HOTĂRÂRE nr. 22 din 15 decembrie 2011 pentru aprobarea Normei nr. 11/2011 privind investirea și evaluarea activelor fondurilor de pensii private
EMITENT
 • COMISIA DE SUPRAVEGHERE A SISTEMULUI DE PENSII PRIVATE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 8 din 5 ianuarie 2012  Având în vedere:- Nota de fundamentare nr. 5.619 din 9 decembrie 2011 a Direcției reglementare și autorizare,- prevederile art. 25 alin. (1) lit. i), ale art. 28 alin. (1) lit. e) și alin. (2) lit. f) și ale art. 54 din Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 79 alin. (4), ale art. 87 alin. (1) lit. i) și ale art. 90 alin. (1) lit. e) și alin. (2) lit. f) din Legea nr. 204/2006 privind pensiile facultative, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul dispozițiilor art. 16, 21, 22, 23 lit. f) și ale art. 24 lit. b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 50/2005 privind înființarea, organizarea și funcționarea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 313/2005, cu modificările și completările ulterioare,Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private emite următoarea hotărâre:  +  Articolul 1Se aprobă Norma nr. 11/2011 privind investirea și evaluarea activelor fondurilor de pensii private, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 2Prezenta hotărâre și norma menționată la art. 1 se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul 3Direcția secretariat și directorul general asigură ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.
  Președintele Comisiei de Supraveghere
  a Sistemului de Pensii Private,
  Mircea Oancea
  București, 15 decembrie 2011.Nr. 22.  +  AnexăNORMAprivind investirea și evaluarea activelor fondurilor de pensii private