ORDIN nr. 698/1.425/2016pentru aprobarea Instrucțiunilor de aplicare a prevederilor art. 12 din Hotărârea Guvernului nr. 399/2015 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operațiunilor finanțate prin Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european și Fondul de coeziune 2014-2020
EMITENT
 • MINISTERUL FONDURILOR EUROPENE
 • Nr. 698 din 11 mai 2016
 • MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE
 • Nr. 1.425 din 8 august 2016
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 647 din 24 august 2016  Având în vedere prevederile art. 12 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 399/2015 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operațiunilor finanțate prin Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european și Fondul de coeziune 2014-2020,în temeiul art. 8 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 43/2013 privind organizarea și funcționarea Ministerului Fondurilor Europene, cu modificările și completările ulterioare, și al art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor Publice, cu modificările și completările ulterioare,ministrul fondurilor europene și ministrul finanțelor publice emit prezentul ordin.  +  Articolul 1Se aprobă Instrucțiunile de aplicare a prevederilor art. 12 din Hotărârea Guvernului nr. 399/2015 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operațiunilor finanțate prin Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european și Fondul de coeziune 2014-2020, prevăzute în anexa, care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Organul fiscal emitent nu răspunde de realitatea și eligibilitatea taxei pe valoarea adăugată aferente operațiunilor din facturile înscrise în "Certificatul privind nedeductibilitatea TVA aferente cheltuielilor cuprinse în cererea de rambursare".  +  Articolul 3(1) Referirile la Codul fiscal din cuprinsul prezentului ordin reprezintă trimiteri la titlul VII "Taxa pe valoarea adăugată" al Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.(2) Referirile la Codul de procedură fiscală din cuprinsul prezentului ordin reprezintă trimiteri la Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 4Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și se aplică operațiunilor finanțate prin Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european și Fondul de coeziune 2014-2020.  +  Articolul 5Autoritățile de management ale programelor finanțate prin Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european și Fondul de coeziune 2014-2020, precum și Direcția generală proceduri pentru administrarea veniturilor, Direcția generală coordonare inspecție fiscală, Direcția generală de tehnologia informației, Direcția generală de administrare a marilor contribuabili din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală și direcțiile generale regionale ale finanțelor publice și unitățile subordonate vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
  Ministrul fondurilor europene,
  Cristian Ghinea
  Ministrul finanțelor publice,
  Anca Dana Dragu
   +  AnexăINSTRUCȚIUNIde aplicare a prevederilor art. 12 din Hotărârea Guvernului nr. 399/2015 privind regulilede eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operațiunilor finanțate prin Fonduleuropean de dezvoltare regională, Fondul social european și Fondul de coeziune 2014-2020