ORDIN nr. 1.384/778/2019pentru modificarea și completarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale și a prețurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naționale de sănătate și a metodologiei de calcul al acestora
EMITENT
 • MINISTERUL SĂNĂTĂȚII Nr. 1.384 din 11 septembrie 2019
 • CASA NAȚIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE Nr. 778 din 29 august 2019
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 748 din 13 septembrie 2019  Văzând Referatul de aprobare nr. S.P. 11.525/2019 al Ministerului Sănătății și nr. D.G. 1.389 din 29 august 2019 al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate,având în vedere:– art. 58 alin. (4) și (5) și art. 221 alin. (1) lit. k) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare;– Hotărârea Guvernului nr. 720/2008 pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asigurații, cu sau fără contribuție personală, pe bază de prescripție medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum și denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naționale de sănătate, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul dispozițiilor art. 291 alin. (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 17 alin. (5) din Statutul Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 972/2006, cu modificările și completările ulterioare, ministrul sănătății și președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate emit următorul ordin:  +  Articolul IAnexa nr. 2 la Ordinul ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale și a prețurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naționale de sănătate și a metodologiei de calcul al acestora, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 951 și 951 bis din 29 decembrie 2014, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La secțiunea P1 „Programul național de boli transmisibile“ litera A) „Subprogramul de tratament și monitorizare a persoanelor cu infecție HIV/SIDA și tratamentul postexpunere“, poziția 523 se abrogă.2. La secțiunea P1 „Programul național de boli transmisibile“ litera A) „Subprogramul de tratament și monitorizare a persoanelor cu infecție HIV/SIDA și tratamentul postexpunere“, poziția 590 se modifică și va avea următorul cuprins:
  „590W64138001J05AE08ATAZANAVIRUMATAZANAVIR MYLAN 300 mgCAPS.300 mgMYLAN S.A.S.FRANȚACUTIE CU 1 FLAC. PEID X 30 CAPS.PR3030,85833334,9073330,000000“
  3. La secțiunea P1 „Programul național de boli transmisibile“ litera A) „Subprogramul de tratament și monitorizare a persoanelor cu infecție HIV/SIDA și tratamentul postexpunere“, după poziția 622 se introduc optsprezece noi poziții, pozițiile 623-640, cu următorul cuprins:
