ORDIN nr. 1.230/712/2019pentru modificarea și completarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale și a prețurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naționale de sănătate și a metodologiei de calcul al acestora
EMITENT
 • MINISTERUL SĂNĂTĂȚII Nr. 1.230 din 6 august 2019
 • CASA NAȚIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE Nr. 712 din 29 iulie 2019
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 663 din 9 august 2019  Văzând Referatul de aprobare nr. SP 10.111 din 6.08.2019 al Ministerului Sănătății și nr. DG 1.313 din 29.07.2019 al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate,având în vedere:– art. 58 alin. (4) și (5) și art. 221 alin. (1) lit. k) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare;– Hotărârea Guvernului nr. 720/2008 pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asigurații, cu sau fără contribuție personală, pe bază de prescripție medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum și denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naționale de sănătate, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul dispozițiilor art. 291 alin. (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 17 alin. (5) din Statutul Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 972/2006, cu modificările și completările ulterioare, ministrul sănătății și președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate emit următorul ordin:  +  Articolul IAnexa nr. 2 la Ordinul ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale și a prețurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naționale de sănătate și a metodologiei de calcul al acestora, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 951 și 951 bis din 29 decembrie 2014, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La secțiunea P1 „Programul național de boli transmisibile“ litera A) „Subprogramul de tratament și monitorizare a persoanelor cu infecție HIV/SIDA și tratamentul postexpunere“, poziția 93 se modifică și va avea următorul cuprins:
  93W58974002J01DH02MEROPENEMUMMEROPENEM ATB 1.000 mgPULB. PT. SOL. INJ./PERF.1.000 mgANTIBIOTICE - S.A.ROMÂNIACUTIE CU 10 FLAC. DIN STICLĂ INCOLORĂ, CU CAPACITATEA DE 20 ML CU DOP DIN CAUCIUC, SIGILAT CU CAPSĂ DIN ALUMINIU PREVĂZUTĂ CU DISC DIN MATERIAL PLASTICPRF1027,80640033,94560050,614400
  2. La secțiunea P1 „Programul național de boli transmisibile“ litera A) „Subprogramul de tratament și monitorizare a persoanelor cu infecție HIV/SIDA și tratamentul postexpunere“, după poziția 606 se introduc șaisprezece noi poziții, pozițiile 607-622, cu următorul cuprins:
  607W58974005J01DH02MEROPENEMUMMEROPENEM ATB 1.000 mgPULB. PT. SOL. INJ./PERF.1.000 mgANTIBIOTICE - S.A.ROMÂNIACUTIE CU 10 FLAC. DIN STICLĂ INCOLORĂ, CU CAPACITATEA DE 30 ML CU DOP DIN CAUCIUC, SIGILAT CU CAPSĂ DIN ALUMINIU PREVĂZUTĂ CU DISC DIN MATERIAL PLASTICPRF1027,80640033,94560050,614400
  608W65820002J01FA09CLARITHROMYCINUMKLACID 250 mgCOMPR. FILM.250 mgMYLAN ITALIA - S.R.L.ITALIACUTIE CU 1 BLIST. PVC-PVDC/AL X 14 COMPR. FILM.PRF140,7860001,0628570,987857
  609W65821001J01FA09CLARITHROMYCINUMKLACID 125 mg/5 mlGRAN. PT. SUSP. ORALĂ125 mg/ 5 mlMYLAN ITALIA - S.R.L.ITALIACUTIE CU 1 FLAC. PEID CU GRANULE PT. 60 ML SUSP. ORALĂ + 1 LINGURIȚĂ DOZATOARE X 2,5 ML/5 MLPRF111,98800016,2000004,570000
  610W65821002J01FA09CLARITHROMYCINUMKLACID 125 mg/5 mlGRAN. PT. SUSP. ORALĂ125 mg/ 5 mlMYLAN ITALIA - S.R.L.ITALIACUTIE CU 1 FLAC. PEID CU GRANULE PT. 100 ML SUSP. ORALĂ + 1 LINGURIȚĂ DOZATOARE X 2,5 ML/5 MLPRF120,47000027,6700000,000000
  611W65715001J02AC03VORICONAZOLUM **VORICONAZOLE ACCORD 200 mgCOMPR. FILM.200 mgACCORD HEALTHCARE S.L.U.SPANIACUTIE CU BLIST. PVC/AL X 28 COMPR.PRF289,80142811,9657140,000000
  612W65688001J02AX04CASPOFUNGINUM **CASPOFUNGIN ACCORD 50 mgPULB. PT. CONC. PT. SOL. PERF.50 mgACCORD HEALTHCARE S.L.U.SPANIACUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ TRANSPARENTĂ CU CAPACITATEA DE 10 ML CARE CONȚINE 50 MG PULB. PT. CONC. PT. SOL. PERF.PR1854,310000969,3500000,000000
  613W65689001J02AX04CASPOFUNGINUM **CASPOFUNGIN ACCORD 70 mgPULB. PT. CONC. PT. SOL. PERF.70 mgACCORD HEALTHCARE S.L.U.SPANIACUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ TRANSPARENTĂ CU CAPACITATEA DE10 ML CARE CONȚINE 70 MG PULB. PT. CONC. PT. SOL. PERF.PR11.105,8500001.243,5300000,000000
  614W65812001J05AF07TENOFOVIRUM DISOPROXIL **1TENOFOVIR DISOPROXIL ACCORD 245 mgCOMPR. FILM.245 mgACCORD HEALTHCARE POLSKA SP. Z O.O.POLONIACUTIE CU BLIST. UNIDOZĂ OPA-AL-PVC/AL X 30 X 1 COMPR. FILM.PR3012,25200014,8807997,592201
  615W65798002J05AG01NEVIRAPINUMNEVIRAPINA ACCORD 400 mgCOMPR. ELIB. PREL.400 mgACCORD HEALTHCARE POLSKA SP. Z O.O.POLONIACUTIE CU BLIST. PVC/AL X 30X1 COMPR. ELIB. PREL.PR3011,34500013,6376660,000000
  616W65649001J05AR01COMBINAȚII (LAMIVUDINUM + ZIDOVUDINUM) **COMBIVIR 150 mg/300 mgCOMPR. FILM.150 mg/ 300 mgVIIV HEALTHCARE BVOLANDACUTIE X 6 BLIST. X 10 COMPR. FILM.PR603,4044004,1560000,982500
