HOTĂRÂRE nr. 733 din 11 octombrie 2019pentru modificarea art. 11 alin. (1) și (2) din Hotărârea Guvernului nr. 43/2015 privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale Fitosanitare și a anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 30/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, precum și pentru modificarea art. 6 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.186/2014 privind organizarea și funcționarea Autorității pentru Administrarea Sistemului Național Antigrindină și de Creștere a Precipitațiilor
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 832 din 14 octombrie 2019  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul IAlineatele (1) și (2) ale articolului 11 din Hotărârea Guvernului nr. 43/2015 privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale Fitosanitare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 98 din 6 februarie 2015, se modifică și vor avea următorul cuprins:  +  Articolul 11(1) Pentru transportul persoanelor din aparatul propriu, Autoritatea are în dotare un autoturism.(2) Pentru îndeplinirea atribuțiilor de inspecție fitosanitară teritorială și vamală, monitorizarea organismelor dăunătoare, controlul oficial al comercializării, utilizării și calității produselor de protecție a plantelor, al reziduurilor de pesticide în plante și produse vegetale, precum și pentru testarea și calibrarea echipamentelor de aplicare a produselor de protecție a plantelor, Autoritatea are în dotare un număr de 57 de autoutilitare, dintre care 6 sunt centre mobile de inspecție, precum și o șalupă fluvială.  +  Articolul IIAnexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 30/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, precum și pentru modificarea art. 6 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.186/2014 privind organizarea și funcționarea Autorității pentru Administrarea Sistemului Național Antigrindină și de Creștere a Precipitațiilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 56 din 19 ianuarie 2017, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se înlocuiește cu anexa la prezenta hotărâre.
  PRIM-MINISTRU
  VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ
  Contrasemnează:
  Ministrul agriculturii și dezvoltării rurale,
  Petre Daea
  Ministrul finanțelor publice,
  Eugen Orlando Teodorovici
  București, 11 octombrie 2019.Nr. 733.  +  ANEXĂ (Anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 30/2017)
  NORMATIVE
  de autoturisme și limite maxime litri/lună combustibil pentru structurile care funcționează în subordinea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale
  Nr. crt.Denumirea unitățiiTOTALDin care
  autoturisme pentru activități specificeautospecialeautoutilitare
  1.Direcțiile pentru agricultură județene și a municipiului București - servicii publice deconcentrate^1) a) autoturisme în parc comun - 42 b) activități specifice de monitorizare, inspecții, verificare și control - 84c) activități specifice de consultanță, extensie și formare profesională în agricultură - 92218   
  2.Agenția Națională pentru Zootehnie „Prof. Dr. G. K. Constantinescu“1257550 
  3.Autoritatea Națională Fitosanitară^2)581-57
  4.Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură^3)78569887 
  5.Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale^4)200200- 
  6.Laboratorul Central pentru Calitatea Semințelor și a Materialului Săditor963 
  7.Inspectoratele teritoriale pentru calitatea semințelor și a materialului săditor - servicii publice deconcentrate1203/unitate1/unitate 
  8.Institutul de Stat pentru Testarea și Înregistrarea Soiurilor44- 
  9.Agenția Națională pentru Pescuit și Acvacultură^5)54459 
  10.Oficiul Național al Viei și Produselor Vitivinicole1313- 
  11.Laboratorul Central pentru Controlul Calității și Igienei Vinului55- 
  12.Autoritatea pentru Administrarea Sistemului Național Antigrindină și de Creștere a Precipitațiilor137-6
  13.Agenția Zonei Montane624 
  14.Agenția Domeniilor Statului^6)2222- 
  ^1) Numărul și limita maximă litri/lună/vehicul pentru fiecare direcție pentru agricultură județeană și a municipiului București se va stabili prin ordin al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale.^2) Autoritatea Națională Fitosanitară utilizează și o șalupă fluvială la nivelul Oficiului Fitosanitar Tulcea pentru monitorizarea stării fitosanitare a ecosistemului din Delta Dunării. ^3) Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură mai utilizează pentru accesul în zonele de luciu de apă și un număr de 3 șalupe. Limita maximă litri/lună/șalupă se va stabili prin ordin al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale.^4) Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale, la nivelul Oficiului Județean pentru Finanțarea Investițiilor Rurale Tulcea, mai utilizează pentru accesul în zonele de luciu de apă și o șalupă. Limita maximă litri/lună/șalupă se va stabili prin ordin al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale.^5) Agenția Națională pentru Pescuit și Acvacultură mai utilizează pentru accesul în zonele de luciu de apă și un număr de 12 bărci pescărești din fibră de sticlă (motor și peridoc), 8 șalupe fluviale de control și 2 șalupe maritime de control, 10 bărci gonflabile cu cocă rigidă și motor. Limita maximă litri/lună/barcă/șalupă se va stabili prin ordin al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale.^6) Limita maximă litri/lună/vehicul pentru autoturismele din dotarea Agenției Domeniilor Statului se va stabili prin ordin al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale.
  -----