ORDIN nr. 1.043 din 23 septembrie 2019pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului apelor și pădurilor nr. 565/2019 privind aprobarea cotelor de recoltă pentru specia căprior (Capreolus capreolus) pentru perioada 15 aprilie 2019-14 aprilie 2020 și a Ordinului ministrului apelor și pădurilor nr. 673/2019 privind aprobarea cotelor de recoltă pentru unele specii de faună de interes cinegetic, la care vânătoarea este permisă, pentru perioada 15 mai 2019-14 mai 2020
EMITENT
 • MINISTERUL APELOR ȘI PĂDURILOR
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 787 din 27 septembrie 2019  Având în vedere Referatul de aprobare nr. 136.268/DMRC din 30.07.2019, Avizul nr. 34.851/TD din 10.09.2019 al Ministerului Mediului și Avizul nr. 4/2019 al Consiliului Național de Vânătoare,în temeiul art. 6 alin. (1) lit. f) și alin. (4) și al art. 36 din Legea vânătorii și a protecției fondului cinegetic nr. 407/2006, cu modificările și completările ulterioare, al art. 13 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 20/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Apelor și Pădurilor, cu modificările și completările ulterioare, și al art. 57 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu completările ulterioare,ministrul apelor și pădurilor emite următorul ordin:  +  Articolul IAnexa la Ordinul ministrului apelor și pădurilor nr. 565/2019 privind aprobarea cotelor de recoltă pentru specia căprior (Capreolus capreolus) pentru perioada 15 aprilie 2019-14 aprilie 2020, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 287 și 287 bis din 25 aprilie 2019, se modifică după cum urmează:– Numărul curent 1108 va avea următorul cuprins:
  1108HRDirecția Silvică Harghita7Rezu Mare1010
   +  Articolul IIOrdinul ministrului apelor și pădurilor nr. 673/2019 privind aprobarea cotelor de recoltă pentru unele specii de faună de interes cinegetic, la care vânătoarea este permisă, pentru perioada 15 mai 2019 - 14 mai 2020, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 377 și 377 bis din 14 mai 2019, se modifică după cum urmează:1. Articolul 10 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 10(1) În zona afectată definită ca aria calculată cu o rază de 13 km de la cazul de pestă porcină africană, compusă din zona infectată cu o rază de 8 km și zona-tampon de 5 km în exteriorul zonei infectate, se recoltează întregul efectiv de mistreți și cotele de recoltă aprobate pentru speciile șacal, vulpe, cioară grivă și coțofană, prin metode de vânătoare care nu dislocă efectivul, respectiv prin metoda «la pândă» și «la dibuit», în termen de 60 de zile de la confirmarea virusului.(2) În zonele de frontieră cu Ucraina, Republica Moldova și Ungaria se va acționa pentru recoltarea mistreților și a exemplarelor din speciile șacal, vulpe, cioară grivă și coțofană de către vânători și personal de specialitate al gestionarului, cu sprijinul personalului Ministerului Afacerilor Interne, până la fâșia de protecție a frontierei de stat, potrivit prevederilor legale în vigoare, cu încadrarea în cotele de recoltă aprobate prin prezentul ordin.2. La anexa nr. 1, numerele curente 395, 657 și 1108 vor avea următorul cuprins:
  395BVRPL OS Ciucaș44Zizin103340000211
  .......................................................................................................................................................................................................
  657CLAVPS Oltenița42Chiselet2547140000000
  .......................................................................................................................................................................................................
  1108HRDS Harghita7Rezu Mare84130000000
  3. La anexa nr. 2, numerele curente 24, 864, 867, 871, 872 și 2022 vor avea următorul cuprins:
  24ABDS Alba47Prigoana2000
  .......................................................................................................................................................................................................
  864DBDS Dâmbovița33Cornățelu24000
  .......................................................................................................................................................................................................
  867DBAVPS Acvila39Tărtășești0301400
  .......................................................................................................................................................................................................
  871DBAVPS Stejarul2Morteni18303010
  872DBAVPS Șoimul Dunărean25Comișani1111010015
  .......................................................................................................................................................................................................
  2022TLAVPS Crângul Slava Rusă10Camena15502520
  4. La anexa nr. 4, numerele curente 799, 800 și 802-806 vor avea următorul cuprins:
  799CVAJVPS Covasna5Baraolt0010020000000000
  800CVAJVPS Covasna6Belin005025000000000
  .......................................................................................................................................................................................................
  802CVAJVPS Covasna9Șugag005010000000000
  803CVAJVPS Covasna10Vâlcele0010020000000000
  804CVAJVPS Covasna11Ilieni0010020000000000
  805CVAJVPS Covasna14Coșeni005020000000000
  806CVAJVPS Covasna26Brateș007520000000000
   +  Articolul IIIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  p. Ministrul apelor și pădurilor,
  Daniel-Constantin Coroamă,
  secretar de stat
  București, 23 septembrie 2019.Nr. 1.043.