ANEXE din 23 mai 2019privind Nomenclatorul domeniilor și al specializărilor/programelor de studii universitare și a structura instituțiilor de învățământ superior pentru anul universitar 2019 - 2020
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicată în  MONITORUL OFICIAL nr. 467 bis din 10 iunie 2019  Notă
  Aprobate prin HOTĂRÂREA nr. 326 din 23 mai 2019, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 467 din 10 iunie 2019.
   +  Anexa nr. 1
  Nomenclatorul domeniilor și al
  specializărilor/programelor de studii universitare
  Cod DFIDomeniul fundamental(DFI)Cod RSIRamura de știință(RSI)Cod DSU_D/MDomeniul de studii universitare de doctorat/masterat(DSU_D/M)Cod DLDomeniul de licență(DL)Cod SSpecializarea(S)Număr de credite(ECTS)
  10Matematică și științe ale naturii10Matematică10Matematică10Matematică10Matematică180
  20Matematici aplicate180
  30Matematică informatică180
  50Informatică20Informatică40Informatică10Informatică180
  20Informatică aplicată180
  20Fizică10Fizică20Fizică10Fizică180
  20Fizică medicală180
  30Biofizică180
  40Fizică informatică180
  30Chimie și inginerie chimică10Chimie30Chimie10Chimie180
  20Biochimie tehnologică180
  30Radiochimie180
  40Chimie informatică180
  50Chimie medicală180
  60Chimie farmaceutică180
  20Inginerie chimică50Inginerie chimică10Ingineria substanțelor anorganice și protecția mediului240
  20Chimia și ingineria substanțelor organice, petrochimie și carbochimie240
  30Știința și ingineria materialelor oxidice și nanomateriale240
  40Știința și ingineria polimerilor240
  50Ingineria și informatica proceselor chimice și biochimice240
  60Inginerie chimică240
  70Controlul și securitatea produselor alimentare240
  80Inginerie biochimică240
  90Ingineria fabricației hârtiei240
  100Tehnologia chimică a produselor din piele și înlocuitori240
  110Tehnologie chimică textilă240
  120Chimie alimentară și tehnologii biochimice240
  130Prelucrarea petrolului și petrochimie240
  140^)
  150Chimie militară240
  40Științele pământului și atmosferei10Geografie20Geografie10Geografie180
  20Geografia turismului180
  30Cartografie180
  40Hidrologie și meteorologie180
  50Planificare teritorială180
  10Geologie30Geologie10Geologie180
  20Geochimie180
  10Știința mediului40Știința mediului10Chimia mediului180
  20Ecologie și protecția mediului180
  30Geografia mediului180
  40Fizica mediului180
  50Știința mediului180
  60Management și audit de mediu180
  20Științe inginerești10Inginerie civilă10Inginerie civilă și instalații60Inginerie civilă10Construcții civile, industriale și agricole240
  20Căi ferate, drumuri și poduri240
  30Construcții și fortificații240
  40Amenajări și construcții hidrotehnice240
  50Construcții miniere240
  60Inginerie sanitară și protecția mediului240
  70Îmbunătățiri funciare și dezvoltare rurală240
  80Inginerie civilă240
  90Inginerie urbană și dezvoltare regională240
  100Infrastructura transporturilor metropolitane240
  110Drumuri, poduri și infrastructuri militare240
  70Ingineria instalațiilor10Instalații pentru construcții240
  20Instalații și echipamente pentru protecția atmosferei240
  30Instalații pentru construcții - pompieri240
  20Inginerie electrică, electronică și telecomunicații10Inginerie electrică90Inginerie electrică10Sisteme electrice240
  20Electronică de putere și acționări electrice240
  30Electrotehnică240
  40Instrumentație și achiziții de date240
  50Electromecanică240
  60Inginerie electrică și calculatoare240
  70Informatică aplicată în inginerie electrică240
  20Inginerie energetică110Inginerie energetică10Ingineria sistemelor electroenergetice240
  20Hidroenergetică240
  30Termoenergetică240
  40Energetică industrială240
  50Energetică și tehnologii nucleare240
  60Managementul energiei240
  70Energetică și tehnologii de mediu240
  80Energetică și tehnologii informatice240
  10Inginerie electronică, telecomunicații și tehnologii informaționale100Inginerie electronică, telecomunicații și tehnologii informaționale10Electronică aplicată240
  20Tehnologii și sisteme de telecomunicații240
  30Rețele și software de telecomunicații240
  40Microelectronică, optoelectronică și nanotehnologii240
  50Telecomenzi și electronică în transporturi240
  60Echipamente și sisteme electronice militare240
  70Comunicații pentru apărare și securitate240
  80Echipamente și sisteme electronice militare, electronică - radioelectronică de aviație240
  30Inginerie geologică, mine, petrol și gaze10Inginerie geologică120Inginerie geologică10Inginerie geologică240
  20Geologia resurselor miniere240
  30Geologia resurselor petroliere240
  40Geofizică240
  20Inginerie geodezică30Inginerie geodezică10Măsurători terestre și cadastru240
  20Topogeodezie și automatizarea asigurării topogeodezice240
  30Cadastru și managementul proprietăților240
  40Geodezie și geoinformatică240
  10Mine, petrol și gaze260Mine, petrol și gaze10Inginerie minieră240
  20Prepararea substanțelor minerale utile240
  30Topografie minieră240
  40Inginerie de petrol și gaze240
  50Transportul, depozitarea și distribuția hidrocarburilor240
  40Ingineria transporturilor10Inginerie aerospațială40Inginerie aerospațială10Construcții aerospațiale240
  20Sisteme de propulsie240
  30Echipamente și instalații de aviație240
  40Inginerie și management aeronautic240
  50Aeronave și motoare de aviație240
  60Navigație aeriană (Air Navigation)240
  70Design aeronautic240
  20Ingineria autovehiculelor160Ingineria autovehiculelor10Construcții de autovehicule240
  20Ingineria sistemelor de propulsie pentru autovehicule240
  30Autovehicule rutiere240
  40Echipamente și sisteme de comandă și control pentru autovehicule240
  50Blindate, automobile și tractoare240
  30Ingineria transporturilor240Ingineria transporturilor10Ingineria transporturilor și a traficului240
  20Ingineria sistemelor de circulație feroviară240
  30Ingineria sistemelor de circulație rutieră240
  50Ingineria resurselor vegetale și animale10Agronomie10Agronomie10Agricultură240
  20Științele solului240
  30Montanologie240
  40Protecția plantelor240
  50Exploatarea mașinilor și instalațiilor pentru agricultură și industria alimentară240
  20Horticultură20Horticultură10Horticultură240
  20Peisagistică240
  30Inginerie forestieră140Inginerie forestieră10Ingineria prelucrării lemnului240
  20Ingineria și designul produselor finite din lemn240
  40Silvicultură30Silvicultură10Silvicultură240
  20Exploatări forestiere240
  30Cinegetică240
  50Inginerie și management în agricultură și dezvoltare rurală10Inginerie și management în agricultură și dezvoltare rurală10Ingineria și managementul afacerilor agricole %240
  20Inginerie și management în alimentația publică și agroturism240
  10Biotehnologii50Biotehnologii10Inginerie genetică240
  20Biotehnologii*10240
  10Ingineria produselor alimentare150Ingineria produselor alimentare10Ingineria produselor alimentare240
  20Tehnologia prelucrării produselor agricole240
  30Controlul și expertiza produselor alimentare240
  40Pescuit și industrializarea peștelui240
  50Protecția consumatorului și a mediului240
  60Extracte și aditivi naturali alimentari240
  70Tehnologie și control în alimentație publică240
  10Zootehnie40Zootehnie10Zootehnie240
  20Piscicultură și acvacultură240
  60Ingineria sistemelor, calculatoare și tehnologia informației10Calculatoare și tehnologia informației10Calculatoare și tehnologia informației10Calculatoare240
  20Tehnologia informației240
  30Calculatoare și sisteme informatice pentru apărare și securitate națională240
  40Ingineria informației240
  20Ingineria sistemelor220Ingineria sistemelor10Automatică și informatică aplicată240
  20Ingineria și securitatea sistemelor informatice militare240
  30Ingineria sistemelor multimedia240
  70Inginerie mecanică, mecatronică, inginerie industrială și management10Inginerie mecanică180Inginerie mecanică10Sisteme și echipamente termice240
  20Mașini și sisteme hidraulice și pneumatice240
  30Mecanică fină și nanotehnologii240
  40Mașini și echipamente miniere240
  50Inginerie mecanică240
  60Mașini și instalații pentru agricultură și industrie alimentară240
  70Utilaje petroliere și petrochimice240
  80Utilaje pentru transportul și depozitarea hidrocarburilor240
  90Echipamente pentru procese industriale240
  100Utilaje tehnologice pentru construcții240
  110Ingineria și managementul resurselor tehnologice în construcții240
  120Utilaje pentru textile și pielărie240
  130Vehicule pentru transportul feroviar240
  140Instalații și echipamente portuare și marine240
  150Ingineria designului de produs (Product Design Engineering)240
  160Sisteme de transport operațional240
  10Inginerie industrială130Inginerie industrială10Tehnologia construcțiilor de mașini240
  20Sisteme de producție digitale240
  30Ingineria sudării240
  40Design industrial240
  50Ingineria și managementul calității240
  60Ingineria securității în industrie240
  70Nanotehnologii și sisteme neconvenționale240
  80Tehnologia și designul produselor textile240
  90Tehnologia și designul confecțiilor din piele și înlocuitori240
  100Ingineria sistemelor de energii regenerabile240
  110Tehnologia tricotajelor și confecțiilor240
  120Ingineria prelucrării materialelor polimerice, textile și compozite240
  130Logistică industrială240
  140Inginerie industrială (Industrial Engineering)240
  150Informatică aplicată în inginerie industrială240
  20Inginerie navală și navigație210Inginerie marină și navigație10Navigație și transport maritim și fluvial240
  20Navigație, hidrografie și echipamente navale240
  30Electromecanică navală240
  30Științe inginerești aplicate270Științe inginerești aplicate10Inginerie medicală240
  20Optometrie240
  30Biotehnologii industriale240
  40Inginerie fizică240
  50Informatică industrială240
  60^)
  70^)
  80Matematică și informatică aplicată în inginerie240
  90Fizică tehnologică240
  100Bioinginerie240
  110Biomateriale și dispozitive medicale240
  120Echipamente și sisteme medicale240
  40Arhitectură navală200Arhitectură navală10Arhitectură navală240
  20Sisteme și echipamente navale240
  10Mecatronică și robotică250Mecatronică și robotică10Mecatronică240
  20Robotică240
  30Mecatronica sistemelor biotehnice240
  10Ingineria materialelor170Ingineria materialelor10Știința materialelor240
  20Ingineria elaborării materialelor metalice240
  30Ingineria procesării materialelor240
  40Informatică aplicată în ingineria materialelor240
  50Ingineria biomaterialelor240
  10Ingineria mediului190Ingineria mediului10Ingineria și protecția mediului în industrie240
  20Ingineria sistemelor biotehnice și ecologice240
  30Ingineria și protecția mediului în industria chimică și petrochimică240
  40Ingineria și protecția mediului în agricultură240
  50Ingineria dezvoltării rurale durabile240
  60Ingineria mediului240
  70Ingineria valorificării deșeurilor240
  80Reconstrucție ecologică240
  90Informatică aplicată în ingineria mediului240
  100Amenajări hidrotehnice și protecția mediului %240
  10Inginerie și management230Inginerie și management10Inginerie economică industrială240
  20Inginerie economică în domeniul mecanic240
  30Inginerie și management în construcții%240
  40Inginerie și management naval și portuar240
  50Inginerie economică în domeniul transporturilor240
  60Inginerie economică în domeniul electric, electronic și energetic240
  70Inginerie economică în industria chimică și de materiale240
  80^)
  90^)
  100Inginerie și management în industria turismului240
  110Inginerie și management forestier240
  120Ingineria și managementul afacerilor240
  130Inginerie și management în domeniul comunicațiilor militare240
  10Inginerie genistică, Inginerie de armament, rachete și muniții20Inginerie genistică10Mașini și utilaje de geniu240
  20Sisteme pentru baraje de mine, distrugeri și mascare240
  80Inginerie de armament, rachete și muniții10Armament, rachete, muniții de aviație și sisteme de salvare240
  20Muniții, rachete, explozivi și pulberi240
  30Armament, aparatură artileristică și sisteme de conducere a focului240
  40Sisteme integrate de armament și muniție240
  50Materiale energetice și apărare CBRN240
  30Științe biologice și biomedicale10Biologie10Biologie10Biologie10Biologie180
  20Biologie ambientală180
  20Biochimie10Biochimie10Biologie20Biochimie180
  30Medicină10Medicină10Sănătate*)10Medicină 1)360
  40Asistență medicală generală 1)240
  50Moașe 1)240
  20Sănătate*)10Radiologie și imagistică180
  20Laborator clinic180
  30Balneofiziokinetoterapie și recuperare180
  70Audiologie și protezare auditivă180
  90Nutriție și dietetică180
  40Medicină veterinară10Medicină veterinară10Medicină veterinară10Medicină veterinară 1)360
  50Medicină dentară10Medicină dentară10Sănătate*)20Medicină dentară 1)360
  20Sănătate*)40Tehnică dentară180
  50Asistență dentară180
  80Asistență de profilaxie stomatologică180
  60Farmacie10Farmacie10Sănătate*)30Farmacie 1)300
  20Sănătate*)60Asistență de farmacie180
  100Cosmetică medicală și tehnologia produsului cosmetic180
  40Științe sociale10Științe juridice10Drept10Drept10Drept240
  20Drept european și internațional240
  20Științe administrative10Științe administrative50Științe administrative10Administrație publică180
  20Administrație europeană180
  30Asistență managerială și administrativă180
  40Poliție locală180
  50Servicii și politici de sănătate publică (Public Health)180
  60Leadership în sectorul public180
  70Studii de conflict%)180
  30Științe ale comunicării10Științe ale comunicării60Științe ale comunicării10Jurnalism180
  20Comunicare și relații publice180
  30Publicitate180
  40Științe ale informării și documentării180
  50^)
  60Media digitală180
  70Comunicare și media emergente %)180
  40Sociologie10Sociologie10Sociologie10Sociologie180
  20Antropologie180
  30Resurse umane180
  20Asistență socială20Asistență socială10Asistență socială180
  50Științe politice10Relații internaționale și studii europene40Relații internaționale și studii europene10Relații internaționale și studii europene180
  20Științe politice30Științe politice10Științe politice180
  30Studii de securitate%)40Studii de securitate%)20Studii de securitate180
  60Științe militare, informații și ordine publică10Informații și securitate națională10Științe militare, informații și ordine publică60^)
  70Psihologie - informații180
  90Securitate și apărare180
  110Comunicare publică și interculturală în domeniul securității și apărării180
  120Sisteme informaționale180
  130Studii de securitate și informații180
  20Ordine publică și siguranță națională10Științe militare, informații și ordine publică160Ordine și siguranță publică*12)180
  30Științe militare10Științe militare, informații și ordine publică10Conducere interarme - forțe terestre180
  20Conducere interarme - forțe navale180
  30Conducere interarme - forțe aeriene180
  40Logistică180
  50Managementul organizației180
  80Management economico- financiar180
  100Conducere militară180
  140Managementul traficului aerian180
  150Management în aviație180
  160Managementul sistemelor de rachete și artilerie antiaeriene180
  170Managementul sistemelor de comunicații militare180
  180Managementul sistemelor de supraveghere aeriană180
  190Leadership militar180
  70Științe economice10Administrarea afacerilor30Administrarea afacerilor10Administrarea afacerilor180
  20Economia firmei180
  30Economia comerțului, turismului și serviciilor180
  40Merceologie și managementul calității180
  50Economia comerțului, turismului, serviciilor și managementul calității180
  60Administrarea afacerilor în servicii de ospitalitate180
  70Administrarea afacerilor în comerț, turism, servicii, merceologie și managementul calității180