  617W65348010J06BA01IMUNOGLOBULINĂ UMANĂ NORMALĂ **GAMMANORM 165 mg/mlSOL INJ.165 mg/mlOCTAPHARMA (IP) SPRLBELGIACUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ X 12 ML SOL. INJ.PR1396,840000470,7100000,000000
  618W65348011J06BA01IMUNOGLOBULINĂ UMANĂ NORMALĂ **GAMMANORM 165 mg/mlSOL INJ.165 mg/mlOCTAPHARMA (IP) SPRLBELGIACUTIE CU 10 FLAC. DIN STICLĂ X 12 ML SOL. INJ.PR10360,762000397,0460000,000000
  619W65348013J06BA01IMUNOGLOBULINĂ UMANĂ NORMALĂ **GAMMANORM 165 mg/mlSOL INJ.165 mg/mlOCTAPHARMA (IP) SPRLBELGIACUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ X 24 ML SOL. INJ.PR1763,680000870,5600000,000000
  620W65348014J06BA01IMUNOGLOBULINĂ UMANĂ NORMALĂ **GAMMANORM 165 mg/mlSOL INJ.165 mg/mlOCTAPHARMA (IP) SPRLBELGIACUTIE CU 10 FLAC. DIN STICLĂ X 24 ML SOL. INJ.PR10736,680000806,7970000,000000
  621W65658001L03AA02FILGRASTIMUM (G-CSF) **ACCOFIL 30 MU/0,5 mlSOL. INJ. SAU PERF. ÎN SERINGĂ PREUMPLUTĂ30 MU/ 0,5 mlACCORD HEALTHCARE S.L.U.SPANIAAMBALAJ CU 1 SERINGĂ PREUMPLUTĂ (STICLĂ) CU 0,5 ML SOL. INJ.PR166,11000083,5900000,000000
  622W65659001L03AA02FILGRASTIMUM (G-CSF) **ACCOFIL 48 MU/0,5 mlSOL. INJ. SAU PERF. ÎN SERINGĂ PREUMPLUTĂ48 MU/ 0,5 mlACCORD HEALTHCARE S.L.U.SPANIAAMBALAJ CU 1 SERINGĂ PREUMPLUTĂ (STICLĂ) CU 0,5 ML SOL. INJ.PR1105,780000126,2304002,909600
  3. La secțiunea P1 „Programul național de boli transmisibile“ litera B) „Subprogramul de tratament al bolnavilor cu tuberculoză“, după poziția 176 se introduc trei noi poziții, pozițiile 177-179, cu următorul cuprins:
  177W65820002J01FA09CLARITHROMYCINUMKLACID 250 mgCOMPR. FILM.250 mgMYLAN ITALIA - S.R.L.ITALIACUTIE CU 1 BLIST.PVC-PVDC/AL X 14 COMPR. FILM.PRF140,7860001,0628570,987857
  178W65821002J01FA09CLARITHROMYCINUMKLACID 125 mg/5 mlGRAN. PT. SUSP. ORALĂ125 mg/5 mlMYLAN ITALIA - S.R.L.ITALIACUTIE CU 1 FLAC. PEID CU GRANULE PT. 100 ML SUSP. ORALĂ + 1 LINGURIȚĂ DOZATOARE X 2,5 ML/5 MLPRF120,47000027,6700000,000000
  179W65821001J01FA09CLARITHROMYCINUMKLACID 125 mg/5 mlGRAN. PT. SUSP. ORALĂ125 mg/5 mlMYLAN ITALIA - S.R.L.ITALIACUTIE CU 1 FLAC. PEID CU GRANULE PT. 60 ML SUSP. ORALĂ + 1 LINGURIȚĂ DOZATOARE X 2,5 ML/5 MLPRF111,98800016,2000004,570000
  4. La secțiunea P3 „Programul național de oncologie“, pozițiile 19, 196 și 497 se abrogă.5. La secțiunea P3 „Programul național de oncologie“, poziția 140 se modifică și va avea următorul cuprins:
  140W59712001L01DA01DACTINOMICINUM 4)COSMEGEN LYOVAC 500 microgramePULB. PT. SOL. INJ.500 micro-grameCN UNIFARM - S.A.ROMÂNIACUTIE X 1 FLAC. CU PULB. PT SOL INJ.PR1380,000000452,3500000,000000
  6. La secțiunea P3 „Programul național de oncologie“, după poziția 576 se introduc patruzeci și nouă de noi poziții, pozițiile 577-625, cu următorul cuprins:
  577W65791005L01AA09BENDAMUSTINUM **1BENDAMUSTINA ACCORD 2,5 mg/mlPULB. PT. CONC. PT. SOL. PERF.2,5 mg/mlACCORD HEALTHCARE POLSKA SP. Z O.O.POLONIACUTIE CU 5 FLAC. DIN STICLĂ BRUNĂ, CU CAPACITATEA DE 50 ML CU PULB. PT. CONC. PT. SOL. PERF. CARE CONȚINE 100 MG BENDAMUSTINĂPR5493,614000545,6700000,000000
  578W65791001L01AA09BENDAMUSTINUM **1BENDAMUSTINA ACCORD 2,5 mg/mlPULB. PT. CONC. PT. SOL. PERF.2,5 mg/mlACCORD HEALTHCARE POLSKA SP. Z O.O.POLONIACUTIE CU 5 FLAC. DIN STICLĂ BRUNĂ, CU CAPACITATEA DE 10 ML CU PULB. PT. CONC. PT. SOL. PERF. CARE CONȚINE 25 MG BENDAMUSTINĂPR5127,904000147,0460000,000000
  579W65792001L01AB01BUSULFANUMBUSULFAN ACCORD 6 mg/mlCONC. PT. SOL. PERF.6 mg/mlACCORD HEALTHCARE POLSKA SP. Z O.O.POLONIACUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ INCOLORĂ CU 10 ML CONC. PT. SOL. PERF.PR1710,200000812,2700000,000000
  580W65711002L01AX03TEMOZOLOMIDUMTEMOZOLOMIDA ACCORD 100 mgCAPS.100 mgACCORD HEALTHCARE S.L.U.SPANIACUTIE CU 5 PLICURI DIN PET/AL/PE X 1 CAPS.PR538,83200047,4060000,000000
  581W65712002L01AX03TEMOZOLOMIDUMTEMOZOLOMIDA ACCORD 140 mgCAPS.140 mgACCORD HEALTHCARE S.L.U.SPANIACUTIE CU 5 PLICURI DIN PET/AL/PE X 1 CAPS.PR581,23400096,1760000,000000
  582W65713002L01AX03TEMOZOLOMIDUMTEMOZOLOMIDA ACCORD 180 mgCAPS.180 mgACCORD HEALTHCARE S.L.U.SPANIACUTIE CU 5 PLICURI DIN PET/AL/PE X 1 CAPS.PR5101,668000118,4480000,000000
  583W65710002L01AX03TEMOZOLOMIDUMTEMOZOLOMIDA ACCORD 20 mgCAPS.20 mgACCORD HEALTHCARE S.L.U.SPANIACUTIE CU 5 PLICURI DIN PET/AL/PE X 1 CAPS.PR58,30600010,8640000,000000
  584W65714002L01AX03TEMOZOLOMIDUMTEMOZOLOMIDA ACCORD 250 mgCAPS.250 mgACCORD HEALTHCARE S.L.U.SPANIACUTIE CU 5 PLICURI DIN PET/AL/PE X 1 CAPS.PR5171,990000195,1000000,000000
  585W65796004L01BC05GEMCITABINUMGEMCITABINA ACCORD 100 mg/mlCONC. PT. SOL. PERF.100 mg/mlACCORD HEALTHCARE POLSKA SP. Z O.O.POLONIACUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ INCOLORĂ CU CAPACITATEA DE 20 ML CU DOP DIN CAUCIUC, SIGILAT CU CAPSĂ DIN AL TIP „FLIP-OFF“ CARE CONȚINE CONC. PT. SOL. PERF.PR1102,390000125,0000000,000000
