HOTĂRÂRE nr. 863 din 16 noiembrie 2016pentru aprobarea Metodologiei de calcul și stabilirea tarifului maxim per kilometru aferent abonamentului de transport prevăzut la alin. (3) al art. 84 din Legea educației naționale nr. 1/2011
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 943 din 23 noiembrie 2016  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 84 alin. (3^1) și (3^2) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă Metodologia de calcul al tarifului maxim per kilometru aferent abonamentului de transport prevăzut la alin. (3) al art. 84 din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, prevăzută în anexa nr. 1.  +  Articolul 2Se stabilește tariful maxim per kilometru aferent abonamentului de transport lunar prevăzut la art. 1, la nivelul de 3,48 lei/km dus-întors fără TVA.  +  Articolul 3Se aprobă Lista tarifelor maxime aferente abonamentului de transport lunar prevăzut la alin. (3) al art. 84 din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, prevăzută în anexa nr. 2.  +  Articolul 4(1) Tarifele maxime prevăzute în anexa nr. 2 sunt valabile până la data de 30 iunie 2023.(2) Tarifele maxime din anexa nr. 2 se actualizează, la începutul fiecărui an școlar, cu rata medie anuală a inflației comunicată de Institutul Național de Statistică. (la 13-09-2019, Articolul 4 a fost modificat de ARTICOLUL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 672 din 9 septembrie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 747 din 13 septembrie 2019 )  +  Articolul 5Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
  PRIM-MINISTRU
  DACIAN JULIEN CIOLOȘ
  Contrasemnează:
  p. Ministrul educației naționale și cercetării științifice,
  Laurențiu Dănuț Vlad,
  secretar de stat
  Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice,
  Vasile Dîncu
  Ministrul transporturilor.
  Petru Sorin Bușe
  Ministrul finanțelor publice,
  Anca Dana Dragu
  București, 16 noiembrie 2016.Nr. 863.  +  Anexa nr. 1METODOLOGIE DE CALCULal tarifului maxim per kilometru aferent abonamentului pentru serviciile de transport public, aplicabil pentru transportul elevilor1. Datele utilizate și sursa lor– Lista autorizațiilor de transport rutier persoane, 2013-2016. Sursa: Agenția pentru Agenda Digitală a României;– Cheltuielile totale și veniturile totale în anul 2015 ale companiilor cu cod CAEN principal 4931 și 4939. Sursa: Ministerul Finanțelor Publice;– Numărul elevilor care au făcut naveta în noiembrie 2015. Sursa: Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice;– Lista operatorilor autorizați pentru a efectua transport de persoane. Sursa: Ministerul Transporturilor, Autoritatea Rutieră Română.2. Metodologia de calcul2.1. Costul mediu per km parcursCalcularea tarifului maxim pentru transportul public de persoane a pornit de la lista traseelor autorizate, publicată de Agenția pentru Agenda Digitală a României. În total aceasta conține 30.385 trasee județene și interjudețene, pe care operează 1.132 companii de transport.În paralel au fost extrase de la Ministerul Finanțelor Publice datele companiilor cu codurile CAEN 4931 (Transporturi urbane, suburbane și metropolitane de călători) și 4939 (Alte transporturi terestre de călători n.c.a.). Din ultimele situații financiare anuale, aferente anului 2015, au fost extrase valorile cheltuielilor totale din 2015 ale companiilor care au avut ca activitate principală cele două coduri CAEN.Din cele 1.132 de companii licențiate pentru a face transport public județean și interjudețean, doar 919 aveau ca activitate principală declarată în 2015 transportul public de persoane (CAEN 4931 și 4939). Pentru a afla costurile per km parcurs, costurile totale au fost împărțite la numărul total de km pentru care are licență compania respectivă.