  80Administrarea afacerilor în alimentația publică180
  10Cibernetică și statistică50Cibernetică, statistică și informatică economică10Cibernetică economică180
  30Statistică și previziune economică180
  20Informatică economică50Cibernetică, statistică și informatică economică20Informatică economică180
  10Contabilitate40Contabilitate10Contabilitate și informatică de gestiune180
  10Economie10Economie10Economie generală180
  20Economie agroalimentară180
  30Economia mediului180
  40Economie și comunicare economică în afaceri180
  50Economie agroalimentară și a mediului180
  60Economie generală și comunicare economică180
  70Economie și finanțe (Economics and finance)180
  10Finanțe20Finanțe10Finanțe și bănci180
  10Management70Management10Management180
  20Managementul dezvoltării rurale durabile180
  10Marketing80Marketing10Marketing180
  10Economie și afaceri internaționale60Economie și afaceri internaționale10Economie internațională180
  20Afaceri internaționale180
  30Economie și afaceri internaționale180
  80Psihologie și științe comportamentale10Psihologie80Psihologie10Psihologie180
  20Terapie ocupațională180
  10Științe ale educației70Științe ale educației10Pedagogie180
  20Psihopedagogie specială180
  30Pedagogia învățământului primar și preșcolar180
  40Pedagogie socială180
  50Științe umaniste și arte10Filologie10Filologie20Limbă și literatură10Limba și literatura română*1)180
  20Limba și literatura *2)180
  30Limba și literatura modernă*3)180
  40Literatură universală și comparată*11)180
  50Filologie clasică*4)180
  30Limbi moderne aplicate10Traducere și interpretare180
  20Limbi moderne aplicate180
  20Filosofie10Filosofie10Filosofie10Filosofie180
  30Istorie10Istorie40Istorie10Istorie180
  20Arheologie180
  30Arhivistică180
  40Muzeologie180
  50Istoria artei180
  50Studiul patrimoniului (Heritage Studies)10Studiul patrimoniului și managementul bunurilor culturale180
  20Arheologie, studii antice și antropologie istorică180
  30Turism cultural și studii muzeale180
  40Teologie10Teologie10Teologie10Teologie pastorală*5)240
  20Teologie didactică*5)180
  30^)
  40Teologie asistență socială*5)180
  50Studii religioase180
  50Studii culturale10Studii culturale50Studii culturale10Etnologie180
  20Studii iudaice180
  30Studii americane180
  40Studii culturale180
  50Studii europene180
  60Turism cultural180
  60Arhitectură și urbanism10Arhitectură10Arhitectură10Arhitectură 1)360
  20Arhitectură de interior300
  30Design de produs300
  40Conservare și restaurare de arhitectură180
  50Arhitectura peisajului180
  60Mobilier și amenajări interioare180
  70Tehnologie arhitecturală180
  20Urbanism20Urbanism10Proiectare și planificare urbană240
  20Urbanism și administrarea teritoriului180
  30Amenajarea și planificarea peisajului240
  70Arte*13)10Arte vizuale40Arte vizuale10Arte plastice*9)180
  20Arte decorative180
  30Design180
  40Conservare și restaurare180
  50Artă murală180
  60Pedagogia artelor plastice și decorative180
  80Ceramică - sticlă - metal180
  90Arte textile - design textil180
  100Modă - design vestimentar180
  110Scenografie și eveniment artistic180
  120Design ambiental180
  130Artă monumentală180
  140Artă sacră180
  20Istoria și teoria artei*13)40Arte vizuale70Istoria și teoria artei180
  10Teatru și artele spectacolului10Teatru și artele spectacolului10Artele spectacolului*6)180
  20Teatrologie*7)180
  30Scenografie180
  20Cinematografie și media20Cinematografie și media10Cinematografie, fotografie, media*8)180
  20Filmologie180
  30Comunicare audiovizuală- multimedia180
  40Fotografie180
  10Muzică30Muzică10Muzică180
  20Muzică religioasă180
  30Muzicologie240
  40Interpretare muzicală - canto240
  50Interpretare muzicală - instrumente240
  60Compoziție muzicală240
  70Dirijat240
  80Artele spectacolului muzical240
  60Știința sportului și educației fizice10Știința sportului și educației fizice10Știința sportului și educației fizice10Educație fizică și sport10Educație fizică și sportivă180
  20Sport și performanță motrică180
  20Kinetoterapie10Kinetoterapie și motricitate specială180
  30Management în sport%)10Management în sport%)180
  *1) Se poate adăuga: în combinație cu o limbă și literatură modernă/clasică/literatură universală și comparată. *2) Se adaugă: limba și literatura maghiară, limba pentru care se organizează programul de studii, în combinație cu limba și literatura română/o limbă și literatură modernă/clasică/literatură universală și comparată. *3) Se adaugă: limba pentru care se studiază, în combinație cu o altă limbă și literatură modernă/clasică sau în combinație cu limba și literatura română/clasică/literatură universală și comparată. *4) Se elimină "în combinație cu limba și literatura română sau o limbă și literatură modernă/clasică/literatură universală și comparată *5) Se referă, după caz, la Teologie ortodoxă, Teologie romano-catolică, Teologie greco-catolică, Teologie reformată, Teologie baptistă, Teologie protestantă, Teologie penticostală, Teologie adventistă, Teologie creștină după evanghelie. *6) Se adaugă, după caz: Actorie, Regie, Păpuși-Marionete, Coregrafie. *7) Se adaugă, după caz: Management cultural, Jurnalism teatral. *8) Se adaugă, după caz: Regie de film și TV; Imagine de film și TV; Multimedia: sunet-montaj; Comunicare audiovizuală: scenaristică, publicitate media, filmologie; Animație. *9) Se adaugă, după caz: Pictură, Sculptură, Grafică, Fotografie - videoprocesarea computerizată a imaginii. *10) Se adaugă, după caz: agricole, medical-veterinare, pentru industria alimentară. *11) Se poate adăuga: în combinație cu o limbă și literatură modernă/clasică/limba și literatura română. *12) Ofițer de poliție, poliție de frontieră, jandarmi, penitenciare. *13) Se poate susține doctorat științific în domeniul de studii universitare de doctorat "Istoria și teoria artei" pentru toți absolvenții de studii universitare de licență și master aparținând programelor de studii din ramura de știință "Arte". ^) Specializare eliminată în reglementările anterioare. ^) Eliminarea specializării "Comunicare și relații publice - informații" din domeniul de licență Științe militare, informații și ordine publică; %) Se modifică denumirea specializării "Inginerie economică în agricultură", din domeniul Inginerie și management în agricultură și dezvoltare rurală, cu denumirea "Ingineria și managementul afacerilor agricole". %) Se modifică denumirea specializării "Inginerie economică în construcții", din domeniul Inginerie și management, cu denumirea "Inginerie și management în construcții". %) Se înființează o nouă specializare cu denumirea "Amenajări hidrotehnice și protecția mediului" în cadrul domeniului de licență Ingineria mediului; %) Se înființează o nouă specializare cu denumirea "Comunicare și media emergente" în cadrul domeniului de licență Științe ale comunicării; %) Se înființează un nou domeniu de licență cu o nouă specializare cu aceeași denumire "Management în sport"; %) Se înființează o nouă specializare cu denumirea "Studii de conflict" în cadrul domeniului de licență Științe administrative; %) Se înființează un nou domeniu de licență/masterat/doctorat cu denumirea "Studii de securitate" prin separarea de domeniul de licență/masterat/doctorat "Științe politice";1) Specializări reglementate sectorial în cadrul Uniunii Europene: Medicină, Asistență medicală generală, Moașe, Medicină dentară, Farmacie, Medicină veterinară, Arhitectură *) Pentru specializările/programele de studii universitare de licență din domeniul de licență Sănătate, învățământul clinic/practic se desfășoară în limba română pe teritoriul României. (la 03-09-2019, Anexa nr. 1 a fost modificată de Articolul unic din HOTĂRÂREA nr. 640 din 27 august 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 724 din 03 septembrie 2019 )
   +  Anexa nr. 2
  Structura instituțiilor de învățământ superior de stat,
  domeniile de studii universitare de licență și
  specializările/programele de studii
  acreditate sau autorizate să funcționeze provizoriu, locațiile geografice de
  desfășurare, numărul de credite de studii transferabile
  pentru fiecare program de studii
  universitare, formă de învățământ și limbă de predare, precum și numărul
  maxim de studenți care pot fi școlarizați în anul universitar 2019 - 2020
  1. UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCUREȘTI
  Nr. crt. Facultatea Domeniul de licență Specializarea/ Programul de studii universitare de licență (locația geografică de desfășurare și limba de predare)*A Acreditare (A)/Autorizare de funcționare provizorie (AP) Forma de învățământ Număr de credite de studii transferabile Număr maxim de studenți care pot fi școlarizați
  1 Facultatea de Inginerie Electrică Inginerie electrică Electronică de putere și acționări electrice A IF 240 120
  Instrumentație și achiziții de date A IF 240 60
  Sisteme electrice A IF 240 120
  Informatică aplicată în inginerie electrică A IF 240 60
  Inginerie și management Inginerie economică în domeniul electric, electronic și energetic A IF 240 30
  2 Facultatea de Energetică Inginerie energetică Energetică și tehnologii de mediu A IF 240 90
  Energetică și tehnologii nucleare A IF 240 50
  Energetică și tehnologii informatice AP IF 240 60
  Hidroenergetică A IF 240 90
  Ingineria sistemelor electroenergetice A IF 240 65
  Managementul energiei A IF 240 90
  Termoenergetică A IF 240 60
  Inginerie și management Inginerie economică în domeniul electric, electronic și energetic A IF 240 50
  Științe inginerești aplicate Informatică industrială A IF 240 60
  3 Facultatea de Automatică și Calculatoare Calculatoare și tehnologia informației Calculatoare A IF 240 500
  Tehnologia informației A IF 240 100
  Ingineria sistemelor Automatică și informatică aplicată A IF 240 400
  4 Facultatea de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației Calculatoare și tehnologia informației Ingineria informației A IF 240 120
  Inginerie electronică, telecomunicații și tehnologii informaționale Electronică aplicată A IF 240 150
  Electronică aplicată (în limba engleză) A IF 240 60
  Microelectronică, optoelectronică și nanotehnologii A IF 240 150
  Rețele și software de telecomunicații A IF 240 150
  Tehnologii și sisteme de telecomunicații A IF 240 150
  Tehnologii și sisteme de telecomunicații (în limba engleză) A IF 240 60
  5 Facultatea de Inginerie Mecanică și Mecatronică Inginerie industrială Design industrial A IF 240 45
  Inginerie mecanică Echipamente pentru procese industriale A IF 240 60
  Mașini și sisteme hidraulice și pneumatice A IF 240 60
  Mecanică fină și nanotehnologii A IF 240 100
  Sisteme și echipamente termice A IF 240 75
  Inginerie și management Inginerie economică în domeniul mecanic A IF 240 65
  Mecatronică și robotică Mecatronică A IF 240 100
  Științe inginerești aplicate Optometrie A IF 240 25
  6 Facultatea de Inginerie Industrială și Robotică Inginerie industrială Ingineria securității în industrie A IF 240 60
  Ingineria sudării A IF 240 60
  Ingineria și managementul calității A IF 240 90
  Logistică industrială A IF 240 90
  Sisteme de producție digitale A IF 240 90
  Nanotehnologii și sisteme neconvenționale A IF 240 50
  Tehnologia construcțiilor de mașini A IF 240 200
  Inginerie industrială (în limba engleză - Industrial engineering) AP IF 240 100
  Informatică aplicată în inginerie industrială AP IF 240 90
  Inginerie și management Inginerie economică industrială A IF 240 150
  Mecatronică și robotică Robotică A IF 240 90
  7 Facultatea de Ingineria Sistemelor Biotehnice Ingineria mediului Ingineria dezvoltării rurale durabile A IF 240 75
  Ingineria sistemelor biotehnice și ecologice A IF 240 95
  Informatică aplicată în ingineria mediului AP IF 240 60
  Ingineria produselor alimentare Ingineria produselor alimentare A IF 240 90
  Inginerie mecanică Mașini și instalații pentru agricultură și industrie alimentară A IF 240 115
  Sisteme de transport operațional AP IF 240 60
  Mecatronică și robotică Mecatronica sistemelor biotehnice AP IF 240 60
  8 Facultatea de Transporturi Ingineria autovehiculelor Autovehicule rutiere A IF 240 175
  Ingineria sistemelor de propulsie pentru autovehicule A IF 240 90
  Ingineria transporturilor Ingineria transporturilor și a traficului A IF 240 160
  Inginerie electronică, telecomunicații și tehnologii informaționale Telecomenzi și electronică în transporturi A IF 240 100
  Inginerie mecanică Vehicule pentru transportul feroviar A IF 240 90
  9 Facultatea de Inginerie Aerospațială Inginerie aerospațială Construcții aerospațiale A IF 240 60
  Echipamente și instalații de aviație A IF 240 60
  Inginerie și management aeronautic A IF 240 50
  Navigație aeriană (în limba engleză - Air navigation)A IF 240 60
  Sisteme de propulsie A IF 240 40
  Design aeronautic AP IF 240 50
  10 Facultatea de Știința și Ingineria Materialelor Ingineria materialelor Ingineria elaborării materialelor metalice A IF 240 60
  Ingineria procesării materialelor A IF 240 60
  Știința materialelor A IF 240 60
  Ingineria mediului Ingineria și protecția mediului în industrie A IF 240 60
  Inginerie și management Inginerie economică în industria chimică și de materiale A IF 240 60
  Științe inginerești aplicate Inginerie medicală A IF 240 60
  11 Facultatea de Chimie Aplicată și Știința Materialelor Ingineria mediului Ingineria și protecția mediului în industria chimică și petrochimică A IF 240 60
  Ingineria valorificării deșeurilor AP IF 240 30
  Ingineria produselor alimentare Controlul și expertiza produselor alimentare A IF 240 60
  Inginerie chimică Chimia și ingineria substanțelor organice, petrochimie și carbochimie A IF 240 60
  Chimie alimentară și tehnologii biochimice A IF 240 60
  Ingineria și informatica proceselor chimice și biochimice A IF 240 60
  Știința și ingineria materialelor oxidice și nanomateriale A IF 240 100
  Știința și ingineria polimerilor A IF 240 60
  12 Facultatea de Inginerie în Limbi Străine Calculatoare și tehnologia informației Ingineria informației (în limba engleză) A IF 240 90
  Ingineria informației (în limba franceză) A IF 240 60
  Inginerie chimică Inginerie chimică (în limba engleză) A IF 240 30
  Inginerie electronică, telecomunicații și tehnologii informaționale Electronică aplicată (în limba engleză) A IF 240 60
  Electronică aplicată (în limba franceză) A IF 240 60
  Electronică aplicată (în limba germană) A IF 240 60
  Inginerie mecanică Inginerie mecanică (în limba engleză) A IF 240 60
  Inginerie mecanică (în limba franceză) A IF 240 30
  Inginerie mecanică (în limba germană)*)A IF 240 0
  Inginerie și management Inginerie economică în domeniul electric, electronic și energetic (în limba germană) A IF 240 25
  Inginerie economică în domeniul mecanic (în limba germană) A IF 240 30
  13 Facultatea de Științe Aplicate Științe inginerești aplicate Inginerie fizică A IF 240 50
  Matematică și informatică aplicată în inginerie A IF 240 90
  14 Facultatea de Inginerie Medicală Științe inginerești aplicate Biomateriale și dispozitive medicale A IF 240 200
  Echipamente și sisteme medicale A IF 240 200
  Inginerie medicală*) A IF 240 0
  15 Facultatea de Antreprenoriat, Ingineria și Managementul Afacerilor Inginerie și management Ingineria și managementul afacerilor A IF 240 150
  Ingineria și managementul afacerilor (în limba engleză) AP IF 240 75
  Inginerie economică în domeniul electric, electronic și energetic A IF 240 100
  Inginerie economică în industria chimică și de materiale A IF 240 40
  *) Specializări/programe de studii universitare de licență pentru care nu se organizează admitere în anul universitar 2019 - 2020.
