DECRET nr. 66 din 18 ianuarie 1990privind trecerea în subordinea directa a Ministerului Transporturilor, desfiinţarea şi schimbarea sediului unor unităţi
EMITENT
  • CONSILIUL FRONTULUI SALVĂRII NAŢIONALE
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 12 din 19 ianuarie 1990    Consiliul Frontului Salvării Naţionale decretează:  +  Articolul 1Pe data de 1 ianuarie 1990 Întreprinderea "Metroul" Bucureşti trece în subordinea directa a Ministerului Transporturilor.Directorul general al Întreprinderii "Metroul" Bucureşti se numeşte prin ordin al ministrului transporturilor şi este retribuit potrivit reglementărilor legale prevăzute pentru aceasta funcţie la centralele industriale de grad special, grupa I de ramuri.  +  Articolul 2Sediul, precum şi modul de organizare şi funcţionare ale Departamentului transporturilor navale din cadrul Ministerului Transporturilor, se stabilesc prin ordin al ministrului transporturilor.  +  Articolul 3Pe data de 1 ianuarie 1990 Serviciul transporturi speciale din subordinea Ministerului Transporturilor se desfiinţează.Personalul devenit disponibil va fi redistribuit în cadrul Departamentului căilor ferate.  +  Articolul 4Clădirea în care se afla sediul Ministerului Transporturilor, din municipiul Bucureşti, b-dul Dinicu Golescu nr. 38, sectorul 1, trece din administrarea Întreprinderii pentru administrarea clădirilor din subordinea Oficiului economic central "Carpaţi" în administrarea Ministerului Transporturilor, cu toate activităţile auxiliare, bunurile, personalul, fondul de retribuire şi celelalte secţiuni ale planului de venituri şi cheltuieli, aferente.  +  Articolul 5Personalul transferat în interesul serviciului sau trecut în aceeaşi unitate în funcţii cu niveluri de retribuire mai mici, precum şi personalul devenit disponibil, ca urmare a aplicării prevederilor prezentului decret, are dreptul, timp de 3 luni de la data transferării sau trecerii în asemenea funcţii, la retributia tarifara avută şi, după caz, la indemnizaţia de conducere.  +  Articolul 6Decretul nr. 15/1975 privind înfiinţarea Întreprinderii "Metroul" Bucureşti, cu modificările ulterioare, se modifica potrivit prevederilor prezentului decret, iar Decretul nr. 341/1986 se abroga.PREŞEDINTELE CONSILIULUIFRONTULUI SALVĂRII NAŢIONALEION ILIESCU-----