HOTĂRÂRE nr. 30 din 30 august 2019privind stabilirea modelelor proceselor-verbale de consemnare și centralizare a rezultatelor votării pentru alegerea Președintelui României din anul 2019
EMITENT
 • AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 719 din 30 august 2019  Având în vedere prevederile art. 49 alin. (1) și (2),art. 50 alin. (1) și (2),art. 51 alin. (1) și (2) din Legea nr. 370/2004 pentru alegerea Președintelui României, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 17 alin. (1)-(3) din Legea nr. 288/2015 privind votul prin corespondență, precum și modificarea și completarea Legii nr. 208/2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, precum și pentru organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente, cu modificările și completările ulterioare, în temeiul art. 65 alin. (2) lit. e) din Legea nr. 370/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și al art. 104 alin. (1) și (2) din Legea nr. 208/2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, precum și pentru organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente, cu modificările și completările ulterioare,Autoritatea Electorală Permanentă adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1(1) Se aprobă modelele proceselor-verbale privind consemnarea rezultatelor votării pentru alegerea Președintelui României, care vor fi întocmite de către birourile electorale ale secțiilor de votare, prevăzute în anexele nr. 1A, 1B și 1C la prezenta hotărâre.(2) Se aprobă modelul procesului-verbal privind consemnarea rezultatului votului prin corespondență pentru alegerea Președintelui României, care va fi întocmit de către birourile electorale pentru votul prin corespondență, prevăzut în anexa nr. 1D la prezenta hotărâre.  +  Articolul 2(1) Se aprobă modelul procesului-verbal privind centralizarea rezultatelor votării pentru alegerea Președintelui României, care va fi întocmit de către birourile electorale județene, prevăzut în anexa nr. 2A la prezenta hotărâre.(2) Se aprobă modelul procesului-verbal privind centralizarea rezultatelor votării pentru alegerea Președintelui României, care va fi întocmit de către birourile electorale ale sectoarelor municipiului București, prevăzut în anexa nr. 2B la prezenta hotărâre.(3) Se aprobă modelul procesului-verbal privind centralizarea rezultatelor votării pentru alegerea Președintelui României, care va fi întocmit de către biroul electoral pentru secțiile de votare din străinătate, prevăzut în anexa nr. 2C la prezenta hotărâre.  +  Articolul 3Se aprobă modelul procesului-verbal privind rezultatul alegerii Președintelui României, care va fi întocmit de către Biroul Electoral Central, prevăzut în anexa nr. 3 la prezenta hotărâre.  +  Articolul 4Anexele nr. 1A, 1B, 1C, 1D, 2A, 2B, 2C și 3*) fac parte integrantă din prezenta hotărâre. *) Anexele nr. 1A, 1B, 1C, 1D, 2A, 2B, 2C și 3 sunt reproduse în facsimil.  +  Articolul 5Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Președintele Autorității Electorale Permanente,
  Constantin-Florin Mitulețu-Buică
  Contrasemnează:
  Vicepreședinte,
  Marian Muhuleț
  Vicepreședinte,
  Vajda Zsombor
  București, 30 august 2019.Nr. 30.  +  Anexa nr. 1A
  BIROUL ELECTORAL JUDEȚEAN Nr. [ ] [ ]
  JUDEȚUL ________________
  BIROUL ELECTORAL AL SECȚIEI DE VOTARE
  comuna
  Nr. [ ] [ ] [ ]orașul____________________
  municipiul