În graficul de mai sus se poate vedea cum cea mai mare parte a companiilor operează cu un cost per km între 1 leu și 2 lei (338 de companii). Peste jumătate dintre firme (481 de companii) au costuri mai mici de 2 lei per km parcurs.Există firme de transport care închiriază autovehicule de transport persoane. Din analiza ofertelor a 20 de companii în septembrie 2016 reiese că prețurile de închiriere variază, în funcție de numărul de locuri, între 2 lei/km (pentru un microbuz de 16 locuri) și 7,12 lei/km (pentru autocar de 80 de locuri). Media tarifelor pentru toate tipurile de autovehicule, ponderată cu numărul de locuri, este de 3,86 lei per km.Tarifele de închiriere reprezintă un foarte bun estimator al costurilor companiilor de transport persoane deoarece prețul include costurile companiei de transport rutier de persoane: costurile aferente achiziționării și mentenanței flotei de autovehicule, combustibilul, salariile personalului și ale șoferilor, RCA și alte asigurări, costuri indirecte. Pe lângă acestea, prețul mai include și profitul companiei. Astfel, costurile companiilor de transport vizate ar trebui să se situeze sub nivelul prețului de închiriere. Costurile unor companii din cele 919 analizate depășesc acest prag deoarece, cel mai probabil, acestea au alte activități ce presupun costuri în plus față de companiile care se ocupă preponderent de transportul public de persoane.Nivelul tarifar al companiilor care închiriază autovehicule de transport persoane este în concordanță cu analiza costurilor totale per km. În graficul de mai sus cea mai mare parte a companiilor (710 companii sau 77% din total) operează la un preț mai mic de 4 lei per km parcurs. Cu toate acestea, mai departe în analiză au fost incluse toate companiile care operau la un cost de până la 5 lei/km. Această marjă a fost aleasă pentru a-i include și pe cei care au costuri semnificativ mai mari decât media și pentru a nu-i discrimina pe cei care vor să investească în autovehicule noi.În total 760 de companii de transport public județean și interjudețean au operat în anul 2015 la un cost mai mic de 5 lei/km. Profitul mediu brut al acestora a fost de 4,76% din total costuri. Se remarcă faptul că aceste companii au avut un profit mai mare decât media tuturor companiilor cu coduri CAEN principale de 4931 și 4939 (4256 de companii cu un profit mediu de 3,97% din costurile totale).2.2. Costurile per km pe locPentru a afla costul per km pe loc am împărțit costurile per km parcurs la numărul mediu de locuri/autovehicul al fiecărei companii din cele 760. Dintre cele 760 de companii s-a găsit numărul de vehicule și capacitatea acestora, în lista de la Autoritatea Rutieră Română, pentru 741. La nivelul acestora, costurile medii/km/loc au următoarea distribuție:După cum se poate vedea în grafic, cele mai multe companii (177) operează cu costuri/km/loc între 4 și 6 bani. Jumătate din cele 741 de companii operează sub costuri de 6,74 bani. Însă ca valoare de referință a fost aleasă media tuturor companiilor, de 7,84 bani. În acest nivel al costurilor se încadrează 450 din cele 741 de companii incluse în analiză.2.3. Tariful maxim pe distanțăFolosind costul per km pe loc identificat la pasul precedent sa calculat valoarea abonamentelor în funcție de numărul de km. Astfel, tarifele maxime au fost stabilite folosind formula:Tarif maxim abonament (km) = Cost/km/loc (adică 7,84 bani) x Numărul de kilometri (variază între 3 km și 50 km) x Călătorii pe zi (2) x Numărul mediu de zile lucrătoare pe lună (21,16) + Profit mediu (4,76%)Profitul luat în considerare (4,76%) este rata profitului mediu (raportat la costuri) al celor 760 de companii incluse în analiză. Această valoare este mai mare decât rata profitului companiilor care au avut ca activitate principală transportul de persoane. Cele 4256 companii cu codul CAEN 4931 sau 4939 au avut un profit mediu, raportat la costuri, de 3,97%.  +  Anexa nr. 2LISTA TARIFELOR MAXIME aferente abonamentului de transport lunar prevăzut la alin. (3) al art. 84 din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare
  Distanță Tarif maxim fără TVA (lei)
  3 km 10
  4 km 14
  5 km 17
  6 km 21
  7 km 24
  8 km 28
  9 km 31
  10 km 35
  11 km 38
  12 km 42
  13 km 45
  14 km 49
  15 km 52
  16 km 56
  17 km 59
  18 km 63
  19 km 66
  20 km 70
  21 km 73
  22 km 76
  23 km 80
  24 km 83
  25 km 87
  26 km 90
  27 km 94
  28 km 97
  29 km 101
  30 km 104
  31 km 108
  32 km 111
  33 km 115
  34 km 118
  35 km 122
  36 km 125
  37 km 129
  38 km 132
  39 km 136
  40 km 139
  41 km 143
  42 km 146
  43 km 150
  44 km 153
  45 km 156
  46 km 160
  47 km 163
  48 km 167
  49 km 170
  50 km 174