ORDIN nr. 1.266/2.730/2019pentru modificarea anexelor nr. 1-3 la Instrucțiunile de aplicare a prevederilor art. 12 din Hotărârea Guvernului nr. 399/2015 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operațiunilor finanțate prin Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european și Fondul de coeziune 2014-2020, aprobate prin Ordinul ministrului fondurilor europene și ministrului finanțelor publice nr. 698/1.425/2016
EMITENT
 • MINISTERUL FONDURILOR EUROPENE Nr. 1.266 din 9 iulie 2019
 • MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE Nr. 2.730 din 13 august 2019
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 715 din 30 august 2019  Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 399/2015 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operațiunilor finanțate prin Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european și Fondul de coeziune 2014-2020, cu modificările ulterioare,luând în considerare Referatul de aprobare nr. 7.395 din 30.01.2019, precum și prevederile Ghidului Comisiei Europene din data de 30.10.2018 privind eligibilitatea TVA în cadrul politicii de coeziune 2014-2020,în temeiul art. 14 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 52/2018 privind organizarea și funcționarea Ministerului Fondurilor Europene, cu modificările ulterioare, și al art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor Publice, cu modificările și completările ulterioare,ministrul fondurilor europene și ministrul finanțelor publice emit prezentul ordin.  +  Articolul IAnexele nr. 1-3 la Instrucțiunile de aplicare a prevederilor art. 12 din Hotărârea Guvernului nr. 399/2015 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operațiunilor finanțate prin Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european și Fondul de coeziune 2014-2020, aprobate prin Ordinul ministrului fondurilor europene și ministrului finanțelor publice nr. 698/1.425/2016, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 647 din 24 august 2016, se modifică și se înlocuiesc cu anexele nr. 1-3*), care fac parte integrantă din prezentul ordin.*) Anexele nr. 1-3 sunt reproduse în facsimil.  +  Articolul IIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul fondurilor europene,
  Roxana Mînzatu
  Ministrul finanțelor publice,
  Eugen Orlando Teodorovici
   +  Anexa nr. 1(Anexa nr. 1 la instrucțiuni)
  DECLARAȚIE
  privind eligibilitatea TVA aferente cheltuielilor ce vor fi efectuate în cadrul operațiunii propuse
  spre finanțare din FEDR, FSE și FC 2014-2020
  ^1 Atenție! Se va completa cu aceleași informații corespunzătoare din cererea de finanțare.* Se va completa de către reprezentantul legal al solicitantului sau o persoană abilitată să reprezinte solicitantul.
   +  Anexa nr. 2(Anexa nr. 2 la instrucțiuni)
  DECLARAȚIE
  privind nedeductibilitatea TVA aferente cheltuielilor efectuate în cadrul
  operațiunii finanțate din FEDR, FSE și FC 2014-2020
  * Se va completa de către reprezentantul legal al solicitantului sau o persoană abilitată să reprezinte solicitantul.** Se va completa de către reprezentantul legal al organului fiscal competent din subordinea Agenției Naționale de Administrare Fiscală.^i Se va completa de către solicitant.^ii Se va completa de către reprezentanții Agenției Naționale de Administrare Fiscală/direcției generale a finanțelor publice.
   +  Anexa nr. 3(Anexa nr. 3 la instrucțiuni)
  DECLARAȚIE
  privind eligibilitatea TVA aferente cheltuielilor efectuate în cadrul
  operațiunii finanțate din FEDR, FSE și FC 2014-2020
  * Se va completa de către reprezentantul legal al solicitantului sau o persoană abilitată să reprezinte solicitantul.^i Se va completa de către solicitant.
  -----