LEGE nr. 52 din 19 martie 2015privind aprobarea decontării anuale a cotizațiilor și serviciilor lingvistice pentru organizațiile profesionale/interprofesionale neguvernamentale din sectorul agricol și agroalimentar
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 189 din 20 martie 2015  (la 16-08-2019, Titlul legii a fost modificat de pct. 1 al art. I din ORDONANȚA nr. 10 din 8 august 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 673 din 13 august 2019 ) Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul 1Se aprobă decontarea anuală a cotizațiilor și serviciilor lingvistice pentru organizațiile profesionale/ interprofesionale neguvernamentale din sectorul agricol și agroalimentar de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale. (la 16-08-2019, Articolul 1 a fost modificat de Punctul 2, Articolul I din ORDONANȚA nr. 10 din 8 august 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 673 din 13 august 2019 )  +  Articolul 2Beneficiază de prevederile prezentei legi organizațiile profesionale/interprofesionale constituite la nivel național, reprezentate în organizațiile de profil din cadrul Uniunii Europene și/sau organizații stabilite ca făcând parte din grupurile de dialog civil ale Comisiei Europene pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală, care au achitat contravaloarea cotizațiilor anuale, respectiv a serviciilor lingvistice și participă la fiecare acțiune desfășurată la nivelul structurilor europene. (la 16-08-2019, Articolul 2 a fost modificat de Punctul 2, Articolul I din ORDONANȚA nr. 10 din 8 august 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 673 din 13 august 2019 )  +  Articolul 3Valoarea cotizațiilor ce se decontează, plafonul în limita căruia se decontează serviciile lingvistice, precum și procedura de acordare, verificare și control se aprobă prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale. (la 16-08-2019, Articolul 3 a fost modificat de Punctul 2, Articolul I din ORDONANȚA nr. 10 din 8 august 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 673 din 13 august 2019 ) Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
  PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
  VALERIU-ȘTEFAN ZGONEA
  PREȘEDINTELE SENATULUI
  CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANU
  București, 19 martie 2015.Nr. 52.----