ORDIN nr. 1.056 din 8 iulie 2019pentru aprobarea Regulamentului intern de organizare și funcționare a Colegiului Fizioterapeuților din România
EMITENT
  • MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 639 din 1 august 2019    Văzând Referatul de aprobare al Direcției generale de asistență medicală și sănătate publică nr. S.P. 8.285 din 28 iunie 2019,având în vedere prevederile art. 20 alin. (4) din Legea nr. 229/2016 privind organizarea și exercitarea profesiei de fizioterapeut, precum și pentru înființarea, organizarea și funcționarea Colegiului Fizioterapeuților din România,în temeiul prevederilor art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății, cu modificările și completările ulterioare,ministrul sănătății emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Regulamentul intern de organizare și funcționare a Colegiului Fizioterapeuților din România, prevăzut în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.*) Anexa se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 639 bis, care se poate achiziționa de la Centrul pentru relații cu publicul al Regiei Autonome „Monitorul Oficial“, București, șos. Panduri nr. 1.  +  Articolul 2Colegiul Fizioterapeuților din România va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 3Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    Ministrul sănătății,
    Sorina Pintea
    București, 8 iulie 2019.Nr. 1.056.  +  AnexăREGULAMENT INTERNde organizare și funcționare a Colegiului Fizioterapeuților din România