  623W65892002J01DH02MEROPENEMUMMEROPENEM AUROBINDO 1 gPULB. PT. SOL. INJ./PERF.1 gAUROBINDO PHARMA ROMÂNIA - S.R.L.ROMÂNIACUTIE CU 10 FLAC. DIN STICLĂ INCOLORĂ, CU CAPACITATEA DE 30 ML CARE CONȚIN PULB. PT. SOL. INJ./PERF.PR1023,17200028,2880000,000000
  624W65891002J01DH02MEROPENEMUMMEROPENEM AUROBINDO 500 mgPULB. PT. SOL. INJ./PERF.500 mgAUROBINDO PHARMA ROMÂNIA - S.R.L.ROMÂNIACUTIE CU 10 FLAC. DIN STICLĂ INCOLORĂ, CU CAPACITATEA DE 30 ML CARE CONȚIN PULB. PT. SOL. INJ./PERF.PR1013,90300016,9730000,000000
  625W54108008J01MA12LEVOFLOXACINUMLEVOFLOXACIN KABI 5 mg/mlSOL. PERF.5 mg/mlFRESENIUS KABI ROMÂNIA - S.R.L.ROMÂNIACUTIE X 10 FLAC. PEJD KABIPAC (TIP BOTTLEPACK) A 100 ML CONȚINÂND 100 ML SOL. PERF. (500 MG LEVOFLOXACPR1031,18800040,8000008,337000
  626W64585002J01XD01METRONIDAZOLUMMETRONIDAZOL VIOSER 500 mg/100 mlSOL. PERF.500 mg/100 mlVIOSER - S.A. PARENTERAL SOLUTION INDUSTRYGRECIACUTIE CU 10 FLAC. PEJD X 100 ML SOL. PERF.PRF104,0240005,2640000,000000
  627W65379001J02AX04CASPOFUNGINUM **CASPOFUNGINA SANDOZ 50 mgPULB. PT. CONC. PT. SOL. PERF.50 mgSANDOZ - S.R.L.ROMÂNIACUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ TRANSPARENTĂ (TIP I) CU CAPACITATEA DE 10 ML CU PULB. PT. CONC. PT. SOL. PERF.PR1854,310000969,3500000,000000
  628W65380001J02AX04CASPOFUNGINUM **CASPOFUNGINA SANDOZ 70 mgPULB. PT. CONC. PT. SOL. PERF.70 mgSANDOZ - S.R.L.ROMÂNIACUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ TRANSPARENTĂ (TIP I) CU CAPACITATEA DE 10 ML CU PULB. PT. CONC. PT. SOL. PERF.PR11.105,8500001.243,5300000,000000
  629W64332002J05AE08ATAZANAVIRUMATAZANAVIR ZENTIVA 150 mgCAPS.150 mgZENTIVA, K.S.REPUBLICA CEHĂCUTIE CU BLIST. OPA-AL-PVC/AL X 60 CAPS.PR6017,26216619,4516660,000000
  630W64332001J05AE08ATAZANAVIRUMATAZANAVIR ZENTIVA 150 mgCAPS.150 mgZENTIVA, K.S.REPUBLICA CEHACUTIE CU 1 FLAC. DIN PEID X 60 CAPS.PR6017,26216619,4516660,000000
  631W65633002J05AE08ATAZANAVIRUMATAZANAVIR ALVOGEN 300 mgCAPS.300 mgALVOGEN MALTA OPERATIONS (ROW) LTD.MALTACUTIE CU FLAC. PEID CU CAPAC PP, PREVĂZUT CU SISTEM DE ÎNCHIDERE SECURIZAT PENTRU COPII X 30 CAPS.PR3032,44733336,6393330,000000
  632W65587003J05AE08ATAZANAVIRUMATAZANAVIR SANDOZ 300 mgCAPS.300 mgSANDOZ - S.R.L.ROMÂNIACUTIE CU FLAC. PEID, CU CAPAC DIN PP PREVĂZUT CU SISTEM DE ÎNCHIDERE SECURIZAT PENTRU COPII X 30 CAPS.PR3032,44733336,6393330,000000
  633W64334002J05AE08ATAZANAVIRUMATAZANAVIR ZENTIVA 300 mgCAPS.300 mgZENTIVA, K.S.REPUBLICA CEHĂCUTIE CU 1 FLAC. DIN PEID X 60 CAPS.PR6031,94733335,4585000,000000
  634W64334001J05AE08ATAZANAVIRUMATAZANAVIR ZENTIVA 300 mgCAPS.300 mgZENTIVA, K.S.REPUBLICA CEHĂCUTIE CU 1 FLAC. DIN PEID X 30 CAPS.PR3032,44733336,6393330,000000
  635W66004002J05AF05LAMIVUDINUMLAMIVUDINA AUROBINDO 150 mgCOMPR. FILM.150 mgAUROBINDO PHARMA ROMÂNIA - S.R.L.ROMÂNIACUTIE CU BLIST. PVC-ACLAR/AL X 30 COMPR. FILM.PR304,1764005,0986003,399066