  Sat/Str. ____________________________________ Nr. _______ _______

  PROCES-VERBAL *)
  privind consemnarea rezultatelor votării pentru alegerea
  PREȘEDINTELUI ROMÂNIEI
  ____ noiembrie 2019
  aNumărul total al alegătorilor prevăzut în lista electorală permanentă existentă în secția de votare(pct. a >/= pct. b1)[ ] [ ] [ ] [ ]
  bNumărul total al alegătorilor care s-au prezentat la urne (pct. b = pct. b1 + pct. b2 + pct. b3), din care:[ ] [ ] [ ] [ ]
  b1Numărul total al alegătorilor care s-au prezentat la urne, înscriși în lista electorală permanentă[ ] [ ] [ ] [ ]
  b2Numărul total al alegătorilor care s-au prezentat la urne și nu sunt cuprinși în lista electorală permanentă, înscriși în lista electorală suplimentară[ ] [ ] [ ] [ ]
  b3Numărul total al alegătorilor care au votat utilizând urna specială**), înscriși în extrasul din listele electorale[ ] [ ] [ ] [ ]
  cNumărul total al voturilor valabil exprimate(pct. c (pct. c = sursa voturilor valabil exprimate la pct. g)[ ] [ ] [ ] [ ]
  dNumărul voturilor nule[ ] [ ] [ ] [ ]
  eNumărul buletinelor de vot primite(pct. e >/= pct. c + pct. d + pct. f)[ ] [ ] [ ] [ ]
  fNumărul buletinelor de vot neîntrebuințate și anulate[ ] [ ] [ ] [ ]
  *) Conform art. 49 alin. (1) și (2) din Legea nr. 370/2004 pentru alegerea Președintelui României, republicată, cu modificările și completările ulterioare**) Conform art. 45 din Legea nr. 370/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioare.g. Numărul voturilor valabil exprimate, obținute de fiecare CANDIDAT
  Nr. crt.Prenumele și numele candidatului*)Numărul voturilor valabil exprimate obținute
  1[ ] [ ] [ ] [ ]
  2[ ] [ ] [ ] [ ]
  3[ ] [ ] [ ] [ ]
  4[ ] [ ] [ ] [ ]
  5[ ] [ ] [ ] [ ]
  6[ ] [ ] [ ] [ ]
  7[ ] [ ] [ ] [ ]
  8[ ] [ ] [ ] [ ]
  9[ ] [ ] [ ] [ ]
  10[ ] [ ] [ ] [ ]
  11[ ] [ ] [ ] [ ]
  12[ ] [ ] [ ] [ ]
  13[ ] [ ] [ ] [ ]
  14[ ] [ ] [ ] [ ]
  15[ ] [ ] [ ] [ ]
  *) În ordinea rezultată din tragerea la sorți, stabilită conform art. 17 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 370/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
  h. Expunerea pe scurt a întâmpinărilor formulate și a modului de soluționare a acestora, precum și a contestațiilor înaintate biroului electoral județean:i. Numărul ștampilelor cu mențiunea „VOTAT” la începerea votării, se menționează dispariția uneia sau mai multor ștampile, dacă este cazul, precum și starea sigiliilor de pe urne la încheierea votării:j. Alte situații*):
  Președintele Biroului Electoral al Secției de VotareLocțiitorul președintelui Biroului Electoral al Secției de Votare
  Numele și prenumeleNumele și prenumele
  ..................................................................
  Semnătura, ștampilaSemnătura

  Membrii Biroului Electoral al Secției de Votare
  Numele și prenumeleApartenența politică (unde este cazul)Semnătura
  1................................................................................................................
  2................................................................................................................
  3................................................................................................................
  4................................................................................................................
  5................................................................................................................
  6................................................................................................................
  7................................................................................................................
  *) La pct. j al procesului-verbal:– se menționează dacă numărul buletinelor de vot găsite în urnă diferă de numărul alegătorilor care au votat, rezultat în urma numărării semnăturilor din listele electorale permanente, din listele electorale suplimentare și din extrasul din listele electorale;– se menționează dacă numărul buletinelor de vot găsite în urnă adunat cu cel al buletinelor de vot neîntrebuințate și celor anulate diferă de numărul total de buletine de vot primite, precum și orice alte incidente.
   +  Anexa nr. 1BNr. [][]
  BIROUL ELECTORAL AL
  SECTORULUI MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
  BIROUL ELECTORAL AL SECȚIEI DE VOTARE
  Nr. [ ] [ ] [ ] [ ] Sector Nr. [ ]
  Str. ____________________________________ Nr. _______ _______