  586W65796003L01BC05GEMCITABINUMGEMCITABINA ACCORD 100 mg/mlCONC. PT. SOL. PERF.100 mg/mlACCORD HEALTHCARE POLSKA SP. Z O.O.POLONIACUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ INCOLORĂ CU CAPACITATEA DE 15 ML CU DOP DIN CAUCIUC, SIGILAT CU CAPSĂ DIN AL TIP „FLIP-OFF“ CARE CONȚINE CONC. PT. SOL. PERF.PR196,730000122,3000000,000000
  587W65796002L01BC05GEMCITABINUMGEMCITABINA ACCORD 100 mg/mlCONC. PT. SOL. PERF.100 mg/mlACCORD HEALTHCARE POLSKA SP. Z O.O.POLONIACUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ INCOLORĂ CU CAPACITATEA DE 10 ML CU DOP DIN CAUCIUC, SIGILAT CU CAPSĂ DIN AL TIP „FLIP-OFF“ CARE CONȚINE CONC. PT. SOL. PERF.PR183,520000105,6000000,000000
  588W65796001L01BC05GEMCITABINUMGEMCITABINA ACCORD 100 mg/mlCONC. PT. SOL. PERF.100 mg/ mlACCORD HEALTHCARE POLSKA SP. Z O.O.POLONIACUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ INCOLORĂ CU CAPACITATEA DE 2 ML CU DOP DIN CAUCIUC, SIGILAT CU CAPSĂ DIN AL TIP „FLIP-OFF“ CARE CONȚINE CONC. PT. SOL. PERF.PR120,95000028,3200000,000000
  589W65664001L01BC06CAPECITABINUMCAPECITABINE ACCORD 150 mgCOMPR. FILM.150 mgACCORD HEALTHCARE S.L.U.SPANIABLIST. PERFORAT PT. ELIBERAREA UNEI UNITĂȚI DOZATE DIN PVC/PVDC/AL X 60 X 1 COMPR. FILM.PR600,9370001,1846660,000000
  590W65665001L01BC06CAPECITABINUMCAPECITABINE ACCORD 500 mgCOMPR. FILM.500 mgACCORD HEALTHCARE S.L.U.SPANIABLIST. PERFORAT PT. ELIBERAREA UNEI UNITĂȚI DOZATE DIN PVC/PVDC/AL X 120 X 1 COMPR. FILM.PR1201,6185001,9758330,000000
  591W65810001L01CA04VINORELBINUMVINORELBINA ACCORD 10 mg/mlCONC. PT. SOL. PERF.10 mg/mlACCORD HEALTHCARE POLSKA SP. Z O.O.POLONIACUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ INCOLORĂ X 1 ML CONC. PT. SOL. PERF.PR125,40000033,2200000,000000
  592W65810002L01CA04VINORELBINUMVINORELBINA ACCORD 10 mg/mlCONC. PT. SOL. PERF.10 mg/mlACCORD HEALTHCARE POLSKA SP. Z O.O.POLONIACUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ INCOLORĂ X 5 ML CONC. PT. SOL. PERF.PR1122,520000149,5700000,000000
  593W65807001L01CD01PACLITAXELUMPACLITAXEL ACCORD 6 mg/mlCONC. PT. SOL. PERF.6 mg/mlACCORD HEALTHCARE POLSKA SP. Z O.O.POLONIACUTIE CU 1 FLAC. A 5 ML CONCENTRAT PT. SOL. PERF. CARE CONȚINE 30 MG PACLITAXELPR117,14000023,1700000,000000
  594W65807003L01CD01PACLITAXELUMPACLITAXEL ACCORD 6 mg/mlCONC. PT. SOL. PERF.6 mg/mlACCORD HEALTHCARE POLSKA SP. Z O.O.POLONIACUTIE CU 1 FLAC. A 50 ML CONCENTRAT PT. SOL. PERF. CARE CONȚINE 300 MG PACLITAXELPR1138,560000169,1500000,000000
  595W65807002L01CD01PACLITAXELUMPACLITAXEL ACCORD 6 mg/mlCONC. PT. SOL. PERF.6 mg/mlACCORD HEALTHCARE POLSKA SP. Z O.O.POLONIACUTIE CU 1 FLAC. A 16,7 ML CONCENTRAT PT. SOL. PERF. CARE CONȚINE 100 MG PACLITAXELPR156,14000070,9800000,000000
  596W65668001L01CD02DOCETAXELUMDOCETAXEL ACCORD 160 mg/8 mlCONC. PT. SOL. PERF.160 mg/ 8 mlACCORD HEALTHCARE S.L.U.SPANIACUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ INCOLORĂ (TIP I) CONȚINÂND CONCENTRAT 8 MLPR1139,460000170,2500000,000000
  597W65666001L01CD02DOCETAXELUMDOCETAXEL ACCORD 20 mg/1 mlCONC. PT. SOL. PERF.20 mg/1 mlACCORD HEALTHCARE S.L.U.SPANIACUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ INCOLORĂ (TIP I) CONȚINÂND CONCENTRAT 1 MLPR138,09000049,8200000,000000
  598W65667001L01CD02DOCETAXELUMDOCETAXEL ACCORD 80 mg/4 mlCONC. PT. SOL. PERF.80 mg/4 mlACCORD HEALTHCARE S.L.U.SPANIACUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ INCOLORĂ (TIP I) CONȚINÂND CONCENTRAT 4 MLPR1147,030000179,4900000,000000
  599W65789004L01DB01DOXORUBICINUMDOXORUBICINA ACCORD 2 mg/mlCONC. PT. SOL. PERF.2 mg/mlACCORD HEALTHCARE POLSKA SP. Z O.O.POLONIACUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ INCOLORĂ A 10 ML CONC. PT. SOL. PERF. CONȚINÂND 20 MG DOXORUBICINĂPR118,91000025,5600000,000000
  600W65789001L01DB01DOXORUBICINUMDOXORUBICINA ACCORD 2 mg/mlCONC. PT. SOL. PERF.2 mg/mlACCORD HEALTHCARE POLSKA SP. Z O.O.POLONIACUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ INCOLORĂ A 5 ML CONC. PT. SOL. PERF. CONȚINÂND 10 MG DOXORUBICINĂPR18,52000011,5100000,000000
  601W65789002L01DB01DOXORUBICINUMDOXORUBICINA ACCORD 2 mg/mlCONC. PT. SOL. PERF.2 mg/mlACCORD HEALTHCARE POLSKA SP. Z O.O.POLONIACUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ INCOLORĂ A 25 ML CONC. PT. SOL. PERF. CONȚINÂND 50 MG DOXORUBICINĂPR135,56000046,5100000,000000
  602W65789005L01DB01DOXORUBICINUMDOXORUBICINA ACCORD 2 mg/mlCONC. PT. SOL. PERF.2 mg/mlACCORD HEALTHCARE POLSKA SP. Z O.O.POLONIACUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ INCOLORĂ A 50 ML CONC. PT. SOL. PERF. CONȚINÂND 100 MG DOXORUBICINĂPR176,80000097,1000000,000000
  603W65789003L01DB01DOXORUBICINUMDOXORUBICINA ACCORD 2 mg/mlCONC. PT. SOL. PERF.2 mg/mlACCORD HEALTHCARE POLSKA SP. Z O.O.POLONIACUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ INCOLORĂ A 100 ML CONC. PT. SOL. PERF. CONȚINÂND 200 MG DOXORUBICINĂPR1137,220000167,5200000,000000
