ORDONANȚA nr. 23 din 21 august 1992privind modificarea unor sancțiuni contravenționale
EMITENT
 • GUVERN
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 213 din 28 august 1992  În temeiul art. 107 alin. (3) din Constituția României și al Legii nr. 81/1992, Guvernul României emite următoarea ordonanța:Sancțiunile pentru contravențiile la legile nr. 12/1990, republicată, nr. 12/1991, nr. 18/1991, nr. 32/1991, nr. 47/1991 și nr. 58/1991, săvîrșite de persoane juridice, se modifică potrivit anexei la prezenta ordonanță.
  PRIM-MINISTRU
  THEODOR STOLOJAN
  Contrasemnează:
  Ministrul economiei și finanțelor,
  George Danielescu
  Ministrul bugetului, veniturilor
  statului și controlului financiar,
  Florian Bercea
   +  AnexăI. Legea nr. 12/1990 - republicată în temeiul art. II din Legea nr. 42/1991 - Lege privind protejarea populației împotriva activității comerciale ilicite – Alineatul 1 al articolului 2 se modifica după cum urmează:După litera c) se introduc literele d), e) și f), cu următorul conținut:d) faptele de la lit. d) și h), în cazul în care au fost săvîrșite de persoane juridice, cu amendă de la 100.000 lei la 700.000 lei;e) faptele de la lit. c) și f), în cazul în care au fost săvîrșite de persoane juridice, cu amendă de la 150.000 lei la 750.000 lei;f) faptele de la lit. a), b), e), g), i), j) și k), în cazul în care au fost săvîrșite de persoane juridice, cu amendă de la 300.000 lei la 800.000 lei.– Alineatul 3 al articolului 2 se abroga. II. Legea nr. 12/1991 - Lege privind impozitul pe profit – Alineatul 2 al articolului 15 se modifica și va avea următorul cuprins:Contravențiile de la lit. a) se sancționează cu amendă de la 100.000 lei la 300.000 lei, iar contravenția de la lit. b), cu amendă de la 300.000 lei la 500.000 lei. III. Legea nr. 18/1991 - Legea fondului funciar – Alineatul 1 al articolului 90 se modifica și va avea următorul cuprins: Sancțiunile se pot aplica și persoanelor juridice, după cum urmează:a) cele de la art. 88 lit. a)-c), cu amendă de la 100.000 lei la 200.000 lei;b) cele de la lit. d)-h), cu amendă de la 200.000 lei la 500.000 lei." IV. Legea nr. 32/1991 - Lege privind impozitul pe salarii – Alineatul 2 al articolului 18 se modifica și va avea următorul cuprins:" Contravențiile de la lit. a) se sancționează cu amendă de la 100.000 lei la 200.000 lei, iar contravenția de la lit. b), cu amendă de la 50.000 lei la 150.000 lei." V. Legea nr. 47/1991 - Lege privind constituirea, organizarea și funcționarea societăților comerciale din domeniul asigurărilor – Articolul 25 se modifica și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 25Încălcarea de către societățile comerciale din domeniul asigurărilor a dispozițiilor art. 10, art. 11, art. 14, art. 16 alin. 1-4 și art. 22 alin. 1 constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 100.000 lei la 500.000 lei.– Articolul 26 se modifica și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 26Încălcarea de către reprezentantele societăților comerciale străine și ale asociațiilor asigurătorilor străini a dispozițiilor art. 4 alin. 2 lit. a) și b) și art. 22 alin. 2 constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 100.000 lei la 500.000 lei."VI. Legea nr. 58/1991 - Legea privatizării societăților comerciale – Articolul 66 se modifica și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 66Contravențiile prevăzute de art. 65 din prezenta lege se sancționează după cum urmează:a) contravenția prevăzută la lit. a), cu amendă de la 50.000 lei la 100.000 lei;b) cele prevăzute la lit. b) și c), cu amendă de la 150.000 la 500.000 lei;c) cea prevăzută la lit. d), cu amendă de la 150.000 lei la 200.000 lei.Sancțiunea poate fi aplicată și persoanelor juridice."--------------------