  PROCES-VERBAL *)
  privind consemnarea rezultatelor votării pentru alegerea
  PREȘEDINTELUI ROMÂNIEI
  ____ noiembrie 2019
  aNumărul total al alegătorilor prevăzut în lista electorală permanentă existentă în secția de votare(pct. a >/= pct. b1)[ ] [ ] [ ] [ ]
  bNumărul total alegătorilor care s-au prezentat la urne (pct. b = pct. b1 + pct. b2 + pct. b3), din care:[ ] [ ] [ ] [ ]
  b1Numărul total al alegătorilor care s-au prezentat la urne, înscriși în lista electorală permanentă[ ] [ ] [ ] [ ]
  b2Numărul total al alegătorilor care s-au prezentat la urne și nu sunt cuprinși în lista electorală permanentă, înscriși în lista electorală suplimentară[ ] [ ] [ ] [ ]
  b3Numărul total al alegătorilor care au votat utilizând urna specială**), înscriși în extrasul din listele electorale[ ] [ ] [ ] [ ]
  cNumărul total al voturilor valabil exprimate(pct. c (pct. c = sursa voturilor valabil exprimate la pct. g)[ ] [ ] [ ] [ ]
  dNumărul voturilor nule[ ] [ ] [ ] [ ]
  eNumărul buletinelor de vot primite(pct. e >/= pct. c + pct. d + pct. f)[ ] [ ] [ ] [ ]
  fNumărul buletinelor de vot neîntrebuințate și anulate[ ] [ ] [ ] [ ]
  *) Conform art. 49 alin. (1) și (2) din Legea nr. 370/2004 pentru alegerea Președintelui României, republicată, cu modificările și completările ulterioare**) Conform art. 45 din Legea nr. 370/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioare.g. Numărul voturilor valabil exprimate, obținute de fiecare CANDIDAT
  Nr. crt.Prenumele și numele candidatului*)Numărul voturilor valabil exprimate obținute
  1[ ] [ ] [ ] [ ]
  2[ ] [ ] [ ] [ ]
  3[ ] [ ] [ ] [ ]
  4[ ] [ ] [ ] [ ]
  5[ ] [ ] [ ] [ ]
  6[ ] [ ] [ ] [ ]
  7[ ] [ ] [ ] [ ]
  8[ ] [ ] [ ] [ ]
  9[ ] [ ] [ ] [ ]
  10[ ] [ ] [ ] [ ]
  11[ ] [ ] [ ] [ ]
  12[ ] [ ] [ ] [ ]
  13[ ] [ ] [ ] [ ]
  14[ ] [ ] [ ] [ ]
  15[ ] [ ] [ ] [ ]
  *) În ordinea rezultată din tragerea la sorți, stabilită conform art. 17 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 370/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
  h. Expunerea pe scurt a întâmpinărilor formulate și a modului de soluționare a acestora, precum și a contestațiilor înaintate biroului electoral al sectorului municipiului București:i. Numărul ștampilelor cu mențiunea „VOTAT” la începerea votării, se menționează dispariția uneia sau mai multor ștampile, dacă este cazul, precum și starea sigiliilor de pe urne la încheierea votării:j. Alte situații*):
  Președintele Biroului Electoral al Secției de VotareLocțiitorul președintelui Biroului Electoral al Secției de Votare
  Numele și prenumeleNumele și prenumele
  ..................................................................
  Semnătura, ștampilaSemnătura

  Membrii Biroului Electoral al Secției de Votare
  Numele și prenumeleApartenența politică (unde este cazul)Semnătura
  1................................................................................................................
  2................................................................................................................
  3................................................................................................................
  4................................................................................................................
  5................................................................................................................
  6................................................................................................................
  7................................................................................................................
  *) La pct. j al procesului-verbal:– se menționează dacă numărul buletinelor de vot găsite în urnă diferă de numărul alegătorilor care au votat, rezultat în urma numărării semnăturilor din listele electorale permanente, din listele electorale suplimentare și din extrasul din listele electorale;– se menționează dacă numărul buletinelor de vot găsite în urnă adunat cu cel al buletinelor de vot neîntrebuințate și celor anulate diferă de numărul total de buletine de vot primite, precum și orice alte incidente.
   +  Anexa nr. 1CNr. [][]
  BIROUL ELECTORAL PENTRU
  SECȚIILE DE VOTARE DIN STRĂINĂTATE
  BIROUL ELECTORAL AL SECȚIEI DE VOTARE
  Nr. [ ] [ ] [ ] [ ] ȚARA _______________
  Adresa ____________________________________