  2. UNIVERSITATEA TEHNICĂ DE CONSTRUCȚII DIN BUCUREȘTI
  Nr. crt. Facultatea Domeniul de licență Specializarea/ Programul de studii universitare de licență (locația geografică de desfășurare și limba de predare)*A Acreditare (A)/Autorizare de funcționare provizorie (AP) Forma de învățământ Număr de credite de studii transferabile Număr maxim de studenți care pot fi școlarizați
  1 Facultatea de Construcții Civile, Industriale și AgricoleInginerie civilă Construcții civile, industriale și agricole A IF 240 450
  Inginerie urbană și dezvoltare regională A IF 240 100
  Inginerie și management Inginerie și management în construcții A IF 240 75
  2 Facultatea de Hidrotehnică Ingineria mediului Ingineria mediului A IF 240 50
  Ingineria sistemelor Automatică și informatică aplicată A IF 240 50
  Inginerie civilă Amenajări și construcții hidrotehnice A IF 240 120
  Inginerie sanitară și protecția mediului A IF 240 100
  3 Facultatea de Căi Ferate, Drumuri și Poduri Inginerie civilă Căi ferate, drumuri și poduri A IF 240 150
  4 Facultatea de Inginerie a Instalațiilor Ingineria instalațiilor Instalații pentru construcții A IF 240 325
  Instalații pentru construcții (în limba franceză) A IF 240 60
  Instalații și echipamente pentru protecția atmosferei A IF 240 50
  5 Facultatea de Utilaj Tehnologic Inginerie mecanică Utilaje tehnologice pentru construcții A IF 240 150
  Mecatronică și robotică Mecatronică AP IF 240 60
  6 Facultatea de Geodezie Inginerie geodezică Măsurători terestre și cadastru A IF 240 250
  Geodezie și geoinformatică AP IF 240 200
  Cadastru și managementul proprietăților AP IF 240 200
  7 Facultatea de Inginerie în Limbi Străine Inginerie civilă Inginerie civilă (în limba engleză) A IF 240 100
  Inginerie civilă (în limba franceză) A IF 240 60
  Limbi moderne aplicate Traducere și interpretare (engleză - franceză/germană/spaniolă) A IF 180 100
  3. UNIVERSITATEA DE ARHITECTURĂ ȘI URBANISM "ION MINCU" DIN BUCUREȘTI
  Nr. crt. Facultatea Domeniul de licență Specializarea/ Programul de studii universitare de licență (locația geografică de desfășurare și limba de predare)*A Acreditare (A)/Autorizare de funcționare provizorie (AP) Forma de învățământ Număr de credite de studii transferabile Număr maxim de studenți care pot fi școlarizați
  1 Facultatea de Arhitectură Arhitectură Arhitectură*1) A IF 360 320
  Arhitectură (în limba engleză)*1) AP IF 360 50
  Conservare și restaurare de arhitectură (la Sibiu) A IF 180 25
  2 Facultatea de Arhitectură de Interior Arhitectură Arhitectură de interior A IF 300 60
  Design de produs A IF 300 40
  Mobilier și amenajări interioare A IF 180 25
  3 Facultatea de Urbanism Urbanism Amenajarea și planificarea peisajului A IF 240 50
  Proiectare și planificare urbană A IF 240 60
  Urbanism și administrarea teritoriului (la Sibiu) AP IF 180 30
  *1) Specializări reglementate sectorial în cadrul Uniunii Europene.
  4. UNIVERSITATEA DE ȘTIINȚE AGRONOMICE ȘI MEDICINĂ VETERINARĂ DIN BUCUREȘTI
  Nr. crt. Facultatea Domeniul de licență Specializarea/ Programul de studii universitare de licență (locația geografică de desfășurare și limba de predare)*A Acreditare (A)/Autorizare de funcționare provizorie (AP) Forma de învățământ Număr de credite de studii transferabile Număr maxim de studenți care pot fi școlarizați
  1 Facultatea de Agricultură Agronomie Agricultură A IF 240 250
  Agricultură A IFR 240 125
  Biologie Biologie A IF 180 100
  Biologie A IFR 180 75
  Silvicultură Silvicultură A IF 240 60
  2 Facultatea de Horticultură Horticultură Horticultură A IF 240 150
  Horticultură A ID 240 100
  Peisagistică A IF 240 75
  3 Facultatea de Ingineria și Gestiunea Producțiilor Animaliere Zootehnie Zootehnie A IF 240 90
  Piscicultură și acvacultură A IF 240 50
  Ingineria produselor alimentare Tehnologia prelucrării produselor agricole A IF 240 100
  Protecția consumatorului și a mediului AP IF 240 60
  4 Facultatea de Medicină Veterinară Medicină veterinară Medicină veterinară*1) A IF 360 300
  Medicină veterinară (în limba engleză)*1) AP IF 360 30
  Medicină veterinară (în limba franceză)*1)AP IF 360 30
  Ingineria produselor alimentare Controlul și expertiza produselor alimentare A IF 240 100
  5 Facultatea de Îmbunătățiri Funciare și Ingineria Mediului Inginerie civilă Îmbunătățiri funciare și dezvoltare rurală A IF 240 90
  Ingineria mediului Ingineria și protecția mediului în agricultură A IF 240 150
  Ingineria și protecția mediului în agricultură A IFR 240 150
  Inginerie și management Inginerie și management în construcții A IF 240 60
  Inginerie geodezică Măsurători terestre și cadastru A IF 240 150
  Măsurători terestre și cadastru AP IFR 240 150
  6 Facultatea de Biotehnologii Biotehnologii Biotehnologii agricole A IF 240 50
  Biotehnologii medical- veterinare A IF 240 40
  Biotehnologii pentru industria alimentară A IF 240 60
  7 Facultatea de Management și Dezvoltare Rurală Inginerie și management în agricultură și dezvoltare rurală Ingineria și managementul afacerilor agricole A IF 240 200
  Ingineria și managementul afacerilor agricole A ID 240 225
  Inginerie și management în alimentația publică și agroturism A IF 240 400
  Inginerie și management în alimentația publică și agroturism A ID 240 250
  8 Facultatea de Management și Dezvoltare Rurală - Filiala Slatina Inginerie și management în agricultură și dezvoltare rurală Ingineria și managementul afacerilor agricole A IF 240 100
  9 Facultatea de Management și Dezvoltare Rurală - Filiala Călărași Inginerie și management în agricultură și dezvoltare rurală Ingineria și managementul afacerilor agricole A IF 240 100
  *1) Specializări reglementate sectorial în cadrul Uniunii Europene.
  5. UNIVERSITATEA DIN BUCUREȘTI
  Nr. crt. Facultatea Domeniul de licență Specializarea/ Programul de studii universitare de licență (locația geografică de desfășurare și limba de predare)*A Acreditare (A)/Autorizare de funcționare provizorie (AP) Forma de învățământ Număr de credite de studii transferabile Număr maxim de studenți care pot fi școlarizați
  1 Facultatea de Administrație și Afaceri Administrarea afacerilor Administrarea afacerilor A IF 180 200
  Administrarea afacerilor (în limba engleză) - Business administration) AP IF 180 75
  Marketing Marketing A IF 180 150
  Științe administrative Administrație publică A IF 180 250
  Cibernetică, statistică și informatică economică Cibernetică economică AP IF 180 75
  2 Facultatea de Biologie Biologie Biochimie A IF 180 80
  Biologie A IF 180 120
  Știința mediului Ecologie și protecția mediului A IF 180 60
  3 Facultatea de Chimie Chimie Biochimie tehnologică A IF 180 35
  Chimie A IF 180 155
  Chimie medicală AP IF 180 35
  Chimie farmaceutică AP IF 180 35
  4 Facultatea de Drept Drept Drept A IF 240 600
  Drept A ID 240 400
  5 Facultatea de Filosofie Filosofie Filosofie A IF 180 180
  6 Facultatea de Fizică Fizică Biofizică A IF 180 50
  Fizică A IF 180 50
  Fizică (în limba engleză) A IF 180 40
  Fizică informatică A IF 180 50
  Fizică medicală A IF 180 50
  Științe inginerești aplicate Fizică tehnologică A IF 240 50
  7 Facultatea de Geografie Geografie Cartografie A IF 180 100
  Geografia turismului A IF 180 200
  Geografia turismului A ID 180 100
  Geografia turismului (la Călimănești) A IF 180 30
  Geografia turismului (la Drobeta-Turnu Severin) A IF 180 50
  Geografie A IF 180 150
  Hidrologie și meteorologie A IF 180 80
  Planificare teritorială A IF 180 100
  Planificare teritorială (la Drobeta-Turnu Severin) A IF 180 50
  Știința mediului Geografia mediului A IF 180 120
  8 Facultatea de Geologie și Geofizică Geologie Geologie A IF 180 60
  Inginerie geologică Geofizică A IF 240 60
  Inginerie geologică A IF 240 120
  9 Facultatea de Istorie Istorie Istoria artei A IF 180 75
  Istorie A IF 180 250
  Istorie A ID 180 50
  Relații internaționale și studii europene Relații internaționale și studii europene A IF 180 120
  10 Facultatea de Jurnalism și Științele Comunicării Științe ale comunicării Comunicare și relații publice A IF 180 120
  Comunicare și relații publice A ID 180 75
  Jurnalism A IF 180 130
  Jurnalism A ID 180 50
  Publicitate A IF 180 75
  Publicitate AP ID 180 50
  11 Facultatea de Litere Limbă și literatură Limba și literatura română - O limbă și literatură modernă A IF 180 400
  Literatură universală și comparată - O limbă și literatură modernă (engleză, franceză, germană, italiană, spaniolă, portugheză, rusă/Limba și literatura latină) A IF 180 75
  Studii culturale Etnologie A IF 180 100
  Studii europene A IF 180 120
  Științe administrative Asistență managerială și administrativă A IF 180 75
  Științe ale comunicării Comunicare și relații publice A IF 180 130
  Comunicare și relații publice A IFR 180 75
  Științe ale informării și documentării A IF 180 60
  12 Facultatea de Limbi și Literaturi Străine Limbă și literatură Limba și literatura neogreacă - Limba și literatura modernă (catalană/coreeană/engleză/franceză/germană/hindi/italiană/ neerlandeză/persană/portugheză/rusă/spaniolă/suedeză/Limba și literatura română) A IF 180 30
  Limba și literatura rromani - Limba și literatura română/O limbă și literatură modernă A IF 180 21
  Limbă și literatură modernă - Limba și literatura coreeană (B) A IF 180 25
  Limbă și literatură modernă - Limba și literatura catalană (B) A IF 180 25
  O limbă și literatură modernă - Limba și literatura română/Limba și literatura neogreacă A IF 180 30
  O limbă și literatură modernă (A - O limbă și literatură modernă) (B/Limba și literatura română) A IF 180 850
  Limba și literatura suedeză - Limba și literatura modernă (engleză/germană/ neerlandeză/franceză/ spaniolă/italiană/ portugheză/catalană/rusă/ persană/hindi/coreeană/ Limba și literatura latină/Limba și literatura română)AP IF 180 35
  Filologie clasică (Limba și literatura latină - Limba și literatura greacă veche) A IF 180 50
  Limbi moderne aplicate Limbi moderne aplicate (engleză-franceză/germană/ spaniolă/italiană/rusă/cehă/ polonă/ slovacă/croată) A IF 180 270
  Traducere și interpretare A IF 180 180
  Studii culturale Studii americane A IF 180 50
  Studii iudaice A IF 180 25
  13 Facultatea de Matematică și Informatică Calculatoare și tehnologia informației Tehnologia informației A IF 240 100
  Informatică Informatică A IF 180 300
  Informatică A ID 180 75
  Matematică Matematică A IF 180 75
  Matematică informatică A IF 180 125
  Matematici aplicate A IF 180 75
  14 Facultatea de Sociologie și Asistență Socială Asistență socială Asistență socială A IF 180 300
  Asistență socială A ID 180 50
  Sociologie Antropologie A IF 180 100
  Resurse umane A IF 180 200
  Sociologie A IF 180 400
  Sociologie (în limba engleză) AP IF 180 100
  15 Facultatea de Psihologie și Științele Educației Psihologie Psihologie A IF 180 300
  Științe ale educației Pedagogia învățământului primar și preșcolar A IF 180 120
  Pedagogia învățământului primar și preșcolar A ID 180 125
  Pedagogia învățământului primar și preșcolar (la Buzău) A IF 180 50
  Pedagogia învățământului primar și preșcolar (la Focșani) A IF 180 50
  Pedagogie A IF 180 70
  Pedagogie (în limba engleză) AP IF 180 30
  Psihopedagogie specială A IF 180 90
  16 Facultatea de Științe Politice Studii de securitate Studii de securitate A IF 180 100
  Științe politice Științe politice A IF 180 200
  Științe politice (în limba engleză) A IF 180 150
  Științe politice (în limba franceză) A IF 180 60
  Relații internaționale și studii europene Relații internaționale și studii europene (în limba engleză) AP IF 180 100
  17 Facultatea de Teologie Baptistă Teologie Teologie baptistă asistență socială A IF 180 35
  18 Facultatea de Teologie Ortodoxă Arte vizuale Artă sacră A IF 180 60
  Teologie Teologie ortodoxă asistență socială A IF 180 60
  Teologie ortodoxă didactică A IF 180 60
  Teologie ortodoxă pastorală A IF 240 230
  Teologie ortodoxă pastorală (la Roma, Italia) AP IF 240 50
  19 Facultatea de Teologie Romano- Catolică Teologie Teologie romano-catolică asistență socială A IF 180 50
  Studii religioase A IF 180 50
  6. UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ȘI FARMACIE "CAROL DAVILA" DIN BUCUREȘTI
  Nr. crt. Facultatea Domeniul de licență Specializarea/ Programul de studii universitare de licență (locația geografică de desfășurare și limba de predare)*A Acreditare (A)/Autorizare de funcționare provizorie (AP) Forma de învățământ Număr de credite de studii transferabile Număr maxim de studenți care pot fi școlarizați
  1 Facultatea de Medicină Sănătate Medicină**)*1) A IF 360 1.266
  Medicină (în limba engleză)*1) A IF 360 300
  2 Facultatea de Medicină Dentară Sănătate Medicină dentară**)*1) A IF 360 334
  3 Facultatea de Farmacie Sănătate Farmacie**)*1) A IF 300 225
  4 Facultatea de Moașe și Asistență Medicală Sănătate Asistență medicală generală*1) A IF 240 100
  Balneofiziokineto-terapie și recuperare A IF 180 50
  Moașe*1) A IF 240 15
  Tehnică Dentară A IF 180 50
  **) Se școlarizează și la cererea Ministerului Apărării Naționale.
  *1) Specializări reglementate sectorial în cadrul Uniunii Europene.