  636W64677002J05AR10LOPINAVIRUM + RITONAVIRUM **KALETRA 80 mg/ml + 20 mg/mlSOL. ORALĂ80 mg/ml + 20 mg/mlABBVIE DEUTSCHLAND GMBH CO. KGGERMANIA120 ML (2 FLACOANE X 60 ML) CU 2 SERINGI X 2 ML CU GRADAȚII DE 0,1 MLPR2259,075000301,4650000,000000
  637W65358003J06BA02IMUNOGLOBULINĂ NORMALĂ PT. ADM. INTRAVASCULARĂ **PANZYGA 100 mg/mlSOL. PERF.100 mg/mlOCTAPHARMA (IP) SPRLBELGIACUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ, CU CAPACITATEA DE 70 ML, CU 50 ML SOL. PERF.PR1966,9100001.092,0800000,000000
  638W63860002J06BA02IMUNOGLOBULINĂ NORMALĂ PT. ADM. INTRAVASCULARĂ **PENTAGLOBINSOL. PERF.50 mg/mlC.N. UNIFARM - S.A.ROMÂNIAFLAC. X 50 MLPR1803,040000913,4600000,000000
  639W63860001J06BA02IMUNOGLOBULINĂ NORMALĂ PT. ADM. INTRAVASCULARĂ **PENTAGLOBINSOL. PERF.50 mg/mlC.N. UNIFARM - S.A.ROMÂNIAFLAC. X 100 MLPR11.565,7400001.744,8100000,000000
  640W54015001P01BC02MEFLOQUINUM 4)ELOQUINE 250 mgCOMPR.250 mgC.N. UNIFARM - S.A.ROMÂNIACUTIE X 10 BLIST. X 10 COMPR.PR1001,5950001,9472000,000000
  4. La secțiunea P1 „Programul național de boli transmisibile“ litera B) „Subprogramul de tratament al bolnavilor cu tuberculoză“, după poziția 179 se introduc două noi poziții, pozițiile 180 și 181, cu următorul cuprins:
  „180W54108008J01MA12LEVOFLOXACINUMLEVOFLOXACIN KABI 5 mg/mlSOL. PERF.5 mg/mlFRESENIUS KABI ROMÂNIA - S.R.L.ROMÂNIACUTIE X 10 FLAC. PEJD KABIPAC (TIP BOTTLEPACK) A 100 ML CONȚINÂND 100 ML SOL. PERF. (500 MG LEVOFLOXAC)PR1031,18800040,8000008,337000
  181W65849001J04AB30CAPREOMYCINUM 4)CAPREOMYCIN-FERANE 1.000 mgPULB. PT. SOL. INJ. PT. ADMIN. I.V. ȘI I.M.1.000 mgC.N. UNIFARM - S.A.ROMÂNIACUTIE 1 CU FLAC. SIGILAT CU DOP DE CAUCIUC, PRESATE CU CAPACE DE AL X 1.000 MG PULB. PT. SOL. INJ.PR151,30000064,8600000,000000“
  5. La secțiunea P3 „Programul național de oncologie“, pozițiile 416 și 441 se abrogă.6. La secțiunea P3 „Programul național de oncologie“, pozițiile 269-271, 278-280, 373, 374, 376, 377, 379, 381, 382 și 619 se modifică și vor avea următorul cuprins:
  „269W64328001L01XE03ERLOTINIBUM **1ERLOTINIB ZENTIVA 100 mgCOMPR. FILM.100 mgZENTIVA K.S.REPUBLICA CEHĂCUTIE CU BLIST. PVC/AL X 30 COMPR. FILM.PR3073,20000081,3139990,000001
  270W64328002L01XE03ERLOTINIBUM **1ERLOTINIB ZENTIVA 100 mgCOMPR. FILM.100 mgZENTIVA K.S.REPUBLICA CEHĂCUTIE CU BLIST. OPA-AL-PVC/AL X 30 COMPR. FILM.PR3073,20000081,3139990,000001
  271W63790001L01XE03ERLOTINIBUM **1ERLOTINIB GLENMARK 100 mgCOMPR. FILM.100 mgGLENMARK PHARMACEUTICALS S.R.O.REPUBLICA CEHĂCUTIE CU BLIST. OPA-AL-PVC/AL X 30 COMPR. FILM.PR3073,20000081,3139990,000001
  ........................................................................................................................................................................................................................................................................................……………………………………………….
