LEGE nr. 157 din 25 iulie 2019privind înființarea Muzeului Ororilor Comunismului în România
EMITENT
 • PARLAMENTUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 625 din 26 iulie 2019  Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul 1(1) Prezenta lege are ca obiect de reglementare înființarea Muzeului Ororilor Comunismului în România, denumit în continuare Muzeul, instituție publică de importanță națională, cu personalitate juridică, aflată în subordinea Ministerului Culturii și Identității Naționale.(2) Înființarea și organizarea Muzeului se supun prevederilor Legii muzeelor și a colecțiilor publice nr. 311/2003, republicată, Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 189/2008 privind managementul instituțiilor publice de cultură, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 269/2009, cu modificările și completările ulterioare, și Legii nr. 182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural național mobil, republicată, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 2(1) Muzeul are ca obiectiv prezentarea realităților vieții social-economice și culturale din România în perioada 1945-1989, cu scopul informării corecte a publicului asupra abuzurilor, crimelor, torturilor asupra oponenților regimului comunist.(2) Muzeul are ca scop colectarea, studierea, colecționarea, conservarea, etalarea și punerea în valoare a pieselor ce alcătuiesc patrimoniul Muzeului.(3) Patrimoniul Muzeului se constituie din colecții de piese și documente realizate în colaborare cu Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului și Memoria Exilului Românesc, precum și în colaborare cu alte instituții publice, din piese provenind din transferuri, donații și achiziții, conform legii.(4) Organizarea și funcționarea Muzeului se desfășoară în conformitate cu regulamentul de organizare și funcționare, precum și cu regulamentul de ordine interioară, avizate de Comisia Națională a Muzeelor și Colecțiilor și aprobate prin ordin al ministrului culturii și identității naționale.  +  Articolul 3Activitatea Muzeului este finanțată din subvenții de la bugetul de stat, prin Ministerul Culturii și Identității Naționale, și din venituri proprii provenite din activități specifice, donații și sponsorizări.  +  Articolul 4În termen de 120 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi, Ministerul Culturii și Identității Naționale va elabora proiectul de hotărâre privind înființarea Muzeului Ororilor Comunismului în România, ce va fi adoptată de Guvern și publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
  PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
  ION-MARCEL CIOLACU
  PREȘEDINTELE SENATULUI
  CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANU
  București, 25 iulie 2019.Nr. 157.------