RECTIFICARE nr. 487 din 11 iulie 2002referitoare la Legea sănătății mintale și a protecției persoanelor cu tulburări psihice nr. 487/2002
EMITENT
  • PARLAMENTUL ROMÂNIEI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 741 din 11 septembrie 2019    La forma republicată a Legii sănătății mintale și a protecției persoanelor cu tulburări psihice nr. 487/2002 în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 652 din 13 septembrie 2012, se face următoarea rectificare:– la art. 64, în loc de: „...prevăzute la art. 45,“ se va citi: „...prevăzute la art. 54,“.----