  7. ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCUREȘTI
  Nr. crt. Facultatea Domeniul de licență Specializarea/ Programul de studii universitare de licență (locația geografică de desfășurare și limba de predare)*A Acreditare (A)/Autorizare de funcționare provizorie (AP) Forma de învățământ Număr de credite de studii transferabile Număr maxim de studenți care pot fi școlarizați
  1 Facultatea de Economie Teoretică și Aplicată Economie Economie și comunicare economică în afaceri A IF 180 300
  2 Facultatea de Economie Agroalimentară și a Mediului Economie Economie agroalimentară și a mediului A IF 180 375
  Economie agroalimentară și a mediului (la Tulcea) AP ID 180 100
  3 Facultatea de Administrarea Afacerilor, cu predare în limbi străine Administrarea afacerilor Administrarea afacerilor (în limba engleză) A IF 180 350
  Administrarea afacerilor (în limba franceză) A IF 180 180
  Administrarea afacerilor (în limba germană) A IF 180 180
  4 Facultatea de Business și Turism Administrarea afacerilor Administrarea afacerilor în comerț, turism, servicii, merceologie și managementul calității A IF 180 500
  Administrarea afacerilor în comerț, turism, servicii, merceologie și managementul calității (în limba engleză) A IF 180 100
  5 Facultatea de Management Management Management A IF 180 650
  Management (în limba engleză) A IF 180 100
  Management A ID 180 100
  Management (la Piatra Neamț) A ID 180 50
  Management (la Deva) AP ID 180 75
  6 Facultatea de Marketing Marketing Marketing A IF 180 450
  Marketing (în limba engleză) A IF 180 100
  Marketing A ID 180 125
  Marketing A IFR 180 100
  7 Facultatea de Cibernetică, Statistică și Informatică Economică Cibernetică, statistică și informatică economică Cibernetică economică A IF 180 350
  Informatică economică A IF 180 450
  Informatică economică (în limba engleză) A IF 180 150
  Informatică economică A ID 180 125
  Statistică și previziune economică A IF 180 150
  8 Facultatea de Finanțe, Asigurări, Bănci și Burse de Valori Finanțe Finanțe și bănci A IF 180 500
  Finanțe și bănci (în limba engleză) A IF 180 100
  Finanțe și bănci A ID 180 100
  Finanțe și bănci (la Buzău) A ID 180 50
  9 Facultatea de Contabilitate și Informatică de Gestiune Contabilitate Contabilitate și informatică de gestiune A IF 180 550
  Contabilitate și informatică de gestiune A ID 180 150
  Contabilitate și informatică de gestiune (în limba engleză) A IF 180 120
  Contabilitate și informatică de gestiune (la Deva) AP ID 180 75
  10 Facultatea de Relații Economice Internaționale Economie și afaceri internaționale Economie și afaceri internaționale A IF 180 460
  Economie și afaceri internaționale (în limba engleză) A IF 180 125
  Limbi moderne aplicate Limbi moderne aplicate (engleză, franceză) A IF 180 100
  11 Facultatea de Administrație și Management Public Științe administrative Administrație publică A IF 180 350
  Sociologie Resurse umane A IF 180 120
  12 Facultatea Bucharest Business School (Școala de Afaceri) Administrarea afacerilor MBA Româno-Canadian (în limba engleză)**)A IF 120 50
  MBA Româno-Francez INDE (în limba engleză)**) A IF 120 50
  MBA Româno-Francez INDE (în limba engleză)**) A IFR 120 50
  MBA Româno-German „Management antreprenorial" (în limba germană)**) A IF 120 25
  Management Dezvoltarea economică a întreprinderii**)A IF 120 60
  **) Programe de studii universitare de master.
  8. UNIVERSITATEA NAȚIONALĂ DE MUZICĂ DIN BUCUREȘTI
  Nr. crt. Facultatea Domeniul de licență Specializarea/ Programul de studii universitare de licență (locația geografică de desfășurare și limba de predare)*A Acreditare (A)/Autorizare de funcționare provizorie (AP) Forma de învățământ Număr de credite de studii transferabile Număr maxim de studenți care pot fi școlarizați
  1 Facultatea de Interpretare Muzicală Muzică Interpretare muzicală - canto A IF 240 25
  Interpretare muzicală - instrumente A IF 240 90
  2 Facultatea de Compoziție, Muzicologie și Pedagogie Muzicală Muzică Compoziție muzicală A IF 240 45
  Dirijat A IF 240 10
  Muzică religioasă A IF 180 12
  Muzicologie A IF 240 12
  Muzică A IF 180 50
  9. UNIVERSITATEA NAȚIONALĂ DE ARTE DIN BUCUREȘTI
  Nr. crt. Facultatea Domeniul de licență Specializarea/ Programul de studii universitare de licență (locația geografică de desfășurare și limba de predare)*A Acreditare (A)/Autorizare de funcționare provizorie (AP) Forma de învățământ Număr de credite de studii transferabile Număr maxim de studenți care pot fi școlarizați
  1 Facultatea de Arte Plastice Arte vizuale Arte plastice (fotografie - videoprocesarea computerizată a imaginii) A IF 180 45
  Arte plastice (pictură, sculptură, grafică) A IF 180 160
  Pedagogia artelor plastice și decorative A IF 180 30
  2 Facultatea de Arte Decorative și Design Arte vizuale Artă murală A IF 180 40
  Arte textile - design textil A IF 180 40
  Ceramică - sticlă - metal A IF 180 40
  Design A IF 180 75
  Modă - design vestimentar A IF 180 60
  Scenografie și eveniment artistic A IF 180 30
  3 Facultatea de Istoria și Teoria Artei Arte vizuale Conservare și restaurare A IF 180 25
  Istoria și teoria artei A IF 180 30
  10. UNIVERSITATEA NAȚIONALĂ DE ARTĂ TEATRALĂ ȘI CINEMATOGRAFICĂ "I. L. CARAGIALE" DIN BUCUREȘTI
  Nr. crt. Facultatea Domeniul de licență Specializarea/ Programul de studii universitare de licență (locația geografică de desfășurare și limba de predare)*A Acreditare (A)/Autorizare de funcționare provizorie (AP) Forma de învățământ Număr de credite de studii transferabile Număr maxim de studenți care pot fi școlarizați
  1 Facultatea de Teatru Teatru și artele spectacolului Artele spectacolului (Actorie, Regie, Păpuși - Marionete, Coregrafie) A IF 180 120
  Scenografie A IF 180 20
  Teatrologie (Management cultural, Jurnalism teatral) A IF 180 20
  2 Facultatea de Film Cinematografie și media Cinematografie, fotografie, media (Regie de film și TV, Imagine de film și TV, Multimedia: sunet-montaj, Comunicare audiovizuală: scenaristică, publicitate media, filmologie) A IF 180 95
  Cinematografie, fotografie, media (Animație) AP IF 180 9
  Fotografie AP IF 180 15
  11. UNIVERSITATEA NAȚIONALĂ DE EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT DIN BUCUREȘTI
  Nr. crt. Facultatea Domeniul de licență Specializarea/ Programul de studii universitare de licență (locația geografică de desfășurare și limba de predare)*A Acreditare (A)/Autorizare de funcționare provizorie (AP) Forma de învățământ Număr de credite de studii transferabile Număr maxim de studenți care pot fi școlarizați
  1 Facultatea de Educație Fizică și Sport Educație fizică și sport Educație fizică și sportivă A IF 180 200
  Educație fizică și sportivă (în limba franceză) A IF 180 50
  Sport și performanță motrică A IF 180 150
  Sport și performanță motrică (în limba engleză) AP IF 180 50
  Sport și performanță motrică A IFR 180 75
  Management în sport Management în sport AP IF 180 50
  2 Facultatea de Kinetoterapie Kinetoterapie Kinetoterapie și motricitate specială A IF 180 200
  12. ȘCOALA NAȚIONALĂ DE STUDII POLITICE ȘI ADMINISTRATIVE DIN BUCUREȘTI
  Nr. crt. Facultatea Domeniul de licență Specializarea/ Programul de studii universitare de licență (locația geografică de desfășurare și limba de predare)*A Acreditare (A)/Autorizare de funcționare provizorie (AP) Forma de învățământ Număr de credite de studii transferabile Număr maxim de studenți care pot fi școlarizați
  1 Facultatea de Administrație Publică Științe administrative Administrație europeană A IF 180 150
  Administrație publică A IF 180 200
  Administrație publică A ID 180 100
  2 Facultatea de Științe Politice Psihologie Psihologie A IF 180 50
  Relații internaționale și studii europene Relații internaționale și studii europene A IF 180 150
  Sociologie Sociologie A IF 180 50
  Științe politice Științe politice A IF 180 200
  3 Facultatea de Comunicare și Relații Publice Științe ale comunicării Comunicare și relații publice A IF 180 300
  Publicitate A IF 180 150
  Comunicare și media emergente (în limba engleză - Communication and Emerging Media) AP IF 180 75
  4 Facultatea de Management Management Management A IF 180 100
  Management (în limba engleză) AP IF 180 25
  NOTĂ: Pentru absolvenții Facultății de Comunicare și Relații Publice, învățământ universitar de lungă durată, înmatriculați în anul I de studii în anii universitari 1998 - 1999, 1999 - 2000 și 2000/2001, profilul și specializarea obținute sunt "Științe ale comunicării", respectiv "Comunicare socială și relații publice".
