LEGE nr. 35 din 12 aprilie 2000privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 90/1999 pentru ratificarea Convenţiei europene privind valoarea internationala a hotărârilor represive, adoptată la Haga la 28 mai 1970
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 158 din 17 aprilie 2000    Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Articolul UNICSe aprobă Ordonanţa Guvernului nr. 90 din 30 august 1999 pentru ratificarea Convenţiei europene privind valoarea internationala a hotărârilor represive, adoptată la Haga la 28 mai 1970, emisă în temeiul art. 1 lit. C pct. 10 din Legea nr. 140/1999 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe şi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 421 din 31 august 1999.Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 14 februarie 2000, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.PREŞEDINTELE SENATULUIMIRCEA IONESCU-QUINTUSAceastă lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 7 martie 2000, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELECAMEREI DEPUTAŢILOR,MIRON TUDOR MITREA-----------