ORDIN nr. 120/C din 19 ianuarie 2011 pentru aprobare Regulamentului de organizare și funcționare a Ministerului Justiției
EMITENT
 • MINISTERUL JUSTIȚIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 116 din 16 februarie 2011  În temeiul dispozițiilor art. 13 și ale art. 23 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 652/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Justiției, cu modificările și completările ulterioare,ministrul justiției emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare a Ministerului Justiției, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2La data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul ministrului justiției nr. 1.650/C/2010 pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Ministerului Justiției, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 455 din 5 iulie 2010, cu modificările ulterioare, se abrogă.  +  Articolul 3Compartimentele din Ministerul Justiției vor duce la îndeplinire dispozițiile prezentului ordin.  +  Articolul 4Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  p. Ministrul justiției,
  Alina Mihaela Bica,
  secretar de stat
  București, 19 ianuarie 2011.Nr. 120/C.  +  AnexăREGULAMENTde organizare și funcționare a Ministerului Justiției