ORDIN nr. 623 din 17 decembrie 2002privind stabilirea zonelor de cultura a hameiului, recunoscute pentru certificarea denumirii de origine
EMITENT
 • MINISTERUL AGRICULTURII, ALIMENTAȚIEI ȘI PĂDURILOR
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 950 din 24 decembrie 2002  Având în vedere prevederile art. 12 alin. (2) și ale art. 14 din Legea nr. 627/2002 privind producerea și comercializarea hameiului,în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 362/2002 privind organizarea și funcționarea Ministerului Agriculturii, Alimentației și Pădurilor, cu modificările și completările ulterioare,vazand Referatul de aprobare al Direcției generale de implementare, reglementare și de management al resurselor biotehnologice nr. 142.360 din 17 decembrie 2002,ministrul agriculturii, alimentației și pădurilor emite următorul ordin:  +  Articolul 1În vederea certificării denumirii de origine se stabilesc zonele de cultura recunoscute a hameiului, astfel:a) zona I de cultura cuprinde plantațiile de hamei din localitățile: Huedin-Gherla-Cluj-Napoca - 98 ha, din județul Cluj, Saschiz-Albești - 347 ha și Acatari - 143 ha, din județul Mures, și Rupea-Crit - 180 ha, din județul Brașov;b) zona a II-a de cultură cuprinde plantațiile de hamei din localitățile: Dumbrăveni - 235 ha, Laslea - 60 ha, Valchid - 61 ha, Slimnic - 224 ha, Șura Mică - 160 ha, din județul Sibiu, Sighișoara - 265 ha, Daneș - 83 ha, Chețani - 197 ha, din județul Mureș; (la 07-07-2009, Litera b) din Articolul 1 a fost modificată de Articolul UNIC din ORDINUL nr. 440 din 30 iunie 2009, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 467 din 07 iulie 2009 ) c) zona a III-a de cultura cuprinde plantațiile de hamei din localitățile: Aiud-Radesti - 180 ha, din județul Alba, și Orastie-Aurel Vlaicu - 228 ha, din județul Hunedoara.  +  Articolul 2Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul agriculturii,
  alimentației și pădurilor,
  Ilie Sarbu
  București, 17 decembrie 2002.Nr. 623.---------