  604W65790003L01XA01CISPLATINUMCISPLATINA ACCORD 1 mg/mlCONC. PT. SOL. PERF.1 mg/mlACCORD HEALTHCARE POLSKA SP. Z O.O.POLONIACUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ BRUNĂ CARE CONȚINE 50 ML CONC. PT. SOL. PERF.PR122,65000030,6200000,000000
  605W65790004L01XA01CISPLATINUMCISPLATINA ACCORD 1 mg/mlCONC. PT. SOL. PERF.1 mg/mlACCORD HEALTHCARE POLSKA SP. Z O.O.POLONIACUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ BRUNĂ CARE CONȚINE 100 ML CONC. PT. SOL. PERF.PR145,31000059,2700000,000000
  606W65790001L01XA01CISPLATINUMCISPLATINA ACCORD 1 mg/mlCONC. PT. SOL. PERF.1 mg/mlACCORD HEALTHCARE POLSKA SP. Z O.O.POLONIACUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ BRUNĂ CARE CONȚINE 10 ML CONC. PT. SOL. PERF.PR17,3600009,9500000,000000
  607W65790002L01XA01CISPLATINUMCISPLATINA ACCORD 1 mg/mlCONC. PT. SOL. PERF.1 mg/mlACCORD HEALTHCARE POLSKA SP. Z O.O.POLONIACUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ BRUNĂ CARE CONȚINE 25 ML CONC. PT. SOL. PERF.PR120,32000027,4600000,000000
  608W65808003L01XA03OXALIPLATINUMOXALIPLATIN ACCORD 5 mg/mlCONC. PT. SOL. PERF.5 mg/mlACCORD HEALTHCARE POLSKA SP. Z O.O.POLONIACUTIE CU 1 FLACON DIN STICLĂ INCOLORĂ A 40 ML CONC. PT. SOL. PERF. X 200 MG OXALIPLATINĂPR1144,570000176,4900000,000000
  609W65808002L01XA03OXALIPLATINUMOXALIPLATIN ACCORD 5 mg/mlCONC. PT. SOL. PERF.5 mg/mlACCORD HEALTHCARE POLSKA SP. Z O.O.POLONIACUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ INCOLORĂ A 20 ML CONC. PT. SOL. PERF. X 100 MG OXALIPLATINĂPR165,00000082,1900000,000000
  610W65808001L01XA03OXALIPLATINUMOXALIPLATIN ACCORD 5 mg/mlCONC. PT. SOL. PERF.5 mg/mlACCORD HEALTHCARE POLSKA SP. Z O.O.POLONIACUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ INCOLORĂ A 10 ML CONC. PT. SOL. PERF. X 50 MG OXALIPLATINĂPR133,88000044,3200000,000000
  611W65673001L01XE01IMATINIBUM **1IMATINIB ACCORD 100 mgCOMPR. FILM.100 mgACCORD HEALTHCARE S.L.U.SPANIABLIST. PVC/PVDC/AL X 60 COMPR. FILM.PR603,9423334,8128330,000000
  612W65674001L01XE01IMATINIBUM **1IMATINIB ACCORD 400 mgCOMPR. FILM.400 mgACCORD HEALTHCARE S.L.U.SPANIABLIST. PVC/PVDC/AL X 30 COMPR. FILM.PR3015,85066618,5490000,000000
  613W65809001L01XX17TOPOTECAMUMTOPOTECAN ACCORD 1 mg/mlCONC. PT. SOL. PERF.1 mg/mlACCORD HEALTHCARE POLSKA SP. Z O.O.POLONIACUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ BRUNĂ DE TIP I, CU CAPACITATEA DE 2 ML CARE CONȚINE CONC. PT. SOL. PERF. (1 MG TOPOTECAN)PR171,01000089,7800000,000000
  614W65809003L01XX17TOPOTECAMUMTOPOTECAN ACCORD 1 mg/mlCONC. PT. SOL. PERF.1 mg/mlACCORD HEALTHCARE POLSKA SP. Z O.O.POLONIACUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ BRUNĂ DE TIP I, CU CAPACITATEA DE 5 ML CARE CONȚINE CONC. PT. SOL. PERF.(4 MG TOPOTECAN)PR1186,040000227,1200000,000000
  615W65797004L01XX19IRINOTECANUMIRINOTECAN ACCORD 20 mg/mlCONC. PT. SOL. PERF.20 mg/mlACCORD HEALTHCARE POLSKA SP. Z O.O.POLONIACUTIE CU 1 FLACON DIN STICLĂ BRUNĂ DE TIP I, AVÂND CAPACITATEA DE 30 ML, CU DOP DIN CAUCIUC CLOROBUTILIC ȘI CAPSĂ DETAȘABILĂ PORTOCALIE DIN AL CU 25 ML CONC. PT. SOL. PERF.PR1306,290000372,0100000,000000
  616W65797003L01XX19IRINOTECANUMIRINOTECAN ACCORD 20 mg/mlCONC. PT. SOL. PERF.20 mg/mlACCORD HEALTHCARE POLSKA SP. Z O.O.POLONIACUTIE CU 1 FLACON DIN STICLĂ BRUNĂ DE TIP I, AVÂND CAPACITATEA DE 20 ML, CU DOP DIN CAUCIUC CLOROBUTILIC ȘI CAPSĂ DETAȘABILĂ PORTOCALIE DIN AL. CU 15 ML CONC. PT. SOL. PERF.PR1183,770000224,3500000,000000
  617W65797002L01XX19IRINOTECANUMIRINOTECAN ACCORD 20 mg/mlCONC. PT. SOL. PERF.20 mg/mlACCORD HEALTHCARE POLSKA SP. Z O.O.POLONIACUTIE CU 1 FLACON DIN STICLĂ BRUNĂ DE TIP I, AVÂND CAPACITATEA DE 5 ML, CU DOP DIN CAUCIUC CLOROBUTILIC ȘI CAPSĂ DETAȘABILĂ ROȘIE DIN AL. CU 5 ML CONC. PT. SOL. PERF.PR162,37000078,8600000,000000
  618W65797001L01XX19IRINOTECANUMIRINOTECAN ACCORD 20 mg/mlCONC. PT. SOL. PERF.20 mg/mlACCORD HEALTHCARE POLSKA SP. Z O.O.POLONIACUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ BRUNĂ DE TIP I, AVÂND CAPACITATEA DE 5 ML, CU DOP DIN CAUCIUC CLOROBUTILIC ȘI CAPSĂ DETAȘABILĂ PORTOCALIE DIN AL. CU 2 ML CONC. PT. SOL. PERF.PR123,25000031,4200000,000000
  619W65669001L01XX32BORTEZOMIBUM **1BORTEZOMIB ACCORD 3,5 mgPULB. PT. SOL. INJ.3,5 mgACCORD HEALTHCARE S.L.U.SPANIAFLACON DIN STICLĂ DE TIP I CU CAPACITATEA DE 10 ML, PREVĂZUT CU DOP DIN CAUCIUC CLOROBUTILIC ȘI O CAPSĂ DIN ALUMINIU, CU UN CAPAC ROȘU, CE CONȚINE BORTEZOMIB 3,5 MGPR1667,944000773,8440001.225,226000
  620W65803004L02BG06EXEMESTANUMEXEMESTAN ACCORD 25 mgCOMPR. FILM.25 mgACCORD HEALTHCARE POLSKA SP. Z O.O.POLONIACUTIE CU BLIST. PVC-PVDC/AL X 30 COMPR. FILM.P-RF302,4383333,0830000,000000
  621W65658001L03AA02FILGRASTIMUM (G-CSF)ACCOFIL 30 MU/0,5 mlSOL. INJ. SAU PERF. ÎN SERINGĂ PREUMPLUTĂ30 MU/ 0,5 mlACCORD HEALTHCARE S.L.U.SPANIAAMBALAJ CU 1 SERINGĂ PREUMPLUTĂ (STICLĂ) CU 0,5 ML SOL. INJ.PR166,11000083,5900000,000000
  622W65659001L03AA02FILGRASTIMUM (G-CSF)ACCOFIL 48 MU/0,5 mlSOL. INJ. SAU PERF. ÎN SERINGĂ PREUMPLUTĂ48 MU/ 0,5 mlACCORD HEALTHCARE S.L.U.SPANIAAMBALAJ CU 1 SERINGĂ PREUMPLUTĂ (STICLĂ) CU 0,5 ML SOL. INJ.PR1105,780000126,2304002,909600