  PROCES-VERBAL *)
  privind consemnarea rezultatelor votării pentru alegerea
  PREȘEDINTELUI ROMÂNIEI
  ____ noiembrie 2019
  aNumărul total al alegătorilor prevăzut în lista electorală permanentă existentă în secția de votare(pct. a >/= pct. b1)[x] [x] [x] [x]
  bNumărul total alegătorilor care s-au prezentat la urne (pct. b = pct. b1 + pct. b2 + pct. b3), din care:[ ] [ ] [ ] [ ]
  b1Numărul total al alegătorilor care s-au prezentat la urne, înscriși în lista electorală permanentă[x] [x] [x] [x]
  b2Numărul total al alegătorilor care s-au prezentat la urne și nu sunt cuprinși în lista electorală permanentă, înscriși în lista electorală suplimentară[ ] [ ] [ ] [ ]
  b3Numărul total al alegătorilor care au votat utilizând urna specială**), înscriși în extrasul din listele electorale[x] [x] [x] [x]
  cNumărul total al voturilor valabil exprimate(pct. c (pct. c = sursa voturilor valabil exprimate la pct. g)[ ] [ ] [ ] [ ]
  dNumărul voturilor nule[ ] [ ] [ ] [ ]
  eNumărul buletinelor de vot primite(pct. e >/= pct. c + pct. d + pct. f)[ ] [ ] [ ] [ ]
  fNumărul buletinelor de vot neîntrebuințate și anulate[ ] [ ] [ ] [ ]
  *) Conform art. 49 alin. (1) și (2) din Legea nr. 370/2004 pentru alegerea Președintelui României, republicată, cu modificările și completările ulterioare**) Conform art. 45 din Legea nr. 370/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioare.g. Numărul voturilor valabil exprimate, obținute de fiecare CANDIDAT
  Nr. crt.Prenumele și numele candidatului*)Numărul voturilor valabil exprimate obținute
  1[ ] [ ] [ ] [ ]
  2[ ] [ ] [ ] [ ]
  3[ ] [ ] [ ] [ ]
  4[ ] [ ] [ ] [ ]
  5[ ] [ ] [ ] [ ]
  6[ ] [ ] [ ] [ ]
  7[ ] [ ] [ ] [ ]
  8[ ] [ ] [ ] [ ]
  9[ ] [ ] [ ] [ ]
  10[ ] [ ] [ ] [ ]
  11[ ] [ ] [ ] [ ]
  12[ ] [ ] [ ] [ ]
  13[ ] [ ] [ ] [ ]
  14[ ] [ ] [ ] [ ]
  15[ ] [ ] [ ] [ ]
  *) În ordinea rezultată din tragerea la sorți, stabilită conform art. 17 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 370/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
  h. Expunerea pe scurt a întâmpinărilor formulate și a modului de soluționare a acestora, precum și a contestațiilor înaintate biroului electoral pentru secțiile de votare din străinătate:i. Numărul ștampilelor cu mențiunea „VOTAT” la începerea votării, se menționează dispariția uneia sau mai multor ștampile, dacă este cazul, precum și starea sigiliilor de pe urne la încheierea votării:j. Alte situații*):
  Președintele Biroului Electoral al Secției de VotareLocțiitorul președintelui Biroului Electoral al Secției de Votare
  Numele și prenumeleNumele și prenumele
  ..................................................................
  Semnătura, ștampilaSemnătura

  Membrii Biroului Electoral al Secției de Votare
  Numele și prenumeleApartenența politică (unde este cazul)Semnătura
  1................................................................................................................
  2................................................................................................................
  3................................................................................................................
  4................................................................................................................
  5................................................................................................................
  6................................................................................................................
  7................................................................................................................
  8................................................................................................................
  9................................................................................................................
  10................................................................................................................
  11................................................................................................................
  12...............................................................................................................
  13................................................................................................................
  *) La pct. j al procesului-verbal:– se menționează dacă numărul buletinelor de vot găsite în urnă diferă de numărul alegătorilor care au votat, rezultat în urma numărării semnăturilor din listele electorale permanente, din listele electorale suplimentare și din extrasul din listele electorale;– se menționează dacă numărul buletinelor de vot găsite în urnă adunat cu cel al buletinelor de vot neîntrebuințate și celor anulate diferă de numărul total de buletine de vot primite, precum și orice alte incidente.
   +  Anexa nr. 1DNr. [][]
  BIROUL ELECTORAL PENTRU
  SECȚIILE DE VOTARE DIN STRĂINĂTATE
  Biroul electoral pentru votul prin corespondență Nr. [ ] [ ] [ ]
  Adresa ____________________________________

