ORDIN nr. 156 din 15 ianuarie 2019pentru aprobarea Procedurilor de garantare a sumelor plătite de călători în legătură cu pachetele de servicii de călătorie/serviciile de călătorie asociate în cazul insolvenței agenției de turism organizatoare și procedurile de despăgubire a călătorilor
EMITENT
 • MINISTERUL TURISMULUI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 76 din 30 ianuarie 2019  În temeiul art. 28 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 2/2018 privind pachetele de servicii de călătorie și serviciile de călătorie asociate, precum și pentru modificarea unor acte normative și al art. 9 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 24/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Turismului, cu modificările și completările ulterioare,ministrul turismului emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Procedurile de garantare a sumelor plătite de călători în legătură cu pachetele de servicii de călătorie/serviciile de călătorie asociate în cazul insolvenței agenției de turism organizatoare și procedurile de despăgubire a călătorilor, prevăzute în anexa la prezentul ordin.  +  Articolul 2La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului turismului nr. 235/2001 privind asigurarea turiștilor în cazul insolvabilității sau falimentului agenției de turism, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 433 din 2 august 2001, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 3Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  p. Ministrul turismului,
  Gheorghe Bogdan Tomoiagă,
  secretar de stat
  București, 15 ianuarie 2019.Nr. 156.  +  ANEXĂPROCEDURI DE GARANTAREa sumelor plătite de călători în legăturăcu pachetele de servicii de călătorie/serviciile de călătorie asociate în cazul insolvențeiagenției de turism organizatoare și procedurile de despăgubire a călătorilor