  623W65705001L03AA13PEGFILGRASTIMUM **PELGRAZ 6 mgSOL INJ. ÎN SERINGĂ PREUMPLUTĂ6 mgACCORD HEALTHCARE S.L.U.SPANIACUTIE CU 1 SERINGĂ PREUMPLUTĂ CARE CONȚINE 0,6 ML SOL. INJ.PR12.540,1840002.814,58800058,852000
  624W65655001M05BA06ACIDUM IBANDRONICUM **ACID IBANDRONIC ACCORD 6 mgCONC. PT. SOL. PERF.6 mgACCORD HEALTHCARE S.L.U.SPANIACUTIE CU 1 FLAC. CU CAPACITATEA DE 6 ML, DIN STICLĂ DE TIP I ȘI FLUOROTECPR1269,990000329,6100000,000000
  625W65657001M05BA08ACIDUM ZOLEDRONICUM **ACID ZOLEDRONIC ACCORD 4 mg/5 mlCONC. PT. SOL. PERF.4 mg/5mlACCORD HEALTHCARE S.L.U.SPANIACUTIE CU 1 FLAC. CU CAPACITATEA DE 5 ML DIN COPOLIMER CICLOOLEFINIC TRANSPARENTPRF148,87000063,9200000,000000
  7. La secțiunea P5 „Programul național de diabet zaharat - Tratamentul medicamentos al bolnavilor cu diabet zaharat“, după poziția 165 se introduc șapte noi poziții, pozițiile 166-172, cu următorul cuprins:
  166W65799009A10BA02METFORMINUMMETFORMIN ACCORD 500 mgCOMPR. ELIB. PREL.500 mgACCORD HEALTHCARE POLSKA SP. Z O.O.POLONIACUTIE CU BLIST. PVC-PVDC/AL X 30 COMPR. ELIB. PREL.P6L300,0781990,1057990,203534
  167W65698002A10BG03PIOGLITAZONUM**PIOGLITAZONE ACCORD 15 mgCOMPR.15 mgACCORD HEALTHCARE S.L.U.SPANIABLIST. AL/AL X 30 COMPR.PRF301,0066661,3166660,000000
  168W65699002A10BG03PIOGLITAZONUM**PIOGLITAZONE ACCORD 30 mgCOMPR.30 mgACCORD HEALTHCARE S.L.U.SPANIABLIST. AL/AL X 30 COMPR.PRF301,0880001,4230000,000000
  169W65700002A10BG03PIOGLITAZONUM**PIOGLITAZONE ACCORD 45 mgCOMPR.45 mgACCORD HEALTHCARE S.L.U.SPANIABLIST. AL/AL X 30 COMPR.PRF301,0880001,4230000,000000
  170W65706002A10BX02REPAGLINIDUMREPAGLINIDE ACCORD 0,5 mgCOMPR.0,5 mgACCORD HEALTHCARE S.L.U.SPANIACUTIE CU BLIST. AL/AL X 90 COMPR.PRF900,0997770,1348880,000000
  171W65707001A10BX02REPAGLINIDUMREPAGLINIDE ACCORD 1 mgCOMPR.1 mgACCORD HEALTHCARE S.L.U.SPANIACUTIE CU BLIST. AL/AL X 90 COMPR.PRF900,1902220,2571110,000000
  172W65708001A10BX02REPAGLINIDUMREPAGLINIDE ACCORD 2 mgCOMPR.2 mgACCORD HEALTHCARE S.L.U.SPANIACUTIE CU BLIST. AL/AL X 90 COMPR.PRF900,2400000,3244440,000000
  8. La secțiunea P6 „Programul național de diagnostic și tratament pentru boli rare și sepsis sever“, subprogramul P6.1 „Hemofilie și talasemie“, după poziția 80 se introduc șapte noi poziții, pozițiile 81-87, cu următorul cuprins:
  81W65354001B02BD02FACTOR VIII DE COAGULAREOCTANATE 100 UI/mlPULB. + SOLV. PT. SOL. INJ.100 UI/mlOCTAPHARMA (IP) SPRLBELGIACUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ INCOLORĂ CU PULB. PT. SOL. INJ. (100 UI/ML) + CUTIE CU 1 SET PT. RECONSTITUIRE ȘI ADM.: 1 FLAC. DIN STICLĂ CU 10 ML APĂ PT. PREPARATE INJ. (1000 UI/FLAC) + 1 SERINGĂ + 1 SET TRANSFERMIX2VIAL + 1 AC PT. INJECȚIE TIP FLUTURE +2 TAMPOANE CU ALCOOLPR11.311,1500001.467,3100000,000000
  82W65353001B02BD02FACTOR VIII DE COAGULAREOCTANATE 50 UI/mlPULB. + SOLV. PT. SOL. INJ.50 UI/mlOCTAPHARMA (IP) SPRLBELGIACUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ INCOLORĂ CU PULB. PT. SOL. INJ. (50 UI/ML) + CUTIE CU SET DE RECONSTITUIRE ȘI ADM.: 1 FLAC. DIN STICLĂ CU 5 ML APĂ PT. PREPARATE INJ. (250 UI/FLAC.) + 1 SERINGĂ + 1 SET TRANSFERMIX2VIAL + 1 AC PT. INJECȚIE TIP FLUTURE + 2 TAMPOANE CU ALCOOLPR1358,680000429,1100000,000000
  83W65353002B02BD02FACTOR VIII DE COAGULAREOCTANATE 50 UI/mlPULB. + SOLV. PT. SOL. INJ.50 UI/mlOCTAPHARMA (IP) SPRLBELGIACUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ INCOLORĂ CU PULB. PT. SOL. INJ. (50 UI/ML) + CUTIE CU SET DE RECONSTITUIRE ȘI ADM.: 1 FLAC. DIN STICLĂ CU 10 ML APĂ PT. PREPARATE INJ. (500 UI/FLAC.) + 1 SERINGĂ + 1 SET TRANSFERMIX2VIAL + 1 AC PT. INJECȚIE TIP FLUTURE + 2 TAMPOANE CU ALCOOLPR1670,690000769,2000000,000000
  84W65356001B02BD04FACTOR IX DE COAGULARE**OCTANINE F 1000 UIPULB. + SOLV. PT. SOL. PERF.1000 UIOCTAPHARMA (IP) SPRLBELGIACUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ CU PULB. PT. SOL. PERF. + 1 FLAC. DIN STICLĂ CU 10 ML SOLV. PT. SOL. PERF. + DISPOZITIV PT. RECONSTITUIRE ȘI ADM. CU 1 SET TRANSFER MIX2VIAL TM + 1 SET DE PERFUZARE (TIP FLUTURE) + 1 SERINGĂ DE UNICĂ FOLOSINȚĂ + 2 TAMPOANE ALCOOL MEDICINALPR11.415,0300001.580,5400000,000000
  85W65355001B02BD04FACTOR IX DE COAGULARE**OCTANINE 500 UIPULB. + SOLV. PT. SOL. PERF.500 UIOCTAPHARMA (IP) SPRLBELGIACUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ CU PULB. PT. SOL. PERF. + 1 FLAC. DIN STICLĂ CU 5 ML SOLV. PT. SOL. PERF. + DISPOZITIV PT. RECONSTITUIRE ȘI ADM.: 1 SET TRANSFER MIX2VIALTM + 1 SET DE PERFUZARE (TIP FLUTURE) + 1 SERINGĂ DE UNICĂ FOLOSINȚĂ + 2 TAMPOANE ALCOOL MEDICINALPR1819,290000931,1800000,000000
  86W65362001B02BD06FACTOR VIII DE COAGULARE ȘI FACTOR VON WILLEBRAND**WILATE 1000 1000 UI FVW/1000 UI FVIIIPULB. + SOLV. PT. SOL. INJ.1000 UI FVW/1000 UI FVIIIOCTAPHARMA (IP) SPRLBELGIACUTIE CU 1 FLAC. CU PULB. PT. SOL. INJ. + 1 FLAC. CU SOLV. PT. SOL. INJ. + 1 SET DE ADMINISTRARE (1 SERINGĂ DE UNICĂ FOLOSINȚĂ, 1 SET TRANSFER (MIX2VIAL), 1 SET DE PERFUZARE ȘI 2 TAMPOANE CU ALCOOL MEDICINAL)PR11.862,8900002.068,7000000,000000
