ORDIN nr. 2.892/1.253/2019pentru stabilirea valorii nominale indexate a unui tichet de masă pentru semestrul II al anului 2019
EMITENT
 • MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE Nr. 2.892 din 3 septembrie 2019
 • MINISTERUL MUNCII ȘI JUSTIȚIEI SOCIALE Nr. 1.253 din 21 august 2019
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 770 din 23 septembrie 2019  Având în vedere prevederile:– Legii nr. 165/2018 privind acordarea biletelor de valoare, cu modificările și completările ulterioare;– art. 33 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 165/2018 privind acordarea biletelor de valoare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.045/2018;– Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 59/2005 privind unele măsuri de natură fiscală și financiară pentru punerea în aplicare a Legii nr. 348/2004 privind denominarea monedei naționale, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2006, cu completările ulterioare,în temeiul art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor Publice, cu modificările și completările ulterioare, și al art. 17 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 12/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Muncii și Justiției Sociale, cu modificările și completările ulterioare,ministrul finanțelor publice și ministrul muncii și justiției sociale emit următorul ordin:  +  Articolul 1Pentru semestrul II al anului 2019, începând cu luna octombrie, valoarea nominală a unui tichet de masă, stabilită potrivit prevederilor art. 33 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 165/2018 privind acordarea biletelor de valoare, cu modificările și completările ulterioare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.045/2018, nu poate depăși cuantumul de 15,18 lei.  +  Articolul 2Valoarea nominală stabilită la art. 1 se aplică și pentru primele 2 luni ale semestrului I al anului 2020, respectiv februarie 2020 și martie 2020.  +  Articolul 3Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul finanțelor publice,
  Eugen Orlando Teodorovici
  Ministrul muncii și justiției sociale,
  Marius-Constantin Budăi
  ----