  13. UNIVERSITATEA "1 DECEMBRIE 1918" DIN ALBA IULIA
  Nr. crt. Facultatea Domeniul de licență Specializarea/ Programul de studii universitare de licență (locația geografică de desfășurare și limba de predare)*A Acreditare (A)/Autorizare de funcționare provizorie (AP) Forma de învățământ Număr de credite de studii transferabile Număr maxim de studenți care pot fi școlarizați
  1 Facultatea de Istorie și Filologie Istorie Arheologie A IF 180 30
  Istorie A IF 180 70
  Limbă și literatură Limba și literatura franceză - Limba și literatura engleză A IF 180 50
  Limba și literatura română - Limba și literatura engleză A IF 180 75
  Limba și literatura română - Limba și literatura franceză A IF 180 75
  Limbi moderne aplicate Traducere și interpretare (engleză - franceză)A IF 180 50
  2 Facultatea de Științe Economice Administrarea afacerilor Administrarea afacerilor A IF 180 75
  Administrarea afacerilor (în limba engleză) AP IF 180 60
  Administrarea afacerilor A ID 180 75
  Economia comerțului, turismului și serviciilor A IF 180 75
  Economia comerțului, turismului și serviciilor A ID 180 75
  Contabilitate Contabilitate și informatică de gestiune A IF 180 100
  Contabilitate și informatică de gestiune A ID 180 75
  Finanțe Finanțe și bănci A IF 180 75
  Marketing Marketing A IF 180 50
  3 Facultatea de Științe Exacte și Inginerești Informatică Informatică A IF 180 125
  Informatică (în limba engleză) AP IF 180 75
  Ingineria civilă Inginerie urbană și dezvoltare regională AP IF 240 30
  Ingineria mediului Ingineria mediului A IF 240 60
  Inginerie electronică, telecomunicații și tehnologii informaționale Electronică aplicată A IF 240 50
  Inginerie geodezică Măsurători terestre și cadastru A IF 240 60
  4 Facultatea de Drept și Științe Sociale Asistență socială Asistență socială A IF 180 75
  Drept Drept A IF 240 160
  Educație fizică și sport Educație fizică și sportivă A IF 180 50
  Psihologie Terapie ocupațională A IF 180 60
  Sociologie Sociologie A IF 180 50
  Științe administrative Administrație publică A IF 180 50
  Științe ale educației Pedagogia învățământului primar și preșcolar A IF 180 100
  Pedagogia învățământului primar și preșcolar AP ID 180 50
  Pedagogia învățământului primar și preșcolar (la Deva) AP ID 180 50
  Kinetoterapie Kinetoterapie și motricitate specială AP IF 180 50
  5 Facultatea de Teologie Ortodoxă Teologie Teologie ortodoxă pastorală A IF 240 100
  Arte vizuale Artă sacră AP IF 180 30
  Muzică Muzică religioasă AP IF 180 30
  14. UNIVERSITATEA "AUREL VLAICU" DIN ARAD
  Nr. crt. Facultatea Domeniul de licență Specializarea/ Programul de studii universitare de licență (locația geografică de desfășurare și limba de predare)*A Acreditare (A)/Autorizare de funcționare provizorie (AP) Forma de învățământ Număr de credite de studii transferabile Număr maxim de studenți care pot fi școlarizați
  1 Facultatea de Inginerie Ingineria autovehiculelor Autovehicule rutiere A IF 240 80
  Ingineria sistemelor Automatică și informatică aplicată A IF 240 60
  Inginerie industrială Tehnologia construcțiilor de mașini A IF 240 100
  Tehnologia și designul produselor textile A IF 240 50
  Tehnologia tricotajelor și confecțiilor A IF 240 30
  Ingineria sudării AP IF 240 60
  Inginerie și management Inginerie economică industrială A IF 240 50
  2 Facultatea de Inginerie Alimentară, Turism și Protecția Mediului Ingineria mediului Ingineria sistemelor biotehnice și ecologice A IF 240 60
  Ingineria produselor alimentare Controlul și expertiza produselor alimentare A IF 240 60
  Ingineria produselor alimentare A IF 240 60
  Protecția consumatorului și a mediului AP IF 240 60
  Inginerie și management în agricultură și dezvoltare rurală Inginerie și management în alimentația publică și agroturism A IF 240 60
  3 Facultatea de Științe Umaniste și Sociale Limbă și literatură Limba și literatura română - Limba și literatura engleză A IF 180 80
  Științe administrative Administrație publică A IF 180 60
  Științe ale comunicării Jurnalism A IF 180 30
  Teologie Teologie penticostală didactică A IF 180 30
  Muzică Muzică AP IF 180 15
  4 Facultatea de Științe Economice Administrarea afacerilor Economia comerțului, turismului și serviciilor A IF 180 75
  Contabilitate Contabilitate și informatică de gestiune A IF 180 90
  Finanțe Finanțe și bănci A IF 180 60
  Management Management A IF 180 100
  5 Facultatea de Teologie Ortodoxă "Ilarion V. Felea" Teologie Teologie ortodoxă pastorală A IF 240 75
  6 Facultatea de Științe Exacte Informatică Informatică A IF 180 75
  Informatică aplicată (în limba engleză) AP IF 180 75
  Matematică Matematică informatică A IF 180 50
  7 Facultatea de Științe ale Educației, Psihologie și Asistență Socială Asistență socială Asistență socială A IF 180 75
  Psihologie Psihologie A IF 180 75
  Științe ale educației Pedagogia învățământului primar și preșcolar A IF 180 130
  Psihopedagogie specială A IF 180 60
  8 Facultatea de Educație Fizică și Sport Educație fizică și sport Educație fizică și sportivă A IF 180 60
  9 Facultatea de Design Arte vizuale Design A IF 180 25
  Design ambiental AP IF 180 25
  Modă - design vestimentar A IF 180 25
  15. UNIVERSITATEA „VASILE ALECSANDRI" DIN BACĂU
  Nr. crt. Facultatea Domeniul de licență Specializarea/ Programul de studii universitare de licență (locația geografică de desfășurare și limba de predare)*A Acreditare (A)/Autorizare de funcționare provizorie (AP) Forma de învățământ Număr de credite de studii transferabile Număr maxim de studenți care pot fi școlarizați
  1 Facultatea de Inginerie Calculatoare și tehnologia informației Tehnologia informației A IF 240 60
  Ingineria mediului Ingineria și protecția mediului în industrie A IF 240 100
  Ingineria dezvoltării rurale durabile AP IF 240 50
  Ingineria produselor alimentare Ingineria produselor alimentare A IF 240 60
  Inginerie chimică Inginerie biochimică A IF 240 60
  Inginerie energetică Energetică industrială A IF 240 50
  Inginerie industrială Design industrial A IF 240 30
  Ingineria și managementul calității AP IF 240 75
  Tehnologia construcțiilor de mașini A IF 240 75
  Inginerie mecanică Echipamente pentru procese industriale A IF 240 50
  Inginerie și management Inginerie economică în domeniul mecanic A IF 240 60
  Inginerie și management în agricultură și dezvoltare rurală Inginerie și management în alimentația publică și agroturism AP IF 240 60
  Mecatronică și robotică Mecatronică A IF 240 60
  2 Facultatea de Litere Limbă și literatură Limba și literatura engleză - Limba și literatura franceză A IF 180 50
  Limba și literatura română - O limbă și literatură modernă (engleză, franceză) A IF 180 50
  Limba și literatura modernă (engleză, franceză - Limba și literatura română) A IF 180 75
  Limbi moderne aplicate Traducere și interpretare (engleză, franceză) A IF 180 40
  Științe ale comunicării Comunicare și relații publice A IF 180 75
  Științe ale educației Pedagogia învățământului primar și preșcolar A IF 180 75
  3 Facultatea de Științe ale Mișcării, Sportului și Sănătății Educație fizică și sport Educație fizică și sportivă A IF 180 90
  Educație fizică și sportivă A IFR 180 75
  Sport și performanță motrică A IF 180 50
  Kinetoterapie Kinetoterapie și motricitate specială A IF 180 90
  Kinetoterapie și motricitate specială A IFR 180 60
  Psihologie Terapie ocupațională A IF 180 60
  4 Facultatea de Științe Biologie Biologie A IF 180 50
  Informatică Informatică A IF 180 80
  Informatică A IFR 180 75
  Matematică Matematică A IF 180 50
  Fizică Fizică informatică AP IF 180 30
  5 Facultatea de Științe Economice Administrarea afacerilor Administrarea afacerilor A IF 180 100
  Contabilitate Contabilitate și informatică de gestiune A IF 180 200
  Contabilitate și informatică de gestiune A IFR 180 100
  Marketing Marketing A IF 180 100
  Marketing A ID 180 60
  16. UNIVERSITATEA "TRANSILVANIA" DIN BRAȘOV
  Nr. crt. Facultatea Domeniul de licență Specializarea/ Programul de studii universitare de licență (locația geografică de desfășurare și limba de predare)*A Acreditare (A)/Autorizare de funcționare provizorie (AP) Forma de învățământ Număr de credite de studii transferabile Număr maxim de studenți care pot fi școlarizați
  1 Facultatea de Inginerie Mecanică Ingineria autovehiculelor Autovehicule rutiere A IF 240 150
  Autovehicule rutiere A IFR 240 150
  Autovehicule rutiere (în limba engleză) A IF 240 60
  Ingineria transporturilor Ingineria transporturilor și a traficului A IF 240 90
  Inginerie mecanică Inginerie mecanică A IF 240 90
  Inginerie mecanică A IFR 240 60
  Inginerie mecanică (în limba engleză) A IF 240 30
  2 Facultatea de Inginerie Tehnologică și Management Industrial Inginerie aerospațială Construcții aerospațiale A IF 240 60
  Inginerie industrială Ingineria și managementul calității A IF 240 60
  Sisteme de producție digitale A IF 240 50
  Tehnologia construcțiilor de mașini A IF 240 120
  Inginerie și management Ingineria și managementul afacerilor A IF 240 90
  Inginerie economică industrială A IF 240 90
  Inginerie economică industrială A ID 240 100
  3 Facultatea de Știința și Ingineria Materialelor Ingineria materialelor Știința materialelor A IF 240 50
  Ingineria biomaterialelor AP IF 240 60
  Inginerie industrială Ingineria securității în industrie A IF 240 60
  Ingineria sudării A IF 240 60
  Inginerie și management Inginerie economică în domeniul mecanic A IF 240 60
  4 Facultatea de Inginerie Electrică și Știința Calculatoarelor Calculatoare și tehnologia informației Calculatoare A IF 240 50
  Tehnologia informației A IF 240 60
  Ingineria sistemelor Automatică și informatică aplicată A IF 240 100
  Inginerie electrică Electrotehnică A IF 240 60
  Inginerie electrică și calculatoare (în limba engleză) A IF 240 60
  Inginerie electronică, telecomunicații și tehnologii informaționale Electronică aplicată A IF 240 50
  Tehnologii și sisteme de telecomunicații A IF 240 75
  Mecatronică și robotică Robotică A IF 240 60
  5 Facultatea de Silvicultură și Exploatări Forestiere Inginerie geodezică Măsurători terestre și cadastru A IF 240 50
  Silvicultură Cinegetică A IF 240 100
  Cinegetică A ID 240 100
  Exploatări forestiere A IF 240 110
  Silvicultură A IF 240 110
  6 Facultatea de Ingineria Lemnului Inginerie forestieră Ingineria prelucrării lemnului A IF 240 80
  Ingineria prelucrării lemnului A IFR 240 75
  Ingineria și designul produselor finite din lemn A IF 240 75
  Ingineria și designul produselor finite din lemn (în limba engleză) AP IF 240 30
  7 Facultatea de Construcții Ingineria instalațiilor Instalații pentru construcții A IF 240 60
  Inginerie civilă Căi ferate, drumuri și poduri A IF 240 30
  Construcții civile, industriale și agricole A IF 240 75
  8 Facultatea de Alimentație și Turism Ingineria produselor alimentare Controlul și expertiza produselor alimentare A IF 240 60
  Ingineria produselor alimentare A IF 240 60
  Inginerie mecanică Mașini și instalații pentru agricultură și industrie alimentară A IF 240 60
  Inginerie și management în agricultură și dezvoltare rurală Inginerie și management în alimentația publică și agroturism A IF 240 75
  Inginerie și management Inginerie și management în industria turismului A IF 240 60
  9 Facultatea de Matematică și Informatică Informatică Informatică A IF 180 100
  Informatică A ID 180 100
  Informatică aplicată A IF 180 75
  Informatică aplicată (în limba germană) A IF 180 75
  Matematică Matematică informatică A IF 180 50
  10 Facultatea de Științe Economice și Administrarea Afacerilor Administrarea afacerilor Administrarea afacerilor (în limba engleză) A IF 180 60
  Economia comerțului, turismului și serviciilor A IF 180 100
  Economia comerțului, turismului și serviciilor A ID 180 75
  Cibernetică, statistică și informatică economică Informatică economică A IF 180 75
  Contabilitate Contabilitate și informatică de gestiune A IF 180 75
  Contabilitate și informatică de gestiune A ID 180 75
  Afaceri internaționale A IF 180 75
  Economie și afaceri internaționale Afaceri internaționale A ID 180 75
  Finanțe Finanțe și bănci A IF 180 75
  Management Management A IF 180 75
  Management A ID 180 75
  Marketing Marketing A IF 180 100
  Marketing A ID 180 75
  11 Facultatea de Psihologie și Științele Educației Psihologie Psihologie A IF 180 100
  Psihologie A ID 180 60
  Științe ale educației Pedagogia învățământului primar și preșcolar A IF 180 120
  Pedagogia învățământului primar și preșcolar A ID 180 75
  Psihopedagogie specială A IF 180 60
  12 Facultatea de Educație Fizică și Sporturi Montane Educație fizică și sport Educație fizică și sportivă A IF 180 80
  Educație fizică și sportivă A IFR 180 30
  Sport și performanță motrică A IF 180 50
  Sport și performanță motrică A IFR 180 60
  Kinetoterapie Kinetoterapie și motricitate specială A IF 180 75
  13 Facultatea de Muzică Muzică Interpretare muzicală - canto A IF 240 10
  Interpretare muzicală - instrumente A IF 240 25
  Muzică A IF 180 20
  14 Facultatea de Medicină Sănătate Asistență medicală generală*1)A IF 240 150
  Laborator clinic A IF 180 45
  Balneofiziokinetoterapie și recuperare A IF 180 60
  Medicină*1) A IF 360 150
  15 Facultatea de Litere Limbă și literatură Limba și literatura engleză - O limba și literatura modernă (franceză, germană/Limba și literatura română) A IF 180 150
  Limba și literatura chineză - Limba și literatura română/ O limbă și literatură modernă (engleză/ franceză/ germană) AP IF 180 30
  Limba și literatura romană - O Limbă și literatură modernă (engleză, franceză, germană) A IF 180 200
  Limba și literatura romană - O limbă și literatură modernă (engleză, franceză) A ID 180 100
  Limbi moderne aplicate Limbi moderne aplicate (engleză, franceză, germană) A IF 180 80
  Studii culturale Studii americane (în limba engleză) A IF 180 60
  16 Facultatea de Drept Drept Drept A IF 240 300
  Drept A IFR 240 100
  17 Facultatea de Sociologie și Comunicare Asistență socială Asistență socială A IF 180 100
  Sociologie Sociologie A IF 180 100
  Resurse umane A IF 180 100
  Științe ale comunicării Comunicare și relații publice A IF 180 100
  Media digitală AP IF 180 75
  18 Facultatea de Design de Produs și Mediu Ingineria mediului Ingineria și protecția mediului în industrie A IF 240 60
  Inginerie industrială Design industrial A IF 240 60
  Design industrial (în limba engleză) A IF 240 60
  Ingineria sistemelor de energii regenerabile A IF 240 60
  Inginerie mecanică Ingineria designului de produs (în limba engleză)A IF 240 60
  Mecatronică și robotică Mecatronică A IF 240 65
  Științe inginerești aplicate Inginerie medicală A IF 240 60
  Optometrie A IF 240 60
  *1) Specializări reglementate sectorial în cadrul Uniunii Europene.
