HOTĂRÂRE nr. 200 din 17 martie 2000privind aprobarea Regulamentului pentru aplicarea Legii nr. 255/1998 privind protecţia noilor soiuri de plante
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 134 din 30 martie 2000    În temeiul art. 46 alin. (3) din Legea nr. 255/1998 privind protecţia noilor soiuri de plante,Guvernul României hotărăşte:  +  Articolul UNICSe aprobă Regulamentul pentru aplicarea Legii nr. 255/1998 privind protecţia noilor soiuri de plante, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.PRIM-MINISTRUMUGUR CONSTANTIN ISARESCUContrasemnează:---------------Preşedintele Oficiului de Statpentru Invenţii şi Mărci,Gabor VargaMinistrul finanţelor,Decebal Traian RemesMinistrul agriculturii şi alimentaţiei,Ioan Avram Muresan  +  AnexăREGULAMENT 17/03/2000