HOTĂRÂRE nr. 532 din 24 iulie 2019pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 700/2012 privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 636 din 31 iulie 2019  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  ARTICOL UNICHotărârea Guvernului nr. 700/2012 privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 491 din 18 iulie 2012, cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. La articolul 6, alineatul (3) va avea următorul cuprins:(3) Numărul maxim de posturi aprobat este de 982, exclusiv demnitarii, din care pentru aparatul central 349, iar pentru comisariatele regionale pentru protecția consumatorilor 633.2. La anexa nr. 1, sintagma „Numărul maxim de posturi 379 - exclusiv demnitarii“ se înlocuiește cu sintagma „Numărul maxim de posturi 349 - exclusiv demnitarii“.
  PRIM-MINISTRU
  VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ
  Contrasemnează:
  Ministrul economiei,
  Niculae Bădălău
  Președintele Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor,
  Marius Pîrvu
  Ministrul muncii și justiției sociale,
  Marius-Constantin Budăi
  Ministrul finanțelor publice,
  Eugen Orlando Teodorovici
  București, 24 iulie 2019.Nr. 532.