RECTIFICARE nr. 1.045 din 28 decembrie 2018referitoare la Hotărârea Guvernului nr. 1.045/2018
EMITENT
  • GUVERNUL ROMÂNIEI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 805 din 4 octombrie 2019    În anexa la Hotărârea Guvernului nr. 1.045/2018 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 165/2018 privind acordarea biletelor de valoare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 24 din 9 ianuarie 2019, se face următoarea rectificare:– la art. 33 alin. (4) din normele metodologice, în loc de: „...pentru tichetele de creșă, respectiv pentru tichetele de creșă...“ se va citi: „...pentru tichetele de creșă, respectiv pentru tichetele culturale...“.----