  278W64329001L01XE03ERLOTINIBUM **1ERLOTINIB ZENTIVA 150 mgCOMPR. FILM.150 mgZENTIVA K.S.REPUBLICA CEHĂCUTIE CU BLIST. PVC/AL X 30 COMPR. FILM.PR3097,200000107,4739990,000001
  279W64329002L01XE03ERLOTINIBUM **1ERLOTINIB ZENTIVA 150 mgCOMPR. FILM.150 mgZENTIVA K.S.REPUBLICA CEHĂCUTIE CU BLIST. OPA-AL-PVC/AL X 30 COMPR. FILM.PR3097,200000107,4739990,000001
  280W63791001L01XE03ERLOTINIBUM **1ERLOTINIB GLENMARK 150 mgCOMPR. FILM.150 mgGLENMARK PHARMACEUTICALS S.R.O.REPUBLICA CEHĂCUTIE CU BLIST. OPA-AL-PVC/AL X 30 COMPR. FILM.PR3097,200000107,4739990,000001
  ........................................................................................................................................................................................................................................................................................……………………………………………….
  373W61990001L01XX32BORTEZOMIBUM **1BORTEZOMIB ACTAVIS 3,5 mgPULB. PT. SOL. INJ.3,5 mgACTAVIS GROUP PTC EHF.ISLANDACUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ INCOLORĂ CARE CONȚINE PULB. PT. SOL. INJ.PR1648,000000752,1000001.164,850000
  374W62045001L01XX32BORTEZOMIBUM **1BORTEGA 3,5 mgPULB. PT. SOL. INJ.3,5 mgHEATON K.S.REPUBLICA CEHĂCUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ INCOLORĂ DE TIP I, CU CAPACITATEA DE 8 ML, PREVĂZUT CU CAPSĂ DIN AL TIP FLIP-OFF ȘI DISC ALB DE PPPR1648,000000752,1000002.238,380000
  ........................................................................................................................................................................................................................................................................................……………………………………………….
  376W61926001L01XX32BORTEZOMIBUM **1BORTEZOMIB ACCORD 3,5 mgPULB. PT. SOL. INJ.3,5 mgACCORD HEALTHCARE LIMITEDMAREA BRITANIEFLACON DIN STICLĂ DE TIP I CU CAPACITATEA DE 10 ML, PREVĂZUT CU DOP DIN CAUCIUC CLOROBUTILIC ȘI O CAPSĂ DIN ALUMINIU, CU UN CAPAC ROȘU, CE CONȚINE BORTEZOMIB 3,5 MGPR1648,000000752,1000001.246,970000
  377W64104001L01XX32BORTEZOMIBUM **1BORTEZOMIB ZENTIVA 3,5 mgPULB. PT. SOL. INJ.3,5 mgZENTIVA K.S.CEHIACUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ INCOLORĂ DE TIP I, CU CAPACITATEA DE 10 ML CU PULB. PT. SOL. INJ.PR1648,000000749,8000000,000000
  ........................................................................................................................................................................................................................................................................................……………………………………………….
  379W61907001L01XX32BORTEZOMIBUM **1VORTEMYEL 3,5 mgPULB. PT. SOL. INJ.3,5 mgALVOGEN IPCO S.A.R.L.LUXEMBURGCUTIE CU 1 FLAC. TRANSPARENT DIN STICLĂ INCOLORĂ (VOLUM NOMINAL DE 10 ML), CARE CONȚINE PULB. PT. SOL. INJ.PR1648,000000752,1000001.368,800000
  ........................................................................................................................................................................................................................................................................................……………………………………………….
  381W61918001L01XX32BORTEZOMIBUM **1BORTEZOMIB GLENMARK 3,5 mgPULB. PT. SOL. INJ.3,5 mgGLENMARK PHARMACEUTICALS S.R.O.REPUBLICA CEHĂCUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ INCOLORĂ DE TIP I CU CAPACITATE DE 10 MLPR1648,000000752,1000001.633,930000
  382W64673001L01XX32BORTEZOMIBUM **1BORTEZOMIB SUN 3,5 mgPULB. PT. SOL. INJ.3,5 mgSUN PHARMACEUTICAL INDUSTRIES EUROPE B.V.OLANDACUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ INCOLORĂ DE CAPACITATE 10 ML CE CONȚINE 3,5 BORTEZOMIBPR1648,000000752,10000021,750000
  ........................................................................................................................................................................................................................................................................................……………………………………………….