  87W65361001B02BD06FACTOR VIII DE COAGULARE ȘI FACTOR VON WILLEBRAND**WILATE 500 500 UI FVW/500 UI FVIIIPULB. + SOLV. PT. SOL. INJ.500 UI FVW/ 500 UI FVIIIOCTAPHARMA (IP) SPRLBELGIACUTIE CU 1 FLAC. CU PULB. PT. SOL. INJ. + 1 FLAC. CU SOLV. PT. SOL. INJ. + 1 SET DE ADMINISTRARE (1 SERINGĂ DE UNICĂ FOLOSINȚĂ, 1 SET TRANSFER (MIX2VIAL), 1 SET DE PERFUZARE ȘI 2 TAMPOANE CU ALCOOL MEDICINAL)PR1943,5800001.066,6500000,000000
  9. La secțiunea P6 „Programul național de diagnostic și tratament pentru boli rare și sepsis sever“, subprogramul P6.3 „Hipertensiunea pulmonară“, după poziția 23 se introduc două noi poziții, pozițiile 24 și 25 cu următorul cuprins:
  24W65670002G04BE03SILDENAFILUM**GRANPIDAM 20 mgCOMPR. FILM.20 mgACCORD HEALTHCARE S.L.U.SPANIACUTIE CU BLIST. PVC/AL X 90X1 COMPR. FILM.PR908,7428889,9536660,000000
  25W65670001G04BE03SILDENAFILUM**GRANPIDAM 20 mgCOMPR. FILM.20 mgACCORD HEALTHCARE S.L.U.SPANIACUTIE CU BLIST. PVC/AL X 90 COMPR. FILM.PR908,7428889,9536660,000000
  10. La secțiunea P6 „Programul național de diagnostic și tratament pentru boli rare și sepsis sever“, subprogramul P6.4 „Mucoviscidoză“, după poziția 24 se introduc trei noi poziții, pozițiile 25-27, cu următorul cuprins:
  25W65820002J01FA09CLARITHROMYCINUMKLACID 250 mgCOMPR. FILM.250 mgMYLAN ITALIA S.R.L.ITALIACUTIE CU 1 BLIST. PVC-PVDC/AL X 14 COMPR. FILM.PRF140,7860001,0628570,987857
  26W65821002J01FA09CLARITHROMYCINUMKLACID 125 mg/5 mlGRAN. PT. SUSP. ORALĂ125 mg/5 mlMYLAN ITALIA S.R.L.ITALIACUTIE CU 1 FLAC. PEID CU GRANULE PT. 100 ML SUSP. ORALĂ + 1 LINGURIȚĂ DOZATOARE X 2,5 ML/5 MLPRF120,47000027,6700000,000000
  27W65821001J01FA09CLARITHROMYCINUMKLACID 125 mg/5 mlGRAN. PT. SUSP. ORALĂ125 mg/5 mlMYLAN ITALIA S.R.L.ITALIACUTIE CU 1 FLAC. PEID CU GRANULE PT. 60 ML SUSP. ORALĂ + 1 LINGURIȚĂ DOZATOARE X 2,5 ML/5 MLPRF111,98800016,2000004,570000
  11. La secțiunea P6 „Programul național de diagnostic și tratament pentru boli rare și sepsis sever“, subprogramul P6.5 „Boli neurologice degenerative/inflamator-imune“ subpunctul P6.5.1 „Tratamentul medicamentos al bolnavilor cu boli neurologice inflamator-imune“, după poziția 29 se introduc patru noi poziții, pozițiile 30-33, cu următorul cuprins:
  30W65348010J06BA01IMUNOGLOBULINĂ UMANĂ NORMALĂ**GAMMANORM 165 mg/mlSOL. INJ.165 mg/ mlOCTAPHARMA (IP) SPRLBELGIACUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ X 12 ML SOL. INJ.PR1396,840000470,7100000,000000
  31W65348013J06BA01IMUNOGLOBULINĂ UMANĂ NORMALĂ**GAMMANORM 165 mg/mlSOL. INJ.165 mg/ mlOCTAPHARMA (IP) SPRLBELGIACUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ X 24 ML SOL. INJ.PR1763,680000870,5600000,000000
  32W65348014J06BA01IMUNOGLOBULINĂ UMANĂ NORMALĂ**GAMMANORM 165 mg/mlSOL. INJ.165 mg/ mlOCTAPHARMA (IP) SPRLBELGIACUTIE CU 10 FLAC. DIN STICLĂ X 24 ML SOL. INJ.PR10736,680000806,7970000,000000
  33W65348011J06BA01IMUNOGLOBULINĂ UMANĂ NORMALĂ**GAMMANORM 165 mg/mlSOL. INJ.165 mg/ mlOCTAPHARMA (IP) SPRLBELGIACUTIE CU 10 FLAC. DIN STICLĂ X 12 ML SOL. INJ.PR10360,762000397,0460000,000000
  12. La secțiunea P6 „Programul național de diagnostic și tratament pentru boli rare și sepsis sever“, subprogramul P6.15 „Sindrom de imunodeficiență primară“, după poziția 29 se introduc patru noi poziții, pozițiile 30-33, cu următorul cuprins:
  30W65348011J06BA01IMUNOGLOBULINĂ UMANĂ NORMALĂ**GAMMANORM 165 mg/mlSOL. INJ.165 mg/mlOCTAPHARMA (IP) SPRLBELGIACUTIE CU 10 FLAC. DIN STICLĂ X 12 ML SOL. INJ.PR10360,762000397,0460000,000000
  31W65348013J06BA01IMUNOGLOBULINĂ UMANĂ NORMALĂ**GAMMANORM 165 mg/mlSOL. INJ.165 mg/mlOCTAPHARMA (IP) SPRLBELGIACUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ X 24 ML SOL. INJ.PR1763,680000870,5600000,000000
  32W65348014J06BA01IMUNOGLOBULINĂ UMANĂ NORMALĂ**GAMMANORM 165 mg/mlSOL. INJ.165 mg/mlOCTAPHARMA (IP) SPRLBELGIACUTIE CU 10 FLAC. DIN STICLĂ X 24 ML SOL. INJ.PR10736,680000806,7970000,000000
  33W65348010J06BA01IMUNOGLOBULINĂ UMANĂ NORMALĂ**GAMMANORM 165 mg/mlSOL. INJ.165 mg/mlOCTAPHARMA (IP) SPRLBELGIACUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ X 12 ML SOL. INJ.PR1396,840000470,7100000,000000
  13. La secțiunea P7 „Programul național de boli endocrine - Tratamentul medicamentos al bolnavilor cu osteoporoză, gușă datorată carenței de iod și proliferării maligne“, poziția 16 se abrogă.14. La secțiunea P9 „Programul național de transplant de organe, țesuturi și celule de origine umană“, subprogramul P9.1 „Transplant medular“, poziția 24 se modifică și va avea următorul cuprins:
  24W58974002J01DH02MEROPENEMUMMEROPENEM ATB 1000 mgPULB. PT. SOL. INJ./PERF.1000 mgANTIBIOTICE - S.A.ROMÂNIACUTIE CU 10 FLAC. DIN STICLĂ INCOLORĂ, CU CAPACITATEA DE 20 ML CU DOP DIN CAUCIUC, SIGILAT CU CAPSĂ DIN ALUMINIU PREVĂZUTĂ CU DISC DIN MATERIAL PLASTICPRF1027,80640033,94560050,614400