  PROCES-VERBAL *)
  privind consemnarea rezultatelor votării pentru alegerea
  PREȘEDINTELUI ROMÂNIEI
  ____ noiembrie 2019
  aNumărul total al alegătorilor prevăzut în lista electorală permanentă existentă în secția de votare(pct. a ≥ pct. b1)[ ] [ ] [ ] [ ]
  bNumărul total alegătorilor care s-au prezentat la urne (pct. b = pct. b1 + pct. b2), din care:[ ] [ ] [ ] [ ]
  b1Numărul total al plicurilor exterioare valabile (pct. b1 ≥pct. c)[ ] [ ] [ ] [ ]
  b2Numărul total al plicurilor exterioare nule[ ] [ ] [ ] [ ]
  cNumărul total al plicurilor interioare:(pct. c = pct. c1 + pct. c2), din care:[ ] [ ] [ ] [ ]
  c1Numărul plicurilor interioare valabile[ ] [ ] [ ] [ ]
  c2Numărul plicurilor interioare nule[ ] [ ] [ ] [ ]
  dNumărul total al voturilor(pct. d = pct. d1 + pct. d2), din care:[ ] [ ] [ ] [ ]
  d1Numărul voturilor valabil exprimate(pct. d1 ≤ pct. d – d2)(pct. d1 = Suma voturilor valabil exprimate la pct. e)[ ] [ ] [ ] [ ]
  d2Numărul voturilor nule[ ] [ ] [ ] [ ]
  *) conform art. 17 alin. (1) din Legea nr. 288/2015 privind votul prin corespondență, precum și modificarea și completarea Legii nr. 208/2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, precum și pentru organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente.e. Numărul voturilor valabil exprimate, obținute de fiecare CANDIDAT
  Nr. crt.Prenumele și numele candidatului*)Numărul voturilor valabil exprimate obținute
  1[ ] [ ] [ ] [ ]
  2[ ] [ ] [ ] [ ]
  3[ ] [ ] [ ] [ ]
  4[ ] [ ] [ ] [ ]
  5[ ] [ ] [ ] [ ]
  6[ ] [ ] [ ] [ ]
  7[ ] [ ] [ ] [ ]
  8[ ] [ ] [ ] [ ]
  9[ ] [ ] [ ] [ ]
  10[ ] [ ] [ ] [ ]
  11[ ] [ ] [ ] [ ]
  12[ ] [ ] [ ] [ ]
  13[ ] [ ] [ ] [ ]
  14[ ] [ ] [ ] [ ]
  15[ ] [ ] [ ] [ ]
  *) În ordinea rezultată din tragerea la sorți, stabilită conform art. 17 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 370/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioare
  f. Numărul voturilor contestateg. Expunerea pe scurt a întâmpinărilor formulate și a modului de soluționare a acestora, precum și a contestațiilor înaintate biroului ierarhic superior:
  Președintele..................................................
  biroului electoral pentru votul prin corespondență..................................................
  Numele și prenumele..................................................
  Semnătura,..................................................
  Locțiitorul președintelui..................................................
  biroului electoral pentru votul prin corespondență..................................................
  Numele și prenumele..................................................
  Semnătura,..................................................

  Membrii Biroului Electoral al Secției de Votare
  Numele și prenumeleApartenența politică (unde este cazul)Semnătura
  1................................................................................................................
  2................................................................................................................
  3................................................................................................................
  4................................................................................................................
  5................................................................................................................
  6................................................................................................................
  7................................................................................................................
   +  Anexa nr. 2A
  BIROUL ELECTORAL JUDEȚEAN
  Nr. [ ] [ ] Județul ________________

