ORDIN nr. 1.323 din 30 august 2019pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului sănătății nr. 476/2017 privind organizarea și funcționarea structurilor care acordă asistență medicală și îngrijirea bolnavilor cu arsuri
EMITENT
 • MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 737 din 9 septembrie 2019  Văzând Referatul comun de aprobare nr. SP 11.060 din 29 august 2019 al Direcției generale de asistență medicală și sănătate publică și al Direcției management și structuri sanitare din cadrul Ministerului Sănătății,în temeiul art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății, cu modificările și completările ulterioare, și al art. 172 alin. (6) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare,ministrul sănătății emite următorul ordin:  +  Articolul IOrdinul ministrului sănătății nr. 476/2017 privind organizarea și funcționarea structurilor care acordă asistență medicală și îngrijirea bolnavilor cu arsuri, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 371 din 18 mai 2017, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 4, după alineatul (7) se introduce un nou alineat, alineatul (8), cu următorul cuprins:(8) Recuperarea medicală se poate desfășura fie în secția de medicină fizică și de recuperare a spitalului respectiv, fie, dacă starea pacientului o permite, în alte secții de medicină fizică și de recuperare.2. În anexa nr. 2 „Încadrarea cu personal la centrul pentru arși“, la punctul 2, litera e) se modifică și va avea următorul cuprins:e) alt personal din centru, după caz:– 1 post de medic în specialitatea medicină fizică și de recuperare (poate fi cu jumătate de normă), cu experiență în reabilitarea medicală a pacienților cu arsuri grave;– 1 post de maseur;– 1 post de kinetoterapeut/fiziokinetoterapeut/tură, cu experiență în recuperarea pacienților cu arsuri grave; activitatea se desfășoară în 2 ture;– 1 post de psiholog, cu posibilitatea suplimentării activităților în situații de criză*;– 1 post de instructor de ergoterapie;– 2 posturi de brancardier/tură;– 1 post de asistent medical specializat în managementul plăgii arse (care poate face parte din personalul de chirurgie plastică pentru pacienții cu arsuri grave).Dacă centrul pentru arși asigură îngrijiri și pentru copii, încadrarea va include medic în specialitatea pediatrie și medic în specialitatea chirurgie pediatrică; pentru nou-născuți/ prematuri cu arsuri trebuie organizată o abordare distinctă care să includă medic în specialitatea neonatologie, asistentă de neonatologie. Personalul trebuie să fie pregătit în managementul bolnavilor adulți cu arsuri și să existe o organizare distinctă pentru pediatrie-neonatologie, după caz.* Se utilizează, după caz, și în unitatea funcțională pentru arși.3. În anexa nr. 5 „Criterii de internare, reinternare, transfer/externare din centrul pentru arși“, la primul paragraf „Criteriile de internare în centrul pentru arși sunt următoarele:“, după litera i) se introduc două noi litere, literele j) și k), cu următorul cuprins:j) pacienți care necesită resuscitare în urma șocului consecutiv arsurii;k) pacienți care prezintă afecțiuni asociate arsurilor, precum necroliza toxică epidermică, fasceita necrozantă, sindromul stafilococic al pielii opărite, dacă suprafața afectată este de cel puțin 10% pentru copii și vârstnici și de cel puțin 15% pentru adulți sau dacă există incertitudini legate de tratament.4. În anexa nr. 5 „Criterii de internare, reinternare, transfer/externare din centrul pentru arși“, ultimul paragraf se modifică și va avea următorul cuprins:Criterii de orientare către structuri care acordă servicii de reabilitare medicală:a) persoane cu vârsta de peste 18 ani și adolescenți cu caracteristici somatice de adulți, care prezintă, ca urmare a arsurilor grave, dizabilități importante care limitează activitatea și restricționează participarea;b) arsură în zone de risc - regiuni mobile, cap, față, organe genitale;c) pacientul necesită intervenții complexe cu utilizarea platoului tehnic complex folosit pentru marii arși;d) starea pacientului impune prezența unei echipe multidisciplinare specializate;e) pacienți care nu au atinse zonele de risc menționate anterior, dar necesită monitorizarea stării generale și nu mai prezintă criterii de internare în centrul de reabilitare medicală postacută pot fi transferați într-o structură de medicină fizică și de reabilitare.5. După anexa nr. 7 „Activități, competențe, acțiuni în unitățile funcționale și în compartimentele pentru arși“ se introduce o nouă anexă, anexa nr. 8 „Evaluarea și predicția șanselor de supraviețuire a pacientului ars“, având cuprinsul prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul IIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul sănătății,
