HOTĂRÂRE nr. 1 din 11 ianuarie 2019pentru aprobarea normelor privind competențele profesionale, educația, formarea și atestarea profesională ale psihologilor cu drept de liberă practică
EMITENT
  • COLEGIUL PSIHOLOGILOR DIN ROMÂNIA
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 173 din 5 martie 2019    Având în vedere dispozițiile Legii nr. 200/2004 privind recunoașterea diplomelor și calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate din România, cu modificările și completările ulterioare, și ale Legii nr. 213/2004 privind exercitarea profesiei de psiholog cu drept de liberă practică, înființarea, organizarea și funcționarea Colegiului Psihologilor din România, cu modificările ulterioare, în temeiul art. 51 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 213/2004 privind exercitarea profesiei de psiholog cu drept de liberă practică, înființarea, organizarea și funcționarea Colegiului Psihologilor din România, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 788/2005, cu completările ulterioare, Comitetul director al Colegiului Psihologilor din România hotărăște:  +  Articolul 1Se aprobă Normele privind competențele profesionale ale psihologilor cu drept de liberă practică, prevăzute în anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 2Se aprobă Normele privind educația și formarea profesională ale psihologilor cu drept de liberă practică, prevăzute în anexa nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 3Se aprobă Normele privind atestarea profesională a psihologilor cu drept de liberă practică, prevăzute în anexa nr. 3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 4Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și întră în vigoare de la data publicării.
    Președintele Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România,
    Ion Dafinoiu
    București, 11 ianuarie 2019.Nr. 1.  +  Anexa nr. 1NORMEprivind competențele profesionale ale psihologilor cu drept de liberă practică  +  Anexa nr. 2NORMEprivind educația și formarea profesională ale psihologilor cu drept de liberă practică  +  Anexa nr. 3NORMEprivind atestarea profesională a psihologilor cu drept de liberă practică