ORDIN nr. 5.140 din 11 septembrie 2019pentru aprobarea Metodologiei privind mobilitatea academică a studenților
EMITENT
  • MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 744 din 12 septembrie 2019    Având în vedere prevederile art. 142, 199, 200 și 222 din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 26/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației Naționale, cu modificările și completările ulterioare,ministrul educației naționale, interimar, emite prezentul ordin.  +  Articolul 1Se aprobă Metodologia privind mobilitatea academică a studenților, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Direcția generală învățământ universitar din cadrul Ministerului Educației Naționale și instituțiile implicate vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 3La intrarea în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului educației naționale și al ministrului delegat pentru învățământ superior, cercetare științifică și dezvoltare tehnologică nr. 651/2014 pentru aprobarea Metodologiei privind mobilitatea academică a studenților, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 855 din 24 noiembrie 2014.  +  Articolul 4Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    Ministrul educației naționale, interimar,
    Valer-Daniel Breaz
    București, 11 septembrie 2019.Nr. 5.140.  +  ANEXĂ METODOLOGIEprivind mobilitatea academică a studenților