  PROCES-VERBAL *)
  privind centralizarea voturilor pentru alegerea
  PREȘEDINTELUI ROMÂNIEI
  ____ noiembrie 2019
  aNumărul total al alegătorilor prevăzut în listele electorale permanente (pct. a >/= pct. b1)[ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]
  bNumărul total al alegătorilor care s-au prezentat la urne (pct. b = pct. b1 + pct. b2 + pct. b3), din care:[ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]
  b1Numărul total al alegătorilor care s-au prezentat la urne, înscriși în listele electorale permanente[ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]
  b2Numărul total al alegătorilor care au votat în altă secție de votare decât cea în care au fost arondați conform domiciliului, înscriși în lista electorală suplimentară[ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]
  b3Numărul total al alegătorilor care au votat utilizând urna specială**), înscriși în extrasul din listele electorale[ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]
  cNumărul total al voturilor valabil exprimate(pct. c (pct. c = sursa voturilor valabil exprimate la pct. g)[ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]
  dNumărul voturilor nule[ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]
  eNumărul buletinelor de vot primite(pct. e >/= pct. c + pct. d + pct. f)[ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]
  fNumărul buletinelor de vot neîntrebuințate și anulate[ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]
  *) Conform art. 50 alin. (1) și (2) din Legea nr. 370/2004 pentru alegerea Președintelui României, republicată, cu modificările și completările ulterioare**) Conform art. 45 din Legea nr. 370/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioare.g. Numărul voturilor valabil exprimate, obținute de fiecare CANDIDAT
  Nr. crt.Prenumele și numele candidatului*)Numărul total al voturilor valabil exprimate obținute
  1[ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]
  2[ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]
  3[ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]
  4[ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]
  5[ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]
  6[ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]
  7[ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]
  8[ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]
  9[ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]
  10[ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]
  11[ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]
  12[ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]
  13[ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]
  14[ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]
  15[ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]
  *) În ordinea rezultată din tragerea la sorți, stabilită conform art. 17 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 370/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
  h. Expunerea pe scurt a întâmpinărilor și contestațiilor formulate și a deciziilor pronunțate:
  Președintele Biroului Electoral JudețeanLocțiitorul președintelui Biroului Electoral Județean
  Numele și prenumeleNumele și prenumele
  ..................................................................
  Semnătura, ștampilaSemnătura

  Membrii Biroului Electoral Județean
  Numele și prenumeleApartenența politică (unde este cazul)Semnătura
  1................................................................................................................
  2................................................................................................................
  3................................................................................................................
  4................................................................................................................
  5................................................................................................................
  6................................................................................................................
  7................................................................................................................
  8................................................................................................................
  9................................................................................................................

  P/BEJ Biroul Electoral Județean nr. [ ] [ ]
   +  Anexa nr. 2B
  BIROUL ELECTORAL AL SECTORULUI
  MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
  Nr. [ ] [ ]

  PROCES-VERBAL *)
  privind centralizarea voturilor pentru alegerea
  PREȘEDINTELUI ROMÂNIEI
  ____ noiembrie 2019
  aNumărul total al alegătorilor prevăzut în listele electorale permanente (pct. a >/= pct. b1)[ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]
  bNumărul total al alegătorilor care s-au prezentat la urne (pct. b = pct. b1 + pct. b2 + pct. b3), din care:[ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]
  b1Numărul total al alegătorilor care s-au prezentat la urne, înscriși în listele electorale permanente[ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]
  b2Numărul total al alegătorilor care au votat în altă secție de votare decât cea în care au fost arondați conform domiciliului, înscriși în lista electorală suplimentară[ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]
  b3Numărul total al alegătorilor care au votat utilizând urna specială**), înscriși în extrasul din listele electorale[ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]
  cNumărul total al voturilor valabil exprimate(pct. c (pct. c = sursa voturilor valabil exprimate la pct. g)[ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]
  dNumărul voturilor nule[ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]
  eNumărul buletinelor de vot primite(pct. e >/= pct. c + pct. d + pct. f)[ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]
  fNumărul buletinelor de vot neîntrebuințate și anulate[ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]
  *) Conform art. 50 alin. (1) și (2) din Legea nr. 370/2004 pentru alegerea Președintelui României, republicată, cu modificările și completările ulterioare**) Conform art. 45 din Legea nr. 370/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioare.g. Numărul voturilor valabil exprimate, obținute de fiecare CANDIDAT
  Nr. crt.Prenumele și numele candidatului*)Numărul total al voturilor valabil exprimate obținute
  1[ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]
  2[ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]
  3[ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]
  4[ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]
  5[ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]
  6[ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]
  7[ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]
  8[ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]
  9[ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]
  10[ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]
  11[ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]
  12[ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]
  13[ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]
  14[ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]
  15[ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]
  *) În ordinea rezultată din tragerea la sorți, stabilită conform art. 17 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 370/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
  h. Expunerea pe scurt a întâmpinărilor și contestațiilor formulate și a deciziilor pronunțate:
  Președintele Biroului Electoral de SectorLocțiitorul președintelui Biroului Electoral de Sector
  Numele și prenumeleNumele și prenumele
  ..................................................................
  Semnătura, ștampilaSemnătura

  Membrii Biroului Electoral de Sector
  Numele și prenumeleApartenența politică (unde este cazul)Semnătura
  1................................................................................................................
  2................................................................................................................
  3................................................................................................................
  4................................................................................................................
  5................................................................................................................
  6................................................................................................................
  7................................................................................................................
  8................................................................................................................
  9................................................................................................................