  15. La secțiunea P9 „Programul național de transplant de organe, țesuturi și celule de origine umană“, subprogramul P9.1 „Transplant medular“, după poziția 352 se introduc cincisprezece noi poziții, pozițiile 353-367, cu următorul cuprins:
  353W58974005J01DH02MEROPENEMUMMEROPENEM ATB 1000 mgPULB. PT. SOL. INJ./PERF.1000 mgANTIBIOTICE - S.A.ROMÂNIACUTIE CU 10 FLAC. DIN STICLĂ INCOLORĂ, CU CAPACITATEA DE 30 ML CU DOP DIN CAUCIUC, SIGILAT CU CAPSĂ DIN ALUMINIU PREVAZUTĂ CU DISC DIN MATERIAL PLASTICPRF1027,80640033,94560050,614400
  354W65715001J02AC03VORICONAZOLUM**VORICONAZOLE ACCORD 200 mgCOMPR. FILM.200 mgACCORD HEALTHCARE S.L.U.SPANIACUTIE CU BLIST. PVC/AL X 28 COMPR.PRF289,80142811,9657140,000000
  355W65688001J02AX04CASPOFUNGINUM**CASPOFUNGIN ACCORD 50 mgPULB. PT. CONC. PT. SOL. PERF.50 mgACCORD HEALTHCARE S.L.U.SPANIACUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ TRANSPARENTĂ CU CAPACITATEA DE 10 ML CARE CONȚINE 50 MG PULB. PT. CONC. PT. SOL. PERF.PR1854,310000969,3500000,000000
  356W65689001J02AX04CASPOFUNGINUM**CASPOFUNGIN ACCORD 70 mgPULB. PT. CONC. PT. SOL. PERF.70 mgACCORD HEALTHCARE S.L.U.SPANIACUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ TRANSPARENTĂ CU CAPACITATEA DE 10 ML CARE CONȚINE 70 MG PULB. PT. CONC. PT. SOL. PERF.PR11.105,8500001.243,5300000,000000
  357W65348013J06BA01IMUNOGLOBULINĂ UMANĂ NORMALĂ**GAMMANORM 165 mg/mlSOL. INJ.165 mg/mlOCTAPHARMA (IP) SPRLBELGIACUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ X 24 ML SOL. INJ.PR1763,680000870,5600000,000000
  358W65348011J06BA01IMUNOGLOBULINĂ UMANĂ NORMALĂ**GAMMANORM 165 mg/mlSOL. INJ.165mg/mlOCTAPHARMA (IP) SPRLBELGIACUTIE CU 10 FLAC. DIN STICLĂ X 12 ML SOL. INJ.PR10360,762000397,0460000,000000
  359W65348010J06BA01IMUNOGLOBULINĂ UMANĂ NORMALĂ**GAMMANORM 165 mg/mlSOL. INJ.165 mg/mlOCTAPHARMA (IP) SPRLBELGIACUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ X 12 ML SOL. INJ.PR1396,840000470,7100000,000000
  360W65348014J06BA01IMUNOGLOBULINĂ UMANĂ NORMALĂ**GAMMANORM 165 mg/mlSOL. INJ.165 mg/mlOCTAPHARMA (IP) SPRLBELGIACUTIE CU 10 FLAC. DIN STICLĂ X 24 ML SOL. INJ.PR10736,680000806,7970000,000000
  361W65792001L01AB01BUSULFANUMBUSULFAN ACCORD 6 mg/mlCONC. PT. SOL. PERF.6 mg/mlACCORD HEALTHCARE POLSKA SP. Z O.O.POLONIACUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ INCOLORĂ CU 10 ML CONC. PT. SOL. PERF.PR1710,200000812,2700000,000000
  362W65790001L01XA01CISPLATINUMCISPLATINA ACCORD 1 mg/mlCONC. PT. SOL. PERF.1 mg/mlACCORD HEALTHCARE POLSKA SP. Z O.O.POLONIACUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ BRUNĂ CARE CONȚINE 10 ML CONC. PT. SOL. PERF.PR17,3600009,9500000,000000
  363W65790002L01XA01CISPLATINUMCISPLATINA ACCORD 1 mg/mlCONC. PT. SOL. PERF.1 mg/mlACCORD HEALTHCARE POLSKA SP. Z O.O.POLONIACUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ BRUNĂ CARE CONȚINE 25 ML CONC. PT. SOL. PERF.PR120,32000027,4600000,000000
  364W65790004L01XA01CISPLATINUMCISPLATINA ACCORD 1 mg/mlCONC. PT. SOL. PERF.1 mg/mlACCORD HEALTHCARE POLSKA SP. Z O.O.POLONIACUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ BRUNĂ CARE CONȚINE 100 ML CONC. PT. SOL. PERF.PR145,31000059,2700000,000000
  365W65790003L01XA01CISPLATINUMCISPLATINA ACCORD 1 mg/mlCONC. PT. SOL. PERF.1 mg/mlACCORD HEALTHCARE POLSKA SP. Z O.O.POLONIACUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ BRUNĂ CARE CONȚINE 50 ML CONC. PT. SOL. PERF.PR122,65000030,6200000,000000
  366W65658001L03AA02FILGRASTIMUM (G-CSF)**ACCOFIL 30 MU/0,5 mlSOL. INJ. SAU PERF. ÎN SERINGĂ PREUMPLUTĂ30 MU/0,5 mlACCORD HEALTHCARE S.L.U.SPANIAAMBALAJ CU 1 SERINGĂ PREUMPLUTĂ (STICLĂ) CU 0,5 ML SOL. INJ.PR166,11000083,5900000,000000
  367W65659001L03AA02FILGRASTIMUM (G-CSF)**ACCOFIL 48 MU/0,5 mlSOL. INJ. SAU PERF. ÎN SERINGĂ PREUMPLUTĂ48 MU/0,5 mlACCORD HEALTHCARE S.L.U.SPANIAAMBALAJ CU 1 SERINGĂ PREUMPLUTĂ (STICLĂ) CU 0,5 ML SOL. INJ.PR1105,780000126,2304002,909600
  16. La secțiunea P9 „Programul național de transplant de organe, țesuturi și celule de origine umană“, subprogramul P9.2 „Transplant de cord“, după poziția 126 se introduce o nouă poziție, poziția 127, cu următorul cuprins:
  127W65715001J02AC03VORICONAZOLUM **VORICONAZOLE ACCORD 200 mgCOMPR. FILM.200 mgACCORD HEALTHCARE S.L.U.SPANIACUTIE CU BLIST. PVC/AL X 28 COMPR.PRF289,80142811,9657140,000000
  17. La secțiunea P9 „Programul național de transplant de organe, țesuturi și celule de origine umană“, subprogramul P9.3 „Transplant hepatic“, după poziția 130 se introduc cinci noi poziții, pozițiile 131-135, cu următorul cuprins:
  131W65715001J02AC03VORICONAZOLUM **VORICONAZOLE ACCORD 200 mgCOMPR. FILM.200 mgACCORD HEALTHCARE S.L.U.SPANIACUTIE CU BLIST. PVC/AL X 28 COMPR.PRF289,80142811,9657140,000000
  132W65688001J02AX04CASPOFUNGINUM**CASPOFUNGIN ACCORD 50 mgPULB. PT. CONC. PT. SOL. PERF.50 mgACCORD HEALTHCARE S.L.U.SPANIACUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ TRANSPARENTĂ CU CAPACITATEA DE 10 ML CARE CONȚINE 50 MG PULB. PT. CONC. PT. SOL. PERF.PR1854,310000969,3500000,000000