  619W65669001L01XX32BORTEZOMIBUM **1BORTEZOMIB ACCORD 3,5 mgPULB. PT. SOL. INJ.3,5 mgACCORD HEALTHCARE S.L.U.SPANIAFLACON DIN STICLĂ DE TIP I CU CAPACITATEA DE 10 ML, PREVĂZUT CU DOP DIN CAUCIUC CLOROBUTILIC ȘI O CAPSĂ DIN ALUMINIU, CU UN CAPAC ROȘU, CE CONȚINE BORTEZOMIB 3,5 MGPR1648,000000752,1000001.246,970000“
  7. La secțiunea P3 „Programul național de oncologie“, după poziția 625 se introduc două noi poziții, pozițiile 626 și 627, cu următorul cuprins:
  „626W65944002L01XC06CETUXIMABUM **1ERBITUX 5 mg/mlSOL. PERF.5 mg/mlMERCK EUROPE B.V.OLANDACUTIE X 1 FLAC. DIN STICLĂ X 20 ML SOL. PERF.PR1767,710000874,9600000,000000
  627W65718001L01XX32BORTEZOMIBUM **1BORTEZOMIB MSN 3,5 mgPULB. PT. SOL. INJ.3,5 mgVIVANTA GENERICS S.R.O.CEHIACUTIE CU FLAC. DIN STICLĂ TIP I, CU CAPACITATE DE 10 ML, CU DOP DIN CAUCIUC BROMOBUTILIC DE CULOARE GRI ÎNCHIS ETANȘAT CU CAPSĂ AL CU DISC PP ALBASTRĂ, CU PULB. PT. SOL. INJ.PR1540,000000626,7500000,000000“
  8. La secțiunea P5 „Programul național de diabet zaharat - Tratamentul medicamentos al bolnavilor cu diabet zaharat“, poziția 70 se abrogă.9. La secțiunea P5 „Programul național de diabet zaharat - Tratamentul medicamentos al bolnavilor cu diabet zaharat“, după poziția 172 se introduc șase noi poziții, pozițiile 173-178, cu următorul cuprins:
  173W63931003A10BA02METFORMINUMGLUCOPHAGE XR 1.000 mgCOMPR. ELIB. PREL.1.000 mgMERCK SANTE S.A.S.FRANȚACUTIE CU 6 BLIST. PVC/AL X 10 COMPR. ELIB. PREL.PRF600,1464000,1980000,610166
  174W63930003A10BA02METFORMINUMGLUCOPHAGE XR 750 mgCOMPR. ELIB. PREL.750 mgMERCK SANTE S.A.S.FRANȚACUTIE CU 4 BLIST. PVC/AL X 15 COMPR. ELIB. PREL.PRF600,4631660,6058330,000000
  175W65995002A10BA02METFORMINUMMETFORMIN AUROBINDO 1000 mgCOMPR. FILM.1000 mgAUROBINDO PHARMA ROMÂNIA - S.R.L.ROMÂNIACUTIE CU BLIST. PVC-PVDC/AL X 30 COMPR. FILM.P6L300,1220000,1650000,000000
  176W65992003A10BA02METFORMINUMMETFORMIN AUROBINDO 500 mgCOMPR. FILM.500 mgAUROBINDO PHARMA ROMÂNIA - S.R.L.ROMÂNIACUTIE CU BLIST. PVC-PVDC/AL X 30 COMPR. FILM.P6L300,0781990,1057990,008867
  177W65994003A10BA02METFORMINUMMETFORMIN AUROBINDO 850 mgCOMPR. FILM.850 mgAUROBINDO PHARMA ROMÂNIA - S.R.L.ROMÂNIACUTIE CU BLIST. PVC-PVDC/AL X 30 COMPR. FILM.P6L300,0850000,1150000,000000
  178W64922001A10BJ01EXENATIDUM**BYDUREON 2 mgSUSP. INJ. CU ELIB. PREL. ÎN STILOU INJECTOR (PEN)2 mgASTRAZENECA ABSUEDIAAMBALAJ X 4 STILOURI INJECTOARE (PEN-URI) PREUMPLUTE CU DOZĂ UNICĂ (BCISE)PRF493,285000111,2175000,000000
  10. La secțiunea P6 „Programul național de diagnostic și tratament pentru boli rare și sepsis sever“, subprogramul P6.2: „Epidermoliză buloasă“, pozițiile 3-5 se abrogă.11. La secțiunea P6 „Programul național de diagnostic și tratament pentru boli rare și sepsis sever“, subprogramul P6.5: „Boli neurologice degenerative/inflamator-imune“ subpunctul P6.5.1 „Tratamentul medicamentos al bolnavilor cu boli neurologice inflamator-imune“, după poziția 33 se introduce o nouă poziție, poziția 34, cu următorul cuprins:
  „34W65358003J06BA02IMUNOGLOBULINĂ NORMALĂ PT. ADM. INTRAVASCULARĂ**PANZYGA 100 mg/mlSOL. PERF.100 mg/mlOCTAPHARMA (IP) SPRLBELGIACUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ, CU CAPACITATEA DE 70 ML, CU 50 ML SOL. PERF.PR1966,9100001.092,0800000,000000“
  12. La secțiunea P6 „Programul național de diagnostic și tratament pentru boli rare și sepsis sever“, subprogramul P6.5: „Boli neurologice degenerative/inflamator-imune“ subpunctul P6.5.2 „Tratamentul medicamentos al bolnavilor cu boli neurologice degenerative-scleroză laterală amiotrofică“, poziția 1 se modifică și va avea următorul cuprins:
  „1W12590001N07XX02RILUZOLUM**RILUTEK 50 mgCOMPR. FILM.50 mgAVENTIS PHARMA - S.A.FRANȚACUTIE X 4 BLIST. X 14 COMPR. FILM.PR566,0941077,3237500,000000“
  13. La secțiunea P6 „Programul național de diagnostic și tratament pentru boli rare și sepsis sever“, subprogramul P6.5: „Boli neurologice degenerative/inflamator-imune“ subpunctul P6.5.2 „Tratamentul medicamentos al bolnavilor cu boli neurologice degenerative-scleroză laterală amiotrofică“, după poziția 1 se introduce o nouă poziție, poziția 2, cu următorul cuprins:
  „2W66040001N07XX02RILUZOLUM**RILUTEK 50 mgCOMPR. FILM.50 mgSANOFI MATURE IPFRANȚACUTIE CU BLIST. X 56 COMPR. FILM.PR566,0941077,3237500,000000“
  14. La secțiunea P6 „Programul național de diagnostic și tratament pentru boli rare și sepsis sever“, subprogramul P6.15: „Sindrom de imunodeficiență primară“, după poziția 33 se introduce o nouă poziție, poziția 34, cu următorul cuprins:
  „34W65358003J06BA02IMUNOGLOBULINĂ NORMALĂ PT. ADM. INTRAVASCULARĂ**PANZYGA 100 mg/mlSOL. PERF.100 mg/mlOCTAPHARMA (IP) SPRLBELGIACUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ, CU CAPACITATEA DE 70 ML, CU 50 ML SOL. PERF.PR1966,9100001.092,0800000,000000“
  15. La secțiunea P7 „Programul național de boli endocrine - Tratamentul medicamentos al bolnavilor cu osteoporoză, gușă datorată carenței de iod și proliferării maligne“, după poziția 83 se introduce o nouă poziție, poziția 84, cu următorul cuprins:
  „84W65339001A11CC03ALFACALCIDOLUMALFACALCIDOL HEATON 0,50 microgrameCAPS. MOI0,50 microgrameHEATON K.S.REPUBLICA CEHĂCUTIE CU 1 FLAC. DIN PEID X 30 CAPS. MOIPRF300,9130001,1940000,000000“
  16. La secțiunea P9 „Programul național de transplant de organe, țesuturi și celule de origine umană“, subprogramul P9.1: „Transplant medular“, după poziția 367 se introduc șapte noi poziții, pozițiile 368-374, cu următorul cuprins:
