L04AB05
  h) la punctul G31f „Psoriazis cronic sever (plăci)“, poziția 6 se modifică și va avea următorul cuprins:
  6.USTEKINUMABUM**1L04AC05
  2. La sublista C ,,DCI-uri corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asigurații în regim de compensare 100%“, secțiunea C2 ,,DCI-uri corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asigurații incluși în programele naționale de sănătate cu scop curativ în tratamentul ambulatoriu și spitalicesc“ se modifică și se completează după cum urmează:a) la punctulP1 „Programul național de boli transmisibile“ subpunctul A „Subprogramul de tratament și monitorizare a persoanelor cu infecție HIV/SIDA și tratamentul postexpunere, Medicație specifică antiretrovirală“, pozițiile 22^5 și 22^7 se modifică și vor avea următorul cuprins:
  22^5COMBINAȚII (EMTRICITABINUM + TENOFOVIRUM ALAFENAMIDA)J05AR17
  ................................................................................................................
  22^7COMBINAȚII (EMTRICITABINUM + TENOFOVIRUM DISOPROXIL)J05AR03
  b) la punctul P1 „Programul național de boli transmisibile“ subpunctul A „Subprogramul de tratament și monitorizare a persoanelor cu infecție HIV/SIDA și tratamentul postexpunere, Medicație specifică antiretrovirală“, după poziția 22^7 se introduce o nouă poziție, poziția 22^8, cu următorul cuprins:
  22^8EFAVIRENZUM + EMTRICITABINUM + TENOFOVIRUM DISOPROXILJ05AR06
  c) la punctul P3 „Programul național de oncologie“, poziția 117 se modifică și va avea următorul cuprins:
  117.PANOBINOSTATUM **1L01XX42
  d) la punctul P3 „Programul național de oncologie“, poziția 122 se abrogă;e) la punctul P3 „Programul național de oncologie“, după poziția 128 se introduc șase noi poziții, pozițiile 129-134, cu următorul cuprins:
  129.NIVOLUMABUM **1L01XC17
  130.IXAZOMIB**1L01XX50
  131.MIDOSTAURINUM **1L01XE39
  132.AVELUMABUM **1L01XC31
  133.COMBINAȚII (TRIFLURIDINUM + TIPIRACILUM )**1L01BC59
  134.CERITINIBUM**1L01XE28
  f) la punctul P5 „Programul național de diabet zaharat - Tratamentul medicamentos al bolnavilor cu diabet zaharat“, după poziția 43 se introduc două noi poziții, pozițiile 44 și 45, cu următorul cuprins:
  44.LIRAGLUTIDUM**A10BJ02
  45.INSULINUM DEGLUDEC**A10AE06
  g) la punctul P6 „Programul național de diagnostic și tratament pentru boli rare și sepsis sever“, subpunctul P6.1 „Hemofilie și talasemie“, după poziția 9 se introduc două noi poziții, pozițiile 10 și 11, cu următorul cuprins:
  10.TUROCTOCOG ALFA**B02BD02
  11.EFTRENONACOG ALFA**B02BD04
  h) la punctul P6 „Programul național de diagnostic și tratament pentru boli rare și sepsis sever“, subpunctul P6.8 „Boala Fabry“, după poziția 1 se introduce o nouă poziție, poziția 2, cu următorul cuprins:
  2.MIGALASTATUM**A16AX14
  i) la punctul P6 „Programul național de diagnostic și tratament pentru boli rare și sepsis sever“, după subpunctul P6.24 „Amiotrofia spinală musculară“ se introduce un nou subpunct, subpunctul P6.25, cu următorul cuprins:P6.25 Boala Castelman
  1.SILTUXIMABUM **1L04AC11
   +  Articolul IIPrevederile art. I pct. 1 lit. h) și art. I pct. 2 lit. c) intră în vigoare la data de 1 noiembrie 2019.  +  Articolul IIIHotărârea Guvernului nr. 720/2008 pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asigurații, cu sau fără contribuție personală, pe bază de prescripție medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum și denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naționale de sănătate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 523 din 10 iulie 2008, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu cele aduse prin prezenta hotărâre, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.
  PRIM-MINISTRU
  VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ
  Contrasemnează:
  p. Ministrul sănătății,
  Tiberius-Marius Brădățan,
  secretar de stat
  Ministrul finanțelor publice,
  Eugen Orlando Teodorovici
  București, 14 octombrie 2019.Nr. 753.-----