  Sorina Pintea
  București, 30 august 2019.Nr. 1.323.  +  ANEXĂ(Anexa nr. 8 la Ordinul nr. 476/2017)
  Evaluarea și predicția șanselor de supraviețuire a pacientului ars
   +  Pasul 1: Evaluarea probabilității de supraviețuire a pacientuluiVictimele cu arsuri sunt sortate în șase grupe (consultați tabelele de triaj) pe baza a trei criterii, adică: 1) suprafața corporală totală (SCT) arsă, 2) leziuni inhalatorii asociate și 3) vârsta pacientului.– „Ambulatorii“ sunt pacienți care nu necesită asistență specializată în spital.– Calificativele „foarte ridicată“, „ridicată“, „medie“ și „scăzută“ se referă la probabilitatea de supraviețuire până la externarea din centrul de arsuri.– Calificativul „improbabilă“ se referă la pacienții cu risc crescut de mortalitate și pentru care îngrijirea de specialitate este considerată ca oferind șanse minime de succes.Tabel de triaj (pacienți fără leziuni inhalatorii)
  Vârstă (ani)Suprafață corporală arsă (% SCT)
  0-9,910-19,920-29,930-39,940-49,950-59,960-69,970-79,980-89,990-100
  0-1,99Foarte ridicatăFoarte ridicatăRidicatăRidicatăRidicatăRidicatăMedieMedieMedieMedie
  2-4,99AmbulatorFoarte ridicatăRidicatăRidicatăRidicatăRidicatăRidicatăMedieMedieMedie
  5-19,9AmbulatorFoarte ridicatăRidicatăRidicatăRidicatăRidicatăRidicatăMedieMedieScăzută
  20-29,9AmbulatorFoarte ridicatăRidicatăRidicatăRidicatăMedieMedieMedieMedieScăzută
  30-39,9AmbulatorFoarte ridicatăRidicatăRidicatăMedieMedieMedieScăzutăScăzutăImprobabilă
  40-49,9AmbulatorFoarte ridicatăRidicatăRidicatăMedieMedieMedieScăzutăScăzutăImprobabilă
  50-59,9AmbulatorFoarte ridicatăRidicatăMedieMedieScăzutăScăzutăImprobabilăImprobabilăImprobabilă
  60-69,9Foarte ridicatăRidicatăMedieMedieScăzutăScăzutăImprobabilăImprobabilăImprobabilăImprobabilă
  ≥ 70RidicatăMedieMedieScăzutăScăzutăImprobabilăImprobabilăImprobabilăImprobabilăImprobabilă
  Tabel de triaj (pacienți cu leziuni inhalatorii)
  Vârstă (ani)Suprafață corporală arsă (% SCT)
  0-9,910-19,920-29,930-39,940-49,950-59,960-69,970-79,980-89,9*90-100
  0-1,99RidicatăMedieMedieMedieMedieMedieScăzutăScăzutăImprobabilăImprobabilă
  2-4,99RidicatăRidicatăRidicatăRidicatăRidicatăMedieMedieMedieScăzutăScăzută
  5-19,9RidicatăRidicatăRidicatăRidicatăMedieMedieMedieMedieScăzutăScăzută
  20-29,9Foarte ridicatăRidicatăRidicatăMedieMedieMedieMedieScăzutăScăzutăImprobabilă
  30-39,9Foarte ridicatăRidicatăRidicatăMedieMedieMedieMedieScăzutăScăzutăImprobabilă
  40-49,9Foarte ridicatăRidicatăMedieMedieMedieScăzutăScăzutăScăzutăScăzutăImprobabilă
  50-59,9RidicatăMedieMedieMedieMedieScăzutăScăzutăImprobabilăImprobabilăImprobabilă
  60-69,9MedieMedieMedieScăzutăScăzutăScăzutăImprobabilăImprobabilăImprobabilăImprobabilă
  ≥70MedieMedieScăzutăScăzutăImprobabilăImprobabilăImprobabilăImprobabilăImprobabilăImprobabilă
  NOTĂ: Adaptate după Taylor S. și colab., Burn Care Res 2014: 35(1): 41-45.
   +  Pasul 2: Acordarea nivelului de prioritateUtilizând tabelul de mai jos și, în funcție de disponibilitatea paturilor pentru arși la nivel internațional, victimelor cu arsuri le este acordat un nivel de prioritate pentru evacuarea medicală internațională.
  Probabilitatea supraviețuiriiFără saturație internațională (resurse disponibile)Saturație internațională (resurse disponibile limitate)
  AmbulatorFără evacuare medicalăFără evacuare medicală
  Foarte ridicată33
  Ridicată22
  Medie11
  Scăzută14
  Improbabilă/Fără șanseFără evacuare medicalăFără evacuare medicală
   +  Pasul 3: Reevaluarea atunci când triajul este gataSe recomandă reevaluarea probabilității de supraviețuire și a nivelului de prioritate pentru evacuarea medicală internațională în cazul în care situația evoluează, în special în ceea ce privește oferta internațională de paturi pentru arși și/sau capacitatea de evacuare medicală.
  ----