  368W65892002J01DH02MEROPENEMUMMEROPENEM AUROBINDO 1 gPULB. PT. SOL. INJ./PERF.1 gAUROBINDO PHARMA ROMÂNIA -S.R.L.ROMÂNIACUTIE CU 10 FLAC. DIN STICLĂ INCOLORĂ, CU CAPACITATEA DE 30 ML CARE CONȚIN PULB. PT. SOL. INJ./PERF.PR1023,17200028,2880000,000000
  369W65891002J01DH02MEROPENEMUMMEROPENEM AUROBINDO 500 mgPULB. PT. SOL. INJ./PERF.500 mgAUROBINDO PHARMA ROMÂNIA - S.R.L.ROMÂNIACUTIE CU 10 FLAC. DIN STICLĂ INCOLORĂ, CU CAPACITATEA DE 30 ML CARE CONȚIN PULB. PT. SOL. INJ./PERF.PR1013,90300016,9730000,000000
  370W65379001J02AX04CASPOFUNGINUM**CASPOFUNGINA SANDOZ 50 mgPULB. PT. CONC. PT. SOL. PERF.50 mgSANDOZ - S.R.L.ROMÂNIACUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ TRANSPARENTĂ (TIP I) CU CAPACITATEA DE 10 ML CU PULB. PT. CONC. PT. SOL. PERF.PR1854,310000969,3500000,000000
  371W65380001J02AX04CASPOFUNGINUM**CASPOFUNGINA SANDOZ 70 mgPULB. PT. CONC. PT. SOL. PERF.70 mgSANDOZ - S.R.L.ROMÂNIACUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ TRANSPARENTĂ (TIP I) CU CAPACITATEA DE 10 ML CU PULB. PT. CONC. PT. SOL. PERF.PR11.105,8500001.243,5300000,000000
  372W65358003J06BA02IMUNOGLOBULINĂ NORMALĂ PT. ADM. INTRAVASCULARĂ**PANZYGA 100 mg/mlSOL. PERF.100 mg/mlOCTAPHARMA (IP) SPRLBELGIACUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ, CU CAPACITATEA DE 70 ML, CU 50 ML SOL. PERF.PR1966,9100001.092,0800000,000000
  373W63860001J06BA02IMUNOGLOBULINĂ NORMALĂ PT. ADM. INTRAVASCULARĂ**PENTAGLOBINSOL. PERF.50 mg/mlCN UNIFARM - S.A.ROMÂNIAFLAC. X 100 MLPR11.565,7400001.744,8100000,000000
  374W63860002J06BA02IMUNOGLOBULINĂ NORMALĂ PT. ADM. INTRAVASCULARĂ**PENTAGLOBINSOL. PERF.50 mg/mlCN UNIFARM - S.A.ROMÂNIAFLAC. X 50 MLPR1803,040000913,4600000,000000
  17. La secțiunea P9 „Programul național de transplant de organe, țesuturi și celule de origine umană“, subprogramul P9.3: „Transplant hepatic“, după poziția 135 se introduc două noi poziții, pozițiile 136 și 137, cu următorul cuprins:
  „136W65379001J02AX04CASPOFUNGINUM**CASPOFUNGINA SANDOZ 50 mgPULB. PT. CONC. PT. SOL. PERF.50 mgSANDOZ - S.R.L.ROMÂNIACUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ TRANSPARENTĂ (TIP I) CU CAPACITATEA DE 10 ML CU PULB. PT. CONC. PT. SOL. PERF.PR1854,310000969,3500000,000000
  137W65380001J02AX04CASPOFUNGINUM**CASPOFUNGINA SANDOZ 70 mgPULB. PT. CONC. PT. SOL. PERF.70 mgSANDOZ - S.R.L.ROMÂNIACUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ TRANSPARENTĂ (TIP I) CU CAPACITATEA DE 10 ML CU PULB. PT. CONC. PT. SOL. PERF.PR11.105,8500001.243,5300000,000000“
  18. La secțiunea P9 „Programul național de transplant de organe, țesuturi și celule de origine umană“, subprogramul P9.4: „Transplant renal, transplant combinat de rinichi și pancreas“, după poziția 243 se introduc șase noi poziții, pozițiile 244-249, cu următorul cuprins:
