ORDIN nr. 1.524 din 9 octombrie 2019pentru aprobarea Metodologiei de organizare a studiilor de evaluare a impactului anumitor proiecte publice și private asupra sănătății populației
EMITENT
 • MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 840 din 16 octombrie 2019  Văzând Referatul de aprobare nr. S.P. 12.171 din 26.09.2019 al Direcției generale de asistență medicală și sănătate publică din cadrul Ministerului Sănătății, având în vedere:– dispozițiile art. 7 lit. k) coroborat cu art. 28 și ale art. 43 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare;– prevederile art. 7 alin. (2) lit. a) și ale art. 12 alin. (7) din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului, în temeiul prevederilor art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății, cu modificările și completările ulterioare, ministrul sănătății emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Metodologia de organizare a studiilor de evaluare a impactului anumitor proiecte publice și private asupra sănătății populației, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Direcțiile de sănătate publică județene și a municipiului București și Institutul Național de Sănătate Publică vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 3Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  p. Ministrul sănătății,
  Tiberius-Marius Brădățan,
  secretar de stat
  București, 9 octombrie 2019.Nr. 1.524.  +  ANEXĂMETODOLOGIEde organizare a studiilor de evaluare a impactului anumitor proiecte publice și private asupra sănătății populației