HOTĂRÂRE nr. 704 din 17 septembrie 2019pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 90/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Culturii și Identității Naționale
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 775 din 24 septembrie 2019  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul ILa anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 90/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Culturii și Identității Naționale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 116 din 22 februarie 2010, cu modificările și completările ulterioare, la punctul II, nota se modifică și va avea următorul cuprins:NOTĂ: Unitățile prevăzute la nr. crt. 1-47 pot utiliza un număr maxim de 5.850 de posturi.  +  Articolul IIOrdonatorul principal de credite va dispune măsurile necesare astfel încât ocuparea posturilor suplimentate, conform art. I, să se realizeze cu încadrarea în cheltuielile de personal prevăzute în sinteza bugetelor centralizate ale instituțiilor publice finanțate parțial din venituri proprii din subordinea Ministerului Culturii și Identității Naționale.
  PRIM-MINISTRU
  VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ
  Contrasemnează:
  Ministrul culturii și identității naționale,
  Valer-Daniel Breaz
  Ministrul finanțelor publice,
  Eugen Orlando Teodorovici
  Ministrul muncii și justiției sociale,
  Marius-Constantin Budăi
  București, 17 septembrie 2019.Nr. 704.------