  17. UNIVERSITATEA TEHNICĂ DIN CLUJ-NAPOCA
  Nr. crt. Facultatea Domeniul de licență Specializarea/ Programul de studii universitare de licență (locația geografică de desfășurare și limba de predare)*A Acreditare (A)/Autorizare de funcționare provizorie (AP) Forma de învățământ Număr de credite de studii transferabile Număr maxim de studenți care pot fi școlarizați
  1 Facultatea de Arhitectură și Urbanism Arhitectură Arhitectură*1) A IF 360 100
  2 Facultatea de Automatică și Calculatoare Calculatoare și tehnologia informației Calculatoare A IF 240 150
  Calculatoare (în limba engleză) A IF 240 150
  Tehnologia informației A IF 240 160
  Ingineria sistemelor Automatică și informatică aplicată A IF 240 210
  Automatică și informatică aplicată (în limba engleză) A IF 240 90
  Automatică și informatică aplicată (la Satu Mare) A IF 240 45
  3 Facultatea de Construcții Inginerie civilă Amenajări și construcții hidrotehnice A IF 240 60
  Căi ferate, drumuri și poduri A IF 240 130
  Construcții civile, industriale și agricole A IF 240 200
  Construcții civile, industriale și agricole (în limba engleză) A IF 240 50
  Construcții civile, industriale și agricole (la Baia Mare) A IF 240 50
  Inginerie urbană și dezvoltare regională A IF 240 60
  Inginerie geodezică Măsurători terestre și cadastru A IF 240 50
  Inginerie și management Inginerie și management în construcții A IF 240 60
  4 Facultatea de Construcții de Mașini Inginerie industrială Design industrial A IF 240 60
  Sisteme de producție digitale (la Bistrița) A IF 240 60
  Tehnologia construcțiilor de mașini A IF 240 90
  Tehnologia construcțiilor de mașini (în limba germană) A IF 240 60
  Tehnologia construcțiilor de mașini (la Alba Iulia) A IF 240 70
  Tehnologia construcțiilor de mașini (la Satu Mare) A IF 240 60
  Tehnologia construcțiilor de mașini (la Zalău) A IF 240 60
  Tehnologia construcțiilor de mașini (în limba engleză)A IF 240 90
  Inginerie și management Inginerie economică industrială A IF 240 75
  Inginerie economică industrială (la Bistrița) A IF 240 50
  Inginerie economică industrială (în limba engleză) A IF 240 100
  Inginerie economică industrială (la Alba Iulia) A IF 240 50
  Inginerie economică industrială (la Satu Mare) A IF 240 50
  Mecatronică și robotică Robotică A IF 240 120
  Robotică (în limba engleză) A IF 240 120
  Robotică (la Bistrița) A IF 240 60
  5 Facultatea de Electronică, Telecomunicații si Tehnologia Informației Inginerie electronică, telecomunicații și tehnologii informaționale Electronică aplicată A IF 240 120
  Electronică aplicată (în limba engleză) A IF 240 60
  Tehnologii și sisteme de telecomunicații A IF 240 120
  Tehnologii și sisteme de telecomunicații (în limba engleză) A IF 240 60
  Inginerie și management Inginerie economică în domeniul electric, electronic și energetic A IF 240 60
  6 Facultatea de Inginerie Electrică Inginerie electrică Electromecanică A IF 240 50
  Electronică de putere și acționări electrice A IF 240 60
  Electrotehnică A IF 240 60
  Instrumentație și achiziții de date A IF 240 60
  Inginerie energetică Managementul energiei A IF 240 75
  Inginerie și management Inginerie economică în domeniul electric, electronic și energetic A IF 240 60
  Științe inginerești aplicate Inginerie medicală A IF 240 75
  Inginerie medicală (la Bistrița) A IF 240 50
  7 Facultatea de Instalații Ingineria instalațiilor Instalații pentru construcții A IF 240 200
  8 Facultatea de Autovehicule rutiere, Mecatronică și Mecanică Ingineria autovehiculelor Autovehicule rutiere A IF 240 180
  Ingineria transporturilor Ingineria transporturilor și a traficului A IF 240 60
  Inginerie mecanică Mașini și instalații pentru agricultură și industrie alimentară A IF 240 40
  Mecanică fină și nanotehnologii A IF 240 60
  Sisteme și echipamente termice A IF 240 50
  Sisteme și echipamente termice (la Alba Iulia) A IF 240 50
  Mecatronică și robotică Mecatronică A IF 240 90
  9 Facultatea de Ingineria Materialelor și a Mediului Ingineria materialelor Ingineria procesării materialelor A IF 240 50
  Ingineria procesării materialelor (la Zalău) A IF 240 60
  Știința materialelor A IF 240 60
  Ingineria mediului Ingineria și protecția mediului în industrie A IF 240 75
  Inginerie mecanică Echipamente pentru procese industriale AP IF 240 60
  10 Facultatea de Inginerie**) Calculatoare și tehnologia informației Calculatoare A IF 240 50
  Inginerie electrică Electromecanică A IF 240 50
  Inginerie electronică, telecomunicații și tehnologii informaționale Electronică aplicată A IF 240 45
  Inginerie energetică Ingineria sistemelor electroenergetice A IF 240 45
  Inginerie industrială Tehnologia construcțiilor de mașini A IF 240 50
  Inginerie mecanică Echipamente pentru procese industriale A IF 240 35
  Inginerie și management Inginerie economică în domeniul mecanic A IF 240 60
  Ingineria materialelor Ingineria procesării materialelor A IF 240 30
  Ingineria mediului Ingineria și protecția mediului în industrie A IF 240 50
  Mine, petrol și gaze Inginerie minieră A IF 240 30
  Mecatronică și robotică Robotică AP IF 240 27
  11 Facultatea de Litere**) Arte vizuale Arte plastice (pictură)A IF 180 26
  Asistență socială Asistență socială A IF 180 100
  Filosofie Filosofie A IF 180 25
  Limbă și literatură Limba și literatura română A IF 180 50
  Limba și literatura română - O limbă și literatură modernă (engleză, franceză) A IF 180 80
  Limbi moderne aplicate Limbi moderne aplicate (engleză-franceză/germană) A IF 180 50
  Studii culturale Etnologie A IF 180 30
  Științe ale comunicării Jurnalism A IF 180 75
  Științe ale comunicării Comunicare și relații publice AP IF 180 60
  Științe ale educației Pedagogia învățământului primar și preșcolar A IF 180 60
  Teologie Teologie ortodoxă pastorală A IF 240 50
  12 Facultatea de Științe**) Administrarea afacerilor Economia firmei A IF 180 90
  Biologie Biologie A IF 180 40
  Chimie Chimie A IF 180 25
  Chimie medicală AP IF 180 30
  Cibernetică, statistică și informatică economică Informatică economică A IF 180 75
  Informatică Informatică A IF 180 75
  Ingineria produselor alimentare Controlul și expertiza produselor alimentare A IF 240 25
  Ingineria produselor alimentare A IF 240 50
  Management Management A IF 180 90
  Management A IFR 180 75
  Matematică Matematică informatică A IF 180 40
  Matematică A IF 180 25
  **) Funcționează în cadrul Centrului Universitar Nord din Baia Mare (CUNBM).
  *1) Specializări reglementate sectorial în cadrul Uniunii Europene.
  18. UNIVERSITATEA DE ȘTIINȚE AGRICOLE ȘI MEDICINĂ VETERINARĂ DIN CLUJ-NAPOCA
  Nr. crt. Facultatea Domeniul de licență Specializarea/ Programul de studii universitare de licență (locația geografică de desfășurare și limba de predare)*A Acreditare (A)/Autorizare de funcționare provizorie (AP) Forma de învățământ Număr de credite de studii transferabile Număr maxim de studenți care pot fi școlarizați
  1 Facultatea de Agricultură Agronomie Agricultură A IF 240 120
  Agricultură A ID 240 75
  Exploatarea mașinilor și instalațiilor pentru agricultură și industria alimentară A IF 240 45
  Montanologie A IF 240 60
  Biologie Biologie A IF 180 50
  Ingineria mediului Ingineria mediului A IF 240 60
  Ingineria mediului A ID 240 50
  2 Facultatea de Horticultură Horticultură Horticultură A IF 240 110
  Horticultură A ID 240 50
  Peisagistică A IF 240 100
  Inginerie geodezică Măsurători terestre și cadastru A IF 240 60
  Inginerie și management în agricultură și dezvoltare rurală Ingineria și managementul afacerilor agricole A IF 240 75
  Inginerie și management în alimentația publică și agroturism A IF 240 90
  Inginerie și management Inginerie și management în industria turismului A IF 240 60
  Silvicultură Silvicultură A IF 240 100
  3 Facultatea de Zootehnie și Biotehnologii Biotehnologii Biotehnologii agricole A IF 240 40
  Biotehnologii medical-veterinare A IF 240 35
  Biotehnologii pentru industria alimentară A IF 240 50
  Zootehnie Piscicultură și acvacultură A IF 240 45
  Zootehnie A IF 240 150
  Zootehnie A ID 240 50
  4 Facultatea de Medicină Veterinară Medicină veterinară Medicină veterinară*1) A IF 360 235
  Medicină veterinară (în limba engleză)*1) A IF 360 45
  Medicină veterinară (în limba franceză)*1) A IF 360 60
  5 Facultatea de Știința și Tehnologia Alimentelor Ingineria produselor alimentare Controlul și expertiza produselor alimentare A IF 240 90
  Ingineria produselor alimentare A IF 240 90
  Tehnologia prelucrării produselor agricole A IF 240 100
  Tehnologia prelucrării produselor agricole A ID 240 50
  *1) Specializări reglementate sectorial în cadrul Uniunii Europene.
  19. UNIVERSITATEA "BABEȘ-BOLYAI" DIN CLUJ-NAPOCA
  Nr. crt. Facultatea Domeniul de licență Specializarea/ Programul de studii universitare de licență (locația geografică de desfășurare și limba de predare)*A Acreditare (A)/Autorizare de funcționare provizorie (AP) Forma de învățământ Număr de credite de studii transferabile Număr maxim de studenți care pot fi școlarizați
  1 Facultatea de Matematică și Informatică Informatică Informatică A IF 180 200
  Informatică (în limba engleză)A IF 180 200
  Informatică (în limba maghiară) A IF 180 125
  Informatică (în limba germană) AP IF 180 75
  Matematică Matematică A IF 180 100
  Matematică (în limba maghiară)A IF 180 25
  Matematică informatică A IF 180 200
  Matematică informatică (în limba maghiară)A IF 180 50
  Matematică informatică (în limba engleză)AP IF 180 100
  2 Facultatea de Fizică Fizică Fizică A IF 180 36
  Fizică (în limba maghiară) A IF 180 25
  Fizică informatică A IF 180 25
  Fizică informatică (în limba maghiară) A IF 180 25
  Fizică medicală A IF 180 60
  Științe inginerești aplicate Fizică tehnologică A IF 240 20
  Fizică tehnologică (în limba maghiară) A IF 240 15
  3 Facultatea de Chimie și Inginerie Chimică Chimie Chimie A IF 180 60
  Chimie (în limba maghiară) A IF 180 45
  Inginerie chimică Chimia și ingineria substanțelor organice, petrochimie și carbochimie A IF 240 45
  Chimia și ingineria substanțelor organice, petrochimie și carbochimie (în limba maghiară)A IF 240 30
  Chimie alimentară și tehnologii biochimice A IF 240 45
  Ingineria substanțelor anorganice și protecția mediului A IF 240 45
  Ingineria și informatica proceselor chimice și biochimice A IF 240 45
  Inginerie biochimică A IF 240 45
  Știința și ingineria materialelor oxidice și nanomateriale A IF 240 45
  4 Facultatea de Biologie și Geologie Biologie Biochimie A IF 180 75
  Biologie A IF 180 80
  Biologie (în limba maghiară) A IF 180 50
  Biologie ambientală AP IF 180 30
  Geologie Geologie A IF 180 40
  Geologie (în limba maghiară) A IF 180 30
  Inginerie geologică Inginerie geologică A IF 240 50
  Știința mediului Ecologie și protecția mediului A IF 180 25
  Ecologie și protecția mediului (în limba germană) A IF 180 15
  Ecologie și protecția mediului (în limba maghiară) A IF 180 25
  Științe inginerești aplicate Biotehnologii industriale A IF 240 50
  5 Facultatea de Geografie Geografie Cartografie A IF 180 70
  Geografia turismului A IF 180 400
  Geografia turismului A ID 180 75
  Geografia turismului (în limba maghiară) A IF 180 75
  Geografia turismului (în limba maghiară, la Gheorgheni)A IF 180 50
  Geografia turismului (la Bistrița) A IF 180 85
  Geografia turismului (la Gheorgheni) A IF 180 25
  Geografia turismului (la Sighetul Marmației) A IF 180 100
  Geografia turismului (la Zalău) A IF 180 50
  Geografia turismului (în limba germană)AP IF 180 50
  Geografie A IF 180 80
  Geografie (în limba germană) A IF 180 20
  Geografie (în limba maghiară) A IF 180 50
  Hidrologie și meteorologie A IF 180 50
  Planificare teritorială A IF 180 50
  Planificare teritorială (în limba maghiară)A IF 180 30
  6 Facultatea de Știința și Ingineria Mediului Ingineria mediului Ingineria mediului A IF 240 60
  Ingineria sistemelor biotehnice și ecologice A IF 240 30
  Știința mediului Geografia mediului A IF 180 25
  Știința mediului A IF 180 140
  Știința mediului (în limba maghiară) A IF 180 40
  Știința mediului (în limba maghiară, la Sfântu Gheorghe) AP IF 180 40
  Management și audit de mediu AP IF 180 50
  7 Facultatea de Drept Drept Drept A IF 240 550
  Drept A ID 240 150
  8Facultatea de LitereLimbă și literaturăFilologie clasică A IF 180 50
  Limba și literatura chineză - Limba și literatura română/maghiară/modernă (engleză, franceză, germană, rusă, italiană, spaniolă, norvegiană, finlandeză, japoneză, coreeană, ucraineană /latină/greacă veche/ebraică/Literatura universală și comparată) A IF 180 40
  Limba și literatura coreeană - Limba și literatura română / maghiară/ modernă (engleză, franceză, germană, rusă, italiană, spaniolă, norvegiană, finlandeză, japoneză, chineză, ucraineană / latină/ greacă veche / ebraică / Literatura universală și comparată) A IF 180 40
  Limba și literatura finlandeză - Limba și literatura română/Limba și literatura maghiară/Limba și literatura modernă (engleză, franceză, germană, italiană, spaniolă, rusă, norvegiană, japoneză, chineză, coreeană, ebraică /Limba latină/Limba greacă veche/Literatura universală și comparată) A IF 180 30
  Limba și literatura maghiară A IF 180 30
  Limba și literatura maghiară/modernă (engleză, germană, franceză, rusă, italiană, spaniolă - Limba și literatura română/Limba și literatura maghiară / modernă (engleză, germană, franceză, rusă, italiană, spaniolă, ucraineană, norvegiană, finlandeză, japoneză / Latină/Greacă veche/Ebraică/Literatura universală și comparată) A IF 180 700