  P/BE Sector Biroul Electoral nr. [ ] [ ] Sector [ ]
   +  Anexa nr. 2C
  BIROUL ELECTORAL PENTRU SECȚIILE
  DE VOTARE DIN STRĂINĂTATE
  Nr. [ ] [ ]

  PROCES-VERBAL *)
  privind centralizarea voturilor pentru alegerea
  PREȘEDINTELUI ROMÂNIEI
  ____ noiembrie 2019
  aNumărul total al alegătorilor prevăzut în listele electorale permanente din străinătate**) și pentru votul prin corespondență(pct. a >/= pct. b1)[ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]
  bNumărul total al alegătorilor care s-au prezentat la urne (pct. b = pct. b1 + pct. b2 + pct. b3 + b4), din care:[ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]
  b1- Numărul total al alegătorilor care s-au prezentat la urne, înscriși în listele electorale permanentexxxxxx
  b2- Numărul total al alegătorilor care s-au prezentat la urne, înscriși în listele electorale suplimentare[ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]
  b3- Numărul total al alegătorilor care au votat utilizând urna specială, înscriși în extrasul din listele electoralexxxxxx
  b4- Numărul total al alegătorilor care au votat prin corespondență, înscriși în listele electorale permanente pentru votul prin corespondență[ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]
  cNumărul total al voturilor valabil exprimate(pct. c (pct. c = sursa voturilor valabil exprimate la pct. g)[ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]
  dNumărul total al voturilor nule[ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]
  eNumărul buletinelor de vot primite de birourile electorale ale secțiilor de votare și al plicurilor exterioare expediate(pct. e >/= pct. c + pct. d + pct. f)[ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]
  e1- Numărul buletinelor de vot primite de birourile electorale ale secțiilor de votare[ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]
  e2- Numărul plicurilor exterioare expediate către alegători[ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]
  fNumărul buletinelor de vot neîntrebuințate și anulate, precum și al plicurilor exterioare și interioare anulate, din care:[ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]
  f1- Numărul buletinelor de vot neîntrebuințate și anulate[ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]
  f2- Numărul plicurilor exterioare și interioare anulate[ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]
  *) Conform art. 50 alin. (1) și (2) din Legea nr. 370/2004 pentru alegerea Președintelui României, republicată, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu art. 17 alin. (1), (2) și (3) din Legea nr. 288/2015 privind votul prin corespondență, precum și modificarea și completarea Legii nr. 208/2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, precum și pentru organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente.**) Se înscrie numărul alegătorilor înscriși în listele puse la dispoziție de Autoritatea Electorală Permanentă, conform art. 8 alin. (5) din Legea nr. 370/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioare.g. Numărul voturilor valabil exprimate, obținute de fiecare CANDIDAT
  Nr. crt.Prenumele și numele candidatului*)Numărul total al voturilor valabil exprimate obținute
  1[ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]
  2[ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]
  3[ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]
  4[ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]
  5[ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]
  6[ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]
  7[ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]
  8[ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]
  9[ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]
  10[ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]
  11[ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]
  12[ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]
  13[ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]
  14[ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]
  15[ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]
  *) În ordinea rezultată din tragerea la sorți, stabilită conform art. 17 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 370/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
  h. Expunerea pe scurt a întâmpinărilor și contestațiilor formulate și a deciziilor pronunțate:
  Președintele Biroului Electoral pentru secțiile de votare din străinătateLocțiitorul președintelui Biroului Electoral pentru secțiile de votare din străinătate
  Numele și prenumeleNumele și prenumele
  ..................................................................
  Semnătura, ștampilaSemnătura

  Membrii Biroului Electoral pentru secțiile de votare din străinătate
  Numele și prenumeleApartenența politică (unde este cazul)Semnătura
  1................................................................................................................
  2................................................................................................................
  3................................................................................................................
  4................................................................................................................
  5................................................................................................................
  6................................................................................................................
  7................................................................................................................
  8................................................................................................................
  9................................................................................................................