  244W65339001A11CC03ALFACALCIDOLUMALFACALCIDOL HEATON 0,50 microgrameCAPS. MOI0,50 microgrameHEATON K.S.REPUBLICA CEHĂCUTIE CU 1 FLAC. DIN PEID X 30 CAPS. MOIPRF300,9130001,1940000,000000
  245W65379001J02AX04CASPOFUNGINUM**CASPOFUNGINA SANDOZ 50 mgPULB. PT. CONC. PT. SOL. PERF.50 mgSANDOZ - .R.L.ROMÂNIACUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ TRANSPARENTĂ (TIP I) CU CAPACITATEA DE 10 ML CU PULB. PT. CONC. PT. SOL. PERF.PR1854,310000969,3500000,000000
  246W65380001J02AX04CASPOFUNGINUM**CASPOFUNGINA SANDOZ 70 mgPULB. PT. CONC. PT. SOL. PERF.70 mgSANDOZ - S.R.L.ROMÂNIACUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ TRANSPARENTĂ (TIP I) CU CAPACITATEA DE 10 ML CU PULB. PT. CONC. PT. SOL. PERF.PR11.105,8500001.243,5300000,000000
  247W65358003J06BA02IMUNOGLOBULINĂ NORMALĂ PT. ADM. INTRAVASCULARĂ**PANZYGA 100 mg/mlSOL. PERF.100 mg/mlOCTAPHARMA (IP) SPRLBELGIACUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ, CU CAPACITATEA DE 70 ML, CU 50 ML SOL. PERF.PR1966,9100001.092,0800000,000000
  248W63860002J06BA02IMUNOGLOBULINĂ NORMALĂ PT. ADM. INTRAVASCULARĂ**PENTAGLOBINSOL. PERF.50 mg/mlCN UNIFARM - S.A.ROMÂNIAFLAC. X 50 MLPR1803,040000913,4600000,000000
  249W63860001J06BA02IMUNOGLOBULINĂ NORMALĂ PT. ADM. INTRAVASCULARĂ**PENTAGLOBINSOL. PERF.50 mg/mlCN UNIFARM - S.A.ROMÂNIAFLAC. X 100 MLPR11.565,7400001.744,8100000,000000
  19. La secțiunea P9 „Programul național de transplant de organe, țesuturi și celule de origine umană“, subprogramul P9.7: „Tratamentul stării posttransplant în ambulatoriu al pacienților transplantați“, după poziția 144 se introduce o nouă poziție, poziția 145, cu următorul cuprins:
  „145W66004002J05AF05LAMIVUDINUMLAMIVUDINA AUROBINDO 150 mgCOMPR. FILM.150 mgAUROBINDO PHARMA ROMÂNIA - S.R.L.ROMÂNIACUTIE CU BLIST. PVC-ACLAR/AL X 30 COMPR. FILM.PR304,1764005,0986003,399066“
  20. La secțiunea P10 „Programul național de supleere a funcției renale la bolnavii cu insuficiență renală cronică“, pozițiile 25-29 se abrogă.21. La secțiunea P10 „Programul național de supleere a funcției renale la bolnavii cu insuficiență renală cronică“, după poziția 111 se adaugă două noi poziții, pozițiile 112 și 113, cu următorul cuprins:
  „112W65339001A11CC03ALFACALCIDOLUMALFACALCIDOL HEATON 0,50 microgrameCAPS. MOI0,50 microgrameHEATON K.S.REPUBLICA CEHĂCUTIE CU 1 FLAC. DIN PEID X 30 CAPS. MOIPRF300,9130001,1940000,000000
  113W66203001B01AB01HEPARINUM**KOPARIN 25000 UI/5 ml I.V.SOL. INJ.5000 UI/mlC.N. UNIFARM - S.A.ROMÂNIACUTIE CU 1 FLACON DIN STICLĂ X 5 ML SOL. INJ.PR113,38240016,33680022,433200“
   +  Articolul IIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și intră în vigoare începând cu luna septembrie 2019.
  Ministrul sănătății,
  Sorina Pintea
  Președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate,
  Vasile Ciurchea
  ----