  Limba și literatura română - Limba și literatura maghiară/modernă (engleză, germană, franceză, rusă, italiană, spaniolă, ucraineană, norvegiană, finlandeză, japoneză / latină/greacă veche/ebraică/Literatura universală și comparată) A IF 180 150
  Limba și literatura română/Limba și literatura maghiară/Literatură universală și comparată/ Limba și literatura modernă (engleză, franceză, germană, italiană, spaniolă, rusă, ucraineană, norvegiană, finlandeză, japoneză /Limba și literatura latină - Limba și literatura chineză) A IF 180 30
  Limba și literatura română/Limba și literatura maghiară/Literatură universală și comparată/Limba și literatura modernă (engleză, franceză, germană, italiană, spaniolă, rusă, ucraineană, norvegiană, finlandeză, japoneză /Limba și literatura latină - Limba și literatura coreeană) A IF 180 50
  Limba și literatura ucraineană - Limba și literatura română / maghiară / modernă (engleză, germană, franceză, rusă, italiană, spaniolă, ebraică, norvegiană, finlandeză, japoneză //latină/greacă veche/Literatura universală și comparată) A IF 180 50
  Limbă și literatură japoneză - Limba și literatura română / maghiară / modernă (engleză/franceză/germană/ rusă/italiană/spaniolă/ norvegiană/finlandeză/ coreeană/chineză/ ucraineană / latină / greacă veche / ebraică / Literatura universală și comparată) A IF 180 40
  Limba și literatura norvegiană - Limba și literatura română / maghiară/ modernă (engleză, franceză, germană, rusă, italiană, spaniolă, coreeană, finlandeză, japoneză, chineză, ucraineană / latină/ greacă veche / ebraică / Literatura universală și comparată) A IF 180 40
  Literatură universală și comparată - Limba și literatura română/ Limba și literatura maghiară/Limba și literatura modernă(engleză, franceză, germană, italiană, spaniolă, rusă, ucraineană, norvegiană, finlandeză, japoneză, chineză, coreeană, ebraică /Limba latină/Limba greacă veche) A IF 180 70
  Limbă și literatură maghiară/ Limbă și literatură română/ Limbă și literatură modernă (engleză/ franceză/germană/ italiană/ spaniolă/ rusă/ ucraineană/ norvegiană/ finlandeză/ japoneză/ chineză/ coreeană) - Literatură universală și comparată (în limba maghiară) A IF 180 35
  Limbi moderne aplicate Limbi moderne aplicate (engleză, franceză, germană, italiană, spaniolă, rusă)A IF 180 200
  Studii culturale Etnologie (în limba maghiară) A IF 180 20
  Studii culturale (în limba maghiară) A IF 180 30
  9 Facultatea de Istorie și Filosofie Filosofie Filosofie A IF 180 75
  Filosofie A ID 180 25
  Filosofie (în limba maghiară) A IF 180 50
  Istorie Arheologie A IF 180 50
  Arheologie (în limba maghiară) A IF 180 25
  Arhivistică A IF 180 20
  Arhivistică (în limba maghiară)A IF 180 15
  Istoria artei A IF 180 30
  Istoria artei (în limba maghiară)A IF 180 20
  Istorie A IF 180 210
  Istorie A ID 180 50
  Istorie (în limba maghiară)A IF 180 40
  Istorie (în limba maghiară)A ID 180 50
  Relații internaționale și studii europene Relații internaționale și studii europene A IF 180 125
  Relații internaționale și studii europene (în limba maghiară)A IF 180 40
  Studii culturale Etnologie A IF 180 15
  Turism cultural A IF 180 75
  Turism cultural (în limba maghiară) A IF 180 40
  Științe ale comunicării Științe ale informării și documentării A IF 180 25
  Științe ale informării și documentării (în limba maghiară) A IF 180 20
  Studii de securitate Studii de securitate A IF 180 200
  Studii de securitate AP ID 180 50
  Studii de securitate (în limba engleză) AP IF 180 100
  10 Facultatea de Sociologie și Asistență Socială Asistență socială Asistență socială A IF 180 150
  Asistență socială A ID 180 125
  Asistență socială (în limba maghiară) A IF 180 35
  Asistență socială (în limba maghiară) A ID 180 30
  Sociologie Antropologie A IF 180 50
  Antropologie (în limba maghiară) A IF 180 25
  Resurse umane A IF 180 125
  Resurse umane (în limba maghiară) A IF 180 30
  Sociologie A IF 180 125
  Sociologie (în limba maghiară) A IF 180 30
  11 Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației Psihologie Psihologie A IF 180 350
  Psihologie A ID 180 200
  Psihologie (în limba maghiară)A IF 180 80
  Psihologie (în limba maghiară)A ID 180 100
  Științe ale educației Pedagogia învățământului primar și preșcolar A IF 180 100
  Pedagogia învățământului primar și preșcolar A ID 180 125
  Pedagogia învățământului primar și preșcolar (în limba maghiară)A IF 180 60
  Pedagogia învățământului primar și preșcolar (în limba maghiară)A ID 180 50
  Pedagogia învățământului primar și preșcolar (în limba maghiară, la Odorheiu Secuiesc) A IF 180 50
  Pedagogia învățământului primar și preșcolar (în limba maghiară, la Târgu Mureș)A IF 180 35
  Pedagogia învățământului primar și preșcolar (în limba maghiară, la Târgu Secuiesc)A IF 180 25
  Pedagogia învățământului primar și preșcolar (la Năsăud) A IF 180 80
  Pedagogia învățământului primar și preșcolar (la Năsăud)A ID 180 50
  Pedagogia învățământului primar și preșcolar (la Sighetu-Marmației) A IF 180 60
  Pedagogia învățământului primar și preșcolar (la Sighetu-Marmației) A ID 180 50
  Pedagogia învățământului primar și preșcolar (la Târgu Mureș) A IF 180 80
  Pedagogia învățământului primar și preșcolar (la Târgu Mureș) A ID 180 75
  Pedagogia învățământului primar și preșcolar (în limba germană) A IF 180 50
  Pedagogia învățământului primar și preșcolar (în limba maghiară, la Odorheiu Secuiesc) A ID 180 30
  Pedagogia învățământului primar și preșcolar (în limba maghiară, la Satu Mare)A IF 180 30
  Pedagogie A IF 180 50
  Psihopedagogie specială A IF 180 75
  Psihopedagogie specială A ID 180 50
  Psihopedagogie specială (în limba maghiară) A IF 180 65
  12 Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor Administrarea afacerilor Economia comerțului, turismului și serviciilor A IF 180 150
  Economia comerțului, turismului și serviciilor A ID 180 75
  Economia comerțului, turismului și serviciilor (în limba maghiară, la Sfântu Gheorghe) A IF 180 50
  Economia comerțului, turismului și serviciilor (la Sfântu Gheorghe) A IF 180 50
  Economia firmei (în limba maghiară, la Sfântu Gheorghe) A IF 180 50
  Economia firmei (în limba maghiară, la Sfântu Gheorghe) A ID 180 50
  Administrarea afacerilor (în limba germană) AP IF 180 100
  Cibernetică, statistică și informatică economică Informatică economică A IF 180 240
  Informatică economică A ID 180 125
  Informatică economică (în limba maghiară) AP IF 180 50
  Statistică și previziune economică A IF 180 90
  Contabilitate Contabilitate și informatică de gestiune A IF 180 250
  Contabilitate și informatică de gestiune A ID 180 100
  Contabilitate și informatică de gestiune (în limba engleză)A IF 180 50
  Contabilitate și informatică de gestiune (în limba franceză) A IF 180 50
  Contabilitate și informatică de gestiune (la Sighetu Marmației) A IF 180 50
  Contabilitate și informatică de gestiune (la Sighetu Marmației) A ID 180 30
  Economie Economie agroalimentară și a mediului A IF 180 75
  Economie generală A IF 180 90
  Economie și afaceri internaționale Economie și afaceri internaționale A IF 180 150
  Economie și afaceri internaționale A ID 180 50
  Economie și afaceri internaționale (în limba engleză) AP IF 180 50
  Finanțe Finanțe și bănci A IF 180 240
  Finanțe și bănci A ID 180 100
  Finanțe și bănci (în limba engleză) A IF 180 50
  Finanțe și bănci (în limba maghiară) A IF 180 75
  Management Management A IF 180 150
  Management A ID 180 100
  Management (în limba engleză) A IF 180 50
  Management (în limba maghiară) A IF 180 75
  Management (în limba maghiară)A ID 180 50
  Marketing Marketing A IF 180 150
  Marketing A ID 180 100
  Marketing (în limba maghiară) A IF 180 50
  Marketing (la Sfântu Gheorghe) AP IF 180 25
  13 Facultatea de Studii Europene Management Management A IF 180 75
  Relații internaționale și studii europene Relații internaționale și studii europene A IF 180 375
  Relații internaționale și studii europene A ID 180 100
  Relații internaționale și studii europene (în limba engleză)A IF 180 100
  Relații internaționale și studii europene (în limba germană) A IF 180 100
  Științe administrative Administrație europeană A IF 180 75
  14 Facultatea de Business Administrarea afacerilor Administrarea afacerilor A IF 180 200
  Administrarea afacerilor A ID 180 150
  Administrarea afacerilor (în limba engleză)A IF 180 75
  Administrarea afacerilor (la Bistrița) A IF 180 90
  Administrarea afacerilor în servicii de ospitalitate A IF 180 100
  Administrarea afacerilor în servicii de ospitalitate A ID 180 50
  Administrarea afacerilor în servicii de ospitalitate (în limba engleză)AP IF 180 50
  15 Facultatea de Științe Politice, Administrative și ale Comunicării Științe administrative Administrație publică A IF 180 250
  Administrație publică A ID 180 100
  Administrație publică (în limba maghiară)AP IF 180 50
  Administrație publică (în limba maghiară, la Satu Mare) A IF 180 50
  Administrație publică (în limba maghiară, la Sfântu Gheorghe) A IF 180 50
  Administrație publică (la Bistrița) A IF 180 100
  Administrație publică (la Bistrița) A ID 180 50
  Administrație publică (la Satu Mare) A IF 180 50
  Administrație publică (la Satu Mare) A ID 180 30
  Administrație publică (la Sfântu Gheorghe) A IF 180 100
  Servicii și politici de sănătate publică (Public Health) (în limba engleză) A IF 180 50
  Leadership în sectorul public (în limba engleză) AP IF 180 50
  Studii de conflict AP IF 180 50
  Științe ale comunicării Comunicare și relații publice A IF 180 150
  Comunicare și relații publice A ID 180 75
  Comunicare și relații publice (în limba germană) A IF 180 50
  Comunicare și relații publice (în limba maghiară) A IF 180 60
  Jurnalism A IF 180 200
  Jurnalism A ID 180 50
  Jurnalism (în limba engleză) A IF 180 50
  Jurnalism (în limba germană) A IF 180 30
  Jurnalism (în limba maghiară) A IF 180 25
  Publicitate A IF 180 100
  Media digitală AP IF 180 70
  Științe politice Științe politice A IF 180 100
  Științe politice A ID 180 50
  Științe politice (în limba maghiară) A IF 180 25
  Științe politice (în limba engleză) A IF 180 40
  16 Facultatea de Educație Fizică și Sport Educație fizică și sport Educație fizică și sportivă A IF 180 175
  Educație fizică și sportivă A IFR 180 75
  Educație fizică și sportivă (în limba maghiară) A IF 180 50
  Educație fizică și sportivă (la Bistrița) A IF 180 40
  Sport și performanță motrică A IF 180 70
  Sport și performanță motrică (în limba maghiară) A IF 180 30
  Kinetoterapie Kinetoterapie și motricitate specială A IF 180 100
  Kinetoterapie și motricitate specială (în limba maghiară) A IF 180 40
  17 Facultatea de Teologie Ortodoxă Arte vizuale Artă sacră A IF 180 40
  Teologie Teologie ortodoxă asistență socială A IF 180 30
  Teologie ortodoxă didactică A IF 180 50
  Teologie ortodoxă pastorală A IF 240 150
  18 Facultatea de Teologie Greco- Catolică Teologie Teologie greco-catolică asistență socială A IF 180 30
  Teologie greco-catolică didactică A IF 180 30
  Teologie greco-catolică pastorală A IF 240 30
  Teologie greco-catolică pastorală (la Blaj) A IF 240 30
  Teologie greco-catolică pastorală (la Oradea) A IF 240 50
  19 Facultatea de Teologie Reformată Muzică Muzică (în limba maghiară)A IF 180 25
  Teologie Teologie reformată didactică (în limba maghiară) A IF 180 90
  20 Facultatea de Teologie Romano- Catolică Teologie Studii religioase (în limba maghiară) A IF 180 30
  Teologie romano-catolică asistență socială (în limba maghiară) A IF 180 30
  Teologie romano-catolică didactică (în limba maghiară) A IF 180 50
  Teologie romano-catolică pastorală (în limba maghiară, la Alba Iulia) A IF 240 25
  21 Facultatea de Teatru și Film Cinematografie și media Cinematografie, fotografie, media (Regie de film și TV, Imagine film și TV, Multimedia: sunet-montaj, Comunicare audiovizuală: scenaristică, publicitate, media) A IF 180 30
  Cinematografie, fotografie, media (Regie de film și TV, Imagine film și TV, Multimedia: sunet-montaj, Comunicare audiovizuală: scenaristică, publicitate, media) (în limba maghiară)A IF 180 25
  Filmologie A IF 180 15
  Teatru și artele spectacolului Artele spectacolului (actorie)A IF 180 30
  Artele spectacolului (actorie) (în limba maghiară) A IF 180 15
  Artele spectacolului (regie)A IF 180 10
  Teatrologie (Jurnalism teatral, Management cultural, în limba maghiară) A IF 180 10
  Teatrologie (Jurnalism teatral, Management cultural) A IF 180 15
  20. UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ȘI FARMACIE "IULIU HAȚIEGANU" DIN CLUJ-NAPOCA
  Nr. crt. Facultatea Domeniul de licență Specializarea/ Programul de studii universitare de licență (locația geografică de desfășurare și limba de predare)*A Acreditare (A)/Autorizare de funcționare provizorie (AP) Forma de învățământ Număr de credite de studii transferabile Număr maxim de studenți care pot fi școlarizați
  1 Facultatea de Medicină Sănătate Asistență medicală generală*1) A IF 240 150
  Balneofiziokinetoterapie și recuperare A IF 180 100
  Medicină*1)A IF 360 550
  Medicină (în limba engleză)*1)A IF 360 200
  Medicină (în limba franceză)*1)A IF 360 180
  Radiologie și imagistică A IF 180 50
  2 Facultatea de Medicină Dentară Sănătate Medicină dentară*1) A IF 360 100
  Medicină dentară (în limba engleză)*1)A IF 360 50
  Medicină dentară (în limba franceză)*1)A IF 360 50
  Tehnică Dentară A IF 180 50
  3 Facultatea de Farmacie Sănătate Farmacie*1) A IF 300 165
  Farmacie (în limba engleză)*1)A IF 300 40
  Farmacie (în limba franceză)*1)A IF 300 80
  Nutriție și dietetică A IF 180 50
  *1) Specializări reglementate sectorial în cadrul Uniunii Europene.
