ORDIN nr. 1.046 din 4 iulie 2019pentru modificarea anexei nr. 3 la Ordinul ministrului sănătății nr. 1.170/2014 privind aprobarea modelelor de formulare pentru aplicarea prevederilor titlului VI din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
EMITENT
 • MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 590 din 18 iulie 2019  Văzând Referatul de aprobare nr. S.P. 8.585 din 4 iulie 2019 al Direcției generale de asistență medicală și sănătate publică din cadrul Ministerului Sănătății și Adresa Agenției Naționale de Transplant nr. 1.201 din 23 aprilie 2019 înregistrată la Ministerul Sănătății cu nr. 24.905 din 23 aprilie 2019,având în vedere prevederile titlului VI - Efectuarea prelevării și transplantului de organe, țesuturi și celule de origine umană în scop terapeutic din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății, cu modificările și completările ulterioare,ministrul sănătății emite următorul ordin:  +  Articolul IAnexa nr. 3 „Criterii de diagnostic pentru confirmarea morții cerebrale“ la Ordinul ministrului sănătății nr. 1.170/2014 privind aprobarea modelelor de formulare pentru aplicarea prevederilor titlului VI din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 765 din 22 octombrie 2014, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se înlocuiește cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul IIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul sănătății,
  Sorina Pintea
  București, 4 iulie 2019.Nr. 1.046.  +  ANEXĂ(Anexa nr. 3 la Ordinul nr. 1.170/2014)
  CRITERII DE DIAGNOSTIC
  pentru confirmarea morții cerebrale
  Datele pe care trebuie să le conțină actul constatatorI. Diagnosticul morții cerebrale se stabilește pe baza următoarelor criterii:1. absența reflexelor de trunchi cerebral;2. absența ventilației spontane, confirmată de testul de apnee (la un Pa CO_2 de 60 mm Hg);3. traseu electroencefalografic care să ateste lipsa electrogenezei corticale sau angiografia celor 4 axe vasculare carotidiene ori scintigrafia cerebrală cu technețiu sau angioCT cranian ori ultrasonografie transcraniană Doppler care să ateste lipsa circulației sanguine intracerebrale.Setul de examinări prevăzut la pct. I, care confirmă moartea cerebrală, se repetă la un interval de cel puțin 6 ore pentru adulți. Pentru copii, intervalul este de 48 de ore pentru nou-născutul cu vârsta între 7 zile și 2 luni, 24 de ore pentru copilul cu vârsta între 2 luni și 2 ani și 12 ore pentru copilul cu vârsta între 2 și 7 ani. Pentru copiii cu vârsta peste 7 ani, intervalul este același ca la adulți. La nou-născutul cu vârsta mai mică de 7 zile nu se declară moartea cerebrală.II. Cauza care a determinat moartea cerebrală trebuie să fie clar stabilită.III. Excluderea altor cauze reversibile care ar putea produce un tablou clinic, asemănător cu cel din moartea cerebrală (hipotermia mai mică de 35º C, medicamente depresoare ale sistemului nervos central, hipotensiune arterială - presiune arterială medie mai mică de 55 mm Hg).IV. Diagnosticul de moarte cerebrală va fi stabilit de 2 medici primari anestezie - terapie intensivă sau de un medic primar anestezie - terapie intensivă și un medic primar neurologie sau neurochirurgie.V. Diagnosticul de moarte cerebrală va fi înregistrat în următorul protocol:
  PROTOCOL DE DECLARARE A MORȚII CEREBRALE
  Numele donatorului: ..........................., vârsta: ..............., F.O. nr. ................., cauza morții cerebrale: ................., debutul comei: data: ................, ora: ........Criterii de diagnosticare a morții cerebrale:
  EXAMEN NEUROLOGICEvaluare
  III
  Ziua |¯|
  Ora |¯|
  1) Reflex pupilar fotomotor (a se folosi lumina puternică)
  2) Reflex cornean
  3) Reflex de vomă
  4) Reflex de tuse
  5) Răspuns motor în aria nervilor cranieni (a se apăsa patul unghial, șanțul nazo-genian și zona supraciliară)
  6) Reflex oculo-cefalic (deviația conjugată a privirii la mișcarea bruscă a capului în plan orizontal și vertical)
  7) Reflex oculo-vestibular (deviația conjugată a privirii când se irigă conductul auditiv extern cu 50 ml apă la 4º C; a se asigura în prealabil de integritatea timpanului)
  8) Evaluarea respirației spontane:
  - prezența mișcărilor respiratorii spontane, anterior efectuării testului de apnee
  - testul de apnee:1. Se preoxigenează pacientul timp de 10 minute cu oxigen 100%.2. Se realizează gazometria: PaCO_2 bazal trebuie să fie 35-45 mm Hg.3. Se deconectează pacientul de la ventilator timp de 10 minute. Se menține sonda de oxigen cu un debit de 6-12 l/min. pe sonda endotraheală.4. Se realizează din nou gazometria: PaCO_2 trebuie să fie minimum 60 mm Hg la sfârșitul perioadei de deconectare.PaCO_2pHPaO_2
  0’I
  II
  5’I
  II
  10’I
  II
  15’I
  II
  - prezența mișcărilor respiratorii spontane în timpul testului de apnee
  Electroencefalograma sau angiografia celor 4 axe vasculare carotidiene ori scintigrafia cerebrală cu technețiu sau angioCT cranian ori ultrasonografie transcraniană Doppler care să ateste lipsa circulației sangvine intracerebrale:A = Medic primar ATI B = Medic primar ATI sau neurolog sau neurochirurgMoartea cerebrală a numitului/numitei ................................. a fost declarată la data de ............, ora ......... .
  -----