  133W65689001J02AX04CASPOFUNGINUM**CASPOFUNGIN ACCORD 70 mgPULB. PT. CONC. PT. SOL. PERF.70 mgACCORD HEALTHCARE S.L.U.SPANIACUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ TRANSPARENTĂ CU CAPACITATEA DE 10 ML CARE CONȚINE 70 MG PULB. PT. CONC. PT. SOL. PERF.PR11.105,8500001.243,5300000,000000
  134W65658001L03AA02FILGRASTIMUM (G-CSF)ACCOFIL 30 MU/0,5 mlSOL. INJ. SAU PERF. ÎN SERINGĂ PREUMPLUTĂ30 MU/0,5 mlACCORD HEALTHCARE S.L.U.SPANIAAMBALAJ CU 1 SERINGĂ PREUMPLUTĂ (STICLĂ) CU 0,5 ML SOL. INJ.PR166,11000083,5900000,000000
  135W65659001L03AA02FILGRASTIMUM (G-CSF)ACCOFIL 48 MU/0,5 mlSOL. INJ. SAU PERF. ÎN SERINGĂ PREUMPLUTĂ48 MU/0,5 mlACCORD HEALTHCARE S.L.U.SPANIAAMBALAJ CU 1 SERINGĂ PREUMPLUTĂ (STICLĂ) CU 0,5 ML SOL. INJ.PR1105,780000126,2304002,909600
  18. La secțiunea P9 „Programul național de transplant de organe, țesuturi și celule de origine umană“, subprogramul P9.4 „Transplant renal, combinat rinichi și pancreas“, după poziția 234 se introduc nouă noi poziții, pozițiile 235-243, cu următorul cuprins:
  235W65715001J02AC03VORICONAZOLUM **VORICONAZOLE ACCORD 200 mgCOMPR. FILM.200 mgACCORD HEALTHCARE S.L.U.SPANIACUTIE CU BLIST. PVC/AL X 28 COMPR.PRF289,80142811,9657140,000000
  236W65688001J02AX04CASPOFUNGINUM**CASPOFUNGIN ACCORD 50 mgPULB. PT. CONC. PT. SOL. PERF.50 mgACCORD HEALTHCARE S.L.U.SPANIACUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ TRANSPARENTĂ CU CAPACITATEA DE 10 ML CARE CONȚINE 50 MG PULB. PT. CONC. PT. SOL. PERF.PR1854,310000969,3500000,000000
  237W65689001J02AX04CASPOFUNGINUM**CASPOFUNGIN ACCORD 70 mgPULB. PT. CONC. PT. SOL. PERF.70 mgACCORD HEALTHCARE S.L.U.SPANIACUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ TRANSPARENTĂ CU CAPACITATEA DE 10 ML CARE CONȚINE 70 MG PULB. PT. CONC. PT. SOL. PERF.PR11.105,8500001.243,5300000,000000
  238W65348014J06BA01IMUNOGLOBULINĂ UMANĂ NORMALĂ**GAMMANORM 165 mg/mlSOL. INJ.165 mg/mlOCTAPHARMA (IP) SPRLBELGIACUTIE CU 10 FLAC. DIN STICLĂ X 24 ML SOL. INJ.PR10736,680000806,7970000,000000
  239W65348013J06BA01IMUNOGLOBULINĂ UMANĂ NORMALĂ**GAMMANORM 165 mg/mlSOL. INJ.165 mg/mlOCTAPHARMA (IP) SPRLBELGIACUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ X 24 ML SOL. INJ.PR1763,680000870,5600000,000000
  240W65348011J06BA01IMUNOGLOBULINĂ UMANĂ NORMALĂ**GAMMANORM 165 mg/mlSOL. INJ.165 mg/mlOCTAPHARMA (IP) SPRLBELGIACUTIE CU 10 FLAC. DIN STICLĂ X 12 ML SOL. INJ.PR10360,762000397,0460000,000000
  241W65348010J06BA01IMUNOGLOBULINĂ UMANĂ NORMALĂ**GAMMANORM 165 mg/mlSOL. INJ.165 mg/mlOCTAPHARMA (IP) SPRLBELGIACUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ X 12 ML SOL. INJ.PR1396,840000470,7100000,000000
  242W65658001L03AA02FILGRASTIMUM (G-CSF)ACCOFIL 30 MU/0,5 mlSOL. INJ. SAU PERF. ÎN SERINGĂ PREUMPLUTĂ30 MU/0,5 mlACCORD HEALTHCARE S.L.U.SPANIAAMBALAJ CU 1 SERINGĂ PREUMPLUTĂ (STICLĂ) CU 0,5 ML SOL. INJ.PR166,11000083,5900000,000000
  243W65659001L03AA02FILGRASTIMUM (G-CSF)ACCOFIL 48 MU/0,5 mlSOL. INJ. SAU PERF. ÎN SERINGĂ PREUMPLUTĂ48 MU/0,5 mlACCORD HEALTHCARE S.L.U.SPANIAAMBALAJ CU 1 SERINGĂ PREUMPLUTĂ (STICLĂ) CU 0,5 ML SOL. INJ.PR1105,780000126,2304002,909600
  19. La secțiunea P9 „Programul național de transplant de organe, țesuturi și celule de origine umană“, subprogramul P9.5 „Transplant celule pancreatice“, după poziția 44 se introduce o nouă poziție, poziția 45, cu următorul cuprins:
  45W65715001J02AC03VORICONAZOLUM **VORICONAZOLE ACCORD 200 mgCOMPR. FILM.200 mgACCORD HEALTHCARE S.L.U.SPANIACUTIE CU BLIST. PVC/AL X 28 COMPR.PRF289,80142811,9657140,000000
  20. La secțiunea P9 „Programul național de transplant de organe, țesuturi și celule de origine umană“, subprogramul P9.6 „Transplant pulmonar“, după poziția 161 se introduce o nouă poziție, poziția 162, cu următorul cuprins:
  162W65715001J02AC03VORICONAZOLUM **VORICONAZOLE ACCORD 200 mgCOMPR. FILM.200 mgACCORD HEALTHCARE S.L.U.SPANIACUTIE CU BLIST.PVC/AL X 28 COMPR.PRF289,80142811,9657140,000000
  21. La secțiunea P9 „Programul național de transplant de organe, țesuturi și celule de origine umană“, subprogramul P9.7 „Tratamentul stării posttransplant în ambulatoriu al pacienților transplantați“, poziția 7 se abrogă.22. La secțiunea P9 „Programul național de transplant de organe, țesuturi și celule de origine umană“, subprogramul P9.7 „Tratamentul stării posttransplant în ambulatoriu al pacienților transplantați“, după poziția 143 se introduce o nouă poziție, poziția 144, cu următorul cuprins:
  144W65715001J02AC03VORICONAZOLUM **VORICONAZOLE ACCORD 200 mgCOMPR. FILM.200 mgACCORD HEALTHCARE S.L.U.SPANIACUTIE CU BLIST. PVC/AL X 28 COMPR.PRF289,80142811,9657140,000000
   +  Articolul IIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și intră în vigoare începând cu luna august 2019.
  p. Ministrul sănătății,
  Tiberius-Marius Brădățan,
  secretar de stat
  Președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate,
  Vasile Ciurchea
  ------