  21. ACADEMIA NAȚIONALĂ DE MUZICĂ "GHEORGHE DIMA" DIN CLUJ-NAPOCA
  Nr. crt. Facultatea Domeniul de licență Specializarea/ Programul de studii universitare de licență (locația geografică de desfășurare și limba de predare)*A Acreditare (A)/Autorizare de funcționare provizorie (AP) Forma de învățământ Număr de credite de studii transferabile Număr maxim de studenți care pot fi școlarizați
  1 Facultatea de Interpretare Muzicală Muzică Artele spectacolului muzical A IF 240 12
  Interpretare muzicală - canto A IF 240 25
  Interpretare muzicală - canto A ID 240 50
  Interpretare muzicală - canto (la Piatra Neamț) A IF 240 8
  Interpretare muzicală - instrumente A IF 240 75
  Interpretare muzicală - instrumente A ID 240 50
  Interpretare muzicală - instrumente (la Piatra Neamț) A IF 240 8
  2 Facultatea Teoretică Muzică Compoziție muzicală A IF 240 6
  Dirijat A IF 240 11
  Muzicologie A IF 240 12
  Muzică A IF 180 50
  Muzică (în limba engleză) AP IF 180 30
  Muzică A ID 180 50
  Muzică (la Piatra Neamț) A IF 180 15
  22. UNIVERSITATEA DE ARTĂ ȘI DESIGN DIN CLUJ-NAPOCA
  Nr. crt. Facultatea Domeniul de licență Specializarea/ Programul de studii universitare de licență (locația geografică de desfășurare și limba de predare)*A Acreditare (A)/Autorizare de funcționare provizorie (AP) Forma de învățământ Număr de credite de studii transferabile Număr maxim de studenți care pot fi școlarizați
  1 Facultatea de Arte Plastice Arte vizuale Arte plastice (fotografie - videoprocesarea computerizată a imaginii)A IF 180 50
  Arte plastice (grafică) A IF 180 61
  Arte plastice (pictură) A IF 180 25
  Arte plastice (sculptură) A IF 180 20
  Conservare și restaurare A IF 180 15
  Pedagogia artelor plastice și decorative AP IF 180 30
  2 Facultatea de Arte Decorative și Design Arte vizuale Arte textile - design textil A IF 180 30
  Ceramică - sticlă - metal A IF 180 20
  Design A IF 180 50
  Modă - design vestimentar A IF 180 35
  Istoria și teoria artei AP IF 180 30
  23. UNIVERSITATEA "OVIDIUS" DIN CONSTANȚA
  Nr. crt. Facultatea Domeniul de licență Specializarea/ Programul de studii universitare de licență (locația geografică de desfășurare și limba de predare)*A Acreditare (A)/Autorizare de funcționare provizorie (AP) Forma de învățământ Număr de credite de studii transferabile Număr maxim de studenți care pot fi școlarizați
  1 Facultatea de Litere Limbă și literatură Limba și literatura franceză - Limba și literatura modernă (italiană/ engleză/ germană/ turcă) AP IF 180 30
  Limba și literatura engleză - Limba și literatura modernă (germană/turcă/franceză/italiană)A IF 180 120
  Limba și literatura română - O limbă și literatură modernă (engleză, italiană) A IFR 180 75
  Limba și literatura română - O limbă și literatură modernă (engleză, germană, franceză, italiană, turcă) A IF 180 90
  Studii culturale Studii americane (în limba engleză)A IF 180 40
  Științe ale comunicării Jurnalism A IF 180 75
  2 Facultatea de Teologie Teologie Teologie ortodoxă asistență socială A IF 180 50
  Teologie ortodoxă didactică A IF 180 50
  Teologie ortodoxă pastorală A IF 240 100
  Muzică Muzică religioasă A IF 180 40
  3 Facultatea de Istorie și Științe Politice Istorie Istorie A IF 180 35
  Relații internaționale și studii europene Relații internaționale și studii europene A IF 180 50
  Științe politice Științe politice A IF 180 50
  4 Facultatea de Drept și Științe Administrative Drept Drept A IF 240 200
  Drept A IFR 240 75
  Științe administrative Administrație publică A IF 180 60
  Administrație publică A IFR 180 50
  Asistență managerială și administrativă A IF 180 50
  Poliție locală A IF 180 60
  5 Facultatea de Științe ale Naturii și Științe Agricole Agronomie Agricultură A IF 240 40
  Agricultură A IFR 240 75
  Biologie Biologie A IF 180 50
  Geografie Geografia turismului A IF 180 130
  Geografie A IF 180 50
  Horticultură Horticultură A IF 240 40
  Știința mediului Ecologie și protecția mediului A IF 180 75
  6 Facultatea de Educație Fizică și Sport Educație fizică și sport Educație fizică și sportivă A IF 180 70
  Educație fizică și sportivă A IFR 180 50
  Sport și performanță motrică A IF 180 50
  Kinetoterapie Kinetoterapie și motricitate specială A IF 180 60
  7 Facultatea de Științe Aplicate și Inginerie Chimie Chimie A IF 180 50
  Chimie medicală AP IF 180 30
  Inginerie chimică Chimie alimentară și tehnologii biochimice A IF 240 45
  Prelucrarea petrolului și petrochimie A IF 240 60
  Științe inginerești aplicate Fizică tehnologică A IF 240 30
  8 Facultatea de Matematică și Informatică Informatică Informatică A IF 180 150
  Informatică (în limba engleză) A IF 180 60
  Matematică Matematică A IF 180 50
  Matematică informatică A IF 180 75
  9 Facultatea de Științe Economice Administrarea afacerilor Administrarea afacerilor (în limba engleză) AP IF 180 90
  Economia comerțului, turismului și serviciilor A IF 180 90
  Economia comerțului, turismului și serviciilor A ID 180 50
  Economia firmei A IF 180 90
  Contabilitate Contabilitate și informatică de gestiune A IF 180 90
  Contabilitate și informatică de gestiune A ID 180 50
  Economie și afaceri internaționale Afaceri internaționale A IF 180 90
  Afaceri internaționale A ID 180 75
  Finanțe Finanțe și bănci A IF 180 90
  Finanțe și bănci A ID 180 50
  Management Management A IF 180 100
  Marketing Marketing A IF 180 90
  10 Facultatea de Medicină Sănătate Asistență medicală generală*1) A IF 240 30
  Balneofiziokinetoterapie și recuperare A IF 180 90
  Medicină*1) A IF 360 225
  Medicină (în limba engleză)*1) A IF 360 125
  11 Facultatea de Medicină Dentară Sănătate Medicină dentară*1) A IF 360 50
  Tehnică Dentară A IF 180 50
  12 Facultatea de Farmacie Sănătate Asistență de farmacie A IF 180 50
  Farmacie*1) A IF 300 100
  13 Facultatea de Inginerie Mecanică, Industrială și Maritimă Arhitectură navală Sisteme și echipamente navale A IF 240 75
  Ingineria autovehiculelor Autovehicule rutiere A IF 240 60
  Autovehicule rutiere A IFR 240 75
  Inginerie energetică Energetică industrială A IF 240 37
  Inginerie industrială Ingineria sudării A IF 240 40
  Inginerie mecanică Instalații și echipamente portuare și marine A IF 240 50
  Inginerie și management Inginerie economică în domeniul mecanic A IF 240 60
  Inginerie economică în domeniul mecanic A IFR 240 75
  14 Facultatea de Construcții Inginerie civilă Amenajări și construcții hidrotehnice A IF 240 50
  Construcții civile, industriale și agricole A IF 240 75
  Îmbunătățiri funciare și dezvoltare rurală A IF 240 40
  15 Facultatea de Arte Arte vizuale Pedagogia artelor plastice și decorative A IF 180 25
  Muzică Interpretare muzicală - canto A IF 240 8
  Muzică A IF 180 15
  Teatru și artele spectacolului Artele spectacolului (actorie)A IF 180 15
  Artele spectacolului (coregrafie) A IF 180 10
  16 Facultatea de Psihologie și Științele Educației Asistență socială Asistență socială A IF 180 60
  Psihologie Psihologie A IF 180 100
  Științe ale educației Pedagogia învățământului primar și preșcolar A IF 180 80
  Psihopedagogie specială A IF 180 60
  *1) Specializări reglementate sectorial în cadrul Uniunii Europene.
  24. UNIVERSITATEA MARITIMĂ DIN CONSTANȚA
  Nr. crt. Facultatea Domeniul de licență Specializarea/ Programul de studii universitare de licență (locația geografică de desfășurare și limba de predare)*A Acreditare (A)/Autorizare de funcționare provizorie (AP) Forma de învățământ Număr de credite de studii transferabile Număr maxim de studenți care pot fi școlarizați
  1 Facultatea de Navigație și Transport Naval Inginerie marină și navigație Navigație și transport maritim și fluvial A IF 240 225
  Navigație și transport maritim și fluvial A IFR 240 125
  Navigație și transport maritim și fluvial (în limba engleză) A IF 240 100
  Inginerie și management Inginerie economică în domeniul transporturilor A IF 240 60
  2 Facultatea de Electromecanică Navală Ingineria mediului Ingineria și protecția mediului în industrie A IF 240 60
  Inginerie electrică Electrotehnică A IF 240 100
  Electrotehnică A IFR 240 100
  Inginerie electronică, telecomunicații și tehnologii informaționale Tehnologii și sisteme de telecomunicații A IF 240 50
  Inginerie marină și navigație Electromecanică navală A IF 240 200
  Electromecanică navală A IFR 240 125
  Electromecanică navală (în limba engleză) A IF 240 100
  25. UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA
  Nr. crt. Facultatea Domeniul de licență Specializarea/ Programul de studii universitare de licență, (locația geografică de desfășurare și limba de predare)*A Acreditare (A)/Autorizare de funcționare provizorie (AP) Forma de învățământ Număr de credite de studii transferabile Număr maxim de studenți care pot fi școlarizați
  1 Facultatea de Științe Chimie Biochimie tehnologică A IF 180 50
  Chimie A IF 180 50
  Chimie farmaceutică AP IF 180 30
  Fizică Fizică A IF 180 40
  Fizică informatică A IF 180 50
  Fizică medicală A IF 180 45
  Informatică Informatică A IF 180 200
  Matematică Matematică A IF 180 50
  Matematică informatică A IF 180 50
  Știința mediului Chimia mediului A IF 180 30
  Geografie Geografia turismului A IF 180 80
  Geografie A IF 180 150
  2 Facultatea de Educație Fizică și Sport Educație fizică și sport Educație fizică și sportivă A IF 180 150
  Educație fizică și sportivă (la Drobeta-Turnu Severin) A IF 180 60
  Kinetoterapie Kinetoterapie și motricitate specială A IF 180 150
  Kinetoterapie și motricitate specială (la Drobeta-Turnu Severin) A IF 180 60
  3 Facultatea de Litere Limbă și literatură Limba și literatura română - Limba și literatura latină A IF 180 15
  Limba și literatura română - O limbă și literatură modernă (engleză, franceză, italiană, germană, spaniolă) A IF 180 120
  Limba și literatura română - O limbă și literatură modernă (engleză, franceză, italiană, germană, spaniolă) A ID 180 50
  Limba și literatura română - O limbă și literatură modernă (franceză, engleză) (la Drobeta-Turnu Severin) A IF 180 40
  Limba și literatura modernă A (engleză/ franceză) - Limba și literatura modernă B (franceză/ engleză/ germană/ italiană/ spaniolă)/Limba și literatura latină A IF 180 190
  Limbi moderne aplicate Traducere și interpretare (engleză, franceză) A IF 180 90
  Muzică Interpretare muzicală - canto A IF 240 8
  Interpretare muzicală - instrumente A IF 240 8
  Muzică A IF 180 15
  Științe ale comunicării Comunicare și relații publice A IF 180 90
  Jurnalism A IF 180 50
  Științe ale educației Pedagogia învățământului primar și preșcolar A IF 180 60
  Pedagogia învățământului primar și preșcolar (la Drobeta-Turnu Severin) A IF 180 60
  Teatru și artele spectacolului Artele spectacolului (actorie) A IF 180 15
  Cinematografie și media Cinematografie, fotografie, media (Comunicare audiovizuală: scenaristică, publicitate media, filmologie) AP IF 180 12
  4 Facultatea de Teologie Ortodoxă Arte vizuale Artă sacră A IF 180 30
  Arte plastice (pictură și sculptură)AP IF 180 30
  Teologie Teologie ortodoxă pastorală A IF 240 100
  5 Facultatea de Drept Drept Drept A IF 240 450
  Drept A IFR 240 150
  Științe administrative Administrație publică A IF 180 100
  Administrație publică (la Drobeta-Turnu Severin) A IF 180 100
  6 Facultatea de Științe Sociale Istorie Istorie A IF 180 50
  Relații internaționale și studii europene Relații internaționale și studii europene A IF 180 75
  Asistență socială Asistență socială A IF 180 100
  Filosofie Filosofie A IF 180 50
  Sociologie Sociologie A IF 180 100
  Științe politice Științe politice A IF 180 100
  7 Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor Administrarea afacerilor Administrarea afacerilor (la Drobeta-Turnu Severin) A IF 180 50
  Economia comerțului, turismului și serviciilor A IF 180 100
  Cibernetică, statistică și informatică economică Informatică economică A IF 180 90
  Statistică și previziune economică A IF 180 50
  Contabilitate Contabilitate și informatică de gestiune A IF 180 150
  Contabilitate și informatică de gestiune A ID 180 50
  Contabilitate și informatică de gestiune (la Drobeta-Turnu Severin) A IF 180 50
  Economie și afaceri internaționale Economie și afaceri internaționale A IF 180 100
  Economie și afaceri internaționale (în limba engleză) A IF 180 50
  Finanțe Finanțe și bănci A IF 180 120
  Finanțe și bănci (în limba engleză) A IF 180 30
  Finanțe și bănci A ID 180 50
  Finanțe și bănci (la Drobeta-Turnu Severin) A IF 180 60
  Management Management A IF 180 90
  Management A ID 180 125
  Management (la Drobeta-Turnu Severin) A IF 180 75
  Marketing Marketing A IF 180 60
  8 Facultatea de Mecanică Ingineria autovehiculelor Autovehicule rutiere A IF 240 120
  Ingineria materialelor Știința materialelor (la Drobeta-Turnu Severin) A IF 240 30
  Ingineria mediului Ingineria și protecția mediului în industrie (la Drobeta-Turnu Severin) A IF 240 50
  Ingineria transporturilor Ingineria transporturilor și a traficului A IF 240 90
  Inginerie civilă Construcții civile, industriale și agricole AP IF 240 60
  Inginerie industrială Tehnologia construcțiilor de mașini A IF 240 90
  Inginerie marină și navigație Navigație și transport maritim și fluvial (la Drobeta-Turnu Severin) A IF 240 30
  Inginerie și management Inginerie economică industrială (la Drobeta-Turnu Severin) A IF 240 60
  Inginerie economică în domeniul mecanic A IF 240 50
  9 Facultatea de Inginerie Electrică Ingineria mediului Ingineria și protecția mediului în industrie A IF 240 60
  Inginerie aerospațială Echipamente și instalații de aviație A IF 240 60
  Inginerie electrică Electromecanică A IF 240 75
  Electromecanică A IFR 240 50
  Inginerie electrică și calculatoare A IF 240 75
  Informatică aplicată în inginerie electrică A IF 240 50
  Inginerie energetică Ingineria sistemelor electroenergetice A IF 240 60
  10 Facultatea de Automatică, Calculatoare și Electronică Calculatoare și tehnologia informației Calculatoare A IF 240 90
  Calculatoare (în limba engleză) A IF 240 90
  Ingineria sistemelor Automatică și informatică aplicată A IF 240 120
  Ingineria sistemelor multimedia A IF 240 60
  Inginerie electronică, telecomunicații și tehnologii informaționale Electronică aplicată A IF 240 60
  Mecatronică și robotică Mecatronică A IF 240 60
  Robotică A IF 240 45
  11 Facultatea de Agronomie Agronomie Agricultură A IF 240 100
  Agricultură A IFR 240 75
  Montanologie A IF 240 60
  Ingineria produselor alimentare Controlul și expertiza produselor alimentare A IF 240 50
  Inginerie geodezică Măsurători terestre și cadastru A IF 240 50
  Silvicultură Silvicultură A IF 240 50
  12 Facultatea de Horticultură Biologie Biologie A IF 180 60
  Horticultură Horticultură A IF 240 60
  Peisagistică A IF 240 40
  Ingineria mediului Ingineria și protecția mediului în agricultură A IF 240 60
  Ingineria produselor alimentare Tehnologia prelucrării produselor agricole A IF 240 60
  26. UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ȘI FARMACIE DIN CRAIOVA
  Nr. crt. Facultatea Domeniul de licență Specializarea/ Programul de studii universitare de licență (locația geografică de desfășurare și limba de predare)*A Acreditare (A)/Autorizare de funcționare provizorie (AP) Forma de învățământ Număr de credite de studii transferabile Număr maxim de studenți care pot fi școlarizați
  1 Facultatea de Medicină Sănătate Medicină*1) A IF 360 320
  Medicină (în limba engleză)*1) AP IF 360 50
  2 Facultatea de Moașe și Asistență Medicală Sănătate Asistență medicală generală*1) A IF 240 125
  Balneofiziokinetoterapie și recuperare A IF 180 30
  Moașe*1)A IF 240 50
  Radiologie și imagistică AP IF 180 45
  3 Facultatea de Medicină Dentară Sănătate Medicină dentară*1) A IF 360 110
  Medicină dentară*1) (în limba engleză) AP IF 360 30
  Tehnică Dentară A IF 180 45
  4 Facultatea de Farmacie Sănătate Farmacie*1)