ORDIN nr. 2.185 din 18 iulie 2019privind modificarea alin. (1) al art. II din Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice, nr. 996/2016 pentru modificarea și completarea reglementării tehnice "Regulament privind atestarea auditorilor energetici pentru clădiri", aprobată prin Ordinul ministrului dezvoltării regionale și turismului nr. 2.237/2010
EMITENT
 • MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ȘI ADMINISTRAȚIEI PUBLICE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 593 din 18 iulie 2019  Având în vedere Referatul de aprobare nr. 80.771 din 18.07.2019,în conformitate cu prevederile Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 27 alin. (2) din Legea nr. 372/2005 privind performanța energetică a clădirilor, republicată,în temeiul art. 12 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 51/2018 privind organizarea și funcționarea Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, cu modificările ulterioare, viceprim-ministrul, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice, emite prezentul ordin.  +  Articolul IAlineatul (1) al articolului II din Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice, nr. 996/2016 pentru modificarea și completarea reglementării tehnice „Regulament privind atestarea auditorilor energetici pentru clădiri“, aprobată prin Ordinul ministrului dezvoltării regionale și turismului nr. 2.237/2010, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 542 din 19 iulie 2016, se modifică după cum urmează:  +  Articolul II(1) În vederea exercitării dreptului de practică, auditorii energetici pentru clădiri, atestați până la data intrării în vigoare a reglementării tehnice «Regulament privind atestarea auditorilor energetici pentru clădiri», aprobat prin Ordinul ministrului dezvoltării regionale și turismului nr. 2.237/2010, respectiv până la data de 13 octombrie 2010, pentru gradul profesional I, respectiv II, numai pentru specialitatea construcții sau instalații, pot solicita, până la data de 31 decembrie 2019, înscrierea la examenul de atestare în conformitate cu prevederile legale în vigoare la data înregistrării cererii la autoritatea competentă.  +  Articolul IIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Viceprim-ministru,
  ministrul dezvoltării regionale și administrației publice,
  Vasile-Daniel Suciu
  București, 18 iulie 2019.Nr. 2.185.-----