NORME METODOLOGICE din 10 aprilie 2000de aplicare a Legii concediului paternal nr. 210/1999
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 150 din 11 aprilie 2000    Notă
    Aprobate prin HOTĂRÂREA nr. 244 din 10 aprilie 2000, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 150 din 11 aprilie 2000.
     +  Articolul 1Titularul dreptului la concediu paternal, prevăzut la art. 1 alin. (2) din lege, cu durata de 5 zile lucrătoare, este tatăl copilului nou-născut, care participă efectiv la îngrijirea acestuia, indiferent dacă copilul este născut din căsătorie, din afară căsătoriei sau este adoptat de titularul dreptului.  +  Articolul 2Solicitarea pentru acordarea concediului paternal se adresează în scris, în primele 8 săptămâni de la nașterea copilului, conducerii unității în care tatăl își desfășoară activitatea. Aceasta are obligația de a dispune luarea măsurilor necesare în vederea acordării concediului paternal.  +  Articolul 3(1) Concediul paternal se acordă numai dacă titularul acestui drept are calitatea de salariat, indiferent de modul de organizare și de finanțare a unității în care el își desfășoară activitatea.(2) Prin unitate, în sensul prevederilor alin. (1), se înțelege persoana juridică sau fizica, după caz, în beneficiul căreia prestează activitate salariatul asigurat în cadrul sistemului asigurărilor sociale de stat.  +  Articolul 4(1) Indemnizația pentru concediul paternal plătit, egala cu salariul aferent zilelor lucrătoare respective, potrivit prevederilor art. 2 alin. (3) din lege, se calculează pe baza salariului brut realizat, incluzând sporurile și adaosurile la salariul de baza.(2) Indemnizația prevăzută la alin. (1) se plătește din fondul de salarii al unității și se include în veniturile impozabile ale salariatului.  +  Articolul 5(1) În cazul în care tatăl copilului nou-născut satisface serviciul militar obligatoriu, el are dreptul la o permisie de 7 zile calendaristice, ce se acordă de unitatea militară în condițiile prevăzute la art. 1 și 2, care se aplică în mod corespunzător.(2) Permisia prevăzută la alin. (1) se acordă și în cazul în care tatăl care satisface serviciul militar obligatoriu solicita acordarea acestei permisii în vederea recunoașterii paternității, întocmită în condițiile legii.(3) Permisia solicitată și acordată va fi justificată, la întoarcere, cu certificatul de naștere al copilului, din care să rezulte calitatea de tata a militarului în situația în care declarația de recunoaștere a paternității s-a făcut simultan cu înregistrarea nașterii sau, după caz, numai pe baza declarației de recunoaștere a paternității, dacă aceasta s-a făcut ulterior înregistrării nașterii copilului la serviciul de stare civilă.  +  Articolul 6(1) Tatăl copilului nou-născut, care participa efectiv la îngrijirea acestuia, are dreptul la un concediu paternal plătit de 15 zile lucrătoare, prin majorarea duratei concediului paternal de 5 zile lucrătoare cu încă 10 zile lucrătoare, dacă a obținut atestatul de absolvire a unui curs de puericultura.(2) Dreptul la majorarea duratei concediului paternal în condițiile alin. (1) se acordă numai o singură dată, indiferent de numărul copiilor titularului.  +  Articolul 7(1) Cursul de puericultură constă în prezentarea unor noțiuni elementare teoretice și practice necesare în vederea îngrijirii copilului mic, în vederea participării efective a tatălui la îngrijirea propriului copil nou-născut.(2) Cursul de puericultura va fi ținut de medicul de familie al tatălui, în perioada de sarcina a mamei sau după nașterea copilului.(3) În urma verificării noțiunilor dobândite medicul de familie va elibera atestatul de absolvire a cursului de puericultura.(4) În cazul în care tatăl are studii de specialitate (medic, asistent medical) nu mai este necesară absolvirea cursului de puericultura, ci numai obținerea atestatului în condițiile prevăzute la alin. (3).(5) Atestatul reprezintă actul doveditor prin care se constată însușirea noțiunilor prevăzute la alin. (1) și cuprinde, împreună cu aceasta constatare, datele personale din cartea de identitate a tatălui, locul sau de muncă, data eliberării, semnatura și parafa medicului de familie.  +  Articolul 8(1) Tatăl copilului nou-născut beneficiază de concediul de lauzie neefectuat de mamă, în situația în care aceasta a decedat în timpul nașterii sau în perioada concediului de lăuzie.(2) Acordarea concediului de lăuzie neefectuat se face de conducerea unității la care tatăl își desfășoară activitatea, la cerere, pe baza actelor doveditoare privind calitatea de tată al copilului nou-născut, precum și a certificatului de deces al mamei și, după caz, a certificatului de concediu de lăuzie al mamei în situația în care acesteia i s-a eliberat un certificat de acest fel.  +  Articolul 9(1) Pe perioada în care tatăl efectuează concediul de lăuzie neefectuat de mama decedata, tatăl are dreptul la o indemnizație acordată de unitatea la care își desfășoară activitatea.(2) Cuantumul indemnizației prevăzute la alin. (1) se calculează, potrivit prevederilor legale, în funcție de felul indemnizației pentru care optează tatăl.(3) Indemnizația va fi plătită din fondul de salarii al unității în care tatăl își desfășoară activitatea.-----