HOTĂRÂRE nr. 210 din 27 martie 2000privind numirea în funcţia de director general al Oficiului Roman pentru Drepturile de Autor (O.R.D.A.)
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 132 din 28 martie 2000    În temeiul prevederilor art. 137 alin. (2) din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe,Guvernul României hotărăşte:  +  Articolul UNICÎncepând cu data de 28 martie 2000 doamna Rodica Parvu se numeşte în funcţia de director general al Oficiului Roman pentru Drepturile de Autor (O.R.D.A.).PRIM-MINISTRUMUGUR CONSTANTIN ISARESCUContrasemnează:----------------Ministru de stat,ministrul justiţiei,Valeriu Stoica------------