  P/BE Străinătate Biroul Electoral nr. [ ] [ ]
   +  Anexa nr. 3
  ROMÂNIA
  BIROUL ELECTORAL CENTRAL

  PROCES-VERBAL *)
  privind rezultatul votării pentru alegerea
  PREȘEDINTELUI ROMÂNIEI
  ____ noiembrie 2019
  aNumărul total al alegătorilor înscriși în listele electorale permanente **)(pct. a >/= pct. b1)[ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]
  bNumărul total al alegătorilor care s-au prezentat la urne (pct. b = pct. b1 + pct. b2 + pct. b3 + pct. b4), din care:[ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]
  b1Numărul total al alegătorilor care s-au prezentat la urne, înscriși în listele electorale permanente[ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]
  b2Numărul total al alegătorilor care s-au prezentat la urne și nhu sunt cuprinși în lista electorală permanentă, înscriși în lista electorală suplimentară[ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]
  b3Numărul total al alegătorilor care au votat utilizând urna specială***), înscriși în extrasul din listele electorale[ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]
  b4Numărul total al alegătorilor care au votat prin corespondență, înscriși în listele electorale pentru votul prin corespondență[ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]
  cNumărul total al voturilor valabil exprimate(pct. c (pct. c = sursa voturilor valabil exprimate la pct. h)[ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]
  dNumărul total al voturilor nule[ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]
  eNumărul buletinelor de vot primite de birourile electorale ale secțiilor de votare și al plicurilor exterioare expediate(pct. e >/= pct. c + pct. d + pct. f)[ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]
  e1- Numărul buletinelor de vot primite de birourile electorale ale secțiilor de votare[ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]
  e2- Numărul plicurilor exterioare expediate către alegători[ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]
  fNumărul buletinelor de vot neîntrebuințate și anulate, precum și al plicurilor exterioare și interioare anulate, din care:[ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]
  f1- Numărul buletinelor de vot neîntrebuințate și anulate[ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]
  f2- Numărul plicurilor exterioare și interioare anulate[ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]
  gNumărul de voturi necesare pentru a fi ales Președinte al României, conform art. 2 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 370/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioare(pct. a)/2 +1)[ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]
  *) Conform art. 51 alin. (1) și (2) din Legea nr. 370/2004 pentru alegerea Președintelui României, republicată, cu modificările și completările ulterioare.**) Listele electorale permanente din țară, listele electorale permanente din străinătate și listele electorale permanente pentru votul prin corespondență.***) Conform art. 45 din Legea 370/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioare.h. Numărul voturilor valabil exprimate, obținute de fiecare CANDIDAT
  Nr. crt.Prenumele și numele candidatului*)Numărul total al voturilor valabil exprimate obținute
  1[ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]
  2[ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]
  3[ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]
  4[ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]
  5[ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]
  6[ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]
  7[ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]
  8[ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]
  9[ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]
  10[ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]
  11[ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]
  12[ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]
  13[ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]
  14[ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]
  15[ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]
  *) În ordinea rezultată din tragerea la sorți, stabilită conform art. 17 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 370/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
  i. Prenumele și numele candidatului care a îndeplinit condițiile art. 81 din Constituția României, republicată:.........................................................j. Prenumele și numele candidaților care vor participa la al doilea tur de scrutin:
  Nr. crt.Prenumele și numele candidatului*)Numărul total al voturilor valabil exprimate obținute
  1[ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]
  2[ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]
  *) În ordinea rezultată din tragerea la sorți, stabilită conform art. 17 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 370/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
  Președintele Biroului Electoral CentralLocțiitorul președintelui Biroului Electoral Central
  Numele și prenumeleNumele și prenumele
  ..................................................................
  Semnătura, ștampilaSemnătura

  Membrii Biroului Electoral Central
  Numele și prenumeleFuncția, apartenența politică (unde este cazul)Semnătura
  1................................................................................................................
  2................................................................................................................
  3................................................................................................................
  4................................................................................................................
  5................................................................................................................
  6................................................................................................................
  7................................................................................................................
  8................................................................................................................
  9................................................................................................................
  10................................................................................................................
  11................................................................................................................
  12................................................................................................................
  13................................................................................................................
  14................................................................................................................
  15................................................................................................................
  16................................................................................................................
  -----